ReadyPlanet.com


งาน ๑๐๐ วัน วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์


ขอกราบเรียนเชิญ ครู อาจารย์ พี่น้อง มิตรสหาย  ผู้ร่วมอุดมการณ์    ร่วมงานและร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน

“งาน ๑๐๐ วัน วนิดา  ตันติวิทยาพิทักษ์”

๑๓ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๑   ศูนย์ภูมิปัญญาไทบ้านปากมูน อ. พิบูลมังสาหาร  จ. อุบลราชธานี

ผู้เข้าร่วม           ชาวบ้านปากมูน พันธมิตรคนจน เครือข่ายสมัชชาคนจน นักวิชาการ นักศึกษา ประชาชนผู้สนใจ  

รูปแบบ              เดินธรรมยาตรา งานวิชาการ งานพิธีกรรม ทำบุญกระดูก (ซักอนิจจา)  ประกาศเจตนารมณ์

 

วัน-เวลา-สถานที่

กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

๑๓ มี.ค./แก่งสะพือ๑๔.๐๐ น.

 

พิธีต้อนรับขบวนธรรมยาตรา และจัดเวทีแลกเปลี่ยนประกอบด้วย

๑. พ่อครัวใหญ่สมัชชาคนจน  ๒. เครือข่ายเขื่อน  ๓. เครือข่ายพันธมิตรประชาสังคม จ. อุบล และ กรุงเทพ ฯ

๑๔ มี.ค./แก่งสะพือ   -   ถนนพิบูล-ศูนย์ไทบ้านฯ

 ๗.๐๐ น./แก่งสะพือ

ออกเดินธรรมยาตราจากแก่งสะพือ

ถึงศูนย์ภูมิปัญญาไทบ้าน

พิธีเปิดธรรมยาตรา

ขบวนธรรมยาตรา ๑๐๐๐ คน (สมัชชาคนจนและองค์กรพันธมิตร)

พระสงฆ์เดินนำขบวน พร้อมชาวบ้านชุดขาว ๒๐ คน

๑๖.๐๐ น./ศูนย์ไทบ้านฯ

ขบวนธรรมยาตราถึงศูนย์ไทบ้าน ฯ

งานตุ้มโฮมกระดูกนักต่อสู้ผู้เสียชีวิต

พิธีรับขบวนธรรมยาตราโดย สุลักษณ์  ศิวรักษ์

เปิดงาน ๑๐๐ วัน วนิดา  และวันหยุดเขื่อนโลก

๑๘.๐๐น.

งานพิธีกรรม

สวดมนต์เย็นโดยพระสงฆ์ ๙ รูป    ปาฐกถาธรรม โดย พระเกียรติศักดิ์ กิติโสภโณ

๑๙.๐๐น.

 

เวทีเสวนา

 

เสวนาประกอบภาพยนตร์ต้องห้ามหลัง  ๖ ตุลา   “ทองปาน: คน เขื่อน ที่ดิน และ สายน้ำ”  

โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ   คำสิงห์ ศรีนอก   ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม

๒๑.๐๐น.

เวทีวัฒนธรรม

เวทีวัฒนธรรมชาวบ้าน : วงสะเลเต วงหมอลำลุ่มน้ำมูน การอ่านบทกวีของกลุ่มนักเขียนจากลุ่มน้ำมูน

หนังสั้นของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโต สไลด์-วีดีทัศน์ของนักศึกษาอเมริกัน และกลุ่มนักสิ่งแวดล้อม

๑๕ มี.ค./ศูนย์ไทบ้านฯ

 

๙.๐๐น.

๙.๓๐น.

๑๐.๐๐น.

 

๑๓.๐๐น.

 

เวทีวิชาการ “วนิดากับคนจนและการต่อสู้ของคนรากหญ้า: อดีต ปัจจุบัน อนาคต”

 

 

 

 

 

 

 

กล่าวเปิดงานวิชาการโดย ประกอบ วิโรจน์กูฎ

ปาฐกถาวิชาการโดย นิธิ  เอียวศรีวงศ์

อภิปราย  บทเรียน องค์ความรู้  และ การเปลี่ยนแปลงในการต่อสู้ของขบวนประชาชน

โดย วีรพล โสภา  สุธี ประศาสน์เศรษฐ์ สุริชัย หวันแก้ว  กนกวรรณ มโนรมย์  สมชาย ปรีชาศิลปกุล ฯลฯ

อภิปราย สถานการณ์การต่อสู้ของขบวนการคนจนภายใต้บริบทสังคมไทยในอนาคต  

โดย  กรณ์อุมา พงษ์น้อย  ประสาร มฤคพิทักษ์  เกษียร เตชะพีระ  อรรถจักร สัตยานุรักษ์  ทองเจริญ สีหาธรรม ฯลฯ  

๑๘.๐๐น.

๑๙.๐๐น.

งานพิธีกรรม

สวดมนต์เย็น โดย  พระสงฆ์ ๙ รูป      

กล่าวต้อนรับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี / ปาฐกถารำลึก โดย อานันท์ ปันยารชุน

๒๐.๐๐น.

เวทีวัฒนธรรม /  พิธีรำลึก ๑๐๐ วัน วนิดา

วีดีทัศน์ “ชีวิตและความตายของวนิดา”  โดย ครอบครัวตันติวิทยาพิทักษ์

ดนตรี แสง สี เสียงและสไลด์ “๓๐ ปี การเมืองภาคประชาชนกับการต่อสู้ของสามัญชนผ่านชีวิตของวนิดา”

เวทีศิลปะวัฒนธรรม โดย  เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ,เพื่อนศิลปินและเพื่อนมิตรเครือข่าย / หมอลำ มลฤดี พรหมจักร

๑๖ มี.ค./ศูนย์ภูมิปัญญา๗.๐๐น.

งานพิธีกรรม ทำบุญกระดูก     

(ซักอนิจจา)

เลี้ยงพระเช้า บังสุกุล ทำบุญกระดูก      (ซักอนิจจา)

ตัวแทนองค์กรร่วมจัดและครอบครัวตันติวิทยาพิทักษ์ ขอบคุณผู้เข้าร่วมงาน

๙.๓๐น.

 

๑๑.๓๐น.

เวทีวิชาการ

 

อภิปราย  การกำหนดอนาคตตนเองของขบวนการภาคประชาชน

โดย บำรุง คะโยธา   บัณฑร อ่อนดำ บำรุง บุญปัญญา  ตัวแทนชุมชนแออัด จ.อุบล   ตัวแทนสมัชชาคนจน

ปาฐกถาสรุปเวทีวิชาการ โดย  เสน่ห์ จามริก

๑๑.๔๕น.

๑๒.๓๐น.

ประกาศเจตนารมณ์

พิธีปิดงาน ๑๐๐ วัน

กล่าวคำประกาศเจตนารมณ์หน้าอนุสาวรีย์คนจน  โดย ตัวแทนสมัชชาคนจน

หมายเหตุ  กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม และวิทยากรอยู่ในระหว่างการติดต่อ

ผู้ประสานงาน                  ลัดดาวัลย์  081-4449463, laddawantan@hotmail.com,  นฤมล 087-6850043, junaruemon@hotmail.com

                                    ปุ้ม  081-5583717, aop_t@yahoo.com  สดใส 089-4238338, ธีรพล 083-6842710  ผู้ตั้งกระทู้ ผู้สื่อข่าวบ้านไพร :: วันที่ลงประกาศ 2008-03-03 09:59:36


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2107764)

curly hair wigs human hair wigs problem or simply want to make a change wigs First a plaster mold is taken of a hair wigs dreadlock wig.

ผู้แสดงความคิดเห็น lecoultre (savannah-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-11 11:26:48[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.