ReadyPlanet.com


ข่าวด่วน ! ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ ๑๐ คนสุดท้าย การประกวดบทร้อยกรองส่งเสริมคุณธรรมฯ วันยุวกวี ๒๕๕๐


ผลการตัดสินการประกวดบทร้อยกรองส่งเสริมคุณธรรมและความสามัคคีของคนในชาติ

ในงานยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ  วันยุวกวี  ครั้งที่ ๓๐

ของสโมสรยุวกวี  ชมรมเทพศรีกวีศิลป์

 

                มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับละ ๑๐ คน  ดังนี้

 

ระดับประถมศึกษา   เขียนเป็นกาพย์ยานี หัวข้อ “รู้รักษ์ สามัคคี”

๑. ด.ญ.นิศารัตน์  อินณชิด                โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย)        จ.นครปฐม

๒. ด.ช.แมน  คล้ายสุวรรณ             โรงเรียนวัดสุวรรณาราม                   กรุงเทพมหานคร

๓. ด.ช.ชูศักดิ์  สิทธิจันทร์                โรงเรียนเทศบาล ๕                            จ.นครปฐม

๔. ด.ญ.หฤทัย  ทองโสม                  โรงเรียนบ้านหินแห่เสริมศิลป์        จ.มหาสารคาม

๕. ด.ญ.พิมพ์พลอย  ชีระธรรม       โรงเรียนอนุบาลสามเสน                 กรุงเทพมหานคร

๖. ด.ญ.อัยลัดดา  คชเหี้ยม                โรงเรียนบ้านน้ำซับ                            จ.ชลบุรี

๗. ด.ญ.พรพรรณ  ศรีพรหม           โรงเรียนคลองมะขามเทศ                 กรุงเทพมหานคร

๘. ด.ญ.ธารารัตน์  โพธิ์ประสาท    โรงเรียนวัดกำแพง                             กรุงเทพมหานคร

๙. ด.ญ.ศรัญญา  วัลยานนท์             โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์                 กรุงเทพมหานคร

๑๐. ด.ญ.พรรษชล  ถิรจิตโต            โรงเรียนรัตนศึกษา                             จ.นครศรีธรรมราช            

 

ระดับมัธยมศึกษา  เขียนเป็นกลอนแปด  หัวข้อ “คุณธรรมนำไทย”

๑. น.ส.ศิริลักษณ์  รักงาม                                 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์           จ.เพชรบูรณ์

๒. น.ส.นิชุดา  จันทร์เจริญ              โรงเรียนกบินทร์วิทยา                       จ.ปราจีนบุรี

๓. น.ส.เบญจพร  ไพรศร                                 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม           กรุงเทพมหานคร 

๔. ด.ญ.สำรวย  พึ่งประสม              โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา         จ.นครราชสีมา

๕. น.ส.วีณา  วุฒิจำนง                      โรงเรียนสตรีวิทยา ๒                        กรุงเทพมหานคร

๖. ด.ช.ภูษิต  ศรีมณี                           โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช           จ.นครศรีธรรมราช

๗. น.ส.นภัสวรรณ  ภูรีจารุโรจน์   โรงเรียนสงวนหญิง                           จ.สุพรรณบุรี

๘. น.ส.เพ็ญทิวา  ทุมนาหาด           โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา         จ.นครราชสีมา

๙. น.ส.ชุติมา  สันธนะดิลก             โรงเรียนสาธิต ม.เกษตรฯ                 กรุงเทพมหานคร

๑๐. ด.ญ.ปิยวรรณ  เจริญธัญกรณ์   โรงเรียนสตรีวิทยา ๒                        กรุงเทพมหานคร

 

                ให้ผู้มีรายชื่อทุกคนไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเพื่อจัดอันดับรางวัลในงานยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ  วันยุวกวี  ครั้งที่ ๓๐  ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐    ห้องประชุม  อาคาร ๑  ชั้น ๕  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ถนนพหลโยธิน  กรุงเทพมหานคร  ( ดูแผนที่การเดินทาง คลิก ) ลงทะเบียนรายงานตัวเวลาไม่เกิน ๙.๐๐ น.

                ผู้ที่ไม่ไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ  ถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล

 

               สำหรับโรงเรียนที่จะส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการในวันงาน  ให้ส่งใบสมัครหรือแจ้งความประสงค์ไปที่สโมสรยุวกวี  ตู้ ปณ.๖๒ ปณ.จรเข้บัว กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐  หรือทางโทรสาร ๐๒-๙๔๖๔๔๕๙ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ นี้นะครับ

                ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกผู้ตั้งกระทู้ นกยักษ์ :: วันที่ลงประกาศ 2007-08-06 00:38:16


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2107179)

louis vuitton fake handbags chanel deep so that the bag gets a large louis vuitton accessory You need store replica men bags replica louis vuitton travel handbags.

ผู้แสดงความคิดเห็น temps (jasmine-at-live-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-11 08:03:39[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.