ReadyPlanet.com


ด่วน คุณป้าอนงค์ อินทรัมพรรย์ นักกลอนอาวุโสถึงแก่กรรมแล้ว


 คุณป้าอนงค์ อินทรัมพรรย์ นักกลอนอาวุโส และนักกลอนตัวอย่างของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๖  ถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ สิริอายุ ๘๗ ปี ขณะนี้กำลังตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดบางนาใน สี่แยกบางนา กทม. กำหนดฌาปนกิจศพ วันที่ ๙ตุลาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยขอแสดงความเสียใจและอาลัยต่อการจากไปของคุณป้าอนงค์ ขณะนี้ได้ส่งหรีดไปเคารพศพแล้ว และส่งผู้แทนสมาคมไปร่วมสวดพระอภิธรรมศพขอเชิญสมาชิกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยร่วมงานสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

 

 ผู้ตั้งกระทู้ ประชาสัมพันธ์สมาคมนักกลอนฯ :: วันที่ลงประกาศ 2007-10-07 11:54:40


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (937959)

อนงค์  อินทรัมพรรย์

(พ.ศ.๒๔๖๓ – ๒๕๕๐)

    นักกลอนตัวอย่างของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๖

นามปากกา            ๑ .อ.จินดา ดิลก

                                ๒. ศรอนงค์

เกิด                         วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๔๖๓

ที่อยู่                        ๒๖ ซอย ๑ ศาลเจ้าพ่อทองคำ ถนนคลองตาเค็ดฝั่งตะวันตก ตำบลปากน้ำ

                                อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ผลงาน                   ๑. หนังสือรวมคำประพันธ์ผลงานชิ้นแรกจนถึงปัจจุบัน  ประกอบด้วยลิลิตเรื่อง “บารมีพระแผ่เพี้ยง  ทินกร” ในหนังสือ “ใบบุญโบยโบกฟ้า”

                                และคำปะพันธ์อื่นๆของสำนักพิมพ์ภาษิต พ. ศ.๒๕๒๗

                                ๒. รวมคำประพันธ์ลิลิต เรื่อง “รัตนโกสินทร์แผ่นดินทอง” ในหนังสือประชุม

บทกวีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๒๕

๓. ร่วมประพันธ์กวีนิพนธ์ฉบับคณะกวีสมานฉันท์หนังสือ “นวมราชสดุดี”

เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก   พุทธศักราช ๒๕๓๑  โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๔.ร่วมประพันธ์บทกวีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ จัดพิมพ์โดยคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๓๔

๔.ร่วมประพันธ์บทกวีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “กวีศรีประชา”  กรมศิลปากรจัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๔๐ พรรษา พุทธศักราช ๒๕๓๘

ประกาศเกียรติคุณ

๑.       ได้รับถ้วยรางวัลที่ ๒ ในการประกวดคำโคลงสดุดีพระเกียรติคุณ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ. ศ.๒๕๒๑

๒.     ได้รับรางวัลกวีดีเด่นของกองทุนอนุสรณ์ จอน เอ. เอกิ้น เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ. ศ.๒๕๒๓

๓.     ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดแต่งคำประพันธ์ “อัฏฐราชสดุดี” ของมูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๓๒

 

 

-๒-

 

๔.     ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดแต่งคำประพันธ์ร้อยกรอง กาพย์ “อัฏฐมราชสดุดี” ของมูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๓๓

๕.     ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักกลอนตัวอย่างของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๖

 

                               

ผู้แสดงความคิดเห็น ประวัติป้าอนงค์ฯนักกลอนอาวุโส วันที่ตอบ 2007-10-07 11:56:58


ความคิดเห็นที่ 2 (937960)

ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ เคยอ่านผลงานของท่านแล้ว  เป็นนักเขียนโคลงฝีมือระดับแนวหน้าของเมืองไทย

ผู้แสดงความคิดเห็น แฟนนักกลอน วันที่ตอบ 2007-10-07 13:00:32


ความคิดเห็นที่ 3 (937961)

ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น นายทิวา วันที่ตอบ 2007-10-07 19:25:59


ความคิดเห็นที่ 4 (937962)

ด่วนที่สุด เรียนสมาชิกสมาคมนักกลอนฯที่เคารพ  สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณป้าอนงค์        อินทรัมพรรย์ วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๙.๐๐ น.ที่ศาลา ๒ วัดบางนาใน และกำหนดการฌาปนากิจเปลี่ยนแปลงจากวันที่ ๙ ตุลาคม เป็นวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๐

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ วันที่ตอบ 2007-10-08 06:24:41


ความคิดเห็นที่ 5 (937963)

ขอแก้ไขคำว่า "ฌาปนากิจ" เป็น "ฌาปนกิจ"  ขออภัยในความผิดพลาดด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ วันที่ตอบ 2007-10-08 06:49:39


ความคิดเห็นที่ 6 (937964)

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ร่วมกับสื่อถ้อยร้อยฝัน เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณป้าอนงค์ อินทรัมพรรย์ ศาลา ๒ วัดบางนาใน มีพี่น้องผองเพื่อนร่วมวงการให้เกียรติไปร่วมงานหลายท่าน เช่น ประยอม ซองทอง ม.ร.ว.อรฉัตร ซองทอง เอนก แจ่มขำ อรุณศรี กระจ่างสาย นิคม เขาลาด กร แก้วไทย  เพชรีย์ แพ่งต่ายยุทธ โตอดิเทพย์ โชคชัย บัณฑิต       สมศักดิ์ ศรีเอี่ยมกูล สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ นิคม  เขาลาด ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต ฯลฯ วันที่ ๑๑,๑๒ ตุลาคม งดสวดพระอภิธรรม วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ เวลา๑๗.๐๐ น. ฌาปนกิจศพ ขอเชิญญาติมิตร และสมาชิกสมาคมนักกลอนฯร่วมพิธีฌาปนกิจศพได้ตมวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ วันที่ตอบ 2007-10-09 07:52:05


ความคิดเห็นที่ 7 (937965)

     กวีแก้วเกิดแล้วดับ             ตามกาล

กวีเอกสมุทรปราการ                จากหล้า

ชนจดชื่อลือขาน                        ครองจิต

จำรสบทโคลงป้า                        ตราบสิ้นสูรย์สลาย

ผู้แสดงความคิดเห็น ดาวเรือง วันที่ตอบ 2007-10-10 17:32:11


ความคิดเห็นที่ 8 (1760287)
หนูเป็นเหลนของทวดอนงค์ เมื่อวันที่ทวดเสียไปหนูนึกว่าล้อเล่นกันแต่เมื่อมารู้ทีหลังว่าไม่ได้ล้อเล่นกัน หนูคิดว่าหนูคงเสียสติไปแล้วแน่ แน่ เพราะหนูร้องให้ทั้งวันเลยค่ะ ไม่รู้ว่าตอนนี้ทวดของหนูไปอยู่บนสรวงสวรรค์หรือยัง แต่ขอให้รู้ว่าหนูรักทวดมาก และหนูเคยฝันว่าอยากจะเป็นนักกลอนให้ได้เหมือนทวด รักทวดค่ะ เพ็ญสรวง
ผู้แสดงความคิดเห็น เพ็ญสรวง เหลนสุดที่รักของทวดอนงค์ วันที่ตอบ 2008-05-30 18:52:36


ความคิดเห็นที่ 9 (1908133)

ดิฉันเป็นหลานสาวของย่า เรามีพี่น้องต่างมารดากันสองคนดิฉันเป็นคนสุดท้องของคุณพ่ออิทธิพงศ์ อินทรัมพรรย์ ดิฉันชื่ออาภาพงศ์ อินทรัมพรรย์ เพราะคุณพ่อเป็นบุตรคนเดียวของคุณย่าอนงค์และคุณปู่จรูญ อินทรัมพรรย์ ย่าหนูกับพี่สาวเสียใจกับการสูญเสียอันครั้งยิ่งใหญ่นี้ที่เราสองพี่น้องไม่ทราบการเสียชีวิตของย่าเพราะพี่หน่อง(น.ส.ชญาภรณ์ อินทรัมพรรย์)ไม่สามารถติดต่อกับพวกเราได้หลังจากการเสียพ่อไปนั้นคือครั้งสุดท้ายที่เราได้เจอกัน ย่าจ๋านอนหลับให้สบายนะค่ะย่า ตลอดช๊วิตย่าได้ทำความดีมาตลอดขอให้ย่าพักให้สบายนะค่ะย่าจะคงความดีที่ย่าทำไว้ตลอดกาล หลับให้สบายนะค่ะย่า จากหลานสาวหน่อย-นุ้ย

ผู้แสดงความคิดเห็น จากหลานย่า วันที่ตอบ 2009-02-28 18:42:31


ความคิดเห็นที่ 10 (3855277)

 ใช่คุณครูชญาภรณ์ อินทรัมพรรย์หรีอเปล่าครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สุชาติ ประจงจิตร วันที่ตอบ 2015-08-14 16:15:34[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.