ReadyPlanet.com


สมาคมนักกลอนฯ ของใคร เพื่อใคร แก้อะไร


    สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ชื่อนี้กำเนิดมาเมื่อปี ๒๕๒๐ ก่อนนั้นไม่เคยมีชื่อนี้ มีแต่ชมรมนักกลอน หรือชื่อสมาคมนักกลอนแห่งกรุงสยาม ที่อุปโลกน์ ให้ จสอ.สุขสันต์  จึงสง่า เป็นนายกสมาคม ต่อมาคณะไฟแรง ในขณะนั้นมี ลุงประสิทธิ์  โรหิตเสถียร  พี่สมจิตร  เชื้อหอม (ส.  เชื้อหอม) และพวกเราอีกหลายคนที่เป็นกรรมการสมัยเกิดสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย(ผู้ก่อตั้ง)ก็นัดประชุมกัน หลายครั้งในการจัดตั้งสมาคมนักกลอน โดยรวมแล้วมอบให้ คุณนารถ สีลวัสส์ เป็นหัวหอกในการจัดตั้งวิ่งจดทะเบียนกับสันติบาล(สมัยนั้น)สมาคมนักกลอนเกิดขึ้นโดยมีคุณนารถเป็นเลขาธิการสมาคม ดำเนินมาจนปัจจุบันและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นนายกกันตามวาระและสมัย จนขณะนี้ ๑๕ สมัยแห่งวาระนายกคือเป็นนายกสมัยละ ๒ ปี และนายก หนึ่งคนจะเป็นนายกได้ ๒ สมัยเท่านั้นเป็นอันจบสิ้น และจะกลับมาเป็นนายกอีก และยังมีไฟอันโชนอยู่ในหัวใจ ก็ต้องรอไปจนกว่านายกคนที่เป็นสมัยต่อมา คลานลงจากบัลลังก์ หรือหมดสมัยไปตามวาระ  และดูเหมือนว่า นายกหนึ่งคนจะเป็นถึงสองสมัย นับตั้งแต่สมัยคุณอุษรีย์เป็นต้นมา มีสมาชิกเพิ่มขึ้นโดยลำดับ ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้เรามีสมาชิกทั้งเด็กผู้ใหญ่ ที่ตายไปแล้ว และกำลังจะตายก็รวม ๆ แล้วก็ประมาณ ๒๐๐๐ คน และตั้งแต่เป็นสมาคมนักกลอนมาหลายคนที่เคยเป็นชมรมนักกลอน(ส่วนมากตายกันเกือบหมดแล้ว) ทั้งที่บางคนไม่เคยโผล่..เอ้อ..โผล่หน้ามาเลย หรือบางคน ก็มาเพื่อจะดูน้ำหน้าว่า "พวกมึงจะทำได้แค่ไหน"บางคนก็หลงว่าสมาคมนักกลอนเป็ของตัวเอง ตีโพยตีตีพายต่าง ๆ สมาคมนักกลอนฯ บริหารกันสืบ ๆ มาจนบัดนี้ด้วยความ ก็ด้วยสมาชิกที่รักวรรณกรรมและวรรณศิลป์ในอุดมการณ์ สมาชิกทุคนไม่ว่าเด็ก หรือผู้ใหญ่ย่อมมีสิทธิ์เท่าเทียมกันโดยไม่มีบทจำกัด ขอเพียงลืมตามองเห็น เขียนได้หรือไม่ได้ไม่มีปัญหา ถ้ายินดีที่จะเข้าเป็นสมาชิกและประสงค์จะช่วยเราทำงาน ทุกวันนี้สมาคมยังรับสมาชิกอยู่สม่ำเสมอ จัดการอบรมนักเรียน ให้รักภาษาไทยและรักการประพันธ จนจบมาแล้วไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่น และเราก็ได้เด็กที่เป็นนักกลอนดี ๆประดับวงการกลอนมากมาย แม้แต่ ออกรายการคุณพระช่วยก็ยังมี

     ระเบียบคือตัวตั้ง หรือข้อกำหนดในการปฏิบัติของสมาคม ระเบียบไม่เคยทำผิดโดยตัวของมัน มี่แต่คนที่ปฏิบัติเท่านั้นอาจทำผิดบ้างแต่เราก็ไม่ได้ถือเป็นเรื่องใหญ่  และถ้าถือเป็นเรื่องใหญ่จริง คนรุ่นหลังอาจจะได้ยินคำว่าสมาคมนักกลอนเคยมีเท่านั้น

      เพราะฉนั้นจึงเห็นว่าไม่ควรที่สมาคมนักกลอนฯ สมัยนี้จะแก้ระเบียบอะไรทั้งสิน  ถ้าจะแก้ก็ขอให้ผู้ประสงค์จะแก้มาเป็นนายกในสมัยต่อไป แล้วแก้เอาตามชอบใจเถิด เพราะสมาคมนักกลอนฯมีไว้เพื่อประโยชน์ต่อสังคมเท่านั้น ระเบียบเดิมจึงเป็นระเบียบที่พวกเรารับได้ตลอดมา ก็หลายสิบปีอยู่ ถ้าคิดว่าไม่เหมาะสมคงจะต้องแก้ไข ตั้งแต่สมัยนายกอุษณีย์ เกษมสันต์ หรือนายกสมศักดิ์ ศรีเอี่ยมกูล แล้วเพราะบุคคลที่กล่าวมานี้  ต่างก็มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

     สมาชิกทุกคนถ้าสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกโดยถูกต้องตามระเบียแล้ว คือจ่ายค่าสมัครถูกต้อง ในการเป็นสมาชิกสามัญ หรือตลอดชีพ ก็ตาม และนายทะเบียนหรือคณะกรรมการที่รับสมัคร นำเข้าที่ประชุมรับรองแล้ว ย่อมเป็นสมาชิกโดยธรรม มีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันหมดทุกคน ไม่ว่าเด็กหกขวบ หรือผู้ใหญ่แก่ใกล้จะเข้าโลงแล้ว (ไม่ต้องบอกว่าเพื่อให้ทันยุคทันสมัย  นั่นคือผู้หลงยุคหลงสมัย)ผมไม่ใช่คนยึดติด แต่คิดว่า สมาคมควรทำอะไรให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น ไปกว่านี้ดี กว่า มาคิดเรื่องแก้ระเบียบปฏิบัติของสมาคมฯ เลย

                           อโศก  ศรีวิชัย    

                       ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๐  ผู้ตั้งกระทู้ อโศก ศรีวิชัย :: วันที่ลงประกาศ 2007-10-28 09:20:59


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (938039)

เรียน สมาชิกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยเรื่องการปรับแก้ระเบียบสมาคมโดยพลการคงทำไม่ได้แต่ที่นำเสนอในระเบียบวาระ เป็นเพียงร่างระเบียบนำเสนอในที่ประชุมเท่านั้น เป็นการนำมาเข้าระบบ ตามกติกาสังคม การนำเรื่องเข้าที่ประชุมอย่างเป็นทางการถือว่าเป็นเกียรติยศสำหรับผู้ที่เจริญด้วยวัยวุฒิ คุณวุฒิ     มีปัญญาธรรม คาวระธรรม และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สมบูรณ์แล้ว การนำเสนอร่างในที่ประชุมก็เป็นสิทธิของสมาชิกทุกคนว่าจะเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย ทุกคนมีประสบการณ์ มีทรรศนะของตนเอง จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ ขอเพียงเป็นมติของที่ประชุมใหญ่ตามระเบียบของสมาคม และตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย

ผู้แสดงความคิดเห็น นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย วันที่ตอบ 2007-10-28 10:12:55


ความคิดเห็นที่ 2 (938040)
เห็นด้วยตามที่นายกฯเสนอมาครับ เพราะก่อนจะทำต้องมาการปรึกษาในประชุมคณะย่อยแล้วไปประชุมใหญ่เพื่อมติเสียงส่วนใหญ่ สมัยมีการเปลี่ยนแปลงปรับแก้ไขให้เข้ากับอกาลิโก
ผู้แสดงความคิดเห็น สมาชิกสมาคม วันที่ตอบ 2007-10-28 10:32:18


ความคิดเห็นที่ 3 (938041)

ระเบียบกฎเกณฑ์ขององค์กรตางๆในโลกนี้ล้วนปรับเปลี่ยนได้ทั้งนั้น รัฐธรรมนูญแก้ไขมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หน เหตุผลของนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ พวกเราในฐานะสมาชิกสมาคมขอให้กำลังใจสร้างสรรค์สิ่งดีดีตลอดไป

ผู้แสดงความคิดเห็น สมาชิกตลอดชีพ วันที่ตอบ 2007-10-28 10:44:09


ความคิดเห็นที่ 4 (938042)

นั่นนะสิครับ

กฎแก้ไขปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามยุคสมัยได้เสมอ ยังไงอยากอ่านระเบียบของเดิม เพราะไม่ได้ผ่านตามาก่อน และอยากอ่านวาระการประชุมด้วยครับ

และผมก็เห็นกิจกรรมต่างๆ ที่สมาคมนักกลอนมีส่วนร่วม หรือจัดขึ้นตลอดทั้งปี จากหน้าเว็บ ไม่ว่าจะ ยุวกวีศิลป์ ประกวดกลอนระดับภาค หรืออีกหลายๆกิจกรรม ลองไปค้นดูหน้าประชาสัมพันธ์ กับหน้ากิจกรรมดูนะครับ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ทำงานจริงจังครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น สมาชิกตลอดชีพอีกคนครับ วันที่ตอบ 2007-10-28 14:02:00


ความคิดเห็นที่ 5 (938043)

                                

 

                                 เกิดอะไรขึ้น ?

ผู้แสดงความคิดเห็น พิกกาจู้ วันที่ตอบ 2007-10-28 14:56:42


ความคิดเห็นที่ 6 (938044)

ขอเสนอให้แก้ไขเรื่องการเอาเด็กนักเรียนมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกฯและกรรมการสมาคม ไม่งั้นก็จะมีการเกณฑ์เด็กนักเรียนที่ไม่รู้เรื่องการบริหาร มาลงคะแนนช่วยเพิ่มคะแนนให้กับพวกพ้องแบบอาจารย์ใครอาจารย์มัน ทำให้น่าขายหน้าในเวลาลงคะแนนมาหลายครั้งแล้ว  ใครทำมาแล้วก็ย่อมรู้ตัวดี ....ควรกำหนดไปเลยว่าอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี ถึงจะลงคะแนนได้ ไม่ใช่เอาเด็กชั้นประถมมาลงคะแนนเพราะถือว่าเป็นสมาชิกสมาคมฯเหมือนกัน อายุต่ำกว่า ๑๘ ก็เป็นสมาชิกสมาคมได้ แต่ยังไม่สมควรมีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง

สนับสนุนให้ อ.ยุทธ ช่วยชำระสะสางด้วย ก่อนที่เหตุการณ์อุบาทก์จะกลับมาอีกในวันลงคะแนนเลือกนายกสมาคมฯ

อ้อ...นายกสมาคมนักกลอน ๒ สมัยคนแรกคือ ลุงประสิทธิ์ โรหิตเสถียร คนที่สองคือ อ.เอนก แจ่มขำ แจ้งมาเพื่อให้สมาชิกรุ่นหลังได้ทราบ

ผู้แสดงความคิดเห็น อดีตกรรมการ วันที่ตอบ 2007-10-28 15:38:02


ความคิดเห็นที่ 7 (938045)

สมาคมทุกสมาคมเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ที่มาของสมาคมต้องมาจากบุคคลที่บรรลุนิติภาวะเราปล่อยให้สมาคมมีมลทินเพราะความไม่รู้  จากพวกที่อาศัยแรงของนักเรียนที่ตนเกณฑ์มา เพื่อเอาชนะกัน อย่างที่เห็นๆกัน  กลัวอะไรหรือ คุณ อโศก  ศรีวิชัย  ไม่กล้าส่องกระจกดูหน้าตัวเองหรือไร"

  "ข้อบังคับเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกข้อบังคับ"

ผู้แสดงความคิดเห็น นายเงา วันที่ตอบ 2007-10-28 21:58:36


ความคิดเห็นที่ 8 (938046)

ขอบพระคุณทุกความคิดเห็นที่มีต่อสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยในเรื่องของการปรับ แก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบข้อบังคับของสมาคม ผลจากการประชุมกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๐ ที่กุฎิสุนทรภู่ วัดเทพธิดาราม กทม.วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาการปรับแก้ระเบียบข้อบังคับของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย สรุปได้ ดังนี้๑.เสนอร่างระเบียบข้อบังคับสมาคมนักกลอนแห่งประเศไทย โดย ใช้ระเบียบข้อบังคับ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ โดยมิตที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๔๒มีผลบังคับใช้ พ.ศ.๒๕๔๔                 ๒.ที่ประชุมกรรมการบริหารสมาคมนักกลอนมีมติเป็นเอกฉันท์รับร่างระเบียบสมาคมฯฉบับปรับปรุงไว้เพื่อพิจารณา ๓. มติที่ประชุมให้แต่งตั้งคณะกรรมการของสมาคมฯและผู้ทรงคุณวุฒิ นักกฎหมาย นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ของทางราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อบังคับสมาคม มูลนิธิ เป็นคณะกรรมการพิจารณาร่างระเบียบข้อบังคับ ๔.นำร่างระเบียบข้อบังคับฉบับแก้ไขปรับปรุงเสนอในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๐ (วันที่ ๑๐ ธันวคม ๒๕๕๐) มติที่ประชุมใหญ่เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมนั้น           ๕.นำระเบียบข้อบังคับที่ได้รับการแก้ไข ปรับปรุงตามมติที่ประชุมใหญ่   ยื่นเสนอต่อนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุมัติให้ใช้บังคับได้   เราปฏิบัติตามขั้นตอนทุกอย่าง ระเบียบบังคับนี้แก้ไข ปรับปรุงได้ ทำมา ๔ ครั้งแล้วจึงเรียนมาเพื่อทราบ          

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย วันที่ตอบ 2007-10-29 05:40:07


ความคิดเห็นที่ 9 (938047)

หิวข้าวให้กินข้าว

หิวน้ำ...อ้าว ! ก็ดื่มไป

หิวศักดิ์พิทักษ์ไว้

สิ่งดีดีมีให้ทำ

อะไรไม่ถูกต้อง

รู้กลั่นกรองก่อนล้มคว่ำ

ไม่ปรับไม่เปลี่ยนนำ

จะย่อยยับเกินเยิรยอ !

ผู้แสดงความคิดเห็น บุญพร้อม....บุญพึงทำ วันที่ตอบ 2007-10-29 06:26:30


ความคิดเห็นที่ 10 (938048)

ปากว่าตาขยิบ             ตาปริบปริบทำตาใส

ย่อมรู้อยู่แก่ใจ             ใครคือหนอนบ่อนวงการ

ปีศาจคาบคัมภีร์          ย่อมจักมีทุกถิ่นฐาน

สืบทอดเป็นสันดาน      เป็นตำนานอันน่ากลัว

 

ผู้แสดงความคิดเห็น คนกลาง วันที่ตอบ 2007-10-29 08:12:44


ความคิดเห็นที่ 11 (938049)
ผมเสนอเปลี่ยนชื่อสมาคมด้วย เป็นสมาคมกวี สมาคมกวีนิพนธ์ ฯลฯ อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สมาคมนักกลอน เพราะอะไรๆในโลกนี้ล้วนต้องปรับเปลี่ยนถ้าร่างข้อบังคับใหม่ผ่านการเห็นชอบ ไหน ๆ จะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เลย อ้อ สมัยหน้าก็เปลี่ยนกรรมการสมาคมด้วย เอาที่เข้าขากันหน่อย
ผู้แสดงความคิดเห็น ชาวเรือต้อยต่ำ วันที่ตอบ 2007-10-29 08:40:59


ความคิดเห็นที่ 12 (938050)

เด็กแปดขวบจากเพชรบูรณ์

เคยลงคะแนนให้นายกสมศักดิ์

ไม่เห็นมีปัญหาอะไร

คุณอโศกคงไม่ได้ไปเกณฑ์มา

เราก็รู้กันอยู่แก่ใจน่า

ผู้แสดงความคิดเห็น จุก วันที่ตอบ 2007-10-29 10:00:58


ความคิดเห็นที่ 13 (938051)
รู้แล้วก็น่าจะแก้ไข น่านะ
ผู้แสดงความคิดเห็น จกจี้รี้ไร วันที่ตอบ 2007-10-29 11:37:28


ความคิดเห็นที่ 14 (938052)

ก็แล้วใครกันที่มันทำมาหากินกับเด็ก ใครกันหว่าเขียนประกวดโดยใช้ชื่อเด็ก แล้วจะยังมาทำเป็นอวดเก่ง วางท่าเป็นผู้รู้ น่าเวทนาจริงๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น อากง วันที่ตอบ 2007-10-29 13:28:18


ความคิดเห็นที่ 15 (938053)

ท่านอโศกคงอยากเป็นนายกสมัยหน้าเลยออกมาขวางระเบียบใหม่ที่จะทำให้่การเกณฑ์นักเรียนมาเทคะแนนให้ว่าที่นายกทำไม่ได้อีก

ผู้แสดงความคิดเห็น เทาแดง วันที่ตอบ 2007-10-29 13:47:57


ความคิดเห็นที่ 16 (938054)
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ที่หน้าการศึกษาและวัฒนธรรม เคยลงประกาศเป็นเกียรติคุณแก่เวบไซสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยว่ามีสาระ มีคุณค่า ควรแก่การติดตามเป็นอย่างยิ่ง
ผู้แสดงความคิดเห็น สุธีร์ พุ่มกุมาร วันที่ตอบ 2007-10-29 15:22:15


ความคิดเห็นที่ 17 (938055)
แต่คนบางคนไม่น่าทำตัวเป็นบ่อนทำลายความก้าวหน้าของสมาคมเลย
ผู้แสดงความคิดเห็น สมาชิกสมาคม วันที่ตอบ 2007-10-30 09:56:13


ความคิดเห็นที่ 18 (938056)

     ขอบคุณท่านที่หวังดี และสนุกสนานไปตามเกม ถ้ามีมนุษย์เอาแต่พูด และแสดงความคิดเห็นแบบหยาบ ๆ พูดจาไม่มีมนุษยธรรม อย่งนี้มาก ๆ เราคงไม่เห็นความเจริญ  ของหน่วยงานย่อม ๆ ตลอดถึงชาติบ้านเมือง  ทุกคนรักห่วงหวงสมาคมฯ เมื่ อคิดได้ พูดได้ น่าที่จะออกมาช่วยกันทำซิครับ เรายินดีกับทุกคนที่จะมาสานต่อ  เพราะสมาคมฯ มิได้ผูกขาดกับผู้ไดผู้ หนึ่ง บริหารโดยคณะกรรมการ หรืออย่างที่บอกว่า โละคณะกรรมการชุดเก่าให้หมด ดีครับ จะได้มีอัศวินม้าขาวที่ ที่รู้จักเสียสละทั้งเวลาทำมาหากินและเงินทองลองมาทำดูบ้าง

     เรื่องแก้หรือไม่แก้ไม่ใช่เรื่องของคน ๆ เดียวและได้เข้าสู่ที่ประชุมไปแล้ว เมื่อคราวประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๐ ก็คือวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ นายกก็ได้จัดตั้งกรรมการพิจารณาในเรื่องนี้แล้วดังที่ท่านแถลงให้ท่านทราบแล้ว 

     และขอบคุณมากการที่ผมโยนหินถามทาง ก็ได้รับการตอบรับจากผู้ที่จริงใจบ้างไม่จริงใจบ้าง  และโดนจาบจ้วงจากอีแอบ(เพราะเขาเหล่านั้นชอบใช้นามผีแทนชื่อที่สังคมรู้จัก)ในบางกรณี เราอยากได้รับคำแนะนำที่ดีจากผู้หวังดี ไม่ใช่จาบจ้วงกันเล่นแค่สนุกในอารมณ์ ตลอดเกือบครึ่งค่อนชีวิต ถึงแม้จะไม่ดีแต่ก็ไม่เคยทำความเสียหายให้กับวงการได ดังนั้นผมจึงขอชี้แจงอีกครั้งดังต่อไปนี้  

      ๑. เด็กแปดขวบจากเพชรบูรณ์ที่ไหนครับมาลงคะแนนได้และก็มีไหมครับที่เด็กแปดขวบจากเพชรบูรณ์เป็นสมาชิกของสมาคมนักกลอนการแอบอ้างชื่อคนอื่นมาจาบจ้วงไม่ใช่ลูกผู้ชาย และถ้ามีอย่างนั้นจริง  ก็ให้ไปถามคู่แข่งคุณสมศักดิ์ หรือคู่แข่ง ของคุณยุทธ ดู เขาหล่านั้นอาจตอบได้

     ๒. คุณเทาแดง ผมว่าผมรู้จักคุณเกินกว่ารู้จักอีกเพราะเห็นสำนวนกลอนคุณหลายที่แล้ว เป็นแค่พอเขียนได้เท่านั้น และรู้ตั้งนานแล้วว่าคุณเป็นใคร  ตอบก็ได้ว่าไม่ได้อยากเป็นนายกหรือกรรมการอะไรหรอก เพราะมันอิ่ม (ไม่มีอะไรจะให้กินอิ่มดอกมีแต่ชี้สุนัขที่เรี่ยราดอยู่เท่านั้น) ตัวแล้ว  แค่งานเพื่อสาธารณะและสังคมในจังหวัดเพชรบูรณ์ก็จะทำไม่ไหวอยู่แล้ว แต่เราก็รักสมาคมนักกลอนเหมือนกับท่านที่รักสมาคมนั่นแหละ

     ๓.ผู้อ้างกฎหมายนิติบุคล นั้นย่อมน่าเชื่อถือ แต่บุคคลนั้น ทำประโยชน์อะไรให้สมาคมบ้าง คุณก็ไอ้มนุษย์ ส.เสือ ใส่เกือก เข้าที่ไหนก็ป่วนที่นั่น มีใครเขารับไว้บ้าง มีแต่สมาคมนักกลอนสมัยนี้เท่านั้นที่รับไว้ดูเล่น

      ๔ ผมสอนคำประพันธ์ให้แก่เด็กนักเรียนที่มาเรียนที่บ้านผมทุกเสาร์อาทิตย์ และช่วงระยะ ปิดเทอมนี้ทั้งเทอม การที่เด็กเขียนประกวดกันเองก่อนแล้วแล้วช่วยขัดเกลาให้ดี แล้วส่งประกวด  เป็นที่ปรึกษาผิดหรือ ผมมีแต่เสียกับเสียไม่เคยได้อะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเกียรติบัตร โล่ หรือเงินรางวัล เพราะทางโรงเรียนจะเป็นผู้ดูแลและจักการให้เด็กทุกประการ ผมได้แค่ ..ดีใจด้วเท่านั้น  สงสัยให้ไปถามเด็กนักเรียนทุกโรงเรียนที่เขาเขียนประกวดดู  ครูมีส่วนช่วยแก้ไขในข้อที่บกพร่องให้ลูกศิษย์ได้  แต่ถ้ามัวนึกว่าคนโน้นคนนี้จะเขียนให้เด็กไม่ต้องไปจัดประกวดหรอก เกิดอคติเปล่า ๆ และถ้าเด็กคนไหนเขียนเอง ร้อยเปอร์เซ็น และพิสูจน์ได้ผมจะตามไปกราบ

     ๕. ก็ถูกต้องที่ระเบียบในโลกนี้มีแก้ไขได้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดหรอก และระเบียบไม่ใช่กฎหมายรัฐธรรมนูญที่กำลังจะเลือกตั้งนี้เป็นฉบับที่ ๑๙ แล้วรู้ไหม ที่ต้องแก้ไขมากเพราะต้องใช้ในการปกครองบ้านเมือง ที่อ้างว่ารัฐธรรมนูญยังต้องแก้ไขรู้แค่ไหน แต่ระเบียบเป็นขององค์กรใครองค์กรมัน แต่ก็ให้แสดงความคิดเห็นได้ ไม่ใช่มาจาบจ้วงกันเช่นนี้ เป็นเหมือนเดนสังคมที่ไร้การศึกษา และไม่กล้าใช้ชื่อจริงเพราะมันไม่บริสุทธิ์ใจอยู่แล้ว ขอยกย่องคุณสุธีร์ พุ่มกุมาร

     ๖. ขอขอบคุณสำหรับผู้ที่จริงใจกับเราย่อมได้รับการจริงใจตอบ ดังคำพระที่ว่า..วันทะโก ปฏิวันทะนัง  ผู้ไหว้ย่อมได้รับการไหว้ตอบ 

       นิคคัณหา นิคคารัยยะหัง  ปัคคัณหา  ปัคคารัยยะหัง

                         อโศก  ศรีวิชัย

ผู้แสดงความคิดเห็น อโศก วันที่ตอบ 2007-10-30 11:44:31


ความคิดเห็นที่ 19 (938057)

ตกลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขยังไงช่วยแจ้งให้ทราบด้วยนะครับ

การแก้ไขข้อบกพร่องขอข้อบังคับ เพื่อไม่ให้เกิดช่องโหว่สำหรับผู้ที่ใช้ในทางที่ผิด ก็ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนครับ

และถ้าเป็นเช่นดังว่า มีการรวมเด็กมาลงคะแนนกันจริงๆ หรือยังไม่มี ก็เป็นการอุดช่องว่างก่อนที่จะเกิดขึ้นเพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับเด็ก

ในเมื่อเราจะสร้างเด็กให้รักในวรรณศิลป์ ก็ควรสร้างเสริมพื้นฐานอย่างอื่นไปด้วย เช่น การไม่ใช้สิทธิ์ในทางที่ผิด เพื่อในอนาคตเด็กรุ่นนี้จะไม่ ไปซื้อสิทธิ์ขายเสียงในภายหน้า ไม่ใช่ว่าเป็นตัวอย่างไม่ดีให้เด็กเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมบ้านเรา แต่ต้องไม่ทำและให้เด็กเห็นเป็นตัวอย่าง ไม่ควรจะมี ต้องสร้างกันเดี๋ยวนี้

ที่ไม่ใส่นามจริง ก็เพื่อป้องกันตัวเอง  ไม่เคยจายจ้วงใคร ไม่เคยมีส่วนร่วมในการแก้ไขอะไรทั้งสิ้น เพียงติดตามข่าวสารและเป็นสมาชิกอีกคนที่อยากให้สมาคมดำเนินต่อไปด้วยความมั่นคง

และอยากฝากไว้ปัญหาภายในก็ควรจัดการกันภายในก่อน แล้วค่อยมาสรุปชี้แจงในบางเรื่องนะครับ เพราะถ้าอย่างนี้แล้ว ถ้ามีเด็กมาอ่านก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดที่ว่า การซื้อสิทธิ์ขายเสียงมันมีในทุกส่วนสังคม เขาจะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ติดตัวไปจนโต

ผู้แสดงความคิดเห็น สมาชิกตลอดชีพอีกคนครับ วันที่ตอบ 2007-10-30 14:38:00


ความคิดเห็นที่ 20 (938058)

แหมท่านอโศก โศกาน้ำตาตก  ยังกับว่าท่านรู้จักผมดียังงัยยังงั้นแหละ จริง ๆ แล้วผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาคมนักกลอนสักนิดอย่างที่ท่านคิดดีหลอกดอกคุณ ผมแค่มีโอกาสเข้าร่วมก็ตอนที่ อ.ยุทธ เข้ารับตำแหน่ง ที่โรงแรมรัตนโกสิน เป็นครั้งแรกและหาได้เป็นสมาชิกสมาคมฯอย่างไรไม่ เดี๋ยวท่านทั้งหลายจะเข้าใจผิด คิดมากกันไปอีก

แต่อันที่จริงความรักและหลงไหลในงานกลอนกวีก็มีอยู่ไม่น้อยหรอก และที่เข้ามาเว็บนี้ก็อันเนื่องมาจากความอยากที่จะดูดดืมสิ่งที่ชอบก็เท่านั้นเอง ซึ่งการที่ได้มาเสพรสกลอนกวีจากผู้รู้ทั้งหลายเป็นการเพิ่มรอยหยักในสมองให้กระผมเองได้ไม่น้อย อย่างน้อยก็คิดเป็นไปอย่างหนึ่งแหละ (แต่อันนี้ท่านคงแก่เกินไปกระมัง)

เอาแหละเมื่อก่อนก็คิดคิดว่าจะสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯอยู่เหมือนกัน แต่นะปัจจุบันเริ่มรู้แล้วว่าวงการนี้มีแต่เทพทั้งนั้น (อย่างเทพเลย) แต่หลายคนที่ติดตามอยู่ล้วนแต่สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ แก่สังคม อ.ยุทธ หนึ่ง ท่านมหาหนึ่ง และคณะกรรมการ ตลอดจนอุปนายก หนึ่ง แต่ก็นั่นแหละยกเว้นอุปนายกคนที่หนึ่ง หามีใจเป็นหนึ่งกับใครไม่

พร่ำซะยาวก็เพื่อจะบอกว่าท่านหารู้จักผมไม่หรอก ก็แค่นั้น

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เทาแดง วันที่ตอบ 2007-10-30 14:46:18


ความคิดเห็นที่ 21 (938059)

บุญพึงทำ ทำไว้ บุญไม่สูญ

ความจำรูญ ทูนไว้ ย่อมไม่หาย

เถอะ ดื่มกิน แล้วนอน พักผ่อนกาย

พรุ่งนี้ตอน สายสาย ค่อยตื่นกัน !

ผู้แสดงความคิดเห็น บุญพึงทำ...บุญพร้อม วันที่ตอบ 2007-10-31 04:23:58


ความคิดเห็นที่ 22 (938060)

ทุกคนย่อมมีความคิด

แต่ความคิดของคน อาจจะไม่ถูกใจของทุกคน

ประเด็นเรื่องอายุของผู้ที่จะลงคะแนนเสียง ได้รับการแก้ไขหรือไม่ ยังไม่มีคำคอบจากกรรมการสมาคมเลย

แล้วตกลงว่าแก้ไขระเบียบข้อบังคับของสมาคมในส่วนไหนบ้าง

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สมาชิกรุ่น2517 วันที่ตอบ 2007-10-31 16:08:23


ความคิดเห็นที่ 23 (938061)

ลานกวีที่มีแต่ความไพเราะแล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้น ทำไมเหมือนจะกลายเปนสนามรบที่มีแต่เสียงกร่นด่าห่ากระสุนสาดใสกัน กลับมาเถอะกลับมาสร้างสรรญบทกวี ดีกว่าเสียงด่าทอเปนไหนๆ


ผู้แสดงความคิดเห็น คนที่ผ่านมาพบ วันที่ตอบ 2007-10-31 23:38:21


ความคิดเห็นที่ 24 (938062)
ขอบคุณ เทาแดง มาก
ผู้แสดงความคิดเห็น สีเทา วันที่ตอบ 2007-11-01 16:55:14


ความคิดเห็นที่ 25 (938063)

เขตปลอดเยาวชน

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ... วันที่ตอบ 2007-11-02 04:40:44


ความคิดเห็นที่ 26 (938064)

อย่าไปแสดงความคิดเห็นล่วงเลยไปถึงเรื่องส่วนตัว พิจารณาเสนอแนะในสิ่งที่ตรงกับประเด็นเถิด คุณประสิทธิ์ บุญวงษ์ หรืออโศก ศรีวิชัย ก็มีเรื่องดีๆให้พูดถึงมาก เช่น ความเสียสละ ความรับผิดชอบ จะเห็นได้จากข่าวกิจกรรมของสมาคมนักกลอน คุณประสิทธิ์กับอาจารย์นนทวรรณ บุญวงษ์ อยู่ไกลถึงเพชรบูรณ์แต่เพียรพยายามมาร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ การแสดงความคิดเห็นใดใดที่คุณประสิทธิ์คิด เขียน พูดออกมา เป็นเอกลักษณ์ประจำตัว แต่มีความจริงใจเป็นพื้นฐานสำคัญ ในนามของกรรมการบริหารสมาคมนักกลอนก็ยังมองเห็นคุณค่าของคุณประสิทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในวงการนักกลอนหลายสิบปีมีส่วนสร้างสรรค์วงการได้บ้างไม่มากก็น้อย

ผู้แสดงความคิดเห็น สาธุชน วันที่ตอบ 2007-11-06 04:35:06[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.