ReadyPlanet.com


รำลึกท่านสุนทรภู่


รางวัลชนะเลิศ

หัวข้อ “สุนทรภู่กับวัฒนธรรมไทย”

ประพันธ์โดย ภูวดล ภูภัทรโยธิน

จัดประกวดโดยวรรณศิลป์สโมสร   ณ กุฏิสุนทรภู่  วัดเทพธิดาราม  กรุงเทพฯ 

วันที่  ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๓๗

หมายเหตุ :  ประกาศหัวข้อประกวดให้ทราบภายในงานโดยให้เขียน 6 บทและให้เวลา 1 ชั่วโมง

 

ปราชญ์ปรากฏ พจน์ประกาศ ศาสตร์ศิลป์ศักดิ์

สำนึกนักกวี ศรีอักษร

กลอนสุภาพ กาพย์ เสภาค่าบวร

ท่านสุนทรภู่สร้างคำล้ำลีลา

 

คติโลก คติธรรม คำคมคิด

ล้วนลิขิตแทรกสอนกลอนศึกษา

จากเวียงวัง จรดวัด บุญศรัทธา

คมนาคมก่อนเก่า เราได้รู้

 

เลิศคำกลอนหลายร้อยรสบทชีวิต

สุภาษิต สะท้อนเห็นไทยเป็นอยู่

สุขทุกข์โศกโลกชั่วดีชี้ให้ดู

สยามหมู่ ยุคแบ่งขั้น ชาติชั้นชน

 

ภู่ รู้พันธุ์ไพรซึ้งถึงสรรพสัตว์

ภู่ รู้ชัดอาภรณ์ประดิษฐ์ผลิตผล

สัปปุริสธรรม สำนึกตน

รู้มงคลฤกษ์ยามดีเทิดศรีไทย

 

ภู่ รู้หลักสังคมสมมารยาท

ภู่ รู้ศาสนธรรมบำเพ็ญสมัย

ภู่ รู้ชื่อหัตถกรรมคำเกริกไกร

ภู่ รู้ในจริยาไตรทวาร

กลอนบ่งบอกวัฒนธรรมความเป็นอยู่

สุนทรภู่ อธิคุณบุญลูกหลาน

สรรพศาสตร์ประมวลพจน์แจงจดจาร

สร้างตำนานวัฒนธรรมด้วยคำกลอน

 

 

รางวัลชนะเลิศ

หัวข้อ “สุนทรภู่ครูสอนจริยธรรม”

ประพันธ์โดย ภูวดล ภูภัทรโยธิน

จัดประกวดโดยวรรณศิลป์สโมสร- วรรณศิลป์สัมพันธ์    ณ กุฏิสุนทรภู่  วัดเทพธิดาราม  กรุงเทพฯ 

วันที่  ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๔๐

หมายเหตุ :  ประกาศหัวข้อประกวดให้ทราบภายในงานโดยให้เขียน 6 บทและให้เวลา 1 ชั่วโมง

 

สุนทราอาลักษณ์จอมนักปราชญ์

เชิดชูชาติศาสตร์ศิลป์แผ่นดินสยาม

วรพจน์เพชรระยับประทับนาม

ภู่คงความคมคำล้ำลีลา

 

สร้อยภาษา เสาวภาพกำซาบคิด

สิ่งถูกผิดชั่วดีชี้ศึกษา

ทุกวรรคทองสอนสังคมสมปรัชญา

ลือเลื่องหล้าราชการสานยุคไทย

 

โวหารธรรมคำสัมผัสชัดเยี่ยมยอด

มรดกตกทอด ตลอดสมัย

แทรกสำนวนชวนเคลิ้บเคลิ้มเจิมจิตใจ

ดุจธารใสไหลรินมิสิ้นแดน

 

จริยธรรมเจิดจรัส ชี้ชัดสอน

บทสะท้อนสืบถ้อยร้อยแบบแผน

ละบาปบ่มนิยมบุญสุนทรแทน

ใจหนักแน่นเหนี่ยวธรรมแนะนำทาง

 

คิดรอบคอบพูดไพเราะทำเหมาะสม

สู่สังคมควรถ่อมตนผลดีสร้าง

ไกลกิเลสเหตุร้ายมลายร้าง

ถือแบบอย่างระเบียบไทยบ่มใบบุญ

ชาติสังคมนิยมชอบกอปรเหตุผล

หน้าที่ตนจริยะ ธรรมะหนุน

สุนทรภู่ ครูดีเลิศประเสริฐคุณ

วิเศษสุนทร์แห่งกวี...สี่แผ่นดิน

 

 

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

หัวข้อ “สร้อยผกาวาจากวี”

ประพันธ์โดย ภูวดล ภูภัทรโยธิน

จัดประกวดโดยสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย   ณ กุฏิสุนทรภู่  วัดเทพธิดาราม  กรุงเทพฯ 

วันที่  ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๔๔

หมายเหตุ :  ประกาศหัวข้อประกวดให้ทราบภายในงานโดยให้เขียนตามเวลาที่กำหนด

 

สุนทราอาลักษณ์ศักดิ์ศรีชาติ

สร้อยคำศาสตร์อักษรสะท้อนสมัย

จรรโลงโลกวรรณศิลป์รินโลมใจ

ประเทืองในผืนหล้าจดฟ้าดิน

กล่อมคนทุกข์ ปลุกคนท้อ ก่อชีวิต

ผจงจิตแจ้งศีลธรรมนำฐานถิ่น

เฉิดฉานฉายฉันทลักษณ์ประจักษ์จินต์

ผกากลิ่นกวีทิพย์สิบทิศครอง

ร้อยความรู้รอบเวียงวังยังพื้นบ้าน

ร้อยตำนานสัจธรรมความถูกต้อง

จิตวิญญาณ สานสืบสร้อย ถ้วนถ้อยกรอง

เกริกโลกก้องคุณค่า “วาจากวี”

 

 

 ผู้ตั้งกระทู้ ภูวดล ภูภัทรโยธิน :: วันที่ลงประกาศ 2009-06-25 08:20:43


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1955326)

 

เสนาะโสตสุนทราเลิศอาลักษณ์

โลกประจักษ์โวหารงานอักษร

"สุนทรภู่" เพริศฟ้าฟ่องอมร

เกริกกำจรแจ่มจิตนิจนิรันดร์

 

ผู้แสดงความคิดเห็น แฉล้ม ฉิมฉม วันที่ตอบ 2009-06-26 04:56:25


ความคิดเห็นที่ 2 (1955501)
รักเขียนเพียรค่ำเช้า             เชิญชวน
อนุรักษ์ร่ายโคลงครวญ           แต่งแต้ม
เรียนอ่านเร่งอย่ารวน             ร้อนรีบ เกินนา
ดั่งดอกผกาแย้ม                   ย่อมรู้กาลบาน                      
.ร่วมรักษ์กลอนกาพย์แก้ว          เรียงคำ
ชูเถิดเชิดลำนำ                สื่อถ้อย
สืบสานส่งศิลป์จำ-              จดแบบ  รื่นแล
คุณค่ามิใช่น้อย               ทราบซึ้งหวงแหน
ผู้แสดงความคิดเห็น ภัทราจิตร วันที่ตอบ 2009-06-26 12:46:57[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.