ReadyPlanet.com


มาฆะบูชา


 ....มาฆะตถาคตตรัสให้..........โอวาท
ปาฏิโมกข์พึงฉลาด................เร่งรู้
นำปฏิบัติมิหย่อนขาด.............ละเลิก
สันติสงบได้แด่ผู้...................มั่นแท้เพียรเสมอ


....เธอพึงสามหลักค้ำ............มั่นประจำ
อีกสี่หมายหมุดนำ.................ตระหนักแจ้ง
วิธีหกให้กระทำ.....................แบบอย่าง
วจนะไป่ปล่อยแล้ง................"ตื่นรู้"กระจ่างไสว

....๑ ไป่เปิดโอกาสให้............บาปใด
ปวงบาปหนักเบาไว................หลีกเว้น
๒ กายจิตพิสิฐพิสุทธิ์ใส..........ปฏิบัติ
๓ กุศลกิจมิเฉื่อยเร้น..............รับใช้ช่วยเหลือ


โอวาทปาติโมกข์มักถูกกล่าวถึงในแง่หลักธรรม 3 อย่างเดียวว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา 
อย่างไรก็ตามพระพุทธพจน์ 3 คาถากึ่ง 
อาจสรุปใจความได้เป็นสามส่วน คือ หลักการ 3 อุดมการณ์ 4 และวิธีการ 6 

จากวิกิพีเดียผู้ตั้งกระทู้ toshare (toshareth-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2015-03-04 22:02:34


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3780295)

 ขออนุญาตชี้แจงครับ

มีผู้ติงคำ "มาฆะบูชา" ว่า
เขียน "มาฆบูชา" 

ต้องขอขอบคุณ ณ ที่นี้

แต่ตั้งใจเขียน "มาฆะบูชา" ครับ
ด้วยต้องการ ไม่ให้เป็น คำสมาส
ประสงค์จะหมายถึง 
ครั้นถึง มาฆฤกษ์ (ดวงจันทร์เดินมาถึงดาวฤกษ์ชื่อ มฆะ)
จึงตระหนักถึง ธรรม (โอวาทปาติโมกข์) 
ที่พระพุทธองค์ตรัสสอน
อันพึงสมควร "ปฏิบัติบูชา"คำสมาส 
การแปลต้องแปลจากหลังมาหน้า (คำตั้งอยู่หลังคำขยายอยู่หน้า) เช่น ราชการ การเป็นคำตั้ง ราชขยายการ =งานของพระเจ้าแผ่นดิน อุบัติเหตุ เหตุเป็นคำตั้ง อุบัติขยายเหตุ=เหตุการณ์ที่กิดโดยไม่คาดคิด แต่ก็มีคำสมาสบางคำที่แปลจากหลังไปหน้า และหน้าไปหลังได้ถ้ามีความหมายเหมือนกัน ก็ถือเป็นคำสมาส เช่น บุตร+ธิดา=บุตรธิดา ไม่ว่าจะแปลจากหลังไปหน้าหรือหน้าไปหลัง ก็แปลว่า ลูก เหมือนกัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ผู้แสดงความคิดเห็น toshare วันที่ตอบ 2015-03-04 22:04:28


ความคิดเห็นที่ 2 (3780296)

 ขออนุญาตชี้แจงครับ

มีผู้ติงคำ "มาฆะบูชา" ว่า
เขียน "มาฆบูชา" 

ต้องขอขอบคุณ ณ ที่นี้

แต่ตั้งใจเขียน "มาฆะบูชา" ครับ
ด้วยต้องการ ไม่ให้เป็น คำสมาส
ประสงค์จะหมายถึง 
ครั้นถึง มาฆฤกษ์ (ดวงจันทร์เดินมาถึงดาวฤกษ์ชื่อ มฆะ)
จึงตระหนักถึง ธรรม (โอวาทปาติโมกข์) 
ที่พระพุทธองค์ตรัสสอน
อันพึงสมควร "ปฏิบัติบูชา"คำสมาส 
การแปลต้องแปลจากหลังมาหน้า (คำตั้งอยู่หลังคำขยายอยู่หน้า) เช่น ราชการ การเป็นคำตั้ง ราชขยายการ =งานของพระเจ้าแผ่นดิน อุบัติเหตุ เหตุเป็นคำตั้ง อุบัติขยายเหตุ=เหตุการณ์ที่กิดโดยไม่คาดคิด แต่ก็มีคำสมาสบางคำที่แปลจากหลังไปหน้า และหน้าไปหลังได้ถ้ามีความหมายเหมือนกัน ก็ถือเป็นคำสมาส เช่น บุตร+ธิดา=บุตรธิดา ไม่ว่าจะแปลจากหลังไปหน้าหรือหน้าไปหลัง ก็แปลว่า ลูก เหมือนกัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2015-03-04 22:05:01


ความคิดเห็นที่ 3 (3780404)

อยากอ่านสำนานชนะเลิศประกวดแต่งกลอนวันวิสาขบูชาที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 รางวัลชนะเลิศเป็นของสุธีร์ พุ่มกุมาร ส่วนรางวัลรองชนะเลิศสำนวนของอำไพพรรณ น้อยหนูจตุรัส ใครมีข้อมูลช่วยสงเคราะห์ด้วยเถิดจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

ผู้แสดงความคิดเห็น คนรักกลอน วันที่ตอบ 2015-03-05 10:14:38[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.