ReadyPlanet.com


ขอเสนอรายการครุภัณฑ์เครื่องดนตรี เครื่องวงโยธวาฑิตครับ


 

เรื่อง ขอเสนอรายการครุภัณฑ์เครื่องดนตรี
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
               
ด้วยห้างดนตรีจีอายมิวสิคผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องดนตรี พร้อมอะไหล่ทุกชนิดซึ่งมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ทั่วประเทศ มีความประสงค์ขอเสนอรายการเครื่องวงโยธวาทิตพร้อมอุปกรณ์ โดยมีคุณลักษณะถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ คุณภาพผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับดี มีความทนทานสูงและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับนักดนตรีทั่วไปและนักดนตรีอาชีพว่าเป็นเครื่องที่มีความคุ้มค่าต่อเงินที่ท่านจ่าย อีกทั้งยังมีบริการหลังการขายที่ดีโดยส่งซ่อมแผนกซ่อมบำรุงจากกองดุริยางค์ทหารบก
                อนึ่งหากท่านมีความสนใจจะสั่งซื้อเครื่องดนตรี ทางร้านได้แนบรายละเอียดมาพร้อมนี้ และทางร้านยังมีสินค้าอื่นๆอีกกว่าสองพันรายการซึ่งไม่อาจกล่าว ณ ที่นี้ได้ทั้งหมดอาทิ เช่น กีต้าร์ เบส กลองชุด กลองยาว รัมนา ขิม แผ่นซับเสียง ฟลุ๊ต แซ็กโซโฟน ทูบา ทอมโบน คีย์บอร์ด ไม้คฑา ฉาบ เฟรนซ์ฮอร์น มาร์ชชิ่งทูบา ชุดวงโยธวาทิต เชลโล่ คอร์เน็ท ทรัมเป็ต ขาไมค์ กลองใหญ่ มาร์ชชิ่งเบล ปิคโคโล่ กลองพาเหรด โดยท่านสามารถเยี่ยมชมรายละเอียดใน www.geyemusic.comหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ โทร๐๒ ๒๗๕๗๒๗๙ โทรสาร๐๒ ๖๙๑๗๗๙๘
 
                                                ขอแสดงความนับถือ
 
ราคา
เครื่องเป่าประเภท Brasswind แบรนด์ Wisdom
เฟรนช์ฮอร์น รุ่น 3 Key      10145
บาริโทนฮอร์น                   9830
ยูโฟเนียม                       15500
มาร์ชชิงทูบา                    28000
ทรอมโบรน                       5940
ทรัมเป็ต                           4320
 
เครื่องเป่าประเภท Woodwind
แบรนด์ Wisdom
คลาริเน็ต                          4650
ปิคโคโล                           2920
ฟลุต                                3120
โซบราโน แซ็กโซโฟน         9310
อัลโต แซ็กโซโฟน GE1001 9110
อัลโต แซ็กโซโฟน GE1002 9750
อัลโต แซ็กโซโฟน GE1003 14050
อัลโต แซ็กโซโฟน GE1004 15460
อัลโต แซ็กโซโฟน GE1005 10830
อัลโต แซ็กโซโฟน GE1008 9750
อัลโต แซ็กโซโฟน GE1012 9750
อัลโต แซ็กโซโฟน GE1013 10500
อัลโต แซ็กโซโฟน GE1018 15150
อัลโต แซ็กโซโฟน GE1014 14000
อัลโต แซ็กโซโฟน GE1017 12450
อัลโต แซ็กโซโฟน GE1100 14000
อัลโต แซ็กโซโฟน GE3012 13300
เท็นเนอร์แซ็กโซโฟน         13000
 
เมโลเดียน Wisdom
37 Key                              790
32 Key                              490
 
มาร์ชชิงเบล, เบลไลร่า
มาร์ชชิงเบล 32 Key            3900
มาร์ชชิงเบล 27 Key            1800
มาร์ชชิ่งเบล อนุบาล 27คีย์    1430
มาร์ชชิ่งเบล อนุบาล 21คีย์    3250
สายสะพายเบลไลล่า               90
สายสะพายเบลไลล่า             200
ไม้ตีเบลไลล่า คุณภาพเยี่ยม     50
ฉาบ ยี่ห้อ666 ขนาด 16นิ้ว    1950
หัวฉาบ หนึ่งคู่                        50
 
ไม้คฑา
ไม้คฑาหัวโลหะมงกุฎ สูง145ซม.
650
ไม้คฑาหัวมงกุฏพันโซ่ สูง145ซม.
1550
ไม้คฑาหัวสิงห์พันโซ่ สูง145ซม.
1650
ไม้คฑาโลหะหัวมงกุฏ สูง145ซม.
690
 
กลอง Lunar
ชุดสะพายเกาะอก รุ่น GE-100 986
กลองพาเหรดเดินแถว LUNARรุ่นGE-1110                          3100
กลองทรีโอ                       3400
กลองควอด                      4000
 
กลองใหญ่ขอบเหล็กเกลียวสั้น
18""                                1239
20""                                1345
22""                                1450
24""                                1556
26""                                1760
28"                                 1866
 
กลองใหญ่ขอบเหล็กเกลียวยาว
18""                                1654
20""                                1760
22""                                1866
24""                                1964
26""                                2175
28""                                2281
 
กลองใหญ่ขอบเหล็กเกลียวยาวพร้อมชุดสายสะพายเกาะอกและไม้ตี
18""                               2689
20""                               2795
22""                               2900
24""                               2999
26""                               3210
28""                               3316
 
เครืองดนตรีไทย
กลองยาวเกรด A รุ่น G1 ขนาด 5""   120
กลองยาวเกรด A ขนาด 12""          1650
กลองยาวเกรด A ขนาด 11""          1500
กลองยาวเกรด A ขนาด 10""           1395
กลองยาวเกรด A ขนาด 9""             1270
กลองยาวเกรด A ขนาด 8""             1140
ขิมทำด้วยไม้เก็บแห้ง 5 ปี              2600
 
กีต้าร์ไฟฟ้า Plato
GELP002             4900
GELP001             4600
GEEG061            5000
GEEG071            5600
GEEG049            3800
GEEG014            5050
GEEG046            3900
GETL002            2800
GETL005            2760
GETL004            2700
GEEG036            3715
 
กลองใหญ้ CMC
กลองใหญ่ 18"" 8 หลัก      1885
กลองพาเหรด CMC 14""     1150
กลองใหญ่ 24"" 8 หลัก       2100
กลองใหญ่ 22"" 6 หลัก       2010
กลองใหญ่ 20"" 6 หลัก       1820
กลองใหญ่ 26" 8หลัก         1850
กลองใหญ่ 24""8 หลัก       1755
กลองใหญ่ 22"" 6 หลัก       1650
กลองใหญ่ 20"" 6 หลัก       1595
กลองใหญ่ 18"" 6 หลัก       1370
กลองพาเหรด 14"" 4 หลัก     910
 
แผ่นซับเสียง
แผ่นไหมซับเสียง หน้ากว้าง 1.5 เมตร 99
ฟองน้ำซับเสียงรังไข่          299
แผ่นซับเสียงรูปพีระมิด         79
แผ่นลองแผ่นซับเสียง 2 ตรม. 590
เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต
กลอง Lunar
กลอง Lunar รุ่น GE-4002 18” เกลียวยาว ราคา 1654
กลอง Lunar รุ่น GE-4002 20” เกลียวยาว ราคา 1760
กลองLunar รุ่นGE-4002 22” เกลียวยาว ราคา 1866
กลอง Lunar รุ่น GE-4002 24” เกลียวยาว ราคา 1964
กลอง Lunar รุ่น GE-4002 26” เกลียวยาว ราคา 2175
กลอง Lunar รุ่น GE-4002 28 เกลียวยาว ราคา 2281
กลอง Lunar รุ่น GE-3000 18” ราคา 2689
กลอง Lunar รุ่น GE-3000 20” ราคา 2795
กลอง Lunar รุ่น GE-3000 22” ราคา 2900
กลอง Lunar รุ่น GE-3000 18” ราคา 2999
กลอง Lunar รุ่น GE-3000 26” ราคา 3210
กลอง Lunar รุ่น GE-3000 28” ราคา 3316
เครื่องดนตรีไทย
กลองยาวเกรด A รุ่น G1 ขนาด 5 นิ้ว ราคา 120
กลองยาวเกรด A ขนาด 12 นิ้ว ราคา 1650
กลองยาวเกรด A ขนาด 11 นิ้ว ราคา 1500
กลองยาวเกรด A ขนาด 10 นิ้ว ราคา 1395
กลองยาวเกรด A ขนาด 9 นิ้ว ราคา 1278
กลองยาวเกรด A ขนาด 8 นิ้ว ราคา 1140
ชิบทำด้วยไม้เก็บแห้ง 5 ปี ราคา 2600
กลองใหญ่ CMC
กลองใหญ่ 18 นิ้ว 8 หลัก ราคา 1885
กลองพาเหรด 14 นิ้ว ราคา 1150
กลองใหญ่ 24 นิ้ว 8 หลัก ราคา 2100
กลองใหญ่ 22 นิ้ว 8 หลัก ราคา 2010
กลองใหญ่ 20 นิ้ว 8 หลัก ราคา 1820
กลองใหญ่ 18 นิ้ว 6 หลัก ราคา 1595
กลองใหญ่ 26 นิ้ว 8 หลัก ราคา 1850
กลองใหญ่ 24 นิ้ว 8 หลัก ราคา 1755
กลองใหญ่ 22 นิ้ว 8 หลัก ราคา 1650
กลองใหญ่ 20 นิ้ว 8 หลัก ราคา 1595
กลองใหญ่ 18 นิ้ว 8 หลัก ราคา 1370
กลองพาเหรด 14 นิ้ว 4 หลัก ราคา 910
กีต้าร์ไฟฟ้า
กีต้าร์ไฟฟ้า Plato รุ่น GELP 002 ราคา 4900
กีต้าร์ไฟฟ้า Plato รุ่น GELP 001 ราคา 4600
กีต้าร์ไฟฟ้า Plato รุ่น GELP 061 ราคา 5000
กีต้าร์ไฟฟ้า Plato รุ่น GELP 071 ราคา 5600
กีต้าร์ไฟฟ้า Plato รุ่น GELP 049 ราคา 3800
กีต้าร์ไฟฟ้า Plato รุ่น GELP 014 ราคา 5050
กีต้าร์ไฟฟ้า Plato รุ่น GELP 046 ราคา 3900
กีต้าร์ไฟฟ้า Plato รุ่น GETL 002 ราคา 2800
กีต้าร์ไฟฟ้า Plato รุ่น GETL 005 ราคา 2760
กีต้าร์ไฟฟ้า Plato รุ่น GETL 004 ราคา 2700
กีต้าร์ไฟฟ้า Plato รุ่น GEFG 036 ราคา 3715
แผ่นซับเสียง
แผ่นไหมซับเสียง หน้ากว้าง 1.5 เมตร ราคา 99
ฟองน้ำซับเสียงรังไข่ ราคา 299
แผ่นรองแผนซับเสียง 2ตร.ม. ราคา 590
ฟลุ๊ต Emperor สีเงิน ราคา            5400
แซ็กโซโฟนยี่ห้อ Emperor               14900
คาริเน็ทยี่ห้อ Emperor                    4550
ทรัมเป็ตยี่ห้อ Emperor สีดำ          5500
ทรัมเป็ตยี่ห้อ Emperor Deluxe    6900
ทรัมเป็ตยี่ห้อ Emperor สีเขียว       5500
เฟรนช์ฮอร์น ยี่ห้อ Emperor           16900
บาริโทนฮอร์นยี่ห้อ Emperor         11000
ปิคโคโล ยี่ห้อ Emperor                  5000
ยูโฟเนียมยี่ห้อ Emperor                 11900
อัลโตแซกโซโฟน Freedom สีทอง    9900
อัลโตแซกโซโฟน Emperor             13800
กลองชุด 5 ใบ ยี่ห้อ XT Drums       8500
ขาไมค์บูมยี่ห้อ XT Drums ขาคู่      550
น้ำยาทำความสะอาด ยี่ห้อ Wenol   75
ตู้แอมป์ Marshall MG10Watt     4750
ตู้แอมป์ Marshall MG15FX 15 Watt   8790
กลองทรีโอยี่ห้อ Regent                 4950
กลองทรีโอยี่ห้อ Regent สีดำ         5010
กลองใหญ่ Regent เกลียวยาว 10 หลัก    4450
ไม้คฑายี่ห้อ Regent หัวมงกุฏพันโซ่สูง 140 ซม.                              1550
ไม้คฑายี่ห้อ Regent หัวสิงห์พันโซ่สูง 140 ซม.                 1650
ที่ตั้งโน๊ต Music Stand รุ่น XQ030       525
ชุดสะพายอลูมิเนียมกลองควอดทอม                2100
ชุดสะพายอลูมิเนียมกลองทรีโอ      1900
ชุดสะพายอลูมิเนียมกลองพาเหรด 1600
ชุดสะพายอลูมิเนียมกลองใหญ่      1600
ชุดสะพายอลูมิเนียมกลองใหญ่ อนุบาล 1750
ชุดสะพายอลูมิเนียมกลองพาเหรด อนุบาล 1750
ฉาบเดินแถวยี่ห้อ XT 12’’ 14’’ 16’’   1200
ฉาบเดินแถวอนุบาลยี่ห้อ XT 10’’ 1100
กลองควอดทอม 8’’ 10’’ 12’’ 13’’ สีขาว   6050
กลองควอดทอม 8’’ 10’’ 12’’ 13’’ สีดำ     6370
กลองบองโก้พร้อมขาเหล็ก              2350
กลองทอมบ้าไม้ Regent พร้อมขา 3350
กลองทอมบ้าไม้ CMC พร้อมขา      3950
กลองทอมบาไฟเบอร์ Regent พร้อมขา 3750
ขากลองทอมบ้า ยี่ห้อ Regent       950
ไมโครไฟนสายยี่ห้อ Shure             1590
สายไมค์                                             490
เกลียวกลองยาวพาเหรด Regent 190
เกลียวกลองใหญ่ Regent              250
เช่าเครื่องเสียง                                   82000


ผู้ตั้งกระทู้ geyemusic :: วันที่ลงประกาศ 2011-06-17 11:58:25


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.