ReadyPlanet.com


รางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2556


 

 รางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2556 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศผลรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2556  ซึ่งมีหนังสือส่งเข้าประกวดรางวัลดีเด่นในประเภทต่างๆ รวมทั้งหมด 460 เรื่อง และในปีนี้มีหนังสือที่ได้รับรางวัลดีเด่น 8 เรื่อง และรางวัลชมเชย 39 เรื่อง  ดังนี้

 1.ประเภทหนังสือสารคดี  มีหนังสือส่งเข้าประกวด 58 เรื่อง  รางดีเด่น ได้แก่ ศึก 9 ทัพ ธำรงรัฐ พิพัฒน์สยาม  ผู้แต่ง วงเดือน นาราสัจจ์ 

 

รางวัลชมเชย 3 รางวัล  ได้แก่ คำจีนสยาม ภาพสะท้อนปฏิสัมพันธ์ไทย-จีน ผู้แต่ง วรศักดิ์ มหัทธโนบล , พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการถ่ายภาพไทย ผู้แต่ง ศักดา ศิริพันธุ์ และ แม่หม่อนเถียม อายุ 100 ปี ผู้แต่ง ตระกูลดำรงเจริญ

 

2.ประเภทหนังสือนวนิยาย  ส่งเข้าประกวด 40 เรื่อง   แต่ไม่มีเรื่องใดสมควรได้รับรางวัลดีเด่น ส่วนรางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ น้ำห่มดิน ผู้แต่ง ชนประเสริฐ คินทรักษ์ โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) , ร้านหนังสือที่มีแต่นิยายรัก  ผู้แต่ง ประชาคม  ลุนาชัย  แพรวสำนักพิมพ์ และ รุสนี  ผู้แต่ง มนตรี ศรียงค์ สำนักพิมพ์สามัญชน

 

3.ประเภทหนังสือรวมเรื่องสั้น ส่งเข้าประกวด 24 เรื่อง  รางวัลดีเด่น ได้แก่ อรุณสวัสดิ์สนธยา ผู้แต่ง นทธี ศศิวิมล  สำนักพิมพ์มติชน

 

รางวัลชมเชย ได้แก่ จรวดกระดาษกลางสายฝน ผู้แต่ง เสฏฐวุฒิ อุดาการ  สำนักพิมพ์มติชน , โลกคู่ขนานหลังประตูบานนั้น ผู้แต่ง โมน สวัสดิ์ศรี สำนักพิมพ์มติชน และ หน้าต่าง ผู้แต่ง ภพ เบญญาภา สำนักพิมพ์ศิราภรณ์บุ๊คส์

 

4. ประเภทหนังสือกวีนิพนธ์  ส่งเข้าประกวด 14 เรื่อง ไม่มีเรื่องใดสมควรได้รับรางวัลดีเด่น  รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ กาลเวลาของผู้คน ผู้แต่ง ธัญญา ธัญญามาศ , หัวใจห้องที่ห้า ผู้แต่ง อังคาร จันทาทิพย์ และอุทกภัยพิลาป ผู้แต่ง อภินันท์ นาคเกษม 

 

5.ประเภทหนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5  ส่งเข้าประกวด 90 เรื่อง รางวัลดีเด่น ได้แก่ 50 เท่า สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก

 

รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ กระต่ายขี้อาย สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์คิดดี้ , เจ้าแมงมุมอ้วน  สำนักพิมพ์พาส แอท คิดส์ และ โต๋เต๋ขอโทษ สำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์ 

 

6.ประเภทหนังสือสำหรับเด็กอายุ 6-11 ปี ประเภทบันเทิงคดี ส่งเข้าประกวด  40 เรื่อง ไม่มีเรื่องใดได้รับรางวัลดีเด่น

 

 รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ ของเล่นจากไม้ สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก , อลวนสี่ขา สองหมา สามแมว สำนักพิมพ์มติชน  ประเภทสารคดี ส่งเข้าประกวด 24 เรื่อง ไม่มีเรื่องใดได้รับรางวัลดีเด่น 

 

 รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ พระพุทธเจ้า สำนักพิม์BEST 4 KIDS, สนุกดีทรายสีหรรษา สำนักพิมพ์พาส แอท คิดส์

 

7.หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่นอายุ 12-18 ปี ประเภทบันเทิงคดี  ส่งเข้าประกวด 26 เรื่อง รางวัลดีเด่น ได้แก่ ลูกยางกลางห้วย สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ 

 

รางวัลชมเชย 3 รางวัล  ได้แก่ แต่กี้ แต่ก่อน สำนักพิมพ์เพื่อนดี , เราทุกคนมีวันฝนตก แพรวสำนักพิมพ์ และ เสน่หา..วารี แพรวสำนักพิมพ์

 

ประเภทสารคดี ส่งเข้าประกวด 20 เรื่อง  รางวัลดีเด่น ได้แก่ อีสานบ้านเฮา สำนักพิมพ์สารคดี

 

รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ คือรักและมิตรภาพ สำนักพิมพ์สารคดี  , จากยายอีสานถึงหลานฝรั่ง สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ และ นักเรียนไทยในเมืองเวียด  สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์  ประเภทหนังสือบทร้อยกลอง ส่งเข้าประกวด 3 เรื่อง ไม่มีเรื่องใดได้รางวัลดีเด่น มีรางวัลชมเชย 1 รางวัล ได้แก่ เมล็ดฝัน พันธุ์กวี ดอกไม้แห่งสันติภาพ สำนักพิมพ์ร้อยแก้ววรรณกรรม

 

 8.ประเภทหนังสือการ์ตูนและนิยายภาพ ส่งเข้าประกวด 17 เรื่อง รางวัลดีเด่น ได้แก่ เส้นทางนักรบ :นิยายภาพชีวประวัติท่านปัญญานันทภิกขุ  ของห้องสมุดจำปีรัตน์ วัดชลประทานรังสฤษฎ์

 

 รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ เด็กหญิงต้นฉบับกับครอบครัวอารมณ์ดี  vol.2 สำนักพิมพ์ไม้ยมก , บุ๊กบิ๊ก(ฉบับดั้งเดิม) Bookbig สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก และ บุญโฮม ฅนป่วง  สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก      

 

9.ประเภทหนังสือการ์ตูนและนิยายภาพสำหรับแด็ก ส่งเข่าประกวด 17 เรื่อง รางวัลดีเด่น ได้แก่ มงคลชีวิต 38 ประการ  สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 

 

 รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ เณรแก้วกับน้อยไชยา ผจญภัยโลกแฟนตาซี ตอน จอมโจรองคุลิมาล  สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ , พิพิธภัณฑ์พิศวง ตอน งูไทย สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก และมหัศจรรย์แนวพระราชดำริ ตอน แก๊งป่วนช่วนเรียนรู้เรื่องขยะ โดย Asia Manga 

 

10.ประเภทหนังสือสวยงามทั่วไป ส่งเข้าประกวด 21 เรื่อง  ไม่มีเรื่องใดได้รับรางวัลดีเด่น รางวัลชมเชย ได้แก่ ปฏิมากรรมแห่งโชค เล่มแรก 05.05.2555(22.55 hrs ) ชุดปัญจภาคีเหรียญทองคำ โดย บริษัท บิซคิด จำกัด , ปทุมวนานุสรณ์ โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดปทุมวนาราม โดย สำนักงามทรัพย์สินส่วนพระมหากษตริย์และบริษัท ดสวฤกษ์ คอมมูนิเคชชั่นส์ จำกัด และ รามเกียรติ์จากตู้ลายรดน้ำ โดย สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร

 

11.ประเภทหนังสือสวยงามสำหรับเด็ก ส่งเข้าประกวด 66 เรื่อง รางวัลดีเด่น ได้แก่ หางไหนกันนะ สำนักพิมพ์โลกหนังสือ รางวัลชมเชย ได้แก่ ไกรทอง สำนักพิมพ์เก้าแต้ม , แป้งร่ำทำสวน สำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์ และ สีเทา เจ้าแมววัด Si-tau the Temple Cat โดย บริษัท พิกเซล เพอร์เฟค จำกัด

 

“ ผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ในวันที่ 29 มีนาคม 2556 โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม-8 เมษายน 2556ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  สำหรับภาพรวมของการประกวดปีนี้ มีจำนวนหนังสือส่งเข้าประกวดมากขึ้น และสำนักพิมพ์สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานของนักเขียนหน้าใหม่มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดประกวด ที่ต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตหนังสือมีความกระตือรือร้น และมีจิตสำนึกในการผลิตหนังสือดี ทีคุณค่า สารประโยชน์ มีความเป็นมาตรฐานสากล”นายชินภัทรกล่าวผู้ตั้งกระทู้ ชาตรี ตราชู :: วันที่ลงประกาศ 2013-03-13 19:38:31


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2341771)

อ้างอิงจากเวบไชต์มติชนออนไลน์

www.matichon.co.th/news_detail.php

 

ผู้แสดงความคิดเห็น รัตนโกสินทร์ศก วันที่ตอบ 2013-03-13 19:40:16


ความคิดเห็นที่ 2 (2341772)

 อ่าาา...เผลอคลิกนามแฝงไปซะเรา!! รีบร้อนๆแท้

ผู้แสดงความคิดเห็น ชาตรี ตราชู วันที่ตอบ 2013-03-13 19:44:32[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.