ReadyPlanet.com


พระเก้าวัด


...เชิญชวนผอง น้องพี่ ฤดีนบ
กราบพระครบ เก้าองค์ มั่นคงเสมอ
ตถาคตตรัส "ปฏิบัติ- ธรรม"เลิศเลอ
พระ"หนึ่ง"เธอ พึงตระหนัก เป็นหลักชัย

...องค์พระ"สอง" "ครองสติ" ผลิสำนึก
พิศเพ่งฝึก รอบคอบ ผิดชอบไสว
มิปล่อยลอย พลอยพยัก โลกีย์ไป
ดำรงไว้ "รู้ตัว ชั่วฤๅดี"

...สังกัปปะ พระ"สาม" ตรองความคิด
อันกายจิต ใหลหลง ดงแสงสี
ฤ "ใฝ่ใจ ในธรรม" ค่ำเช้าทวี
เมตตามี แด่"ผอง พี่น้องกัน"

...ทุกวารวัน หมั่นน้อม นบพระ"สี่"
"ปัญญา"ดี ฉลาดเฉลียว เชี่ยวสร้างสรรค์
ยังประโยชน์ สรรพสัตว์ ชัดแน่ครัน
"ทิฏฐิ"นั้น ต้องประเสริฐ เลิศทางธรรม

...พระเจ้า"ห้า" วาจา ประกาศิต
เสกมิ่งมิตร ฤๅมาร พาพาลขยำ
จึ่งพึงเฝ้า ใฝ่ใจ วจีกรรม
น้อมนอบนำ พระพร สอนสิ่งดี

..."กิริยา ท่าทาง สร้างน้ำมิตร"
ทั้งกายจิต "จริงใจ" ใช่แต่งสี
องค์พระ"หก" ปกปัก รักปรานี
แด่ผู้มอบ ไมตรี พลีเพื่อชน

...พระเจ้า"เจ็ด" เคล็ด"ขยัน หมั่นเพียรรู้"
เรียนคำครู คำพระ ละอกุศล
จักเบิกบาน ผ่านยาก ลำบากตน
บังเกิดผล บรรลุธรรม์ นิรันดร

...พระ"แปด"ล้ำ "สัมมา งานอาชีพ"
เจ็บผอมลีบ "ซื่อสัตย์" ดั่งตรัสสอน
"ยุติธรรม์" มั่นมุ่ง มิแคลนคลอน
รับพระพร พูนสวัสดิ์ จรัสชีวา

...พระ"เก้า"เจ้า เฝ้าใฝ่ ใจ"สมาธิ"
ละอคติ "แน่วแน่ ตัดตัณหา"
ปลุกตื่นรู้ รอนฤทธิ์ อวิชชา
สู่มรรคา ดับทุกข์ สุขอนันต์

....พระเก้าวัด ชัดแน่ แท้ใกล้ชิด
เนาสถิต ประทับใน กายใจฉัน
น้อมนบนำ ปฏิบัติ ไป่ผัดวัน
พระโปรดพลัน สันติสงบ พบแน่นอนผู้ตั้งกระทู้ share :: วันที่ลงประกาศ 2013-12-13 13:34:34


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.