ReadyPlanet.com


“ชีวิตที่ไร้ตัวตน: ความจริงบนโลกของคนไร้รัฐ คนไร้สัญชาติ”


ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการอุษาคเนย์ครั้งที่ 5 ประจำปี 2551 จัดโดยนักศึกษาโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหัวข้อ

"ชีวิตที่ไร้ตัวตน : ความจริงบนโลกของคนไร้รัฐ คนไร้สัญชาติ" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

โดยการสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นการเปิดเวทีและเป็นสื่อกลางเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในประเด็นของคนไร้สัญชาติกับสังคมไทย ตลอดจนเป็นการร่วมหาหนทางแก้ไขต่อปัญหาที่เกิดขึ้น

ผ่านการเสวนาของผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายและนักวิชาการทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 

กำหนดการงานสัมมนาวิชาการอุษาคเนย์

ครั้งที่5 ประจำปี 2551

 “ชีวิตที่ไร้ตัวตน: ความจริงบนโลกของคนไร้รัฐ คนไร้สัญชาติ”

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

____________________________________

 

08.00 – 08.30 น.             ลงทะเบียน

08.30 – 08.45 น.             คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวรายงาน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวเปิดงาน

08.45 – 09.00 น.             การแสดงร้องเพลงประสานเสียงโดยนักศึกษาชั้นปีที่1 โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

09.00 – 09.45 น.             ปาฐกถาพิเศษเรื่อง  “ความจริงของคนไร้รัฐ คนไร้สัญชาติในสังคมไทย”

โดย Professor Emeritus Dr.Benedict Richard O"Gorman Anderson

09.45 – 10.45 น.             สัมมนาหัวข้อ “จำแนกสถานการณ์ของคนไร้รัฐ คนไร้สัญชาติในปัจจุบัน” โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

                                                คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                                                        

10.45 – 11.00 น.          ร่วมรับประทานอาหารว่าง

11.00 – 12.15 น.          สัมมนาหัวข้อ “การปฏิบัติงานเพื่อคนไร้รัฐ คนไร้สัญชาติภายใต้องค์กรเอกชน” 

โดย คุณ ณัฐพล สิงห์เถื่อน

ผู้อำนวยการมูลนิธิกระจกเงาสำนักงานระนอง

และ คุณ ภควิทร์ แสงคง

ผู้ประสานงานเครือข่ายการแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทย

12.15 – 13.30 น.             ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 14.00 น.             การแสดงของนักศึกษาโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.00 – 16.00 น.             สัมมนาหัวข้อ

- “สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการปัญหาของคนไร้รัฐ คนไร้สัญชาติ”

                - “การปรับใช้องค์ความรู้สู่สังคม” 

1.      รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

      คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.      คุณฉัตรชัย บางชวด*

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

3.      คุณวีนัส สีสุข*                                                                 

 สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

4.      รศ.ดร.สายฤดี วรกิจโภคาธร*  (ผู้ดำเนินรายการ)

        สถาบันเด็กแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

16.00 – 16.30 น.        แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมฟังสัมมนา

16.30 – 17.00 น.             กล่าวปิดงานสัมมนา โดย มล.ฐิติรัตน์ ลดาวัลย์

ผู้อำนวยการโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

* อยู่ระหว่างการติดต่อวิทยากร                    

หมายเหตุ วิทยากรและช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

 

สำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-613-2672, Fax: 02- 613-2599

http://seas.arts.tu.ac.th/

 

นางสาวอุไรวรรณ วีระประวัติ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

E:mail poppu2@gmail.comผู้ตั้งกระทู้ ผู้สื่อข่าวบ้านไพร :: วันที่ลงประกาศ 2008-02-20 15:13:56


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2015221)

อยากติดต่อรศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร เนื่องจากประสบปัญหาเกี่ยวกับการไร้รัฐเพื่อขอคำปรึกษา  

ผู้แสดงความคิดเห็น บุคคลไร้รัฐ วันที่ตอบ 2009-12-12 11:30:08


ความคิดเห็นที่ 2 (2015222)

อยากติดต่อรศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร เนื่องจากประสบปัญหาเกี่ยวกับการไร้รัฐเพื่อขอคำปรึกษา  

ผู้แสดงความคิดเห็น บุคคลไร้รัฐ วันที่ตอบ 2009-12-12 11:30:26


ความคิดเห็นที่ 3 (2107865)

mens lv bags gucci inexpensively in the used market louis vuitton certainly grabbing the attention of replica gucci handbags fake chanel wallet.

ผู้แสดงความคิดเห็น gladys (jessica-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-11 11:40:47[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.