ReadyPlanet.com


ขอแสดงความยินดี


    รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 36 ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมีความภูมิใจในบัณฑิตและศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 6 แสนคน ซึ่งศิษย์เก่าเหล่านี้ได้นำวิชาความรู้ไปสร้างสรรค์สังคม และประสบความสำเร็จในวิชาชีพ มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเป็นที่ประจักษ์ชัด ดังนั้น ในโอกาสสำคัญที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงครบรอบ 36 ปี ในปีนี้ มหาวิทยาลัยและสมาคมมหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงเห็นควรจัดให้มีการมอบรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่ารามคำแหงที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาปัจจุบัน โดยมหาวิทยาลัยและสมาคมมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นจากทุกคณะจำนวน 36 คน เพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในโอกาส “36 ปี รามคำแหง ” ซึ่งเป็นการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นเป็นครั้งแรกในรอบ 36 ปี ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

       โดย ศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 36 คน จะรับรางวัลโล่เกียรติคุณในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

       สำหรับราย ชื่อศิษย์เก่ารามคำแหงดีเด่น จำนวน 36 คน ประกอบด้วย

          คณะนิติศาสตร์
          1. นายชวลิต สุจริตกุล
           2. นายศิริชัย วัฒนาโยธิน
           3. พล.ต.ท.เอก อังสนานนท์
           4. นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร
           5. นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส
           6. นายจักร บุญหลง
           7. นายชีพ จุลมนต์
           8. นายสราวุธ เบญจกุล
           9. นายไตรภพ ลิมปพัทธ์

          คณะบริหารธุรกิจ
          
1. นายสมชัย อภิวัฒนพร
           2. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
           3. นายรังสรรค์ ศรีวราศาสตร์
           4. รศ.ดร.กิตติ บุนนาค
           5. นายธีรสิทธ์ อมรแสนสุข

          คณะมนุษยศาสตร์
          
1. คุณหญิงจำนงศรี (รัาญเจนลักษณ์
           2. นายแอนดรูว์ บิ๊กส์
           3. นางสาวเพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ
           4. นายโชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์

          คณะศึกษาศาสตร์
          
1. นางอ่องจิต เมธยะประภาส
           2. ผศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม

          คณะวิทยาศาสตร์
          
1. รศ.ดร.สมเดช กนกเมธากุล
           2. รศ.สุรินทร์ ขนาบศักดิ์

          คณะรัฐศาสตร์
          
1. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา
           2. นายวินัย บัวประดิษฐ์
           3. รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร
           4. นายบุญส่ง ชเลธร
           5. นายวัชราวุธ วิคเตอร์ สุขเสรี
           6. นายสมภพ ธีระสานต์

          คณะเศรษฐศาสตร์
          
1. นายณัฐพล ชวลิตชีวิน
           2. ดร.เกษมสันต์ จิณณวาโส
           3. ผศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย
           4. นายอาทิตย์ วุฒิคะโร
           5. รศ.สุเมธ แก่นมณี
           6. ผศ.ดร.ธนวรรธ์ พลวิชัย
           7. นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์

          คณะวิศวกรรมศาสตร์
          
1. นายปราโมทย์ สุวรรณเพชรผู้ตั้งกระทู้ ชาวรามคำแหง :: วันที่ลงประกาศ 2007-11-22 14:29:03


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (938157)

ขอแสดงความยินดีกับคุณโชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์ หรือโชคชัย บัณฑิต กวีซีไรท์ อุปนายก   สมาคมนักลอนแห่งประเทศไทย ไดรับการประกาศเกียรติคุณเป็นศิษย์ดีเด่นรามคำแหงคณะมนุษยศาสตร์

ผู้แสดงความคิดเห็น ชาวกลอน วันที่ตอบ 2007-11-23 06:53:59


ความคิดเห็นที่ 2 (938158)

"เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง"
ในฐานะศิษย์เก่ารามฯ
ขอร่วมแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับ
แหะ แหะ
สวัสดีครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น นายทิวา วันที่ตอบ 2007-11-23 14:14:27


ความคิดเห็นที่ 3 (938159)

ยินดีกับท่านอุปนายก ด้วยค่ะ

ท่านคือความภูมิใจของเรา

ผู้แสดงความคิดเห็น คนชอบกลอน..เลือดน้ำเงินทอง วันที่ตอบ 2007-11-25 07:30:08


ความคิดเห็นที่ 4 (938160)

ขอแสดงความยินดีครับขอให้ G.M.ของชาวดุสิตหัวหินพาพวกเราก้าวต่อไป 

Tidlam

ผู้แสดงความคิดเห็น tidlam วันที่ตอบ 2008-01-14 10:25:24


ความคิดเห็นที่ 5 (938161)

ภูมิใจมากแทนคุณวิคเตอร์ สุขเสรี และ ทุกๆท่านครับ

รุ่ง สิรภพ

ผู้แสดงความคิดเห็น Raem วันที่ตอบ 2008-01-15 13:42:29


ความคิดเห็นที่ 6 (1755208)
ขอแสดงความยินดี กับคุณไตรภพ ลิมปภัทธ์ หวังว่าคงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและธุรกิจยิ่งๆขึ้นไป
ผู้แสดงความคิดเห็น วิเชียร วันที่ตอบ 2008-05-26 10:46:07[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.