ReadyPlanet.com


วันวิสาขบูชา


 
๐ เดือนหกเพ็ญสว่างพื้น..........ปฐพี
วันวิสาข์ปูรณมี......................ผ่องแผ้ว
สมเด็จพระชินสีห์...................พุทธศาสน์
ประสูติตรัสรู้แล้ว....................สู่ห้วงนิพพาน
๐ ประสูติกาลอยู่ใต้................สาละ
ลุมพินีวนะ..........................แมกไม้
ทรงประกาศสัจจะ..................แก่โลก
เราจะล่วงทุกข์ได้..................หลุดพ้นวัฏกรรม
๐ ทรงธรรมได้ตรัสรู้................อริยสัจ
ใต้ร่มไม้โพธิรัตน์...................ฝั่งน้ำ
เนรัญชรานัท-.......................ทีนั่น
สำเร็จโพธิญานล้ำ..................เลิศด้วยชนะมาร
๐ ปรินิพพานร่มไม้.................สาลวัน
กุสินาราอัน..........................ชุ่มชื้น
ดังสิ้นสุริยัน..........................ส่ีองโลก
เหลือแต่ธรรมส่องพื้น...............ภพให้ร่มเย็น
๐ เห็นเหตุสามสิ่งพ้อง..............ร่วมวัน
เป็นมิ่งมงคลอัน......................เพียบพร้อม
ชาวพุทธร่วมใจกัน...................รำลึก
ประกอบการบุญน้อม.................เทอดไท้พุทธองค์
๐ วนวงเวียนรอบอ้อม................ปฏิมา
ถวายเพื่อพุทธบูชา...................นบไหว้
สำรวมจิตวาจา.........................กายสงบ
เพียรรักษาศีลให้......................ครบห้าประการ
๐ ทำทานบุญแบ่งให้.................บรรพชน
ละบาปผ่อนกรรมตน..................ลดน้อย
สร้างบุญแผ่กุศล......................สรรพสัตว์
ปฏิบัติตามธรรมถ้อย..................ท่านให้แนวทางผู้ตั้งกระทู้ ประสงค์ กลิ่นขจร (psongkkj-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2013-05-24 13:58:38


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.