ReadyPlanet.com


ร้อยกรองประลองคิด


ร่ายสุภาพ

.....ข้าฯ ประสงค์ทำหนังสือ...........ชื่อ “ร้อยกรองประลองคิด”
จิตจึงหวังเพื่อนช่วย.....................แลด้วยความเอื้อเฟื้อ
รักช่วยเหลือของกวี.....................ณ ที่นี้...ขอบคุณ
...............................................ท่านเจือจุนตอบโจทย์
ยังประโยชน์สืบสาน.....................กลอนกานท์ภาษาไทย
ขจรไกลรุ่งเรือง...........................ประเทืองด้วยความรู้
ศาสตร์ศิลป์สู้เขาได้.....................แม้คำไขจักเป็น
อย่างที่เห็น...กาพย์กลอน.............ท่านมิถอนกำลังใจ
...............................................ด้วยเชื่อในเมตตา
บ้างข้าฯ แต่งแปลงใหม่................ขอเพื่อนให้อนุญาต
ปรับเขียนวาดจัดทรง...................เหมาะสมตรงหลักเกณฑ์
...............................................แต่มิเจนจัดแล้
หวังเพื่อนแนะ ติ แก้....................สื่อให้อร่ามแท้...งามเฮยผู้ตั้งกระทู้ share (toshareth-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2012-11-03 07:38:52


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2312752)

โคลงสี่สุภาพ

....ขานชวนร้องเชิญให้...........เพื่อนกลอน...กานท์เฮย
ขออย่า ! เมินเฉยวอน.............ร่วมถ้อย
ปริศนาแต่ง แนะ สอน.............ให้สนุกกันนา
แก้โจทย์ลดเศร้าสร้อย............หลีกพ้นหายเหงา

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-03 07:44:01


ความคิดเห็นที่ 2 (2312753)

....พระพุทธองค์ตรัสรู้........ธรรมใด
ระบุแก่นแห่งหัวใจ............ลึกซึ้ง
แจกแจงเหมาะนำไป.........ปฏิบัติ
เป็นเกราะกันมารทึ้ง..........อาจแกล้วกลางสกล

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-03 07:45:59


ความคิดเห็นที่ 3 (2312861)

ปัจฉิมโอวาท

....ข้าฯ ขอถามเพื่อนบ้าง..........ได้ไหม
พระพุทธองค์ตรัสกระไร.............ใคร่รู้
ธรรมท้ายสุดอันใด....................คือหลัก
ปฏิบัติเป็นมรรคสู้......................หลุดพ้นบ่วงกรรม

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-03 20:35:18


ความคิดเห็นที่ 4 (2312862)

อินทรลิลาตฉันท์ ๑๑

....เดือนใด นะนวลนาง      นิมิตปาง วจีน้อย
ชายชอบ ระรื่นคอย           ละห้อยให้ ประทับมา


....จริงแท้ มิเว้นชาย         สหายงด พิโรธข้า
เย้าแหย่ บ่ได้บ้า              เพาะ-หาเหตุ กระเทือนซาง

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-03 20:39:26


ความคิดเห็นที่ 5 (2313069)

....เมืองใดได้ชื่อไร้..............ทุกข์ตรม
เจิดจรัสแสนสุขสม...............สุดฟ้า
แต่แท้ล่มจ่อมจม..................ออกบ่อย
น้ำเรื่องรัฐ-โคลงท้า..............เพื่อนแก้ปริศนา

ออก ๓ ก. ทําให้ปรากฏ; เป็นกริยาช่วยหมายความว่า รู้สึกว่า

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-04 21:29:10


ความคิดเห็นที่ 6 (2313071)

............คนตากลมตากลม

....ประโยคข้างต้นอ่าน.........อย่างไร
ตามหลักภาษาไทย.............บ่งแล้
เกณฑ์กฎแจกแจงไข...........ให้กระจ่าง
ผองเพื่อนอย่ายอมแพ้..........แต่งแก้ปริศนา

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-04 21:31:53


ความคิดเห็นที่ 7 (2313350)

ชราภาพทราบแล้วเปลี่ยน

....ถามมาว่าตรัสรู้................ธรรมใด
จะตอบให้คลายใจ..............ยากแท้
ไกลวัดธรรมยิ่งไกล.............กิเลส กลุ้มเฮย
คนบาปยากยิ่งแล้................อยากร้องครวญคราง

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-05 23:26:27


ความคิดเห็นที่ 8 (2313354)

 

เราขอบอกเอ่ยอ้าง           คำตอบ

อยากใคร่เฉลยชอบ          สู่รู้

คนบาปย่างนอกกรอบ       แลใช่ ดอกพ่อ

กระจ่างแจงกระทู้             ท่านอ้างบอกมา


คำวาจาแห่งข้า                ความจริง

จงปล่อยละติติง              ว่างแท้

มายาอย่าสาปสิง             กายร่าง   เราเฮย

ใจเพลินอาจยากแก้         อึ่งกล้าอวดตน


สับสนคนอยากอยู่หล้า     เมืองดี

ยากยิ่งตราบชีวี                บ่ต้อง

ประสบแค่นาที                เศษค่า เหลือเอย

จงอย่าคาดหวังซ้อง         แซ่นั้นสรรเสริญ

 

พลินอัตตาเที่ยงแท้        จนเหลิง

จิตจ่อหลงระเริง              สู่ห้วง

วิมานดั่งเปลวเพลิง          ใคร่เล่า หนีพี่

หากปล่อยละทักท้วง       ย่อมก้าวหลงทาง

 

ขอน้อมคารวะจากใจ

"ทรชนบ้านนอก"


ผู้แสดงความคิดเห็น ทรชนบ้านนอก วันที่ตอบ 2012-11-06 00:26:38


ความคิดเห็นที่ 9 (2313356)

 

เราขอบอกเอ่ยอ้าง           คำตอบ

อยากใคร่เฉลยชอบ          สู่รู้

คนบาปย่างนอกกรอบ       แลใช่ ดอกพ่อ

กระจ่างแจงกระทู้             ท่านอ้างบอกมา


คำวาจาแห่งข้า                ความจริง

จงปล่อยละติติง              ว่างแท้

มายาอย่าสาปสิง             กายร่าง   เราเฮย

ใจเพลินอาจยากแก้         อึ่งกล้าอวดตน


สับสนคนอยากอยู่หล้า     เมืองดี

ยากยิ่งตราบชีวี                บ่ต้อง

ประสบแค่นาที                เศษค่า เหลือเอย

จงอย่าคาดหวังซ้อง         แซ่นั้นสรรเสริญ

 

พลินอัตตาเที่ยงแท้        จนเหลิง

จิตจ่อหลงระเริง              สู่ห้วง

วิมานดั่งเปลวเพลิง          ใครเล่า หนีพี่

หากปล่อยละทักท้วง       ย่อมก้าวหลงทาง

 

ขอน้อมคารวะจากใจ

"ทรชนบ้านนอก"

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทรชนบ้านนอก วันที่ตอบ 2012-11-06 00:31:20


ความคิดเห็นที่ 10 (2313389)

ชราภาพทราบแล้วเปลี่ยน

.....ยามทุกข์บุกบั่นเข้า...............ถึงตน
ตั้งจิตพินิจกมล.........................จึ่งแก้
หาเหตุและหาหน......................ทางล่วง พ้นนา
จิตสงบทุกข์สงบแล้...................สุขนั้นนิรันดร์กาล

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-06 07:19:22


ความคิดเห็นที่ 11 (2313391)

เพิ่มบุญ..
 
..."นาม" กับ "คุณศัพท์" ต้อง........ติดตาม
คน(ที่)ตา-กลม ความ..................สอดคล้อง
ตาก-ลมรื่นรมย์ยาม.....................เย็นรื่น
เป็นแค่เพียงรูปพ้อง.....................อ่านเพี้ยนแปลผัน

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-06 07:26:02


ความคิดเห็นที่ 12 (2313907)

….ขอผองเพื่อนอย่าได้……….…เพียงชม….ผ่านเฮย
ทิ้งปล่อยเปลี่ยวเหงาตรม…...….ทุกข์แท้
ตอบโต้ แต่ง ติชม………………..ร่วมถก.…เถิดนา
ประโยชน์สู่ผู้เด็กแล้………………ผ่านร้อนผ่านหนาว

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-08 10:23:37


ความคิดเห็นที่ 13 (2314272)

....อันองค์ผู้ถ่องแท้.........ในธรรม
พบสิ่งสูงค่าล้ำ................สิ่งนั้น
คือทุกข์ที่กรายกล้ำ..........จิตก่อ...ภพภูมิ
จิตว่างจากยึดหมั้น...........จึ่งได้พบธรรม


พ่อบ้านฉี  ชุมนุมจอมยุทธ

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-09 20:07:18


ความคิดเห็นที่ 14 (2314555)

....คำถามท่านอาจอ้าง.......ตำรา
คนตอบติดตัณหา..............ทับทึ้ง
ไร้ซึ่งสติปัญญา.................อริยสัจ
ได้โปรดอย่าโกรธขึ้ง..........จักน้อมให้ฟัง

....ดังพระโลกนาถนั้น..........ทรงเมต- ตานอ
ก่อนนิพพานทรงเทศน์........พจน์ท้าย
แด่ภิกษุเห็นเหตุ.................ครองสติ
เพียรคร่ากิเลสร้าย..............ศิษย์ได้อรหันต์

....วันล่วงลาลับแล้ว............ตามกาล
แปรเปลี่ยนสรีรสังขาร.........เสื่อมด้วย
อย่าประมาทดวงมาน..........มักเคลื่อน...ต่ำนา
ฝึกสติช่วยยามม้วย.............จิตแพร้วผ่องใสฯ


ไร้นาม 08 พฤษภาคม 2012

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-11 21:40:02


ความคิดเห็นที่ 15 (2314784)

ชราภาพทราบแล้วเปลี่ยน


....... คืออริยสัจสี่แก้ว...............ก่องกมล
ดุจประทีปส่องใจชน................ สว่างหล้า
พิสิฐเสกสถาผล......................พิสุทธิ์ด้วย ธรรมนา
ผันผ่อนใจร้อนล้า.....................กลับฟื้นคืนเย็น

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-12 21:35:27


ความคิดเห็นที่ 16 (2315002)

อินทรลิลาตฉันท์ ๑๑

 

....ปีใด นะเพื่อนผอง      ถวิลจ้อง จะจ้อนาน
ไป่เบื่อ ฤ รำคาญ           ทิวาวาร สิเป็นใจ

....นานที วจีคล่อง          ประลองจ้อ จะเป็นไร
แต่งตอบ มิเฉไฉ            ไฉนเล่า ละเลยลอง

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-13 23:00:59


ความคิดเห็นที่ 17 (2315003)

ชราภาพทราบแล้วเปลี่ยน


........ทุกข์คือความทุกข์ท้น.........ท่วมใจ
เหตุทุกข์คือสมุทัย......................แน่แท้
นิโรธชัดรหัสไข.........................ทางดับ ทุกข์เฮย
มรรคปฎิบัติจึ่งแก้.......................หลุดพ้นโดยธรรม

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-13 23:02:45


ความคิดเห็นที่ 18 (2315305)

อินทรลิลาตฉันท์ ๑๑

....เดือนใด นะนวลนาง    นิมิตปาง วจีน้อย
ชายชอบ ระรื่นคอย        ละห้อยให้ ประทับมา
....จริงแท้ มิเว้นชาย       สหายงด พิโรธข้า
เย้าแหย่ บ่ได้บ้า            เพาะ-หาเหตุ กระเทือนซาง

....ปีใด นะเพื่อนผอง      ถวิลจ้อง จะจ้อนาน
ไป่เบื่อ ฤ รำคาญ           ทิวาวาร สิเป็นใจ
....นานที วจีคล่อง         ประลองจ้อ จะเป็นไร
แต่งตอบ มิเฉไฉ           ไฉนเล่า ละเลยลอง

 

วิชชุมมาลาฉันท์ 8


....เดือนกุมภาพันธ์      คนนั้นพูดน้อย
หนึ่งวันหายจ้อย         ไม่ได้พูดจา
....ปีที่พูดมาก            เมื่อยปากปีห-มา
จนได้สมญา              ว่าปากปีจอ


แซมค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-15 11:58:17


ความคิดเห็นที่ 19 (2315738)

ปัจฉิมโอวาทนั้น            พระศาสดา  ตรัสแฮ
คนย่อมสังขารา             เสื่อมถ้วน
ศีล สมาธิ ปัญญา           เยียวเพ่ง  เพ็ญเทอญ
พึงอย่าประมาทล้วน        เร่งสร้างมรรคผล ฯ

กามนิต - ๘ พ.ค.๕๕

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-17 13:25:23


ความคิดเห็นที่ 20 (2315739)

ปัจฉิมโอวาท

....ลองตอบ รอบเคียงดู.......ให้ปราชญ์ครู ผู้รู้สอน
ทรงตรัส สัจจะอมร.............มีเก่าก่อน แน่นอนมา
....หลักชัย ใกล้ไกลสุด........คือ“วิมุต” หลุดกังขา
ตัวเรา เฝ้าพิจารณา.............ทางมรรคา พาพ้นมาร

                            ฉันเอง

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-17 13:27:10


ความคิดเห็นที่ 21 (2317934)

      "(ถ) ถอ-(น) นอ-(น) นอ" อยากให้               เพื่อนเผย

ไฉนอ่าน "ถนน(ถะหฺนน)" ได้เอย                        ใคร่รู้

หลักสะกดอย่างไรเฉลย                                    บอกหน่อย

เหนื่อยยากลำบากสู้                                         สืบค้นเป็นทาน

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-28 09:04:04[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.