ReadyPlanet.com


ส่งร้อยกรองประกวดประจำ "1-15 ตุลาคม 2556" ได้กระทู้นี้


 ช่องทางในการส่ง ส่งช่องทางใดทางหนึ่งเท่านั้นมิฉะนั้นจะโดนตัดสิทธิ์

1. สำหรับผู้ที่ส่งทางเว็บบอร์ด
- แจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ให้ครบถ้วน มิฉะนั้นท่านอาจโดนตัดสิทธิ์
แจ้งแก้ไขได้ในกระทู้นี้ โดย ระบุความคิดเห็น จุดที่ต้องการแก้ไข และครั้งที่แก้ไข
- ส่งขึ้นเว็บบอร์ดเป็นไฟล์ text ธรรมดาเพื่อป้องกันข้อความเพี้ยน ไม่ต้องตกแต่ง

2. สำหรับผู้ต้องการส่งทางอีเมล ส่งได้ที่): info_thaipoet@yahoo.com
- แจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ให้ครบถ้วน มิฉะนั้นท่านอาจโดนตัดสิทธิ์

 

หัวข้อการประกวดประจำเดือนปักษ์แรกตุลา (1-15 ตุลาคม ประกาศผล 25 ต.ค. 2556)
- ระดับมัธยมศึกษาต้น กาพย์ยานี 11 : มิตรภาพ
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลอนสี่สุภาพ : 
มิตรภาพ
- ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป โคลงสี่สุภาพ : 
มิตรภาพ
ความยาวต่อชิ้นงาน 6-10 บท

อ่านกติกาให้ชัดเจนมิฉะนั้นท่านอาจโดนตัดสิทธิ์
อ่านรายละเอียดและกติกาทั้งหมดคลิกที่นี่

ขอความกรุณางดการออกความเห็นในกระทู้ส่งงานผู้ตั้งกระทู้ webmaster :: วันที่ลงประกาศ 2013-09-20 19:03:46


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2419719)

                          มิตรภาพ

ชาวโต๊ะกลมแหล่งหล้า    เราเหวย

ร่วมนั่งฟังเสพเสวย         แซ่ซ้อง

เสสรวลล่วงลุเลย           ย่ำรุ่ง

น้องพี่ปริ่มปรีดิ์ร้อง         เพื่อนพ้อง ปรีดา

          ดรุณเฒ่าเนากี่หน้า             ทยอยหาย

          เด็กหนุ่มสาวเหล่าหลาย       ยื่นหน้า

          ก้าวมานั่งเรียงราย             แทนที่

          โต๊ะกลมถิ่นแหล่งหล้า         ไป่ร้าง คนจร

โศกเสียงเพียงร่ำร้อง     น้องพี่

เพ้อร่ำพร่ำวจี              แซ่ซ้อน

มอบให้เซ่นไมตรี          ผู้ล่วง  ลับลา

น้ำร่วงทรวงสะท้อน      ว่อนไว้ อาลัย 

          ชีพเช่นใดเล่าบ้าง       ผองเพื่อน

          ทุกข์ไม่ทุกข์ใดเยือน    เอ่ยให้

          โลกนี้ที่พักเรือน         เหมือนว่า

          เราหมู่สู้ร่วมไท้          ร่วมท้อง เดียวกัน

ใยเก็บกดร่ำไห้               ผู้เดียว

ลุยก่อกรรมขับเคี่ยว         ผ่าสั้น

สายใยไม่แน่นเหนียว        ผองเพื่อน

มาแบ่งทุกข์สุขนั้น           เรื่องร้าย ใดดล

         เพียงแต่ปากเอ่ยอ้า        บอกเล่า

         ไฟที่สุมรุมเร้า               อยู่ล้น

         น้ำคำพร่ำโลมเล้า          ราฟืน

         เพื่อนช่วยเพื่อนหลุดพ้น   ร่ำไห้ ไฟรา

ผองเรามาร่วมสู้         โลกสถาน

จากถิ่นละทิ้งบ้าน       ทั่วหน้า

พบปะนั่งสำราญ         มิตรภาพ

บัดรุ่งเช้ากล่าวอ้า        เพื่อนพ้อง ทยอยลา.

                   ....... //......

                                                                          อานายเซีย

 

ขอร่วมด้วยคนขอรับ.  ประชาชนทั่วไป...

ผม...นายเซีย  นิเรียงรัมย์  โทร...0837462165

ที่อยู่ครับ...โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา  ตำบลสีสุก  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  30230

ผู้แสดงความคิดเห็น เซีย สหรัมย์ วันที่ตอบ 2013-10-02 16:21:25


ความคิดเห็นที่ 2 (2422529)

 

            มิตรภาพอยู่ไหน

        ตูมตูมระเบิดก้อง            ปฐพี

เห็นเลือดนองธานี               โอดไห้

อุระเฉกอัคคี                       ลามลุก  ร้อนนา

ดวงเนตรคงเหลือไว้            ทุกข์เศร้าตรอมตรม

        เสียงปืนรบตอบโต้       ปังปัง

สูงถี่ส่งเสียงดัง                    ลั่นฟ้า

อึกทึกคึกคลั่ง                     หนีหลบ

หวาดหวั่นกันทั่วหน้า            หลีกเร้นอันตราย

         ใครรบใครไม่พ้น          ไทยรบ  ไทยเอย

ใครใคร่อยู่พานพบ                 เรื่่องร้าย

กลาดเกลื่อนนั่นแหละศพ       มานุษย์

นอนแนบนิ่งดูคล้าย               ท่อนไม้ท่อนซุง

         ผู้คนเหมือนจักรู้           จักกัน

หากแต่ความสัมพันธ์              ขาดไร้

ปรองดองถูกแบ่งกั้น               บังบด

โลกหม่นเกินทนได้                ปริ่มน้ำตาคลอ

         หรือเมืองนี้หมดสิ้น        เมตตา

เป็นถิ่นเถื่อนถิ่นป่า                  ฆ่าล้าง

ทั้งเข็ญขู่รบรา                        บ่สุด สิ้นเฮย

เพียงอยากขอยิ้มบ้าง              หนึ่งน้อยไมตรี

          หรือเมืองนี้หมดสิ้น       น้ำใจ

เป็นถิ่นเถื่อนถิ่นไพร                 แผ่กว้าง

มิตรภาพอยู่หนไหน                 หวนคิด  ถึงนา

ระร่่อนเร่แรมร้าง                      เรียกร้องกลับคืน

          จงกลับมาเถิดเจ้า          มิตรภาพ

ระงับความต่ำหยาบ                  ดับสิ้น

กลับมาเถิดมาปราบ                  กิเลส

เกลาขัดชั่วแดดิ้น                     มอดม้วยจากใจ

                                             ****************************

                                                                                   นันทนา    สาลี

 

 

ส่งผลงานโคลงสี่สุภาพระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

ผู้ส่ง  

นางสาวนันทนา   สาลี

นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โทร.. 0838943593

ที่อยู่  ห้อง 212 หอพักพุทธรักษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ในเมืิง)

ตำบลตลาด  อำเภอเมือง จังหวัดมหาาสารคาม 44000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นางสาวนันทนา สาลี วันที่ตอบ 2013-10-12 16:43:39


ความคิดเห็นที่ 3 (2422565)

             กองเพลิงลามลุกไหม้                เผาร่าง

หน้าที่เมรุเกิดบ้าง                                  ร่างไหม้

มองเถ้ากระดูกต่าง-                               หน้าคิด  ครวญคร่ำ

ร้องล่ำอำลาไห้                                      ปลิดผู้นามคน

             สังคมใช่อยู่ได้                          ลำพัง

แลฝั่งทางหน้าหลัง                                หยั่งรู้

รายรอบด้านนั่นคือพลัง                           เผชิญชีพ

มือร่วมหลายมือสู้                                   สะท้อนภาพวิญญาณ

              แต่เดิมชนร่วมสร้าง                  ชาติก้าว  หน้าแล

แต่บัดนี้ยังร้าว-                                        รวดแท้ 

แต่คนข่มแดนด้าว                                    สิ้นดับ

แต่ต่างก็คิดแก้                                        แค่ให้  ตนดี

                ต่างคนต่างยกให้                    ตนเก่ง

ต่างย่ำต่างข่มเหง                                  เหยียบให้

ต่างหาจะยำเกรง                                   กระทืบ  ซ้ำดิน

ต่างเชิดต่างชูไว้                                     อวดอ้าง  ฤทธิ์ตน

                  มิตรภาพก่อนนี้                      สิ้นสูญ

เคยร่วมสร้างจำรูญ                                 ชาติบ้าง

ยามนี้หากอาดูร                                      ใครใคร่  เหลียวแล

เพียงคิดตนยังสล้าง                                อื่นเศร้าใช่ตน

                  หากรวมมิตรภาพได้              ดั่งเก่า

ชาติสะท้อนเรื่องเล่า                               หลากนั้น

เคยรวมรวบชนเอา                                  เป็นจิต  ใจเดียว

ยึดมั่นกลมเกลียวฝั้น                               ชาตินั้นมิสูญ

                   เถ้ากระดูกมีค่าให้                สะท้านชน

ถึงปลิดชีพนามคน                                   หนึ่งน้อย

บรรพบุรุษผจญ                                       สร้างภาพ  ให้เห็น

ร้องร่ำสลดเศร้าสร้อย                              สะท้อนภาพภูมิใจ                         

 

นายอานนท์    สาวิวัฒน์

นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ โปรแกรมวิชาภาษาไทย ภาควิชาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ที่อยู่  ๓๑๙/๗๕  หมู่ ๘ ต.โพธิ์  อ.เมืองศรีสะเกษ  จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

โทร  ๐๙๕๖๑๓๓๘๖๕

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นายอานนท์ สาวิวัฒน์ วันที่ตอบ 2013-10-12 22:17:17


ความคิดเห็นที่ 4 (2422585)

                                                                                                มิตรภาพ

๑.     สัมพันธ์อันแน่นแฟ้น            ยาวนาน  เนิ่นเอย

                    ประดุจหนึ่งสะพาน                            ทอดไว้

                    ยิ่งยาวยิ่งหอมหวาน                           มิตรภาพ

                    ยื่นแต่สิ่งดีให้                                   เพื่อนแท้ผูกพัน

๒.     แบ่งปันยิ้มปริ่มแก้ม              ทุกยาม

                    สุขทุกข์เฝ้าไต่ถาม                             เมื่อท้อ

                    ผ่อนเบาหนักช่วยหาม                         เข็นลาก  พ้นนา

                    หากเพื่อนผิดมิตรก้อ                          ช่วยแก้แนะนำ

๓.     สายฝนพรำรั่วฟ้า               นองเนือง                            

                    ท้นเอ่อท่วมทั่วเมือง                           ปริ่มบ้าน

                    กลบผืนทุ่งทองเหลือง                         อร่าม  ปีกลาย

                    หมดทิศคิดต่อต้าน                            ต่างแพ้อุทกภัย

๔.     น้ำตาไหลหยาดล้น              พสุธา

                    เอ่อเพิ่มธารมรรคา                            โหดร้าย

                    เชี่ยวกรากพัดไหลพา                          ทุกสิ่ง  หายสูญ

                    พัดสุขเคลื่อนผ่านย้าย                         ทุกข์ซ้อนซ่อนแทน

๕.     ทั่วแดนไทยต่างพร้อม            ใจกัน

                    น้ำหลากเชื่อมสัมพันธ์                         เพื่อให้

                    ไทยพบสิ่งสำคัญ                               มิตรภาพ 

                    สามัคคีเร่งสืบไว้                               ชาติล้ำสิวิไล

๖.     ธารศรัทธาไหลสู่ผู้              ประสบ  ภัยนา

                    ช่วยผ่อนเหตุกระทบ                          เดือดร้อน

                    ที่พลัดถิ่นฐานหลบ                             หนีโชค  ชะตา

                    เจ็บป่วยระบาดซ้อน                           ผ่อนด้วยน้ำใจ

๗.     ธารอันใดเหือดแห้ง             หนีหาย

ขอแต่ธารมิตรสหาย                           อย่าแห้ง

ไหลอยู่อย่าขาดสาย                           ดุจดั่ง ธารทิพย์

ใจสู่ใจไทยอย่าแล้ง                            เทิดไท้ไอศวรรย์

๘.     สากัลย์สาหัสพ้น                วิกฤต

                    ข้ามผ่านอยู่เนืองนิตย์                          ต่างรู้

                    หากเพื่อนจึ่งสัมฤทธิ์                           ผลสู่  ลุล่วง

                    มิตรภาพย่อมแก่ผู้                             มิตรแท้ตอบแทน                   

                                                                      ไชยณรงค์  วาปี

ส่งผลงานโคลงสี่สุภาพระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

นายไชยณรงค์  วาปี  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

โรงพยาบาลดงหลวง อำเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร  49140

          เบอร์โทรศัพท์ 08-5762-9640,  E-mail : kiaw_die@hotmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น นายไชยณรงค์ วาปี (kiaw_die-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-10-13 00:49:52


ความคิดเห็นที่ 5 (2422638)

                                                                                               ขอแก้ไข ครั้งที่ ๑

                    แก้ไขในบทกลอนที่ ๕  ตรงคำว่า สิวิไล แก้ไขเป็น  “ศิวิไลซ์” ขอบคุณครับ

  

                                                    มิตรภาพ

๑.     สัมพันธ์อันแน่นแฟ้น      ยาวนาน  เนิ่นเอย

                    ประดุจหนึ่งสะพาน                     ทอดไว้

                    ยิ่งยาวยิ่งหอมหวาน                    มิตรภาพ

                    ยื่นแต่สิ่งดีให้                            เพื่อนแท้ผูกพัน

๒.     แบ่งปันยิ้มปริ่มแก้ม        ทุกยาม

                    สุขทุกข์เฝ้าไต่ถาม                       เมื่อท้อ

                    ผ่อนเบาหนักช่วยหาม                   เข็นลาก  พ้นนา

                    หากเพื่อนผิดมิตรก้อ                     ช่วยแก้แนะนำ

๓.     สายฝนพรำรั่วฟ้า           นองเนือง                            

                    ท้นเอ่อท่วมทั่วเมือง                      ปริ่มบ้าน

                    กลบผืนทุ่งทองเหลือง                    อร่าม  ปีกลาย

                    หมดทิศคิดต่อต้าน                        ต่างแพ้อุทกภัย

๔.     น้ำตาไหลหยาดล้น          พสุธา

                    เอ่อเพิ่มธารมรรคา                        โหดร้าย

                    เชี่ยวกรากพัดไหลพา                     ทุกสิ่ง  หายสูญ

                    พัดสุขเคลื่อนผ่านย้าย                    ทุกข์ซ้อนซ่อนแทน

๕.     ทั่วแดนไทยต่างพร้อม       ใจกัน

                    น้ำหลากเชื่อมสัมพันธ์                    เพื่อให้

                    ไทยพบสิ่งสำคัญ                          มิตรภาพ 

                    สามัคคีเร่งสืบไว้                           ชาติล้ำศิวิไลซ์

๖.     ธารศรัทธาไหลสู่ผู้           ประสบ  ภัยนา

                    ช่วยผ่อนเหตุกระทบ                      เดือดร้อน

                    ที่พลัดถิ่นฐานหลบ                        หนีโชค  ชะตา

                    เจ็บป่วยระบาดซ้อน                       ผ่อนด้วยน้ำใจ

๗.     ธารอันใดเหือดแห้ง           หนีหาย

ขอแต่ธารมิตรสหาย                        อย่าแห้ง

ไหลอยู่อย่าขาดสาย                        ดุจดั่ง ธารทิพย์

ใจสู่ใจไทยอย่าแล้ง                         เทิดไท้ไอศวรรย์

๘.     สากัลย์สาหัสพ้น              วิกฤต

                    ข้ามผ่านอยู่เนืองนิตย์                       ต่างรู้

                    หากเพื่อนจึ่งสัมฤทธิ์                        ผลสู่  ลุล่วง

                    มิตรภาพย่อมแก่ผู้                           มิตรแท้ตอบแทน                   

                                                                 

                                                                  ไชยณรงค์  วาปี

ส่งผลงานโคลงสี่สุภาพระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

นายไชยณรงค์  วาปี  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

โรงพยาบาลดงหลวง อำเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร  49140

เบอร์โทรศัพท์ 08-5762-9640,  E-mail : kiaw_die@hotmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น นายไชยณรงค์ วาปี (kiaw_die-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-10-13 11:13:12


ความคิดเห็นที่ 6 (2422639)

                                                     ถนนแห่งมิตรภาพ

                เส้นทางที่มุ่งก้าว             บนถนน

มานะชีพผจญ                                 หลากสู้

มิตรภาพท่วมท้น                             ร่วมก่อ แรงใจ

ประสบการณ์กอบกู้                        รอบข้างทางถนน

               บนสายรอยยิ้มแห่ง          ความฝัน

ยิ้มรักร่วมแบ่งปัน                           สุขสร้าง

ยิ้มแล้วยิ้มตอบอัน                           ชื่นจิต ใจเฮย

ยิ้มช่วยโลกอ้างว้าง                         เปิดกว้างกว่ากว้าง

               สายเสียงหัวร่อชื้น            ดวงกมล

กล่อมโลกอันหมองหม่น                 สลดเศร้า

ขำขันขับขานบน                             ความสด ใสนา

หัวร่อมาคละเคล้า                         จึ่งสิ้นดินโศก

                ทางสายกู่ร้องลั่น            วาจา

เสริมส่งบทสนทนา                          ตอบให้

คารมบ่มเจรจา                                ไพเราะ

ความมั่นวางใจไว้                            จากนี้ชั่วกาล

                 เส้นทางที่ย้อยหยาด       น้ำตา

บ้างสุขทุกข์บางครา                         เกิดได้

จิตใจกลั่นออกมา                             รู้สึก นั้นแล

รินหลั่งเพื่อรู้ไว้                                  หมู่นี้มวลชน

                  ถึงสายเหนื่อยเมื่อยล้า   สิ้นแรง

คติค่าเริ่มเปลี่ยนแปลง                     ออกบ้าง

เดินทางสักกี่แห่ง                              ต้องพัก อำลา

ชีวิตใช่รับจ้าง                                    อย่าได้ทรมาน

                   การเดินทางก็สุดสิ้น     สายทาง

สุดฤทธิ์ชีวิตวาง                               ทุกด้าน

ยังสิ่งไม่จืดจาง                                 มิตรภาพ

คือประสบการณ์สะท้าน                  สะท้อนชีพมนุษย์

                  เส้นทางที่มุ่งก้าว            บนถนน

ทุกที่ทางเดินผจญ                            ต่างแล้ว

แต่รวมจุดพานผล                            พบแน่

 

มิตรภาพมิคลาดแคล้ว                    ตระหง่านตั้งปลายถนน

 

นายอานนท์  สาวิวัฒน์    

นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ โปรแกรมวิชาภาษาไทย ภาควิชาครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ที่อยู่ ๓๑๙/๗๕ หมู่ ๘ ต.โพธิ์  อ.เมืองศรีสะเกษ   จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

โทร ๐๙๕๖๑๓๓๘๖๕

ผู้แสดงความคิดเห็น นายอานนท์ สาวิวัฒน์ วันที่ตอบ 2013-10-13 11:18:27


ความคิดเห็นที่ 7 (2422656)

                                                                       ใจเรากำหนดมิตรภาพที่งดงาม

 

๑.     มีมวลมิตรแห่ล้อม            รอบกาย

                    เพียรอย่าเชื่อใจหมาย                     มิตรแท้

                    เพื่อนกินอยู่เรียงราย                      ยามร่ำ  รวยนา

                    ลำบากยากทางแก้                        ผ่องรู้แท้เทียม

๒.     จึ่งใจเตรียมรับไว้             ในมิตร

                    มากหมู่มากความคิด                       แยกไว้

                    บางคนคบเพื่อริษ-                         ยาแย่ง  ยื้อเอา

                    ดีเด่นเกินแช่งให้                           เหตุร้ายเล่นงาน

๓.     บางคนพาลคิดฉ้อ            ต่อทรัพย์

                    โอกาสเหมาะมึงดับ                        ชีพด้วน

                    บางมิตรคิดเหยียบยับ                     จมดิ่ง 

                    เฝ้าแต่รื้อเรื่องล้วน                         กล่าวร้ายให้เสีย

๔.     บ้างคลอเคลียเผื่อได้          ใกล้ชิด

                    หวังพึ่งใจกลับคิด                          หักล้าง

                    อุปมาดั่งความผิด                          มีต่อ  ผู้ทำ

                    หมูขุดนาหมาอ้าง                          สืบเท้าย่ำแทน

๕.     จากดินแดนต่างด้าว          ทิศใด  นาเอย

                    แหล่งมิตรที่ไว้ใจ                           ทั่วหน้า

                    ไกลใกล้มุ่งป่ายไป                          เสาะสืบ 

                     หมายปลูกมิตรทั่วหล้า                    เพื่อสร้างสิ่งฝัน

๖.     ยากมีวันพบได้                ทั่วทิศ

                    หากขาดใจสุจริต                           คบค้า

                    เพื่อนไม่ต่างงูพิษ                            แว้งกัด เอานา

                    ต่างคิดแตกแหวกหญ้า                      ตื่นท้าราวี

๗.     สบดีอาจพบได้                 ข้างใน  ใจเอง

                    หาใช่ไขว่ค้นไป                              ทั่วหล้า

                    มิตรแท้เกิดจากใจ                           บริสุทธิ์  ต่อกัน

                    มิตรภาพแย้มหน่อกล้า                      ใหญ่ข้ามตัวตน

                             ๘.     ทั่วทุกหนแห่งห้อม              ล้อมกาย

                    กำเนิดก่อมิตรสหาย                           เมื่อให้

                    หลักพุทธบัญญัติหมาย                        สร้างมิตร  หมู่นา                             

วัตถุสี่ประการไซร้                             เหตุได้ใจคน

๙.     มิตรภาพมีมากล้น              เรือนชาน

เปรียบดั่งดอกไม้บาน                         เบิกฟ้า

ไปทั่วทิศสถาน                                 ชมชื่น  หอมหวน

สงบสุขไปทั่วหล้า                                        ร่มฟ้ามิตรภาพ

                             

ไชยณรงค์  วาปี

 

                  ส่งผลงานโคลงสี่สุภาพระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

                  นายไชยณรงค์  วาปี  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

                   โรงพยาบาลดงหลวง อำเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร  49140

                            เบอร์โทรศัพท์ 08-5762-9640,  E-mail : kiaw_die@hotmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น นายไชยณรงค์ วาปี (kiaw_die-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-10-13 14:28:21


ความคิดเห็นที่ 8 (2422696)

                               ภาพมิตร

 

. ระลึกเรียงไล่ย้อน                    มัธยม

ลึกสู่สมัยประถม                          ค่อยเค้น

ปัดฝุ่นอดีตอันจม                         ก้นจิต

ฟุ้งช่วงเยาว์เก่าเร้น                       ปลุกฟื้นเฟือนสหาย

. หลายต่อหลายภาพพร้อม        เพื่อนสนิท

เราเล่นกันสุดฤทธิ์                        สุดร้อง

ครองโลกแห่งชีวิต                        วัยเด็ก

มีแต่เพื่อนพวกพ้อง                       เพียบพื้นลานสนาม

. ยามทุกข์ปลอบเปลื้องทุกข์        ปรึกษา

ยามทรุดรุดรีบมา                          อยู่ใกล้

ยามเกิดเหตุปัญหา                       ห่อนหลบ

คือเรื่องราวมิตรไว้                         เยี่ยมยิ้มยามถวิล

. จินต์ครวญชวนชื่นน้ำ               ตาคลอ

กฎแห่งเลข พ.ศ.                          พรากย้าย

ห่างกันนักแล้วหนอ                      เพื่อนเก่า

ยังอยู่ดีหรือร้าย                            อยากรู้เหลือแสน

. เผลอแหงนมองเหม่อฟ้า           ปัจจุบัน

ชีวิตวัยเด็กผัน                              ผ่านแล้ว

ไมตรีอิ่มอนันต์                             ในอก

ปีกี่ปีเคลื่อนแคล้ว                         ซาบซึ้งทรวงเสมอ

. เกลอเป็นเกลอชั่วเนื้อ               หนังสลาย

ห่างใช่สัมพันธ์หาย                       ห่างด้วย

ไกลหรือก็แต่กาย                          ใจคิด ถึงนอ

ภาพมิตรมิตรภาพม้วย                   เมื่อนั้นจึงสูญ

 

 

ส่งผลงานโคลงสี่สุภาพระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ในหัวข้อ “มิตรภาพ”

ชื่อ - นามสุุล นาย พยุงศักดิ์ ดาวกระจ่าง

ที่อยู่ ๓/๑ หมู่ ๔ ตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๒๐๐๐

โทร ๐๘๖ ๑๑๒ ๔๒๓๐

นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔ คณะครุศาสตร์ เอกวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นายพยุงศักดิ์ ดาวกระจ่าง (dookka***-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-10-13 22:52:17


ความคิดเห็นที่ 9 (2422866)

 ๐ หอมการุณย์อุ่นเอื้อ .............. ไมตรี
หยิบยื่นปรารถนาดี .................. แผ่กว้าง
รอบเรือนจึ่งสุขี ...................... นานเนิ่น 
นัยน์เปี่ยมหมายเหมือนสร้าง ...... เหล่าล้วนเปรมปรีิดิ์ ฯ

๐ ฉันมีกับข้าวอยาก ................ ให้เธอ
ชิมหน่อยอร่อยไหมเออ ............ ติได้
หวานมันเผ็ดเคยเผลอ .............. มือหนัก 
ทายทักสวัสดีไหว้ .................. พี่ป้าอาก๋ง ฯ

๐ บุษบงงามดอกนี้ .................. หอมหวน
ลุงปลูกดุจเชิญชวน .................. ลูบไล้
ขอตอนกิ่งมันยวน ................... หทัยเลิศ
เชิญเถิดหลากหลายให้ ............. เลือกได้ใคร่สนอง ฯ

๐ ขายของบ้างเล็กน้อย ............. ใหญ่มี
สงบเติบเป็นศรี........................ สง่าซ้อง
วางหวังประชาชี ...................... โชติช่วง 
ขยับขยายกู่ก้อง ..................... ทั่วแคว้นแดนสยาม ฯ

๐ เยี่ยมเยียนยามป่วยไข้ ........... ไถ่ถาม
มอบสมุนไพรตาม ................... ติดเหย้า
แนะนำแพทย์ใกล้คาม .............. และเก่ง เชียวเนอ
เหมือนญาติสนิทเฝ้า ................ ห่วงด้วยสวยจินต์ ฯ

๐ ทมิฬเข้าครอบรั้ว .................. ทั่วสถาน 
ยื้อแย่งแข่งสันดาน .................. ดาษด้าน
อุดมคติผันพาล ...................... เชิดใส่ กันนอ
ปูนฉาบกั้นข้างบ้าน .................. เกลียดนั้นหมั่นถือ ฯ


๐ คือการุณย์เลี่ยนแล้ .............. แลหา 
มิตรภาพร้างรา ...................... กร่อนเหี้ยน
เห็นแตกแยกหมองพา ............. ขมขื่น ตรองรา
กิเลสหลงติดเสี้ยน .................. เปลี่ยนด้วยการเมือง ฯ

"มิตรภาพร้างรา"
ส่งผลงานโคลงสี่สุภาพระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ในหัวข้อ “มิตรภาพ”

นายทรงธรรม อรุณแสงโรจน์ 
๕/๒๑ หมู่บ้านบารเมษฐ์ แยก ๔ ถ.เฉลิมพระเกียรติร.๙ ซอย ๖๒
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐
โทรฯ ๐๘๑-๒๕๔๓-๓๙๕

ผู้แสดงความคิดเห็น ทรงธรรม อรุณแสงโรจน์ (big-racing-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-10-14 16:08:14


ความคิดเห็นที่ 10 (2422902)

 

                             ... มิตรภาพ ? ...
[พ่อ]        อาทิตย์อัสดงแล้ว                  หนอแม่
                ท้องกิ่วหิวข้าวแท้                  ปวดไส้
                เตรียมสำรับใดบ้างแน           บอกพ่อ
                ลูกเต้าสิอยู่ไหน                     เรียกมากินกัน

[แม่]        สกุณากลับรังพร้อม-                เพรียงพา
                เย็นย่ำเมื่อไรหนา                   บ่รู้
                กดเกมส์เกินเพลา                   เพลินไปหน่อยเอย
                สะดวกซื้อยังอยู่                     คู่บ้านคู่เมือง

[ลูกชาย] ทะมึนม่านทมิฬทา                  ทับถม
                สมาธิมั่นจ่อมจม                    หนังโป๊
                กลาดเกลื่อนทั่วทั้งกลม-        แบนบานตะไท
                ตำราเรียนกองโต                   อยู่ข้างผงขาว

[ลูกสาว] รัตติกาลดารดาษ                     ดวงดาว
                ดั่งคู่สนทนาราว                     หมื่นล้าน
                แต่ไยเจ้าจึ่งเหงา                     เล่านี่?
                ค้นหาเพื่อนทุกวัน                 ในโลกเสมือน

[พ่อ]        โศกตรมแลขมขื่น                 โดดเดี่ยว
                ทำงานตัวเป็นเกลียว              เยี่ยงจักร
                ยอมสู้ทนอดเปรี้ยว                เพื่อครอบครัวนา
                ลืมสานสัมพันธ์รัก                 หล่อเลี้ยงดวงใจ

[หมาข้างถนน] ครางหงิงระริกระรี้           ส่ายหาง
                นั่นผู้ปลดระวาง                     ความโหย
                โซเซมาตามทาง                     สายเก่า
                รับรู้กลิ่นเหล้าโชย                  ต่อเนื่อง อาเจียน
                .........................................................................
                บังเกิดเรื่องราวแห่ง-              มิตรภาพ
                หนึ่งหมาอิ่มหมอบราบ         อยู่เฝ้า
                หนึ่งคนเพลียใจกับ              โลกาภิวัฒน์
                อุ่นไออาศัยเคล้า                    ผ่านพ้นอีกคืน
๚๛

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- / อนัตตา ว. /

ขอส่งผลงานโคลงสี่สุภาพระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ในหัวข้อ “มิตรภาพ”

นายวัฒนา  เลิศทองไทย  (นามแฝง "อนัตตา ว.")
บ้านเลขที่ 186 ซอยไผ่สิงห์โต ถนนพระรามที่ 4 คลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 085-956-2772
อีเมล์ anatta.w.attana.1986@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น นายวัฒนา เลิศทองไทย (anatta-dot-w-dot-attana-dot-1986-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-10-14 23:39:31


ความคิดเห็นที่ 11 (2423070)

            สร้างชาติด้วยน้ำเลือด           ทรมาน

ดุเดือดเชือดร้าวราน                          โหดเหี้ยม

คือมิตรภาพผสาน                              ความทุกข์

ใครเล่าใคร่สอนเสี้ยม                        ซัดซ้ำกรรมเผชิญ

            กี่ปีกี่ร้อยผ่าน                         ทำลาย

ปลิดชีพม้วยวอดวาย                        ฆ่าล้าง

คนเป็นกับคนตาย                             ครวญคร่ำ

เพียงแค่เอาหน้าอ้าง                         อวดหล้าฟ้าดิน

            อนิจจามนุษย์นี้                      มีกรรม

สะท้อนภาพสะท้านคำ                     เหตุร้าย

มีแต่จิตระยำ                                     ห้ำหั่น 

ทุกข่าวเรื่องราวด้าย                         บดบี้ฤดีคน

           น้ำตาที่หยดเศร้า                   หยาดริน

ไหลหลั่งรดธานินทร์                         ถิ่นกว้าง

กลั่นจากกี่ชีวิน                                 กี่ทุกข์

แลกเลือดแลกเนื้อบ้าง                     กับผู้ลับไป

            คือเรื่องราวร้ายที่                   ยังเผชิญ

คือกี่ร้อยปีดำเนิน                               ผ่านแล้ว

คือมือร่วมมือเดิน                                เข่นฆ่า  กันแล

และต่างใจมิคลาดแคล้ว                   ปิดกั้นน้ำใจ

              มิตรภาพยังปิดกั้น                 เช่นใด

ความสุขก็เลือนไป                              เช่นนั้น

เหลือแค่คำว่า “มิตร” ใน                     จารึก

หากมิผูกใจฟั่น                                     มิตรนั้นสาบสูญ 

 

นายอานนท์  สาวิวัฒน์   นักศึกษาชั้นปีที่ ๑  โปรแกรมวิชาภาษาไทย  ภาควิชาครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ     

ที่อยู่ ๓๑๙/๗๕  หมู่ ๘  ต.โพธิ์   อ.เมืองศรีสะเกษ   จ.ศรีสะเกษ  ๓๓๐๐๐

โทร ๐๙๕๖๑๓๓๘๖๕

ผู้แสดงความคิดเห็น อานนท์ สาวิวัฒน์ วันที่ตอบ 2013-10-15 14:34:21


ความคิดเห็นที่ 12 (2423105)

 แก้ไขครั้งที่ ๑  ในบทที่ ๖  เปลี่ยนจาก "ฟั่น"  เป็น  "ฝั้น"

              สร้างชาติด้วยน้ำเลือด           ทรมาน

ดุเดือดเชือดร้าวราน                          โหดเหี้ยม

คือมิตรภาพผสาน                              ความทุกข์

ใครเล่าใคร่สอนเสี้ยม                        ซัดซ้ำกรรมเผชิญ

            กี่ปีกี่ร้อยผ่าน                         ทำลาย

ปลิดชีพม้วยวอดวาย                        ฆ่าล้าง

คนเป็นกับคนตาย                             ครวญคร่ำ

เพียงแค่เอาหน้าอ้าง                         อวดหล้าฟ้าดิน

            อนิจจามนุษย์นี้                      มีกรรม

สะท้อนภาพสะท้านคำ                     เหตุร้าย

มีแต่จิตระยำ                                     ห้ำหั่น 

ทุกข่าวเรื่องราวด้าย                         บดบี้ฤดีคน

           น้ำตาที่หยดเศร้า                   หยาดริน

ไหลหลั่งรดธานินทร์                         ถิ่นกว้าง

กลั่นจากกี่ชีวิน                                 กี่ทุกข์

แลกเลือดแลกเนื้อบ้าง                     กับผู้ลับไป

            คือเรื่องราวร้ายที่                   ยังเผชิญ

คือกี่ร้อยปีดำเนิน                               ผ่านแล้ว

คือมือร่วมมือเดิน                                เข่นฆ่า  กันแล

และต่างใจมิคลาดแคล้ว                   ปิดกั้นน้ำใจ

              มิตรภาพยังปิดกั้น                 เช่นใด

ความสุขก็เลือนไป                              เช่นนั้น

เหลือแค่คำว่า “มิตร” ใน                     จารึก

หากมิผูกใจฝั้น                                     มิตรนั้นสาบสูญ 

 

นายอานนท์  สาวิวัฒน์    นักศึกษาชั้นปีที่ ๑  โปรแกรมวิชาภาษาไทย  ภาควิชาครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ที่อยู่  ๓๑๙/๗๕  หมู่ ๘ ต.โพธิ์   อ.เมืองศรีสะเกษ  จ.ศรีสะเกษ  ๓๓๐๐๐

โทร ๐๙๕๖๑๓๓๘๖๕

ผู้แสดงความคิดเห็น อานนท์ สาวิวัฒน์ วันที่ตอบ 2013-10-15 18:52:17


ความคิดเห็นที่ 13 (2423113)

 ๐ เห็นเพลิงลามลุกไหม้ ............. เผาผลาญ
เห็นเข่นฆ่าแหลกลาญ ................ บ่อยครั้ง
เห็นโกรธเกลียดอันธพาล ............ ฝักฝ่าย กันนา
เห็นยุยงอีกตั้ง- ........................ ท่าพร้อมทุบหัว ฯ


๐ รัวฝีปากถ่มถ้อย .................... ลั่นเสียง บารนี
รัวกลับด้วยสำเนียง ................... โต้แย้ง
รัวรั่วสติเอนเอียง ...................... ไป่ใคร่-ครวญนอ
รัวมิพอเสแสร้ง ........................ ใส่ร้ายป้ายสี ฯ

๐ ตีความตามจิตด้วย ................. กลุ่มตน นั้นเนอ
ตีทุกประเด็นจน ....................... บิดพลิ้ว
ตีหน้าเซ่อส่งผล ....................... เมืองวุ่น นักแล
ตีมิตรเคยเล่นงิ้ว ....................... บทนั้นการเมือง ฯ

๐ เปลืองเพ-ลาเก่านั้น ................ สุขเคย ลืมฤๅ
เปลืองเปล่ารอยยิ้มเผย ............... ร่วมสร้าง
เปลืองสนิทสนมเปรย ................. เหนื่อยหน่าย ชังนอ
เปลืองอุดมการณ์อ้าง ................. ข้านี้มีสมอง ฯ

๐ ตรองเถิดตรองจิตโน้ม .............. เข้าหา
ตรองเพราะขื่นขมพา .................. โศกเหย้า
ตรองมิตรภาพหนา ....................  เคยทุกข์ ร่วมนอ
ตรองเพื่อปรองดองเป้า ............... ชาตินั้นสโมสร ฯ

๐ วอนถอยคนละก้าว ................. กอปรจินต์ เพื่อนเฮย
วอนเพราะบางคนผิน .................. ผิดเพี้ยน
วอนคืนศรัทธาริน ...................... เพื่อชาติ ไทยรา
วอนจับมือปลิดเสี้ยน .................. ทิ่มเนื้อกลัดหนอง ฯ"วอนปรองดอง"
ส่งผลงานโคลงสี่สุภาพระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ในหัวข้อ “มิตรภาพ”

นายทรงธรรม อรุณแสงโรจน์
๕/๒๑ หมู่บ้านบารเมษฐ์ ถ.เฉลิมพระเกียรติร.๙ ซอย ๖๒
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐
โทรฯ ๐๘๑-๒๕๔๓-๓๙๕

ผู้แสดงความคิดเห็น นายทรงธรรม อรุณแสงโรจน์ (big-racing-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-10-15 20:58:09


ความคิดเห็นที่ 14 (2423123)

- มิตรภาพความเป็นเพื่อน (ม.ต้น)

เพียงมิตรสะกิดก้อย

สุขน้อยน้อยก็ยิ่งใหญ่

เพียงสบแววตาใส

ก็สื่อใจที่จริงจัง

เส้นทางทุกย่างก้าว

หลากเรื่องราวแห่งความหลัง

หล่อรวมเป็นพลัง

สร้างมิตรภาพให้หยัดยืน

ชีวิตหลากอารมณ์

บ้างสุขสม บ้างขมขื่น

 

 

 

 

แม้ยากลำบากฝืน

 

ร่วมฝ่าไปในทุกที

สามัคคีปรองดอง

รักเพื่อนพ้องเหมือนน้องพี่

น้ำจิตมิตรไมตรี

ความหวังดีมีให้กัน

เราล้มเพื่อนพาลุก

มาร่วมทุกข์...ก่อนสุขสันต์

หยัดกล้าฝ่าประจัญ

ผูกสัมพันธ์ด้วยกันไป

 

 

 

 

มนุษย์อยู่ร่วมกัน

 

บนโลกอันกว้างและไกล

ต้องหมั่นปันน้ำใจ

ใช่หวังได้เพียงฝ่ายเดียว

เหมือนเชือกมัดปมมั่น

กระหวัดพันจนฟั่นเกลียว

มัดไม้รวบปลายเรียว

ยากหักล้างอย่างง่ายดาย

จากแรกเริ่มรู้จัก

กลายเป็นรักที่ทักทาย

ชีพนี้มีเพื่อนตาย

วันสุดท้ายก็สุขพลัน

มิตรภาพความเป็นเพื่อน

มิอาจเลือนหรือเปลี่ยนผัน

แม้ผ่านกี่วารวัน

เป็นเพื่อนกันตลอดไป

เพื่อนพ้องคือแขนขา

โบราณว่าค่ายิ่งใหญ่

สร้างสมสังคมไทย

รักกันไว้...ไทยเจริญ!

ผู้แสดงความคิดเห็น ธิติสรรค์ สีลา วันที่ตอบ 2013-10-15 21:43:01


ความคิดเห็นที่ 15 (2423126)

มิตรภาพความเป็นเพื่อน (ม.ต้น)  ***แก้ไขฟอนต์ เพิ่มที่อยู่

เพียงมิตรสะกิดก้อย

สุขน้อยน้อยก็ยิ่งใหญ่

เพียงสบแววตาใส

ก็สื่อใจที่จริงจัง

เส้นทางทุกย่างก้าว

หลากเรื่องราวแห่งความหลัง

หล่อรวมเป็นพลัง

สร้างมิตรภาพให้หยัดยืน

ชีวิตหลากอารมณ์

บ้างสุขสม บ้างขมขื่น

แม้ยากลำบากฝืน

ร่วมฝ่าไปในทุกที

สามัคคีปรองดอง

รักเพื่อนพ้องเหมือนน้องพี่

น้ำจิตมิตรไมตรี

ความหวังดีมีให้กัน

เราล้มเพื่อนพาลุก

มาร่วมทุกข์...ก่อนสุขสันต์

หยัดกล้าฝ่าประจัญ

ผูกสัมพันธ์ด้วยกันไป

มนุษย์อยู่ร่วมกัน

บนโลกอันกว้างและไกล

ต้องหมั่นปันน้ำใจ

ใช่หวังได้เพียงฝ่ายเดียว

เหมือนเชือกมัดปมมั่น

กระหวัดพันจนฟั่นเกลียว

มัดไม้รวบปลายเรียว

ยากหักล้างอย่างง่ายดาย

จากแรกเริ่มรู้จัก

กลายเป็นรักที่ทักทาย

ชีพนี้มีเพื่อนตาย

วันสุดท้ายก็สุขพลัน

มิตรภาพความเป็นเพื่อน

มิอาจเลือนหรือเปลี่ยนผัน

แม้ผ่านกี่วารวัน

เป็นเพื่อนกันตลอดไป

เพื่อนพ้องคือแขนขา

โบราณว่าค่ายิ่งใหญ่

สร้างสมสังคมไทย

รักกันไว้...ไทยเจริญ!

 ด.ช.ธิติสรรค์  สีลา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

880 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี25000

โทรศัพท์ 085-4367216

ผู้แสดงความคิดเห็น ธิติสรรค์ สีลา วันที่ตอบ 2013-10-15 21:52:16


ความคิดเห็นที่ 16 (2425267)

เนื่องจากมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2556

ปักษ์แรก ตุลาคม 2556 (1-15 ตุลาคม 2556) เป็นจำนวนมาก


คณะทำงานฯ จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นในการรวบรวมผลงาน

เพื่อส่งให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน และประกาศผล


จึงขอเลื่อนการประกาศผลฯ ปักษ์แรก ตุลาคม 2556 (1-15 ตุลาคม 2556)

จากเดิม 25 ตุลาคม 2556 เป็น 31 ตุลาคม 2556


จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน

กิจกรรมของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-10-25 08:33:47


ความคิดเห็นที่ 17 (2426760)

 

เนื่องจากขณะนี้ ยังอยู่ระหว่างรวบรวบผลการตัดสินจากคณะกรรมการฯ
จึงยังไม่สามารถประกาศผล
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2556
ปักษ์แรก ตุลาคม 2556 (1-15 ตุลาคม 2556) ได้

 

ทั้งนี้หากได้รับผลการตัดสินจากคณะกรรมการทุกท่านครบถ้วนแล้ว
จะดำเนินประกาศผลการตัดสินโดยเร็วที่สุด


จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน

กิจกรรมของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-11-01 09:41:22[1]กระทู้นี้ไม่เปิดให้แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2010 All Rights Reserved.