ReadyPlanet.com


สื่ออักษรกลอน " กลบท " – 8


๒๙

( ตัวอย่างกลอนกลบท )

กินนรเก็บบัว

                    ดูคำนำ คำนึง ถึงเนื้อหา                           จะมีค่ามีคุณหนุนนิสัย

            จงเลือกจัด เลือกจำ ทำตามใจ                          ให้สมวัยสมหวังทุกครั้งครา

            เป็นนักอ่าน นักเขียน หมั่นเรียนรู้                     เป็นนักสู้ นักสร้าง วางทีท่า

            คัดสื่อดี สื่อเด่น เน้นจรรยา                              ให้ต้องตาต้องใจไม่ต่ำทราม

 

ข้อสังเกต                     ชื่อสำนวนกลอน “คำนำ - คำนึง”

- เป็นกลอน ๘ หรือกลอน ๙ ได้

- พยางค์หรือคำที่สองและสี่ ใช้เหมือนกันในวรรค ทุกวรรค  เช่น  คำนำ-คำนึง,   มีค่า-มีคุณ,   เลือกจัด-เลือกจำ,

  สมวัย-สมหวัง,   นักอ่าน-นักเขียน,   ต้องตา-ต้องใจ   เป็นต้น

- พยางค์ท้ายวรรค ๑ ไปสัมผัสสระพยางค์ที่สามในวรรค ๒  เช่น  หา-มีค่า,   เรียนรู้-สู้   เป็นต้น  

- พยางค์ท้ายวรรค ๓ ไปสัมผัสสระพยางค์ที่สามในวรรค ๔  เช่น  ใจ-วัย,   จรรยา-ตา   เป็นต้น

 

ตรีพิธพรรณ

                    ควายของเขา มีเขา เอาขึ้นเขา                  ชักชวนเรา เราไป ให้เราขี่

            เราเพลิดเพลิน ควายเดินเพลิน เพลินพอดี       เจอะเจอหมี ไล่หมี ให้หมีไป          

            แดดคล้อยเขา เขาหยุด สุดยอดเขา                   เห็นเพื่อนเหงา เราก็เหงา เหงากันใหญ่

            ปลอบเพื่อนเตือน เพื่อนสู้ เพื่อนรู้ใจ                ใหม่ความคิด ใหม่จิตใจ วันใหม่มี

 

ข้อสังเกต                     ชื่อสำนวนกลอน “คิดใหม่ให้ได้ดี”

- เป็นกลอน ๘ หรือกลอน ๙ ได้

- ในแต่ละวรรคต้องใช้เสียงพยางค์หรือคำซ้ำสามแห่ง ในวรรค ทุกวรรค  เช่น  ของเขา-มีเขา-ขึ้นเขา,  

   ชวนเรา-เราไป-ให้เรา,   เพลิดเพลิน-ควายเพลิดเพลิน-เดินเพลิน,   เจอหมี-ไล่หมี-ให้หมี   เป็นต้น  

- พยางค์ท้ายวรรค ๑ ไปสัมผัสสระพยางค์ที่สามในวรรค ๒  เช่น  ขึ้นเขา-เรา,   ยอดเขา-เหล้า   เป็นต้น  

- พยางค์ท้ายวรรค ๓ ไปสัมผัสสระพยางค์ที่สามในวรรค ๔  เช่น  เพลินดี-หมี,   รู้ใจ-ให้   เป็นต้น

๐๐๐๐๐๐๐๐๐  จบเรื่องกลอนกลบท  ๕๘  กลบท  ๐๐๐๐๐๐๐๐๐

                                                                                                  นายสุเมธ  ทศานนท์

                                                                            ศิลปินจังหวัดระยอง  สาขาวรรณศิลป์  ผู้ประพันธ์

 “สุดาวดีศรีสุนทรอักษรศิลป์” ู้ ปณ.๒๒ นายายอาม จันทรบุรี ๒๒๑๖๐   สุเมธ / พิมพ์ ๐๘๐๓๕๒

                                                                            R-Cha-Nai@hotmail.comผู้ตั้งกระทู้ สุดาวดีศรีสุนทรอักษรศิลป์ (R-Cha-Nai-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2009-03-11 05:51:07


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.