ReadyPlanet.com


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เปิดให้บริการ


 

 

                          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เปิดให้เข้าชมการจัดแสดงภายในแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ ดำเนินการจัดตั้งตามโครงการพิพิธภัณฑ -

สถานแห่งชาติ ประจำเมือง ตั้งอยู่ในที่ราชพัสดุพื้นที่ ๑๕ ไร่ บริเวณ กม. ๔ ถนนสุรินทร์ – ช่องจอม อำเภอเมือง

จังหวัดสุรินทร์ ลักษณะเป็นอาคาร ๒ ชั้น ออกแบบตามลักษณะสถาปัตยกรรมเขมร โดยประยุกต์การออกแบบในแนวร่วมสมัย  ประกอบด้วยห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรและห้องจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว สำนักงาน ห้องประชุม ส่วนบริการการศึกษา ได้แก่ ห้องสมุด ห้องกิจกรรมสำหรับเด็ก

และส่วนคลังพิพิธภัณฑ์

การจัดแสดงนิทรรศการถาวรภายใน   จัดแสดงตามลักษณะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ประจำเมือง  นำเสนอเรื่องราวของจังหวัดสุรินทร์ตั้งแต่อดีตเมื่อประมาณ ๒,๐๐๐ ปี เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน   ประกอบด้วย   หัวข้อเรื่อง   ได้แก่  เรื่องธรรมชาติวิทยา  จัดแสดงเรื่องกายภาพของจังหวัดสุรินทร์  ประกอบด้วยลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ   ลักษณะทางธรณีวิทยา  ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ

และเรื่องข้าว  เนื่องจากจังหวัดสุรินทร์เป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีแห่งหนึ่งของประเทศ  

เรื่องประวัติศาสตร์โบราณคดี  จัดแสดงพัฒนาการของผู้คน  ในจังหวัดสุรินทร์  ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ประมาณ ๒,๐๐๐ – ๑,๕๐๐ ปีมาแล้ว สมัยวัฒนธรรมทวารวดี ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๓  สมัยวัฒนธรรมขอม ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๘ จนถึงสมัยวัฒนธรรมล้านช้าง – อยุธยา ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๔ เรื่องประวัติศาสตร์เมือง จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุรินทร์ เรื่องชาติพันธุ์วิทยา  จัดแสดงวิถีชีวิตของชนพื้นเมือง ๓ กลุ่มใหญ่ คือกลุ่มไทยเชื้อสายกูยหรือกวย

กลุ่มชนที่มีความสามารถในการจับช้างและฝึกช้าง กลุ่มไทยเชื้อสายเขมรและกลุ่มไทยลาว ที่มีความสามารถ

ทอผ้าไหมได้งดงาม  เรื่องมรดกดีเด่น  จัดแสดงเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์ ที่โดดเด่นด้านต่าง ๆ ได้แก่ การทอผ้าไหม การทำเครื่องประดับเงิน ศิลปการแสดงพื้นบ้าน และวิถีชีวิตของชาวไทยกวยกับช้าง   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์เป็นแหล่งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคนไทย ที่อาศัยอยู่ในเขตอีสานล่าง ตั้งแต่ความเป็นมาในอดีต การสืบทอดวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ที่กลายเป็นแหล่งทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลอมรวมและนำมาซึ่งความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย

                          ผู้สนใจเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยเปิดให้เข้าชมทุกวันพุธ - วันอาทิตย์ หยุดวันจันทร์ – วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์  ทั้งนี้จะเก็บค่าเข้าชมตามปกติหลังจากมีพระราชกฤษฎีกาประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์

โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๓๓๕๘ผู้ตั้งกระทู้ ผู้สื่อข่าวบ้านไพร :: วันที่ลงประกาศ 2009-04-24 13:30:43


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1943418)
ชอบมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ผู้แสดงความคิดเห็น num วันที่ตอบ 2009-05-27 20:26:56[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.