ReadyPlanet.com


ทำไมประกาศผลกันช้าขึ้นทุกเดือน


มีข้อสงสัยนะครับท่านกรรมการ

ทำไมผลมันออกมาช้ากว่าเดือนก่อนอีกน่ะ

ทั้งที่บทกวีก็น้อยลงผู้ตั้งกระทู้ เสรีทางความคิดและการแสดงออก :: วันที่ลงประกาศ 2008-08-16 20:22:28


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1820548)

เนื่องจากจำเป็นต้องใช้เวลาในการรวบรวมผลงาน

และกรรมการทุกท่าน จะต้องพิจารณาทุกสำนวนที่ส่งเข้าร่วมประกวด

เพื่อความถูกต้อง โปร่งใส่ และป้องกันความผิดพลาด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความล่ช้า

องการแจ้งผลการตัดสินมา ณ ที่นี้

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจ และส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

คณะทำงาน

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2008-08-16 20:57:47


ความคิดเห็นที่ 2 (1820768)

สงสัยต้องมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น

คนส่งน้อยลงจริงๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น ชาญ วันที่ตอบ 2008-08-17 12:03:14


ความคิดเห็นที่ 3 (1820885)

ผลจะออกประมาณวันไหนครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ชาญ วันที่ตอบ 2008-08-17 18:02:25


ความคิดเห็นที่ 4 (1820941)

เนื่องจาก กรรมการแต่ละท่าน
ต้องพิจารณาทุกสำนวนที่ส่งเข้าประกวด
จำเป็นต้องใช้เวลาเพื่อตรวจสอบทุกสำนวนโดยละเอียด
ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมผลการตัดสินจากคณะกรรมการฯ
เมื่อรวบรวมผลการตัดสินจากคณะกรรมการครบทุกท่านแล้ว
จะประกาศผลการตัดสินรอบรายเดือนให้ทราบโดยเร็ว

ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจ
และส่งผลงานเข้าร่วมประกวดร้อยกรองออนไลน์ฯ

คณะทำงาน

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2008-08-17 21:16:51


ความคิดเห็นที่ 5 (1821063)

 

"""ถึงอาจช้าไปนิดอย่าคิดมาก

ถึงลำบากเพระรออย่าท้อหน่าย

ถึงอย่างไรใจให้สบาย

ถึงสุดท้ายยังไงก็ต้องรู้..

 

ค่ะ...เป็นกำลังใจค่ะ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ภัทราจิตร วันที่ตอบ 2008-08-18 08:16:18


ความคิดเห็นที่ 6 (1821282)
ทำไมช้าลงถึงไม่ใ่ช้เป็นช้าขึ้น ทำไมเร็วขึ้นถึงไม่ใช้เป็นเร็วลง
ผู้แสดงความคิดเห็น ขึ้นๆลงๆ วันที่ตอบ 2008-08-18 12:47:45


ความคิดเห็นที่ 7 (1821488)

แหง่ว อ่านแล้วก็งงด้วยเอง

แล้วทำไมอะ

ช้าลง เท่ากับ ความช้าลดลง

ช้าขึ้น เท่ากับ ความช้ามากขึ้นมั้งครับ

เขียนเองก็งงเอง

ผู้แสดงความคิดเห็น ชาญ วันที่ตอบ 2008-08-18 15:56:24


ความคิดเห็นที่ 8 (1821670)

ถึงอาจช้าไปนิดอย่าคิดมาก

ถึงลำบากเพระรออย่าท้อหน่าย

ถึงอย่างไรใจให้สบาย

ถึงสุดท้ายยังไงก็ต้องรู้...

ถึงบรรทัดฐานแคบคิดแบบเก่า

ถึงจะเยาว์จะป้องสิทธิ์คิดต่อสู้

ถึง งอมืองอเท้าเฝ้าแต่ดู

ถึง ไม่รู้ ไม่เห็น อยู่เช่นเคย...

มิได้หมายหลู่นามหยามเหยียดย่ำ

เป็นคนต่ำที่ผงาด องอาจเผย

ยอมไม่ได้ กับภาวะ ถูกละเลย

จึงมาเอ่ย เกินอด ประชดเธอ

ผู้แสดงความคิดเห็น ชาญ พิริยะอนันตชัย วันที่ตอบ 2008-08-18 20:13:28


ความคิดเห็นที่ 9 (1821902)

 

""รอ

มิได้หมายหลู่นามหยามเหยียดย่ำ

เป็นคนต่ำที่ผงาด องอาจเผย

ยอมไม่ได้ กับภาวะ ถูกละเลย

จึงมาเอ่ย เกินอด ประชดเธอ

...รอแล้วรอรอแล้วก็รอเล่า

รอจากเช้าถึงบ่ายมิหน่ายเผลอ

รอหลายวันผันผ่านนานพะเรอ

รอวันเจอธงตอบมามอบวาง...

 

รอ..เหมือนกันค่ะ..

ผู้แสดงความคิดเห็น รอ..รอรอ วันที่ตอบ 2008-08-19 08:22:35


ความคิดเห็นที่ 10 (1822009)
เรียนทุกท่าน

เนื่องจากการส่งผลงานในโครงการประกวดร้อยกรองออนไลน์ เปิดให้ผู้ส่งผลงานส่งได้ในหลายทางคือ ทางอีเมล์ ทางเวบบอร์ด และทางไปรษณีย์ ดังนั้น จึงมีขั้นตอนกระบวนการทำงานตั้งแต่การรวบรวมผลงาน และจัดพิมพ์ผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้ามา

กล่าวคือ หลังจากครบกำหนดแล้ว ผลงานทั้งหมดจะถูกรวบรวมเพื่อส่งคณะกรรมการพิจารณา โดยคณะทำงานฯ มีความจำเป็นต้องรอผลการประกวด ที่ส่งมาทางไปรษณีย์ เพื่อรวบรวมจัดพิมพ์ ซึ่งต้องให้เวลาพอสมควร เพื่อให้แน่ใจว่า ไม่มีผลงานใดตกค้างทางไปรษณีย์ จากนั้นจึงดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดในเบื้องต้น รวมถึงการจัดรูปแบบของงานทุกชิ้น ที่ส่งมาในรูปแบบที่แตกต่างกัน ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน เพื่อรวบรวมผลงานทั้งหมด ส่งไปยังคณะกรรมการพิจารณาและตัดสิน

ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ คณะทำงานฯ พยายามดำเนินการกระบวนการทั้งหมด ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 10 ของเดือน เพื่อส่งผลงานทั้งหมด ให้คณะกรรมการพิจารณาและตัดสิน ภายในวันที่ 15 ของเดือน เพื่อประกาศผลได้ในวันที่ 15 ของทุกเดือน

อย่างไรก็ตาม กำหนดเวลาในการดำเนินงานโดยกระบวนการดังกล่าว อาจคลาดเคลื่อนและล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากมีเหตุปัจจัยหลายประการ อาทิ การตกค้างทางไปรษณีย์ , ความไม่สมบรูณ์ถูกต้องครบถ้วนของผู้ส่งงาน ซึ่งต้องดำเนินการตรวจสอบให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ตลอดจนการใช้เวลาในการพิจารณา ของคณะกรรมการ ซึ่งมีหลายท่านที่มีภารกิจทางสังคมมากมาย แต่ได้กรุณารับทำหน้าที่พิจารณาตัดสินในโครงการนี้ อย่างรอบคอบและครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาใด ๆ ตามมา

กระนั้น การดำเนินการต่าง ๆ โดยกระบวนการดังกล่าว ก็พยายามที่จะให้เป็นไปตามกำหนดเวลา เนื่องจากเข้าใจดีว่า ทั้งผู้ที่ส่งผลงาน และผู้ที่ติดตามโครงการนี้ ย่อมต้องการได้รู้ผลอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ก็ไม่อาจปฏิเสธต่อเหตุปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนและล่าช้ากว่ากำหนดได้ ซึ่งคณะทำงานฯ ขอน้อมรับความผิดพลาดทั้งหมดไว้ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ปัญหาดังกล่าวลดน้อยลง หรือหมดไปได้ในครั้งต่อ ๆ ไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
คณะทำงานฯ
อังคาร 19 สิงหาคม 2551


ผู้แสดงความคิดเห็น คณะทำงานฯ วันที่ตอบ 2008-08-19 10:26:47


ความคิดเห็นที่ 11 (1822045)

งั้นคงต้องรอดูกันว่าผลเดือนหน้าจะออกวันไหนดีกว่า

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ชาญ พิริยะอนันตชัย วันที่ตอบ 2008-08-19 11:20:35


ความคิดเห็นที่ 12 (1822050)

"จากนั้นจึงดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดในเบื้องต้น รวมถึงการจัดรูปแบบของงานทุกชิ้น ที่ส่งมาในรูปแบบที่แตกต่างกัน ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน เพื่อรวบรวมผลงานทั้งหมด ส่งไปยังคณะกรรมการพิจารณาและตัดสิน"

ผมไม่รู้ว่ารูปแบบที่แตกต่างจะมีผลต่อการตัดสินมากแค่ไหน แต่ผมคิดว่า เพื่อย่นระยะเวลา ควรกำหนดให้

การส่งผลงานทางไปรณีย์ทำโดยการพิมพ์โดยคอมพิวเตอร์ ขนาดเท่าไรว่ากันไป ตัวอักษรแบบไหน แล้วทำการคัดลอกส่งให้คณะกรรมการให้คะแนนได้เลย โดยไม่ต้องทำการพิมพ์ใหม่ นั่นอาจจะเป็นขั้นตอนแรกได้เพื่อที่คณะกรรมการจะได้ไม่ต้องรอ การจัดรูปแบบที่ว่า และไม่ต้องกังวลกับความถูกต้องที่ว่าด้วย เพราะนั่นเป็นต้นฉบับ อีกทั้งยังมีเวลาในการตัดสินมากกว่าเดิมอีกราวๆสิบวัน

หลังจากนั้นอาจทำการพิมพ์ใหม่เฉพาะเพื่อขึ้นแสดงหน้าเว็ปเท่านั้น

จึงอยากให้เป็นข้อเสนอแนะเท่านั้น


 

ผู้แสดงความคิดเห็น ชาญ พิริยะอนันตชัย วันที่ตอบ 2008-08-19 11:31:32


ความคิดเห็นที่ 13 (1822249)

เรียนทุกท่าน

ขออนุญาตชี้แจงกรณีการรวบรวมงาน ให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากการส่งผลงานมีสามทางดังกล่าว ซึ่งผู้ส่งผลงานสามารถเลือกรูปแบบการพิมพ์ ตามสิทธิอันพึงมี และไม่อาจก้าวล่วงได้ อาทิ การกำหนดขนาดตัวอักษร , การกำหนดการจัดหน้า , การใส่รูปในไฟล์งาน และ ฯลฯ

ดังนั้น ในการประกวดร้อยกรองออนไลน์ จึงกำหนดเพียงกรอบกว้าง ๆ โดยเน้นไปที่ตัวผลงานที่ส่งเข้ามาเป็นหลัก ขณะที่การจัดรูปแบบต่าง ๆ อยู่ในความรับผิดชอบของคณะทำงาน เพื่อให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน

ทั้งนี้ ในส่วนของการส่งผลงานทางไปรษณีย์ ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่เปิดกว้างเพื่อให้บุคคลที่ไม่สะดวกต่อการเข้าถึงเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ด้วยข้อจำกัดใด ๆ ที่อาจมี ซึ่งลักษณะการส่งต้นฉบับ มีทั้งที่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ , พิมพ์ดีด และเขียนด้วยลายมือ ซึ่งไม่ได้เป็นปัญหาใด ๆ ต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการประกวดดังกล่าว เว้นแต่การดำเนินการที่อาจล่าช้าไปบ้าง แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรง ต่อการประกวดในโครงการนี้ ที่มุ่งเน้นต่อการเพิ่มเวทีในการเขียนงานร้อยกรอง เพื่อสนับสนุนให้ทุก ๆ ท่าน มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ในการจรรโลงงานเขียนต่อไป

อนึ่ง สำหรับโครงการนี้ แม้ว่า จะมีการตั้งรางวัล เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับผู้เขียนงานส่งเข้าประกวด แต่วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ มิได้มุ่งหวังเพียงแค่ให้เกิดการประกวด เพื่อชิงรางวัลแต่อย่างใด หากแต่มุ่งหวังต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม ในการจรรโลงงานเขียนร้อยกรองให้ยั่งยืนนานร่วมกัน

คณะทำงานฯ ขอขอบคุณข้อเสนอแนะที่มีเข้ามาด้วยความปรารถนาดี และขอรับไว้เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่สามารถดำเนินการได้

ทั้งนี้ ด้วยความหวังใจว่า ทุก ๆ ท่าน จะร่วมกันสร้างสรรค์งานเขียน ด้วยความรักในการจรรโลงงานร้อยกรอง โดยไม่เกิดความแตกแยกใด ๆ ขึ้น จากความเห็นที่แตกต่าง อันอาจเกิดขึ้นได้โดยปกติธรรมดา และพร้อมกันนี้ ขออนุญาตปิดการแสดงความเห็นในกระทู้นี้ และลบความเห็นที่ไม่เหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
คณะทำงานฯ
อังคาร 19 สิงหาคม 2551

ผู้แสดงความคิดเห็น คณะทำงานฯ วันที่ตอบ 2008-08-19 16:09:49[1]กระทู้นี้ไม่เปิดให้แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2010 All Rights Reserved.