ReadyPlanet.com


แสดงความยินดีกับท่านรองฯโสมสุดา


"กก.มรดกโลก"ออก"เจ๊า" "ไทย-เขมร"ได้เก้าอี้ทั้งคู่!


ปล.ดร.โสมสุดา ลียะวณิช ได้มีส่วนในการสนุนกิจกรรมของ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ในยุคยุทธ มาตั้งแต่เป็น รองอธิบดีกรมศิลปากร - ผู้ตรวจราชการฯ จนปัจจุบัน เป็น รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
"โสมสุดา"ซิวเก้าอี้ "กก.มรดกโลก" ชุดใหม่ นั่งร่วมกับลูกชาย "ฮอร์ นัมฮอง" รมต.บัวแก้วกัมพูชา แม้พ่ายแค่ 1 คะแนน เผยพร้อมป้องผลประโยชน์ทุกประเทศ เตรียมดันแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม-ธรรมชาติไทยขึ้นบัญชีมรดกโลก "ธีระ"ชี้เหตุสมาชิกภาคีเลือก 2 ปท.หวังสร้างสันติภาพ


นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) แถลงข่าวผลไทยได้รับ การเลือกเป็นคณะกรรมการมรดกโลก (World Heritage Committee-WHC) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม เวลา 11.00 น. ว่า ได้รับรายงานว่า ที่ประชุมสมัยสามัญขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ครั้งที่ 35 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการมรดกโลก เพื่อดำรงตำแหน่งในวาระปี 2552-2556 แทนกรรมการที่หมดวาระ 12 ประเทศ ในส่วนของประเทศไทย นางโสมสุดา ลียะวณิช รองปลัด วธ. ผู้แทนของประเทศไทยได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการดังกล่าว โดยได้คะแนน 82 ซึ่งถือว่าเป็นคนไทยคนที่ 2 ต่อจากนายอดุล วิเชียรเจริญ ที่เคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการมรดกโลกมาแล้ว 2 สมัย ระหว่างปี 2532-2538 และปี 2540-2546

นายธีระกล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีประเทศสมาชิกภาคี 29 ประเทศที่ส่งผู้แทนเข้าคัดเลือก โดยคัดให้เหลือ 12 ประเทศ ซึ่งผลการเลือกตั้งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1.กลุ่มประเทศที่ไม่มีมรดกโลก ที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2.กลุ่มประเทศที่ไม่มีผู้แทนในองค์ประกอบของคณะกรรมการมรดกโลก ได้แก่ รัสเซีย และ 3.การเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งมีสมาชิกภาคีส่งผู้แทนเข้าคัดเลือก 27 ประเทศ ซึ่งคัดเลือกให้เหลือ 10 ประเทศ ดังนี้ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 104 คะแนน กัมพูชา 83 คะแนน ไทย 82 คะแนน แอฟริกาใต้ 78 คะแนน ฝรั่งเศส 73 คะแนน เอธิโอเปีย 69 คะแนน เม็กซิโก 56 คะแนน เอสโตเนีย 55 คะแนน อิรัก 52 คะแนน และมาลี 46 คะแนน

นายธีระกล่าวว่า จากนี้ประเทศไทยจะมีบทบาทมากขึ้นในเวทีโลก ที่สำคัญจะช่วยผลักดันแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative list) ของยูเนสโกแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จ.อุดรธานี และเส้นทางเชื่อมต่อทางวัฒนธรรม ปราสาทหินพิมาย กับศาสนสถานที่เกี่ยวข้องปราสาทหินพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ และกลุ่มปราสาทตาเมือน รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรมที่กำลังเตรียมเสนอเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น ได้แก่ แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 7 แห่ง 1.เส้นทางวัฒนธรรมศรีวิชัยไชยา-นครศรีธรรมราช-สทิงพระ-ยะรัง และเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 2.แหล่งวัฒนธรรมล้านนา

"3.แหล่งโบราณคดีเมืองเก่าเชียงแสน และสุวรรณโคมคำ จ.เชียงราย และเมือง บ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 4.ภูมิทัศน์วัฒนธรรมแห่งแม่น้ำเจ้าพระยา 5.กลุ่มสถาปัตยกรรมของสมเด็จเจ้าฟ้า กรม พระยานริศรานุวัดติวงศ์ 6.พระบรมธาตุ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือวัดพระบรมธาตุ จ.นครศรีธรรมราช 7.องค์พระปฐมเจดีย์ จ.นคร ปฐม และยังมีแหล่งมรดกทางธรรมชาติ 2 แห่ง ได้แก่ กลุ่มป่าแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน ใน จ.ระนอง พังงา ตรัง ภูเก็ต และกระบี่ด้วย" รัฐมนตรีว่าการ วธ.กล่าว

นายธีระกล่าวว่า ความสำเร็จครั้งนี้ต้อง ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยกันหาเสียง โดยเฉพาะนายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นที่หนักใจของประเทศสมาชิกภาคี เนื่องจากทราบว่าไทย-กัมพูชาเกิดปัญหาข้อพิพาทกรณีพื้นที่ปราสาทพระวิหารอยู่ ดังนั้น จึงตัดสินใจเลือกผู้แทนจากทั้ง 2 ประเทศ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะใช้งานวิชาการทำให้ปัญหาทุกอย่างคลี่คลายและเชื่อว่าจะทำให้เกิดสันติภาพ เพราะผู้แทนของประเทศกัมพูชาที่ได้รับคัดเลือกนั้นเป็นลูกชายของนายฮอ นัม ฮง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกัมพูชา

นายธีระกล่าวว่า ยังได้รับรายงานว่าในเดือนมีนาคม 2553 ทางคณะกรรมการมรดกโลก ชุดใหม่มีกำหนดการจะมาประชุมอย่างไม่เป็นทางการในไทย และจะลงพื้นที่แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของไทยที่จะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก รวมทั้งอาจจะลงพื้นที่ปราสาทพระวิหารด้วย และทางไทยจะเตรียมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกในปี 2554 ต่อจากประเทศบราซิล ที่จะเป็นเจ้าภาพในปี 2553 ด้วย

นางโสมสุดากล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้รับโอกาสในการทำหน้าที่ดังกล่าว ต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุน จะทำหน้าที่ให้เป็นกลาง และมองผลประโยชน์โดยรวมของทุกประเทศ เนื่องจากปัจจุบันมีหลายประเทศที่ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก จึงอยากให้ความสำคัญในส่วนดังกล่าว ที่สำคัญจะใช้โอกาสนี้เป็นการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมด้วย ส่วนการผลักดันแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของไทยก็จะดำเนินการตามขั้นตอน ส่วนตนจะกลับถึงประเทศไทยในวันที่ 30 ตุลาคมนี้

หน้า 1ผู้ตั้งกระทู้ ผู้สื่อข่าวบ้านไพร :: วันที่ลงประกาศ 2009-10-28 15:20:55


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2000323)
ยินดีด้วยครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น นายมา วันที่ตอบ 2009-10-28 23:17:50


ความคิดเห็นที่ 2 (2000324)
ยินดีด้วยครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น นายมา วันที่ตอบ 2009-10-28 23:18:03


ความคิดเห็นที่ 3 (2000325)
ยินดีด้วยครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น นายมา วันที่ตอบ 2009-10-28 23:18:24


ความคิดเห็นที่ 4 (2000369)
ยินดีด้วยครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น นายไม่มา มาแต่ขี้ข้า วันที่ตอบ 2009-10-29 08:36:02


ความคิดเห็นที่ 5 (2000434)

ยินดีด้วย ดั่งนี้ ฤดีประดับ

ยินดีกับ ประวัติ แจ่มชัดแสน

เพราะสร้างสรรค์ กลั่นงาน สราญแม้น

ประเทศแคว้น มีท่าน  ถึงเข้าที..

เถิดจงทำ สำเร็จ จนลุล่วง

ให้โชติช่วง ชัชวาล เบิกบานศรี

แม้เหนื่อยหนัก พักไหว ใช่รอรี

หน่อยคงมี ผลงาน ตระการตา

 

ยินดีค้วยค่ะ..

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ภัทราจิตร วันที่ตอบ 2009-10-29 11:06:02


ความคิดเห็นที่ 6 (2000651)

ผมขอแสดงความยินดีด้วยครับ ท่าน

ผู้แสดงความคิดเห็น ภูวดล ภูภัทรโยธิน (phoovadol2505-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-10-29 15:50:55[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.