ReadyPlanet.com


“สิทธิความเป็นคนของผู้หญิง:พันธกรณีระหว่างประเทศ กฎหมายและข้อถกเถียง”


ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง

  “สิทธิความเป็นคนของผู้หญิง:พันธกรณีระหว่างประเทศ กฎหมายและข้อถกเถียง”

วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๓๐ .

ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

³³³³³³³³³³³³³³

   ๐๙.๐๐–๑๑.๓๐ . สิทธิความเป็นคนของผู้หญิง:พันธกรณีระหว่างประเทศกฎหมายและข้อถกเถียง

   โดย…      ³รศ.มาลี  พฤกษ์พงศาวลี   ประธานโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

              ³ดร.จุรี   วิจิตรวาทการ  อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

            ³นายสุจิตต์   ไตรพิทักษ์  นักพัฒนาสังคม

                   รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

                    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

            ³รศ.วิมลศิริ   ชำนาญเวช  คณบดีนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

   ดำเนินรายการ โดย… นางเมทินี   พงษ์เวช  ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯผู้ตั้งกระทู้ ผู้สื่อข่าวบ้านไพร :: วันที่ลงประกาศ 2008-02-20 15:16:47


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.