ReadyPlanet.com


“ร่องรอยกาลเวลา: ลุ่มน้ำน่านประตูสู่ล้านช้างหลวงพระบางก่อนก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน”


 

กำหนดการโครงการแบ่งปันความรู้สู่สาธารณะจุดประกายความคิด
“ร่องรอยกาลเวลา: ลุ่มน้ำน่านประตูสู่ล้านช้างหลวงพระบาง
 ก่อนก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน”
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน
วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕
 
อาคารอเนกประสงฆ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
เวลา       ๐๘.๐๐ น.                             ลงทะเบียน พร้อมกับชมสารคดีชุด “ประชาคมอาเซียน”
๐๙.๐๐ น.                              กล่าวต้อนรับโดย รองศาสตราจาย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน
                                                                รก.ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษา น่าน เขต ๑ กล่าวรายงาน
                                                                นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดการสัมมนา
                                                                และบรรยายพิเศษ
                ๑๐.๓๐ น.                             รับประทานอาหารว่าง
๑๑.๐๐ น.                             อาคารอเนกประสงฆ์ บรรยายหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นประวัติศาสตร์ชาติ กับ ประวัติศาสตร์ประชาคมอาเซียน”
ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์
ทองแถม นาถจำนง สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
ดำเนินรายการโดย จรูญพร ปรปักษ์ประลัย กันตนาสตูดิโอ
                ๑๒.๐๐ น.                 รับประทานอาหารกลางวัน
                ๑๓.๐๐ น.                             เสวนาห้องชมพูภูคา ห้อยย่อยที่ ๑ หัวข้อ
“เพลงนิทานในตำนานลูกทุ่งสุ้มเสียงแห่งอุษาคเนย์
                                                                เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
                                                                โชคชัย บัณฑิต กวีซีไรต์
วัฒนะ บุญจับ กรมศิลปากร
ดำเนินรายการธำรงศักดิ์ ธำรงเลิศฤทธิ์ สโมสรมิตรภาพวัฒนธรรมสากล
เสวนาห้องพุทธรักษา ห้องย่อยที่ ๒ หัวข้อ
ลุ่มน้ำน่านประตูสู่ล้านช้างหลวงพระบาง
การก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน”
                                      ศรัณย์ บุญประเสริฐ นักเขียนอิสระ
                  
                                      ประทีป อินแสง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสวนแสงประทีป
ดำเนินรายการโดย กนกวลีพจนปกรณ์สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
เสวนาห้องลีลาวดี ห้องย่อยที่ ๓ หัวข้อ
“ประชาคมวัฒนธรรมอาเซียนบนความหลากหลายในเอกภาพเดียวกัน”
                                                                เด่นชัย ไตรยะถา นักวิชาการอิสระ
                                      ชุมศักดิ์ นรารัตนวงศ์ นิตยสารหัวใจเดียวกัน
                                                                ปรีดา ข้าวบ่อ บก.ทางอีศาน
                                                                ชโลมใจ ชยพันธนาการดำเนินรายการ
๑๕.๐๐ น.                             รับประทานอาหารว่าง
๑๕.๓๐ น.                           แสดงความคิดเห็นและสรุปการสัมมนา
ดำเนินรายการโดย ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต 
                ๑๖.๓๐ น.                            จบการสัมมนา รับวุฒิบัตร
 
*วิทยากรอยู่ระหว่างการประสานงานคอบรับกำหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเข้าร่วมกิจกรรมฟรีไม่ค่าลงทะเบียน เอกสารแจกฟรี ในงานมีหนังสือและของที่ระลึกราคาถูกจำหน่าย
กิจกรรมครั้งนี้จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม,สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย,โดย สโมสรมิตรภาพวัฒนธรรมสากล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน),บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด,การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,มูลนิธิเอสซีจี,นิตยสารทางอีศาน,บริษัทสถาพรบุ๊คส์จำกัด,ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสวนแสงประทีป,สพป.น่าน เขต 1-2,สพม.เขต 37,วิทยาลัยชุมชนน่าน


ผู้ตั้งกระทู้ ผู้สื่อข่าวบ้านไพร :: วันที่ลงประกาศ 2012-08-26 15:25:45


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.