ReadyPlanet.com


ขอเชิญร้อยกรองถวายชัยมงคล วัน ๙ เดือน ๙ ปี ๙


 
Pic_31615 
 
Pic_31615


ผู้ตั้งกระทู้ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย :: วันที่ลงประกาศ 2009-09-08 07:57:47


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1981697)

วันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009 คณะพราหมณ์จะตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน..พระราชครูวามเทพมุนี หัวหน้าพราหมณ์เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ กล่าวว่า การประกอบพิธีในวันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009 คณะพราหมณ์จะตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เนื่องจากตามความเชื่อของคนไทยคำว่า เก้า พ้องเสียงกับคำว่า ก้าว หมายถึง ความก้าวหน้า ซึ่งวันดังกล่าวยังสอดคล้องกับรัชกาลที่ 9 อันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทยด้วย จึงนับได้ว่าเป็นวันมหามงคลที่จะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง สร้างความดีที่จะถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเครื่องหมายเลข ๙ ไทย จะเขียนเหมือนอุนาโลมบนหน้าผากองค์พระศิวะ หมายถึง ตาที่สาม คือ ความมีสติ ความรอบคอบ และความมีปัญญา ถือเป็นเครื่องหมายหรือเลขมงคลของศาสนาพราหมณ์ พระธรรมกิตติเมธี โฆษกมหาเถรสมาคม (มส.) กล่าวว่า คณะสงฆ์ทั่วประเทศจะสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009 ซึ่งนับเป็นเลขมหามงคลอุดมมงคล ที่จะประกอบสิ่งเป็นมงคล ในการสร้างสิริมงคลให้เกิดขึ้นแก่ชาติบ้านเมือง ดังนั้น คณะสงฆ์ทุกวัดจะประกอบพิธีดังกล่าวให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน.

ผู้แสดงความคิดเห็น ข่าว น.ส.พ.ไทยรัฐ วันที่ตอบ 2009-09-08 08:00:47


ความคิดเห็นที่ 2 (1982006)

๏เดชะ องค์อุตมัตถ์สัจจโมกข์ เฉลิมโลกโลกุตร์
ไหว้วิมุติมิ่งผล ส่องสกนธ์ก่องแก้ว
แพรวโกมุทปรมัตถ์ น้อมไตรรัตน์เฉลิมขวัญ
นบเทวัญเทเวศร์ ทั่วแคว้นเขตสาคร กราบบิดรมารดา
อุปัชฌาย์คุณาจารย์ โปรดประทานสุขสันต์
หฤหรรษ์ทั่วหล้า ข้าจักลิขิตถ้อย จรรโลงร้อยคำกานท์
ให้แตกฉานอรรถรส ปรากฏเกียรติคู่ฟ้า
เจิดจรัสแหล่งหล้า สง่าแท้ผ่านไผท ไทยเทอญฯ

๏บุราณขานลือเลขเก้า             หนุนเนื่องเนืองเนา
ก้าวหน้าฟูเฟื่องเรืองนาม
๏เหตุหั้นบรรจบครบตาม           ถึงยังเก้ายาม
น้อมกานท์ถวายภูมินทร์
๏เอกองค์รัฐราษฎร์ยลยิน          พ่อแห่งแผ่นดิน
แผ่นป่าแผ่นฟ้าสาคร
๏ไหว้เทพเทวาอมร                   เลิศการณ์คุณากร
นำพรอำนวยอวยชัย
๏เลิศล้ำจำรัสรัชสมัย                 ทวีนิรามัย
ตรายใดใดไป่มี
๏วอนไหว้ไตรรัตน์ฉัตรศรี           ไพสิฐฤทธี
ประสิทธิ์ชีวาสถาพร
๏พระชนม์พละอดิศร                  กำจายกำจร
บวรเจิดจ้าอาจิณ
๏เฉิดฉัตรเฉลิมนามสยามมินทร์   ก้องฟ้าธานินทร์
เป็นปิ่นจักรีนิรันทร์เทอญ

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ส.ธันวันตรี วันที่ตอบ 2009-09-08 21:20:31


ความคิดเห็นที่ 3 (1982395)

ทีฑายุโก โหตุ มหาราชา

“วัน ๙ เดือน ๙ ปี ๒๐๐๙ รัชกาลที่ ๙ มหามงคล”

(วันพุธที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช๒๕๕๒)

 

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท

                             วโรกาสมหามงคลดลดิถี

                             ศุภฤกษ์เบิกฟ้าพระบารมี

                             วันเดือนปีบรรจบพบพ้องพาน

                                       ประวัติศาสตร์ชาติไทยได้ศึกษา

                             จึงซาบซึ้งกฤษดาภินิหาร

                     ในมหาอัศจรรย์ดลบันดาล

                     รัชกาลที่เก้าของชาวไทย

                                      วันเดือนปีเวียนครบบรรจบเข้า

                             เป็นเลขเก้าเฉลิมฉัตรรัชสมัย

                     ข้าพระพุทธเจ้ามุ่งหมายถวายชัย

                     จากห้วงใจไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน

                                       ขอพรพระไตรรัตน์พิพัฒน์ผล

                             ชัยมงคลถิ่นแถวแก้วโกสินทร์

                             น้อมถวายพระพรชัยให้ภูมินทร์        

แก้วจักกรินขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ผู้แสดงความคิดเห็น สาธุชน วันที่ตอบ 2009-09-09 23:14:41


ความคิดเห็นที่ 4 (1982710)

"ทีฑายุโก"

แปลว่าอะไร

อยากให้รอบคอบ

ผู้แสดงความคิดเห็น รอบคอบหน่อย วันที่ตอบ 2009-09-10 13:17:02


ความคิดเห็นที่ 5 (1982735)

สงสัย คุณสาธุชน กดแป้นผิด จริงๆ จะเคาะตัว ฆ แต่มือเผลอไปเคาะตัว ฑ แทน แหะๆ

ส่วนใหญ่จะเห็นสะกดผิดที่ ทีฆา เป็น ฑีฆา กันเกลื่อนเมือง ^ ^ ขอบคุณ คุณรอบคอบหน่อยที่รอบคอบจริงๆครับ ^ ^

ผู้แสดงความคิดเห็น ธันฯ วันที่ตอบ 2009-09-10 14:07:02


ความคิดเห็นที่ 6 (1982871)

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

“วัน ๙ เดือน ๙ ปี ๒๐๐๙ รัชกาลที่ ๙ มหามงคล”

(วันพุธที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช๒๕๕๒)

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท

                             วโรกาสมหามงคลดลดิถี

                             ศุภฤกษ์เบิกฟ้าพระบารมี

                             วันเดือนปีบรรจบพบพ้องพาน

                                      ประวัติศาสตร์ชาติไทยได้ศึกษา

                             จึงซาบซึ้งกฤษดาภินิหาร

                     ในมหาอัศจรรย์ดลบันดาล

                     รัชกาลที่เก้าของชาวไทย

                                      วันเดือนปีเวียนครบบรรจบเข้า

                             เป็นเลขเก้าเฉลิมฉัตรรัชสมัย

                     ข้าพระพุทธเจ้ามุ่งหมายถวายชัย

                     จากห้วงใจไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน

                                      ขอพรพระไตรรัตน์พิพัฒน์ผล

                             ชัยมงคลถิ่นแถวแก้วโกสินทร์

                             น้อมถวายพระพรชัยให้ภูมินทร์        

แก้วจักกรินขอพระองค์ทรงพระเจริญ

                     ขอบคุณที่ช่วยท้วงติง ขออภัยด้วยครับ รีบพิมพ์เลยผิดพลาด แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

ผู้แสดงความคิดเห็น สาธุชน วันที่ตอบ 2009-09-10 21:44:16[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.