ReadyPlanet.com


ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ ๘


งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 8

          จังหวัดจันทบุรีร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ครั้งที่ 8   กำหนดงานวันที่ 11  -  15  กุมภาพันธ์  2552  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพันธุ์พืชท้องถิ่น กล้วยไม้เหลืองจันท์ยกระดับมาตรฐานพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการท่องเที่ยว  ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดพันธุ์กล้วยไม้ การแปรรูปผลไม้ในภาคตะวันออก   การแสดงผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ  การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน นักศึกษา และศิลปิน  ปราชญ์ชาวบ้าน  การจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ พืชสมุนไพร 

           สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรมสัมมนาครูภาษาไทย  ประชันกลอนสดนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และ อุดมศึกษา  วันที่ 13 กุมภาพันธ์  พบกับวิทยากร เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์   ครูแจ้ง คล้ายสีทอง เอนก แจ่มขำ นิภา บางยี่ขัน   สุธีร์ พุ่มกุมาร วัฒนะ บุญจับ พินิจ นิลรัตน์ ฐปกรณ์ โสธนะ  นาถ กิตติวรรณกร นายกสมาคมนักกลอนฯยุทธ โตอดิเทพย์ ฯลฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียด ผศ.ดร.สุกัลยา ปริญโญกุล กรรมการและประธานภาคตะวันออกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย โทรฯ    ๐๘๑ - ๙๘๒๐๘๒๖
ผู้ตั้งกระทู้ รักษ์เหลืองแดง :: วันที่ลงประกาศ 2009-02-06 16:00:58


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1899162)

กิจกรรมประชันกลอนสดประเภททีมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ทีมละ ๓ คน สมัครได้โดยตรงที่ผศ.ดร.สุกัลยา ปริญโญกุล ติดต่อโทรฯ    ๐๘๑ - ๙๘๒๐๘๒๖ หรือสมัครได้ที่หน้างานวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ก่อนแข่งขันประชันกลอนสดทุกประเภท

ผู้แสดงความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ วันที่ตอบ 2009-02-09 08:32:43


ความคิดเห็นที่ 2 (1899170)

เรียนคุณครูภาษาไทย และผู้สนใจซีดีทำนองเสนาะ เพลงไทยเดิม เสภา ต้นฉบับครูแจ้ง คล้ายสีทอง วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ ๘ โดยมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก ครูแจ้งมีรายการไปเป็นวิทยากรสัมมนาครูภาษาไทย แต่ล้มป่วยเสียก่อน ดังนั้นสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย จะนำ  ซีดีทำนองเสนาะของครูแจ้งไปช่วยจำหน่ายเพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนรักษาอาการเจ็บป่วยของครูแจ้ง คล้ายสีทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ท่านช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมนักกลอนฯมาด้วยความเต็มใจอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

 
ผู้แสดงความคิดเห็น สมาคมนักกลอนฯ วันที่ตอบ 2009-02-09 08:49:40


ความคิดเห็นที่ 3 (1900623)

รายชื่อคณะวิทยากรและกรรมการตัดสิน

๑ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

๒.ยุทธ โตอดิเทพย์

๓.เอนก แจ่มขำ

๔.นิภา บางยี่ขัน

๕.สุธีร์ พุ่มกุมาร

๖.นาถ กิตติวรรณกร

๗.สมศักดิ์ ศรีเอี่ยมกูล

๘.วัฒนะ บุญจับ

๙.พินิจ นิลรัตน์

๑๐.ฐปกรณ์ โสธนะ

      ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต ประสานงานและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

ผู้แสดงความคิดเห็น สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย วันที่ตอบ 2009-02-12 07:11:29


ความคิดเห็นที่ 4 (1903550)

งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้ง ที่ ๘

งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่  (๑๑ – ๑๕ ก.พ.๕๒)   ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี  กิจกรรมวรรณศิลป์โดยสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒  ผศ.ดร.สุกัลยา  ปริญโญกุล หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ กรรมการและประธานภาคตะวันออก สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย  เป็นผู้ประสานงาน จัดกิจกรรมสัมมนาครูภาษาไทย “ภาษาไทยในวรรณศิลป์”  วิทยากรได้แก่ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีซีไรท์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์   ยุทธ โตอดิเทพย์ นายกสมาคมนักกลอนฯ นารถ กิตติวรรณกร ชมรมเทพศรีกวีศิลป์  พินิจ นิลรัตน์ (วรรณฤกษ์) น.ส.พ.คม ชัด ลึก วัฒนะ บุญจับ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร  และกิจกรรมแข่งขันกลอนสดนักเรียน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา
คณะกรรมการตัดสินจากสมาคมนักกลอนฯได้แก่ เอนก แจ่มขำ  นิภา บางยี่ขัน สุธีร์ พุ่มกุมาร สมศักดิ์       ศรีเอี่ยมกูล  ฐปกรณ์ โสธนะ บุญครอง คันธฐากูร ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต (ประสานงาน) ได้รับเกียรติจาก รศ.นายสัตวแพทย์อัศวิน กิ่งแก้ว  รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน และ ผศ.เอกชัย ปริญโญกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม ประธานปิดงาน มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดแข่งขัน มอบของที่ระลึกสำหรับวิทยากร และกรรมการตัดสิน

ผลการแข่งขันกลอนสดระดับมัธยมศึกษา ประเภท ทีม

รางวัลชนะเลิศโรงเรียนกบินทร์วิทยา จ .ปราจีนบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  จ.ปราจีนบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสอยดาววิทยา     จ.จันทบุรี

ผลการแข่งขันกลอนสดระดับอุดมศึกษา ประเภท ทีม

รางวัลชนะเลิศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูพา จ.ชลบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับอันดับ 1  คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก

จ.จันทบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับอันดับ 2 คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน กทม.  

             ในงานนี้สมาคมนักกลอนฯได้นำ ซีดี.อ่านบทเสภา เห่เรือ ขับร้องประกอบดนตรีไทย ของครูแจ้ง คล้ายสีทอง ศิลปินแห่งชาติ ที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ มาช่วยจำหน่ายได้เงิน ๑๑,๔๐๐ บาท ครูแจ้งมีรายการเป็นวิทยากร แต่ล้มป่วยเสียก่อน ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนและช่วยให้การจัดกิจกรรมวรรณศิลป์ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น บันเทิง บันทึก วันที่ตอบ 2009-02-18 13:38:46


ความคิดเห็นที่ 5 (1903928)

ภาพกิจกรรมงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ ๘ กำลังจะนำลงในเว็บไซต์สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ขอบคุณครูอาจารย์ นักเรียน และผู้สนใจที่เข้าร่วมกิจกรรมวรรณศิลป์กับสมาคมนักกลอนฯ

ผู้แสดงความคิดเห็น สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย วันที่ตอบ 2009-02-19 07:22:52


ความคิดเห็นที่ 6 (1903985)

ขอบคุณครับเว็บมาสเตอร์เว็บไซต์สมาคมนักกลอนฯ รวดเร็วทันใจ ทันเหตุการณ์ดีครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น สมาชิก วันที่ตอบ 2009-02-19 09:50:02


ความคิดเห็นที่ 7 (1908145)

อ่านข่าวกิจกรรมวรรณศิลป์ "งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ ๘ ได้ใน "ชานชาลานักเขียน"  น.ส.พ.คม ชัด ลึก วันอาทิตย์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ขอบคุณวรรณฤกษ์ที่ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมสมาคมนักกลอนฯ

ผู้แสดงความคิดเห็น กรรมการสมาคมฯ วันที่ตอบ 2009-02-28 19:24:19


ความคิดเห็นที่ 8 (2035626)

ดีคร่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ณู๋เอี้ยง วันที่ตอบ 2010-02-16 00:14:40[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.