ReadyPlanet.com


ศิลปินแห่งชาติ 2550


ยินดีกับท่าน อ.เขมานันทะ นักเขียนรางวัลอมตะ และศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ คนล่าสุดในปีนี้


ผู้ตั้งกระทู้ ราชรถ :: วันที่ลงประกาศ 2008-01-18 09:04:59


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (938448)

กระทรวงวัฒนธรรม 17 ม.ค.51-วธ.ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติปี 50 อดีตผู้ว่ากทม. "..กฤษฎา" นำทีมบรมครู 6 ท่านแท่นศิลปินแห่งชาติ เจ้าตัวปลื้มผลงานออกแบบอาคารใหม่สวนอัมพร -สนามบินสุวรรณภูมิ เตรียมเข้ารับพระราชทานโล่-เข็มเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพฯ 24 .. นี้ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 17 .. 2551 คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานแถลงข่าวศิลปินแห่งชาติ ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) ได้ทำการคัดเลือกศิลปินที่ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2550 จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

สาขาทัศนศิลป์ 3 คน ได้แก่ ศ.เดชา วราชุน (ภาพพิมพ์และสื่อผสม) ,นายยรรยง โอฬาระชิน (ภาพถ่าย) ,.กิ ตติคุณ ร..กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย)

สาขาวรรณศิลป์ 1 คน ได้แก่ นายโกวิท เอนกชัย (กวีนิพนธ์ บทความ นวนิยาย )

สาขาศิลปะการแสดง 2 คน ได้แก่ ร้อยโทชาญ บัวบังศร (นักดนตรี - นักประพันธ์เพลง) และ นายนครินทร์ ชาทอง (หนังตะลุง)

ทั้งนี้ ศิลปินแห่งชาติที่ได้รับการคัดเลือก จะเข้ารับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 24 .. 2551 ที่เป็นวันศิลปินแห่งชาติ และเหล่าศิลปินแห่งชาติทั้งในอดีตและปัจจุบัน จะร่วมกันจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดจนแสดงความอาลัยต่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ส่วนการจัดงานมหกรรมศิลปินแห่งชาติที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24-28 ..ต้องเลื่อนการจัดไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

.กิตติคุณ ร.. กฤษฎา กล่าวว่า ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลสำคัญนี้ และมีความยินดีที่ผลงานจากการทำงานตลอดทั้งชีวิต ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการ ซึ่งขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับผลงานที่มีความพอใจเช่น อาคารใหม่สวนอัมพร จุดเด่นคือ มีหลังคายื่นจากเสาที่ไม่มีใครทำมาก่อน ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม เป็นตึกสูงเกิน 30 ชั้นตึกแรกของประเทศไทย ผลงานล่าสุดคือ โรงแรมโนโวเทล สนามบินสุวรรณภูมิ และที่กำลังทำอยู่คือ ศูนย์วิชาการ โรงพยาบาลศิริราช

"แนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมของผมคือ การพยายามทำทุกส่วนให้มีความพอเพียง มุ่งเน้นการใช้สอยอาคารอย่างครบถ้วน ประหยัด และต้องมีความสวยงามอย่างเรียบง่าย ที่สำคัญคืออาศัยปรัชญานำพาประเทศไทยไปสู่ความเจริญถาวร " ศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรมร่วมสมัย กล่าว

.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า การคัดเลือกศิลปินแห่งชาติในครั้งนี้มีความเข้มข้นเป็นอย่างมาก ซึ่งมีศิลปินส่งรายชื่อและผลงานเข้ามาคัดเลือกกว่า 360 คน โดยมี อ.ประหยัด พงษ์ดำ ประธานคณะกรรมการสาขาทัศนศิลป์ อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการสาขาวรรณศิลป์ อ.สมบัติ แก้วสุจริต ประธานคณะกรรมการสาขาศิลปะการแสดง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะดำเนินการคัดเลือก

*"ส่วนตัวแล้ว ผมเห็นว่า ศิลปินแห่งชาติ คือผู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากศิลปวัฒนธรรม สามารถดึงมวลชนให้มาสนใจได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวมากนัก โดยเฉพาะระบบการศึกษาทุกวันนี้มุ่งเน้นให้คนเรียนแบบแยกส่วน ไม่ได้เรียนแบบรวมเหมือนสมัยก่อน ทั้ง ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ส่งผลให้เด็กและเยาวชนขาดความรักในความเป็นชาติ

ดังนั้น ศิลปินแห่งชาติ คือ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญจะทำให้มวลชนหันกลับมาสนใจศิลปวัฒนธรรมของชาติ "ราษฎรอาวุโส กล่าว

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัด วธ. กล่าวว่า ศิลปินแห่งชาติที่ได้รับการยกย่องในปีนี้มีความโดดเด่นแต่ละด้าน โดยเฉพาะ ศ.กิตติคุณ ร..กฤษฎา ศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ผู้ที่อยู่ในวงการถือว่าเป็นปรมาจารย์ด้านสถาปัตยกรรม มีผลงานเป็นที่รู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับตำแหน่งสูงสุดทุกด้าน อาทิ คณบดีสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายกสภาสถาปนิกแห่งประเทศไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อย่างไรก็ตาม วธ. โดย สวช. พร้อมจะให้การสนับสนุนเผยแพร่ผลงาน ดูแลศิลปินแห่งชาติทุกคน เพราะทุกท่านมีผลงานเป็นอย่างที่เด็กและเยาวชนคนรุ่นหลังสนใจศึกษาเรียนรู้

"ที่สำคัญศิลปินแห่งชาติที่เคยได้รับการยกย่องยังกลับมารับใช้ชาติบ้านเมือง อย่างเช่น ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นเ มีศิลปินแห่งชาติด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม มาสนองงานรับใช้ในการออกแบบพระเมรุ นำโดย นาวาอากาศเอก อาวุธ เงินชูกลิ่น อดีตอธิบดีกรมศิลปากร เป็นต้น " ปลัด วธ. กล่าว

สำหรับประวัติ ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2550 ศาสตราจารย์เดชา วราชุน ปัจจุบันอายุ 63 ปี เกิดที่ กรุงเทพฯ เป็นศิลปินที่มีผลงานเผยแพร่ทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนื่องกว่า 40 ปี

ผลงานในระยะแรกเป็นการใช้รูปทรงที่เรียบง่ายน้อยชิ้น เช่น รูปทรงเรขาคณิตแสดงถึงความนิ่งสงบของวัตถุ และรูปทรงอินทรีย์แสดงความเคลื่อนไหวของชีวิต โดยใช้เทคนิคภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน เป็นต้น จึงได้รับรางวัลจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติหลายครั้งจนได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม สาขาภาพพิมพ์ ปี 2525

ต่อมาได้เปลี่ยนแนวทางการสร้างสรรค์มาเป็นงานสื่อผสม ได้ค้นพบเทคนิคการสร้างพื้นผิวบนทองแดง ทำให้ได้รับ รางวัลดีเด่นจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2547

นอกจากนี้ยังแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะแก่นักศึกษาจนได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ของประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สาขามนุษย์ศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ปี2547

นายยรรยง โอฬาระชิน ปัจจุบันอายุ 70 ปี เกิดที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นศิลปินภาพถ่ายที่มีผลงานยาวนานถึง ๔๒ ปี ได้สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายขาว-ดำมากกว่า 200 ภาพ ทุกภาพมีความเป็นธรรมชาติ มีชีวิตชีวา มีมิติความลึก สะท้อนเรื่องราว อารมณ์และความรู้สึก จนได้รับรางวัลชนะเลิศมากมายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติประวัติต่อวงศ์ตระกูล คือรางวัลยอดเยี่ยมถ้วยพระราชทาน 2 ภาพ ได้แก่ "บินเดี่ยว " และ "ธารน้ำใส" ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณคัดเลือกภาพด้วยพระองค์เอง

นอกจากนี้ ยังได้ถวายงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีจนได้รับพระราชทานเหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 9 จากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ อีกทั้ง เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมถ่ายภาพสยามคัลเลอร์สไลด์ โดยจัดให้มีการประกวดภาพสไลด์สีนานาชาติ จนได้รับการรับรองการจัดประกวดการตัดสินตามหลักสากล ตามกฎข้อบังคับของสมาคมถ่ายภาพแห่งสหรัฐอเมริกา

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร..กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ปัจจุบันอายุ 76 ปี เกิดที่กรุงเทพมหานคร มีผลงานออกแบบที่โดดเด่น จนได้รับรางวัล Gold Medal Award ได้แก่ อาคารใหม่สวนอัมพร อาคารศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา โบสถ์ซาเวียร์ (ศูนย์นักศึกษาและหอพัก) โรงแรมอินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต ดอนเมือง

และได้รับรางวัล Citation Award ได้แก่ การออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สินเอเชีย จำกัด อาคารริเวอร์เฮาส์คอนโดมิเนียมคลองสาน และเมื่อปี 2539 ได้รับเลือกให้เป็นสถาปนิกดีเด่นในโอกาสครบรอบ 60ปี สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้มีคุณูปการอย่างสูงต่อวงการวิชาชีพสถาปัตยกรรม ในฐานะอาจารย์เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาการศึกษาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการปฏิบัติวิชาชีพ

สาขาวรรณศิลป์ นายโกวิท เอนกชัย หรือนามปากกา "เขมานันทะ" "รุ่งอรุณ ณ สนธยา" "ฉับโผง" ฯลฯ ปัจจุบันอายุ 70 ปี เกิดที่จังหวัดสงขลา ท่านได้อุปสมบทและฝึกปฏิบัติธรรมกับท่านพุทธทาสภิกขุ ที่สวนโมกขพลาราม ต่อมาได้ฝึกปฏิบัติธรรมกับสำนักหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ

ขณะอยู่ในสมณเพศได้สร้างสรรค์และสืบสานงานพุทธศิลป์จำนวนมากในโรงมหรสพทางวิญญาณ ณ สวนโมกขพลาราม ทั้งในรูปแบบบทกวีและจิตรกรรมโบราณของไทย นอกจากนี้ยังมีผลงานทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองในหลายรูปแบบ กว่า 60 เรื่อง ซึ่งล้วนมีเนื้อหาลึกซึ้ง ใช้ถ้อยคำและท่วงทำนองการเขียนอย่างมีวรรณศิลป์

นับเป็นการผสมผสานพุทธปัญญากับศิลปวัฒนธรรมไทยได้อย่างกลมกลืนและงดงาม มีมุมมองแหลมคมในการวิเคราะห์ วิจารณ์ และสามารถอธิบายปรากฏการณ์และความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยทั้งสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างชัดเจน จึงสามารถสืบสานธรรมะให้แก่คนรุ่นใหม่และผู้สนใจใฝ่ธรรมได้อย่างกว้างขวาง จนเกิดการจัดตั้งพุทธสถานและอาศรมขึ้นหลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ร้อยโทชาญ บัวบังศร หรือ ชาญชัย บัวบังศร ปัจจุบันอายุ 74 ปี เกิดที่กรุงเทพมหานคร เริ่มรับราชการที่จังหวัดสระบุรี ภายหลังลาออกมาทำงานอยู่ในคณะละครเร่ ได้ศึกษาหาความรู้ จนสามารถเล่นดนตรีได้หลายชนิด ได้แก่ แอคคอร์เดียน เปียโน กีต้าร์ กีต้าร์ฮาวาย และมีความสามารถทางด้านการ ประพันธ์เพลง

ที่สำคัญเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการเพลงลูกทุ่งลูกกรุง โดยนำเครื่องดนตรีแอคคอร์เดียนเข้ามาใช้ในเพลงลูกทุ่งเป็นคนแรกจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของเพลงลูกทุ่งที่ขาดไม่ได้จนทุกวันนี้

อีกทั้งยังเป็นผู้นำสุดยอดนักร้องลูกกรุง มาร้องคู่กับนักร้องลูกทุ่งเป็นคนแรกและเป็นผู้แต่งเพลงคู่มากที่สุด ผลงานเพลงที่สร้างชื่อเสียง คือ เพลงกระท่อมไพรวัลย์ โปรดเถิดดวงใจ เสียงครวญจากเกาหลี รำเต้ย ต่อมาได้ประพันธ์เพลง เรียบเรียงเสียงประสาน และเล่นแอคคอร์เดียนให้กับภาพยนตร์ไทยหลายเรื่อง ที่โด่งดังที่สุดได้แก่เรื่องมนต์รักลูกทุ่ง แว่วเสียงซึง แคนลำโขง

นอกจากนี้ยังได้ประพันธ์เพลง ให้กับนักร้องยอดนิยมเป็นจำนวนมาก เช่น สุเทพ วงศ์คำแหง ชรินทร์ นันทนาคร ธานินทร์ อินทรเทพ รวงทอง ทองลั่นธม ชาย เมืองสิงห์ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ทูล ทองใจ เป็นต้น นับว่าเป็น ต้นแบบของนักดนตรี นักเรียบเรียงเสียงประสานเพลงลูกทุ่งที่สร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่น ให้แก่วงการเพลงลูกทุ่งมาจนถึงปัจจุบัน

นายนครินทร์ ชาทอง ปัจจุบันอายุ 62 ปี สนใจการเชิดหนังตะลุงมาตั้งแต่วัยเยาว์ จนสามารถแสดงหนังตะลุงได้ตั้งแต่อายุ 16 ปี มีผลงานการแสดงหนังตะลุงแบบโบราณที่มีการสอดแทรกข้อคิดต่างๆอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง และมีการดัดแปลงพัฒนาแก้ไขให้เข้ากับยุคสมัยและเหตุการณ์เฉพาะหน้า โดยใช้กลวิธีในการนำเสนอเพื่อให้เกิดความบันเทิง สาระแง่คิด คติ ปรัชญา และบทตลก

โดยเฉพาะความสามารถพิเศษด้านการให้เสียงรูปหนังตะลุงทั้งเสียงภาษากลางและภาษาถิ่นไม่ต่ำกว่า 20 เสียง และสามารถเชิดรูปหนังตะลุงได้ทุกลีลาอย่างเป็นธรรมชาติสมจริงให้อารมณ์ จนเป็นที่ยอมรับของนายหนังตะลุงทั่วภาคใต้

นอกจากนี้ ยังฟื้นฟูการแสดงหนังตะลุงคน เขียนบทและสร้างรูปหนังตะลุงสำหรับให้เด็กแสดง ใช้หนังตะลุงประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ ให้หน่วยงานของรัฐ เช่น การต่อต้านยาเสพติด การวางแผนครอบครัว อีกทั้งยังเผยแพร่ศิลปะการแสดงหนังตะลุงในประเทศฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย จนได้รับรางวัลและเกียรติคุณมากมาย

อาทิ รางวัลขันพานรองในการแข่งขัน หนังตะลุง ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม พ..2539 จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูภูมิปัญญาไทย จากสำนักงาน เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

..................
ขอบคุณข่าวจากสำนักข่าวเนชั่น
..................

ผู้แสดงความคิดเห็น เก็บข่าวมาฝาก วันที่ตอบ 2008-01-18 13:43:16


ความคิดเห็นที่ 2 (938449)

ขอบคุณข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ และขอแสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาติทุกท่าน เห็นรายชื่อแล้วเหมาะสมครับ ถ้าเป็นไปได้น่าจะเพิ่มจำนวนศิลินแห่งชาติ การคัดเลือกแต่ละปีจะมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นจำนวนมาก แต่มีจำนวนผู้ได้รับการคัดเลือกน้อย ศิลปินอาวุโสผู้มีผลงานดีเด่นส่วนใหญ่อายุมาก จะเสียโอกาสเป็นศิลปินแห่งชาติในชาตินี้ อย่าถึงกับต้องรอคิวเพื่อไปเป็นศิลปินแห่งชาติ ชาติหน้าเลย

ผู้แสดงความคิดเห็น ศิลปินผมหงอก วันที่ตอบ 2008-01-20 08:33:22


ความคิดเห็นที่ 3 (938450)
ทำไมเนื้อหามากจังจะจดไหวไม้
ผู้แสดงความคิดเห็น คุวย วันที่ตอบ 2008-01-28 16:13:35


ความคิดเห็นที่ 4 (938451)

มีอีกไหม้

ผู้แสดงความคิดเห็น แหม วันที่ตอบ 2008-01-30 15:01:13


ความคิดเห็นที่ 5 (1764650)

เนื้อหาเยอะพอได้เลยนะจะจดไหวไม่เนี้ย

ผู้แสดงความคิดเห็น จุ๊ๆๆๆๆๆๆ วันที่ตอบ 2008-06-04 21:22:53


ความคิดเห็นที่ 6 (1774380)

ต้องการทราบเกี่ยวกับนายนครินทร์  ชาทอง

ไม่ใช่อย่างนี้

ผู้แสดงความคิดเห็น เบส วันที่ตอบ 2008-06-15 15:59:11


ความคิดเห็นที่ 7 (1789165)
ต้องการทราบประวัติของศิลปินใต้33คน ด่วน!
ผู้แสดงความคิดเห็น เบนโล วันที่ตอบ 2008-06-30 11:34:22


ความคิดเห็นที่ 8 (1792828)

อยากได้รูปภาพนครินทร์   ชาทอง

ผู้แสดงความคิดเห็น puy (parichart_034-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-07-03 20:06:29


ความคิดเห็นที่ 9 (1809942)

I Love Linkin park

ผู้แสดงความคิดเห็น Linkin park วันที่ตอบ 2008-07-29 12:15:02


ความคิดเห็นที่ 10 (1811938)

i love mike shinoda แห่งวง linkin park

ผู้แสดงความคิดเห็น lp วันที่ตอบ 2008-08-01 14:16:10


ความคิดเห็นที่ 11 (1862232)
สัส
ผู้แสดงความคิดเห็น กะปิ (basza_famk-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-11-10 18:23:54


ความคิดเห็นที่ 12 (1903767)

สวัสดี

มันเยอะไปหน่อยนะ

อยากได้คนอื่นด้วยอะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กเรียน (jab_11420-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-02-18 20:02:37


ความคิดเห็นที่ 13 (2107891)

hair extensions before and after black wigs Perhaps you wear hair wigs wigs The 24-year-old musician hair wigs front wigs.

ผู้แสดงความคิดเห็น gmt (charles-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-11 11:43:17[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.