ReadyPlanet.com


ผลการประกวดเรียงความวันแม่ ๒๕๕๒ ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย


ผลการประกวดเรียงความวันแม่ ประจำปี 2552
 จัดประกวดโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 

ระดับประถมศึกษา
รางวัลที่ 1 ด.ญ.กุลวรา หงษาครประเสริฐ ร.ร.ดุสิตวิทยา ราชบุรี
รางวัลที่ 2 ด.ญ.กมลวรรณ โชติกชาติธรรม ร.ร.บ้านท่ามะเขือ กำแพงเพชร
รางวัลที่ 3 ด.ญ.ปานิศรา พุ่มมะเดื่อ ร.ร.สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคม สมุทรปราการ
รางวัลชมเชย
1. ด.ช.ภูมินทร์ เหลืองไชยยะ ร.ร.ปรีชานุศาสน์ ชลบุรี
2. ด.ญ.สิริเรศ เจกะโพธิ์ ร.ร.วัดกระโจมทอง กรุงเทพฯ
3. ด.ญ.เบญจพร คิดเหมาะ ร.ร.รัตนศึกษา นครศรีธรรมราช
4. ด.ญ.เกษมณี แก้วมณีเอี่ยม ร.ร.ดรุณาราชบุรี ราชบุรี
5. ด.ญ.ศิริวรรณ โพธิ์สุวรรณ ร.ร.วัดดอกไม้ กรุงเทพฯ
6.ด.ญ.พรชนิตย์ จันทรักษ์ ร.ร.บ้านส้าน น่าน
7.ด.ญ.สุกัญญา เพชรพงษ์ ร.ร.วัดจรเข้ผอม พิจิตร
8.ด.ญ.เสาวนิตย์ พึ่งสว่าง ร.ร.สนามบิน ขอนแก่น
9. ด.ญ.อารยา ปานนิวัฒน์ ร.ร.วัดประยูรวงศาราม กรุงเทพฯ
10. ด.ญ.กัญญาภัทร เหล่ายา ร.ร.วัดแป้นทอง กรุงเทพฯ

 

ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลที่ 1 ด.ญ.จำเริญลักษณ์ ทองล้วน ร.ร.พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี
รางวัลที่ 2 ด.ช.เอกพันธ์ ศรีศุย ร.ร.บ้านโนนทรายคำ สกลนคร
รางวัลที่ 3 น.ส.ทัศนีย์ โมรางาม ร.ร.วัดดอนตูม ราชบุรี
รางวัลชมเชย
1. นายศุภประดิษญ์ รอดเจริญพันธ์ ร.ร.วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม
2. ด.ญ.อัจฉราพรรณ บุญจีน ร.ร.เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) กาญจนบุรี
3. น.ส.สริดา ตั้งสกุล ร.ร.เบญจมะมหาราช
4. ด.ญ.ภัทรารัตน์ คงอยู่ ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี
5. นายขจรศักดิ์ เหมทานนท์ ร.ร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
6. น.ส.ลัดดา อรรคราช ร.ร.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
7. นายสุรพันธุ์ สมสีดา ร.ร.พานพิเศษพิทยา เชียงราย
8. ด.ญ.ธัญรัตน์ พุ่มเทียน ร.ร.เบญจมะมหาราช
9. น.ส.ปิยวรรณ์ อ้วนตรงต้น ร.ร.ปราจีนกัลยาณี ปราจีนบุรี
10. นายฐานวัฒน์ อินชิ้น ร.ร.สารวิทยา กรุงเทพฯ

ระดับอุดมศึกษาและประชาชน

รางวัลที่ 1 น.ส.สุธิญา พูนเอียด กรุงเทพฯ
รางวัลที่ 2 นายกฤษฎา แก้วเกลี้ยง ปทุมธานี
รางวัลที่ 3 นางเพ็ญศรี สมบูรณ์วงศ์ นครปฐม
รางวัลชมเชย
1. นางเบญจา ธรรมจำรัส ชลบุรี
2. น.ส.อนุสรา ขันนารัตน์ เชียงใหม่
3. นายจิตรกร บาลไธสง มหาสารคาม
4. นางพรรณี บุญรอด กรุงเทพฯ
5. น.ส.เบญจพร ไพรศร กรุงเทพฯ
6. นายฉมณ์คิด แผนสมบูรณ์ สุพรรณบุรี
7. น.ส.อรชุมา วงศ์ศรีกุล กรุงเทพฯ
8. นายอิทธิพล แก้วฟอง อุตรดิตถ์
9. นายบรรจบ ติมอญรัมย์ ชลบุรี
10. น.ส.แพรวพิสุทธิ์ ทองนาค มหาสารคาม
ผู้ตั้งกระทู้ ประชาสัมพันธ์ :: วันที่ลงประกาศ 2009-07-18 09:28:22


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1964295)

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน นำผลงานมาเผยแพร่ในเว็บไซต์บ้างนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ประชาสมัพันธ์ วันที่ตอบ 2009-07-18 09:30:46


ความคิดเห็นที่ 2 (2107651)

clip in extension lace wigs use you imagination to wigs public events If there are sellers long hair wigs full lace wigs.

ผู้แสดงความคิดเห็น samuel (diana-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-11 11:13:53[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.