ReadyPlanet.com


อริยสัจสี่ชี้ทางออก (กลอน)


                                                อริยสัจสี่  ชี้  ทางออก

 

ปัจจุบันโลกผันแปรมีแต่เรื่อง                 มีรุ่งเรืองทุกข์ยากมากปัญหา

หลายอย่างย้ำทำผิดจิตโศกา                                    เศร้าอุราระทมตรมฤทัย

เช่นการเมืองเรื่องวุ่นชุลมุนเหลือ                           แสนน่าเบื่อมิต้องจิตพิสมัย

ประชาชนเดือดร้อนบั่นทอนใจ                              ก็เพราะไม่สมานฉันท์กันสักที

โปรดนำธรรมคำพระพุทธจุดเป็นแสง                   ให้เจิดแจ้งแจ่มความคิดจิตสุขศรี

เป็นทางออกด้วยปัญญาพ้นราคี                              เรื่องไม่ดีแก้ไขพลันทันเวลา

“อริยสัจสี่”  ชี้ทางออก                                            เป็นสิ่งบอกบ่งแจ้งแห่งปัญหา

มีสี่สิ่งตรองตริพิจารณา                                           ให้ลึกซึ้งซึ่งค่าปัญญาธรรม

“ทุกข์”  คือเรื่องที่ทุกข์บ่สุขขี                                 คิดจงดีเหตุปัญหาพาตกต่ำ

ส่งผลให้เราไร้สุขทุกข์ระกำ                                   เร่งเน้นย้ำใช้สติพิเคราะห์นา

“สมุทัย”  เหตุแห่งทุกข์จงฉุกคิด                            อีกพินิจสิ่งใดหนอก่อปัญหา

จงลำดับตรองไตร่ใช้ปัญญา                                    จนรู้เหตุโศกาพาหมองใจ

“นิโรธ”  นั้นทางดับสำหรับทุกข์                            จะคืนสุขด้วยธรรมนำแก้ไข

มีสติพิจารณาหาทางไป                                          ทำอย่างไรให้เรื่องร้ายกลายเป็นดี

“มรรค”  คือการปฏิบัติปัดทุกข์โศก                         ยามวิโยคเสื่อมหายพ่ายแพ้หนี

เป็นหนทางการดับทุกข์สุขทวี                                สร้างชีวีตามธรรมนำสุขใจ

เปรียบปัญหาคืออัคคีที่น้ำดับ                                  ก็คืนกลับแจ้งกระจ่างสว่างไสว

ต้องนำซึ่งปัญญารดมอดหมดไฟ                            แสนผ่องใสทางออกเห็นเป็นสุขเอย

                                                                                นายสุกฤษฎิ์  วิจิตรละไม

                                                            โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  ระยอง

                                                                                0812559650

 

 ผู้ตั้งกระทู้ นายสุกฤษฎิ์ วิจิตรละไม ระยอง :: วันที่ลงประกาศ 2008-08-31 07:08:33


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1828892)
คณะทำงานได้รับสำนวนเพื่อส่งเข้าร่วมประกวดเรียบร้อยแล้ว
ขอขอบคุณที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่ 2
และขอความร่วมมือ งดแสดงความคิดเห็นในกระทู้
ที่แจ้งความประสงค์เพื่อส่งผลงานเข้าประกวด

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2008-08-31 20:26:16[1]กระทู้นี้ไม่เปิดให้แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2010 All Rights Reserved.