ReadyPlanet.com


รายการหรือช่องโทรทัศน์ที่ดีที่สุดมาแล้ว


รายการหรือช่องโทรทัศน์ที่ดีที่สุดมาแล้ว
.
ดร.โสภณ พรโชคชัย*
.
             ทุกวันนี้เราดูข่าวหรือรายการการเมืองในสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง จะเห็นความไม่เป็นกลางในการนำเสนอข่าวหรือรายการ  ประชาชนต้องถูกยัดเยียดให้ดูรายการที่มีลักษณะมอมเมา ขาดความรอบด้าน และขาดสีสันเป็นอย่างยิ่ง  วันนี้ผมจึงขอเสนอทางเลือกใหม่
.
             ถ้าเราเปิดรายการวิเคราะห์การเมืองของช่องโทรทัศน์ของ “พี่น้องเสื้อเหลือง” หรือ “พี่น้องเสื้อแดง”  เราก็มักพบแต่การพูดกันอยู่ข้างเดียวเป็นหลัก อาจจะพูดอยู่คนเดียว หรือมาช่วยกันพูดเป็นหมู่คณะ แต่ ก็เป็นการพูดอยู่ข้างเดียวอยู่ดี  ไม่มีการนำเสนอความเห็นที่แตกต่างเลย
.
             สำหรับรายการของสถานีโทรทัศน์ของรัฐ ก็มักจะเชิญคนที่เป็นพวกของตนมาช่วยพูดให้ฝ่ายตนดูดี หรืออาจเชิญคนที่ดูเป็นกลาง แต่แท้จริงแล้วเป็นคนของรัฐบาลมาพูดเป็นสำคัญ  ยิ่งช่วงนี้ มีกระแสข่าวการชุมนุมใหญ่ของ “พี่น้องเสื้อแดง” รายการโทรทัศน์ของรัฐบาลก็ยิ่งเชิญ “คนกลาง” ทั้งที่เป็นฆราวาสหรือนักบวชที่คลุมด้วยผ้าขาว (เป็นกลาง) แต่ตัวจริงกลับกลายเป็น “พี่น้องเสื้อเหลือง” มาออกรายการถล่ม “พี่น้องเสื้อแดง” กันยกใหญ่  คราวรัฐบาลก่อนหน้านี้ก็มีลักษณะคล้ายกัน
.
              ผมจึงขอเสนอให้มีโทรทัศน์ช่องใหม่ หรือรายการโทรทัศน์ใหม่ ที่เปิดโอกาสให้มีการถกเถียงกันอย่างแท้จริง กล่าวคือใน 24 ชั่วโมง จะมีการถกเถียงกันในประเด็นต่าง ๆ 6-8 ประเด็น ๆ ละ 3-4 ชั่วโมงไปเลย  เอาให้หายอยากไปเลย หรือถ้าจัดไม่ได้ตลอดวัน ก็อย่างน้อยวันละ 1-2 ประเด็น โดยจัดทุกวัน  จัดช่วง Prime Time ไปเลย
.
             ประเด็นที่ถกเถียงกันก็คือประเด็นร่วมสมัย หรือประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ตาม “สภากาแฟ” ต่าง ๆ เช่น:
.
             ทัศนะต่อประเทศไทย ได้แก่ ประชาธิปไตยเหมาะสมกับประเทศไทยไหม  เราจะเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไรจึงเหมาะสม  ประเทศไทยในสายตาสากล
.
             ทัศนะต่อ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ได้แก่ ทักษิณโกงชาติจริงหรือ ทักษิณขายชาติจริงหรือ เห็นอย่างไรกับกรณีที่ดินรัชดาฯ การไล่ล่าทักษิณในระดับสากล ฯลฯ
.
             ทัศนะต่อกรณีไฟใต้ ได้แก่ คนมุสลิมใต้จะแบ่งแยกดินแดนจริงหรือ ไหนว่าทักษิณไปไฟใต้สงบ ทหารเลี้ยงโจรใต้จริงหรือ สัมภาษณ์แกนนำโจรใต้โต้กับแกนนำฝ่ายปราบปราม ฯลฯ
.
             ทัศนะต่อเหตุการณ์ร่วมสมัย ได้แก่ สันติวิธีที่แท้เป็นอย่างไร ทำอย่างไรให้ม็อบไม่รุนแรง ชาวบ้านถูกจ้างมาม็อบจริงหรือไม่ เขาพระวิหารใครผิด ใครถูก ฯลฯ
.
             หัวใจสำคัญของการจัดทำรายการหรือโทรทัศน์ช่องใหม่นี้ก็คือ การเชิญบุคคลที่เห็นต่างกันสองขั้วมาคุยกัน  ไม่จำเป็นต้องประจันหน้ากัน เพราะอาจจะเสี่ยงต่อการมีเรื่องวิวาทหรือถึงขั้นชกต่อยกันได้  อาจถ่ายทอดสัญญาณสดจากสถานที่ 3 แห่ง คือจากสถานีและจากคู่ถกเถียงทั้งสองฝ่าย
.
             ลักษณะของรายการก็คือให้โฆษกป้อนคำถาม และให้แต่ละฝ่ายพูดกันคนละไม่เกิน 10 นาที เท่าเทียมกัน ไม่มีการแย่งกันพูด  แล้วให้โฆษกสรุปพร้อมป้อนคำถามเพิ่มเติมอีก 2 นาที ดำเนินรายการโดยใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงต่อประเด็น
.
             ที่ผ่านมา อาจมีบางท่านบอกว่ามีเคยมีรายการเช่นนี้แล้ว แต่เชื่อว่ายังดำเนินการไม่เป็นกลางจริง  บ้างก็อาจแก้ว่า ที่ผ่านมาทั้ง ASTV และ People Station ต่างก็บอกว่ายินดีและได้เชิญฝ่ายตรงข้ามแล้ว  แต่ไม่มีใครมาออกอากาศ  ผมอยากบอกว่านั่นคงเป็นเพียงการเชิญในรูปแบบ-พิธีการเท่านั้น  และคงไม่มีใครมาหากมาแล้วถูกรุม เป็นต้น
.
             สำหรับคู่ถกเถียงหรือมองต่างมุมนี้อาจเป็นบุคคล หรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้ แต่มีการ “เปรียบมวย” กันให้ชัดเจน คู่ที่ควรเชิญให้ถกเถียงกัน ได้แก่:
.
             รัฐมนตรี: นายกษิต ภิรมย์ กับ นายนพดล ปัทมะ
             ทหาร: พล.อ.ปฐมพงษ์ เกษรศุกร์ กับ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล
             นักการเมือง: นายสนธิ ลิ้มทองกุล กับ นายจาตุรนต์ ฉายแสง
             นักบวช: พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) กับ พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ)
             นักกิจกรรม: นายสุริยใส กตศิลา กับ นายสมบัติ บุญงามอนงค์ (หนูหริ่ง)
             นักวิชาการ: รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร กับ รศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข
             ผู้หญิงการเมือง: น.ส.อัญชลี ไพรีรักษ์ กับ น.ส.ศุภรัตน์ นาคบุญนำ
             ไฮโซ: นางปราไพ ปราสาททองโอสภ (PAD Lady) กับ นางดารณี กฤตบุญญาลัย (ไฮโซ เสื้อแดง)
             กวี: นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กับ นายวิสา คัญทัพ
             นักร้อง: นายกุลศักดิ์ เรืองคงเกียรติ (จิ้น กรรมาชน) กับ นายศักดิ์สิทธิ์ เชื้อกลาง (เศก ศักดิ์สิทธิ์)
             ฯลฯ
.
             ผมเชื่อว่ารายการหรือช่องโทรทัศน์ที่ดำเนินการเช่นนี้ จะทำให้ช่องโทรทัศน์ของแต่ละฝ่ายที่ดำเนินการแบบ “ปิดตาข้างเดียว” หรือ “ปิดฟ้าด้วยฝ่ามือ” และมีลักษณะยั่วยุ ปลุกระดม มอมเมา จะฝ่อลงไปในทันที  เพราะประชาชนจะเลือกชมรายการ “ประเทืองปัญญา” ที่มองรอบด้านมากกว่าจะมองข้างเดียว  รายการเช่นนี้จะมีอัตราการเข้าชมสูงขึ้นกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนในยุคนี้จะเข้ามาร่วมชมอย่างล้นหลาม
.
             รายการโทรทัศน์นี้ยังอาจแจ้งประเด็นการถกเถียงล่วงหน้าเป็นวันหรือเป็นสัปดาห์ เพื่อให้ผู้สนใจคอยติดตามในประเด็นถกเถียงที่น่าสนใจ
.
             ผมเชื่อว่าถ้าจัดรายการอย่างเป็นกลางได้เช่นนี้จริง ประกบคู่ได้เหมาะสม มีประเด็นถกเถียงที่ดีจริง จะมีคนฟังล้นหลาม สามารถหาโฆษณาให้รายการหรือช่องสถานีโทรทัศน์อยู่รอดได้แน่นอน  การดำเนินรายการก็ไม่จำเป็นต้องตัดเข้าโฆษณา แต่อาจเป็นตัววิ่ง หรือป้ายโฆษณาสินค้าดูด้านใต้หรือด้านข้างตลอดเวลาก็ยังได้
.
             รายการหรือช่องโทรทัศน์อย่างนี้อาจตั้งชื่อว่า “ประชาชนตัดสิน” หรือ “ผู้ชมตรองเอาเอง”  “ชาวบ้านรู้แจ้ง” “ไม่มืดบอด” “ตาสว่าง” ฯลฯ
.
             หากผู้ที่ได้รับเชิญมาออกรายการตอบไม่ดี ไม่ชัดเจน ชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปก็จะเห็นเอง  ใครพูดจาเกะกะระรานหรือ “ดำน้ำ” “เล่นลิ้น” ก็จะแพ้ภัยตัวเองไปในที่สุด  ดังนั้นผมเชื่อว่าผู้ที่ได้รับเชิญจะรู้สึกเป็นเกียรติมาก และจะมีผู้ยินดีให้รับเชิญเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
.
             รายการนี้จะช่วยสร้างชาติอย่างแท้จริง ก่อให้เกิดภาวะ “สังคมอุดมปัญญา” เพราะได้ฟังอย่างรอบด้านและส่งเสริมให้ประชาชนตัดสินจากข้อมูล ข่าวสาร เหตุผล ไม่ใช่จากความเชื่อหรือการบอกต่อ ๆ กันไปแบบข่าวลือ เป็นต้น  รายการนี้จะเป็นการช่วยส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เป็นการให้การศึกษาประชาชนที่เป็นกลางและเป็นธรรม
.
             ช่วยกันจัดรายการหรือช่องโทรทัศน์แบบนี้ให้เกิดขึ้นโดยด่วนครับ
.
.
ดร.โสภณ พรโชคชัย  
URL: http://www.csr.igetweb.com   Email: thaiappraisal@gmail.comผู้ตั้งกระทู้ ดร.โสภณ พรโชคชัย :: วันที่ลงประกาศ 2010-03-16 11:02:37


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.