ReadyPlanet.com


ปลูกป่าในบ้าน สร้างป่าในเมือง ลดเรื่องโลกร้อน


กำหนดการสัมมนา  

เรื่อง “ปลูกป่าในบ้าน สร้างป่าในเมือง ลดเรื่องโลกร้อน”

โดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

และ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2550 ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรามา การ์เด้น

----------------------------------------------------

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน

09.00 – 09.20  พิธีกรกล่าวต้อนรับ (คุณช่อผกา วิริยานนท์)

กล่าววัตถุประสงค์และความร่วมมือ โดย

                        ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

                        ผศ.ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

                        คุณศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

09.20 – 09.30  นำภาวนา โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต จาก เสถียรธรรมสถาน

09.30 – 10.00  ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ปลูกป่าในบ้าน สร้างป่าในเมือง ลดเรื่องโลกร้อน”

โดย  ศาสตราจารย์ ดร. ระพี สาคริก (ดำเนินรายการ โดย รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี)

10.00 – 10.30 เปิดนิทรรศการ โดย ศาสตราจารย์ ดร. ระพี สาคริก

                        รับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00  เวทีเสวนา เรื่อง “ป่าและเมือง แนวร่วมลดโลกร้อน” โดย

1. ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

2. รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3. อ.สัญชัย สูติพันธ์วิหาร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

4. คุณเจรมัย พิทักษ์วงศ์ บรรณาธิการบริหารนิตยสารบ้านและสวน

5. คุณมัทนา ถนอมพันธุ์ ผู้บุกเบิกปลูกป่าในชุมชนเมือง

ดำเนินการเสวนาโดย  รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี และ คุณช่อผกา วิริยานนท์

12.00 – 13.00  รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00  เวทีเสวนาย่อย

                        ห้องที่ 1 เรื่อง "ลดโลกร้อน...ตามแนวทางการบริโภคอย่างพอเพียง” โดย

1.      ดร. ไชยยศ บุญญากิจ รองประธาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

2.      นายอิทธิพล สงวนดีกุล ตัวแทนเยาวชนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3.      นางสาวประภาพัชร ชุณหวรากรณ์  ตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนสายน้ำผึ้ง

4.      คุณนิรมล เมธีสุวกุล บริษัท ป่าใหญ่ครีเอชั่น จำกัด (ผู้ร่วมเสวนาและดำเนินการเสวนา)

 

ห้องที่ 2 เรื่อง "ลดโลกร้อน...ตามแนวทางสร้างป่าในเมือง" โดย

1.        ดร.จำเนียร  วรรัตน์ชัยพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

2.        ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.        คุณคมสัน หุตะแพทย์ ต้นแบบนักปฏิบัติวิถีชีวิตคนเมือง

ดำเนินการเสวนา โดย คุณช่อผกา วิริยานนท์

15.00 – 15.15  รับประทานอาหารว่าง

15.15 – 15.45 บรรยายพิเศษ เรื่อง” การรณรงค์ลดปัญหาโลกร้อน” โดย คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน          

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

15.45 – 16.30  บรรยายปิดการสัมมนา เรื่อง “ปลูกป่าในใจ” โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

16.30               ปิดการสัมมนา

 

-----------------------------------------------ผู้ตั้งกระทู้ ผู้สื่อข่าวบ้านไพร :: วันที่ลงประกาศ 2007-09-27 13:59:25


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (937936)

ปลูกป่าในใจ

ป่าร่มรื่น ชื่นใจ ต้องใฝ่ปลูก

ปลูกให้ถูก ที่ทาง อย่างดีได้

จะรักษา ไข้จิต ถอนพิษใจ

เพื่อหนึ่ง ดวงหทัย ฝักใฝ่ธรรม

หยุดปลูกป่า อธรรม ครอบงำจิต

หยุดแพร่พิษ แพร่ภัย รอนใจต่ำ

ปลูกป่าดี มีคุณ ช่วยหนุนนำ

ปลูกประจำ ป่าใจ ปลูกให้ดี !

ผู้แสดงความคิดเห็น คำไทย ปูชนียา วันที่ตอบ 2007-09-28 03:15:40


ความคิดเห็นที่ 2 (1684826)

การปลูกป่านั้นดีมีสาระ

อย่าทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น

เพราะเราอยู บนโลกนี้

 

ผู้แสดงความคิดเห็น 555 วันที่ตอบ 2008-05-16 18:03:50


ความคิดเห็นที่ 3 (2107369)

human hair color long hair wigs can be removed at the end of each day wigs too can feel beautiful remi human hair human hair fall.

ผู้แสดงความคิดเห็น dona (jamie-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-11 09:53:41[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.