ReadyPlanet.com


ประกาศรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2552


รางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2552
เช็ครายชื่อได้ที่ http://www.obec.go.th/new/

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 5 มี.ค. ที่หอสมุดแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ประกาศผลรางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี 2552 นายพนม พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2552 แถลงว่า การประกวดหนังสือดีเด่นครั้งนี้ มีสำนักพิมพ์ หน่วยงาน และผู้สนใจ ร่วมส่งหนังสือเข้าประกวดรวม 405 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตัดสินด้วยความละเอียดถี่ถ้วน ดังนี้รางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือสารคดี ได้แก่ “ซ่อนไว้ในสิม ก-ฮ ในชีวิตอีสาน” ของอู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

“คนสองแผ่นดิน” ของ รุ่งมณี เมฆโสภณ

“ไม่ขอรับเกียรติยศใดๆ ทั้งสิ้น 95 ปี 4เดือน 9วัน พูนศุข พนมยงศ์”

“142วัน 1,800 กม.นิเวศศิลป์ริมโขงของศิลปินนอกคอก” ของพิน สาเสาร์รางวัลดีเด่นกลุ่ม หนังสือนวนิยาย ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

รางวัลชมเชย 2 รางวัล

“ฆาตกรรมลวง” ของ ธันวา วงษ์อุบล

“ยิ่งฟ้ามหานที” ของกนกวลี พจนปกรณ์รางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือกวีนิพนธ์ ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

“เดินตามรอย” ของวันเนาว์ ยูเด็น

“นิยายของน้ำหยดหนึ่ง พิราบขาว

"ดอกหญ้า” ของ ชัยพร ศรีโบราณ และ “โลกยนิทาน” ของธีรภัทร เจริญสุข


รางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือรวมเรื่องสั้น ได้แก่ “จากสายน้ำสู่นคร” ของประกาศิต คนไว

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

“เด็กทารกแห่งเมืองหมองหม่น” ของอดิศร ไพรวัฒนานุพันธ์

“เมรุมายา” ของศันสนีย ศีตะปันย์

“รูปรัก” ของวรภ วรภารางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือสำหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี ได้แก่ “ทายซิ ทายซิ นั่นตัวอะไร” ของตุลย์ สุวรรณกิจ

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

“กระจิ๊บกระจ๊อบมองโลก” ของ สมาพร สุขสำอาง

“บึ๊กซ่าขี้โมโห” ของ มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

“แมวหมิวผู้กล้าหาญ” ของ ฉันทนา ยกมาพันธ์รางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี ประเภทหนังสือบันเทิงคดี ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

รางวัลชมเชย

“สายรุ้งหายไปไหน” ของนวรัตน์ สีหอุไรรางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปีประเภทหนังสือสารคดี ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับทั้งรางวัลดีเด่นและรางวัลชมเชย


รางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี ประเภทหนังสือบันเทิงคดี ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล

“กระท่อมดินทุ่งดาว” ของ พิบูลย์ศักดิ์ ละครพล

“ขวัญสงฆ์” ของ ชมัยภร แสงกระจ่าง

“สายลมกับทุ่งหญ้า” ของ วิเชียร ไชยบังรางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี ประเภทหนังสือสารคดี ได้แก่ “เงาะป่า : วรรณคดีสัญลักษณ์แห่งรัชสมัย” ของยุพร แสงทักษิณ

รางวัลชมเชย ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัลประเภทหนังสือบทร้อยกรอง ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับทั้งรางวัลดีเด่นและรางวัลชมเชยรางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือการ์ตูน และหรือนิยายภาพ ได้แก่ “มะเขื่องแห่งเมืองโหวกเหวก” ของ อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

“การผจญภัยของสุดสาคร พระอภัยมณี” ของ อัมรินทร์ เดชณรงค์

“บันทึกสี่เท้าจากหัวใจผู้ไร้บ้าน(ฉบับการ์ตูน)” ของชนประเสริฐ คินทรักษ์

“แบนเล็กผจยภัย : ชีวิตชีปะขาวตัวแบนในโลกมหัศจรรย์ใต้สายน้ำ” ของ นิรมล มูนจินดา


รางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือสวยงาม ประเภทหนังสือสวยงามทั่วไป ได้แก่ “สยามรัฐวัฒนา ใต้ฟ้าพระสยามินทร์” ของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

“ซ่อนไว้ในสิม ก-อ ในชีวิตอีสาน”

“สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” ของทศพล จังพาณิชย์กุล

“หนังสือชุดเครื่องถ้วยในเมืองไทย 3 เล่ม” ของ ภุชชงค์ จันทวิชรางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือสวยงาม ประเภทหนังสือสวยงามสำหรับเด็ก ได้แก่ “ที่สุดในโลก” ชองรัตนา คชนาท

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

“กระจิ๊บกระจ๊อบมองโลก” ของสมาพร สุขสำอาง

“ช้างเพื่อนกัน” ของธนากร ศรีวิเชียร

“ตลาดน้ำ อ้ำ! อร่อย” ของตุ๊บปอง” นายพนม กล่าว


หนังสือที่ได้รับรางวัลดีเด่น จะได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท ส่วนรางวัลชมเชยจะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 37 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 7 ในวันที่ 26 มี.ค. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


ผู้ตั้งกระทู้ ผู้สื่อข่าวบ้านไพร :: วันที่ลงประกาศ 2009-03-06 13:31:08


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1910631)
ปีนี้หนังสือกวีนิพนธ์รางวัลดีเด่นไม่มีเลย มีแต่รางวัลชมว่าเชยทั้งนั้น สงสัยว่าเป็นที่มาตรฐานการเขียนหรือมาตรฐานการตัดสินกันแน่ ใครรู้มาแสดงความคิดเห็นให้ฟังบ้างจ้า
ผู้แสดงความคิดเห็น เฒ่าพุเตย วันที่ตอบ 2009-03-06 13:54:24


ความคิดเห็นที่ 2 (1910693)

ไม่เข้าใจเหมือนกันdy[8e;jkว่า"ไม่มีหนังสือเล่มใดสมควรได้รับรางวัล" ไม่รู้ว่ามีมาตรฐานการตัดสินอย่างไร หนังสือที่ส่งเข้าไป คนที่ส่งเขาก็มีความตั้งใจส่งตั้งใจเขียน คิดว่าทุก ๆ คนนะ แต่รางวัลหนังสือดีเด่นบางเล่มไม่มีรางวัลใดใด เช่น บทร้อยกรอง เมื่อมีการพิจารณาหนังสือที่มีคนส่งก็น่าจะจัดรางวัลให้ครบถ้วนทุกเล่มเหมือนกันหมด แล้วหนังสือแบบไหน เล่มไหนละที่จะเรียกว่า "หนังสือเล่มนี้สมควรได้รับรางวัล" จ๊ะท่านกรรมการ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น คนอ่าน วันที่ตอบ 2009-03-06 15:27:38


ความคิดเห็นที่ 3 (1910909)

ขอคิดด้วยคนเกณฑ์การพิจารณาตัดสินประกวดวรรณกรรม เมื่อประกวดในวงไหนก็ใช้เกณฑ์ประเมินตรงนั้น งานที่ได้รัการตัดสินออกมาก็เป็นงานที่ชนะการประกวดเฉพาะตรงนั้น ไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับใคร ดังนั้นการให้รางวัลชนะเลิศก็น่าจะให้ได้ เพราะเป็นรางวัลชนะเลิศจากการประกวดเฉพาะงานนั้นๆ รางวัลที่ ๑ หรือรองชนะเลิศก็เป็นการประกวดในวงนั้นเท่านั้น จึงไม่น่าจะสงวนรางวัล นอกจากหนังสือประกวดมันผิดกฎเกณฑ์อย่างร้ายแรง หรือไม่ถึงระดับมาตรฐานเป็นหนังสือกวีนิพนธ์ชนะการประกวด

ผู้แสดงความคิดเห็น สมาชิกสมาคมฯ วันที่ตอบ 2009-03-07 07:28:17


ความคิดเห็นที่ 4 (2107666)

lv handbag lv replica louis vuitton can be funky with bold colors or louis vuitton fashion house to its earlier status chanel mens replica gucci wallets.

ผู้แสดงความคิดเห็น aquarac (adele-at-aol-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-11 11:15:03[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.