ReadyPlanet.com


ขอเชิญเข้าเสวนา“จากวรรณกรรมสู่การแสดง : กระบวนการสร้างสรรค์งานข้ามสื่อ”


ขอเชิญเข้าเสวนา“จากวรรณกรรมสู่การแสดง : กระบวนการสร้างสรรค์งานข้ามสื่อ”
อุทยานการเรียนรู้ TK park และ สาขาวิชาสื่อสารการแสดง ภาควิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เสนอ
การเสวนาเชิงวิชาการ “จากวรรณกรรมสู่การแสดง : กระบวนการสร้างสรรค์งานข้ามสื่อ”
วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2552 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30 น.
ณ ห้อง Mini Theater 1

วิทยากร ดร.ภูวดี ตู้จินดา
นักวิทยาศาสตร์สังกัดกรมวิทยาศาสตร์บริการ
นักเขียน-นักแปลนวนิยาย เจ้าของนามปากกา Clear Ice อาทิ เรื่องน้ำแข็งใสใส่ความรัก,
เก็บหัวใจไว้เพื่อรัก, หัวใจลับฟ้า...ที่คาปรี, หมุนโลกให้เจอเธอ ฯลฯ

อาจารย์ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นักแสดงนำยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 12
หนึ่งในนักแสดงภาพยนตร์สยองขวัญ “โปรแกรมหน้า วิญญาณอาฆาต”

อาจารย์วิชชา สันทนาประสิทธิ์
หัวหน้าสาขาวิชาสื่อสารการแสดง ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้เขียนบทและกำกับการแสดงละครเวที “เล่ห์รัก รักเร่ลวง”
นักแปล เจ้าของนามปากกา วนิตตา อาทิ คลื่น...มนุสส์, เมืองบาป, กิ๊กให้วุ่นแล้วลุ้นรัก

ร่วมด้วย นักแสดงและทีมงานจากละครเวที “เล่ห์รัก รักเร่ลวง”
กรรณิการ์ เกียรติคุณ
ประสิทธิ์ ลิมปสถิรกิจ
เพชรชมภู ศุภนิราพาธ
อรลิดา เลิศปัญญาวิวัฒน์
ภาสกร ชยะกุลภักดี
ณัฏฐศศิ คงเจริญ

กำหนดการและกิจกรรม
การเสวนาเชิงวิชาการ “จากวรรณกรรมสู่การแสดง : กระบวนการสร้างสรรค์งานข้ามสื่อ”
วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2552 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30 น.
ณ ห้อง Mini Theater 1

ร่วมฟังการพูดคุยในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวรรณกรรม การดัดแปลงวรรณกรรมให้เป็นบทละครและการแสดง พร้อมสัมภาษณ์และพูดคุยกับนักแสดงในละครเวทีเล่ห์รัก รักเร่ลวง


13.00 – 14.00 น. ลงทะเบียน
14.00-15.00 น. เสวนา “จากวรรณกรรมสู่การแสดง : กระบวนการสร้างสรรค์งานข้ามสื่อ”
โดย ดร.ภูวดี ตู้จินดา/ อ.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร
และอ.วิชชา สันทนาประสิทธิ์
15.00-15.15 น. พัก
15.15-15.30 น. ฉายวีดีทัศน์เกี่ยวกับงานละครเวที
15.30-15.45 น. การแสดงฉากหนึ่งในละครเวที เล่ห์รัก รักเร่ลวง
15.45-16.30 น. เสวนา (ต่อ) โดยเพิ่มนักแสดงและทีมงานละครเวที เล่ห์รัก รักเร่ลวง อันได้แก่
กรรณิการ์ เกียรติคุณ/ประสิทธิ์ ลิมปสถิรกิจ/เพชรชมภู ศุภนิราพาธ และ
อรลิดา เลิศปัญญาวิวัฒน์ /ณัฏฐศศิ คงเจริญ/ภาสกร ชยะกุลภักดี
16.30 น. จบการเสวนา

* สนใจเข้าร่วมเสวนาลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่คุณแหม่ม 089-499-0825
หรือเคาน์เตอร์บริการ อุทยานการเรียนรู้ TK park 02-257-4300
*หมายเหตุ วิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 ผู้ตั้งกระทู้ คุณ กรรณิการ์ เกียรติคุณ :: วันที่ลงประกาศ 2009-01-05 12:29:06


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.