ReadyPlanet.com


เมืองหุ่น


                  *เมืองหุ่น*

เมืองคำแทนแดนดินถิ่นประเทศ

หรือคือเขตเขตแดนดินถิ่นแน่นหนา

หุ่นคือรูปรูปแบบแบบเจนตา

หรือสรรหาพาจำทำเลียนจริง

อาจเป็นหุ่นหนุนงานการละเล่น

ให้หุ่นเด่นเผ่นโผนโดนบทสิง

หรือตุ๊กตาหน้าตาห่างคนจริง

รูปสลักนิ่งพิงตั้งทั้งพารา

เรื่องเมืองหุ่นคุ้นเห็นก็รูปแบบ

กว้างยาวแคบแบบดูเป็นคูหา

หรือสร้างต่อก่อทำจำลองมา

ก็ต้องพามาเรื่องเมืองจำลอง

แต่ถ้าหุ่นหนุนหมายใช่รูปแบบ

ก็มากแบบแบบมากมากกว่าสอง

ทั้งแม่ขายชายพ่อค้าถ้าจะมอง

เป็นแบบของจำลองมองได้จริง

รูปแบบกวีมีสืบนี่ก็ใช่

หรือคนใช้ให้บริการงานชายหญิง

รูปแบบหลายมากมายให้เห็นจริง

มองทุกสิ่งยิ่งคุ้นหุ่นสังคม

ถ้ามองเลยเคยธรรมคำปุจฉา

มีที่มาพาแบบแบบเหมาะสม

รูปแบบแห่งแหล่งธรรมคำนิยม

องค์อินทร์พรหมยมพระประนมกร

แดนเขตแห่งแหล่งจำลองของวัตถุ

วัสดุวัตถุคล้ายใช่เพียงสอง

แดนจำลองครองความเชื่อเพื่อจำลอง

เริ่มเป็นสองครองสามตามกันมา

ทั่วทุกทิศพิศมองตรองตามจิต

รูปแบบติดคิดตรองมองเนื้อหา

ทุกสิ่งสารสานสืบโบราณมา

เป็นเนื้อหาพาเรื่องเมืองหุ่นเอย

*ลำนำโดย ก้านแก้ว นวอาวุธ* 3/3 ม.2 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร 0812994267 e-mail nava-awoot@hotmail.comผู้ตั้งกระทู้ รักเกียรติ นวอาวุธ (nava-awoot-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2008-07-30 12:31:36


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1810667)
คณะทำงานได้รับสำนวนเพื่อส่งเข้าร่วมประกวดเรียบร้อยแล้ว
ขอขอบคุณที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่ 2
และขอความร่วมมือ งดแสดงความคิดเห็นในกระทู้
ที่แจ้งความประสงค์เพื่อส่งผลงานเข้าประกวด

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2008-07-30 13:35:42[1]กระทู้นี้ไม่เปิดให้แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2010 All Rights Reserved.