ReadyPlanet.com


ร่องรอยกาลเวลา:นราธิวาส อ่าวปัตตานี ร้อยมาลัยใสเสียงวรรณกรรมก่อนก้าวสู่ประชาคมอาเซียน


 กำหนดการสัมมนาวิชาการ

ร่องรอยกาลเวลา : ‘นราธิวาส อ่าวปัตตานี ร้อยมาลัยใส่เสียงวรรณกรรม

ก่อนก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

.................

วันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. 2555

เวลา                        09.00 น.                ลงทะเบียนผู้เข่ารวมสัมมนา พร้อมกับชมวีดีทัศน์ ประชาคมอาเซียน

09.30 น.             อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  กล่าวต้อนรับ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1กล่าวรายงาน

นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดการสัมมนา

10.00 น.                พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 น.                 เสวนาหัวข้อ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ชาติ

- ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ทองแถม นาถจำนง  บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน

- อาหมัด ตันหยงวารี ปราชญ์ชาวบ้านนราธิวาส

                                                                  ดำเนินรายการโดย ดร.พิเชฐ แสงทอง ม.อ. ปัตตานี

12.00  น.               รับประทาน อาหารกลางวัน

13.00 น.                เสวนาย่อยหัวข้อ  “วรรณกรรม ดนตรี บริบทวัฒนธรรมร่วมสมัย

-                   นิพนธ์ รัตนพันธ์ ครูชำนาญการ

-                   ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ นักเขียน/บรรณาธิการ/นักวิชาการอิสระ

-                   ประเสริฐ สารี (หนุ่ม สิมิลัน) ศิลปิน/นักดนตรีร่วมสมัยชาวนราธิวาส

-                   อ.สฤษดิ์ ผาอาจ  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ยะลา

ดำเนินรายการโดย วีรวรรณ กังวานนวกุล คอลัมนิสต์/นักกิจกรรมอิสระ

หัวข้อ วัฒนธรรม การค้า และความหลากหลาย ประชาคมอาเซียน”

-อ.โชคชัย วงษ์ตานี  สถาบันสันติศึกษา  ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่

-ทองแถม นาถจำนง นายกสมาคมนักกลอนฯ

- พิษิฎฐ์ สุระวัลลภ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ดำเนินรายการโดย นายชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต

(อาหารเบรกบริการระหว่างฟังเสวนา)

               

15.00 น.                สรุปโดย นายชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต

16.00 น.                จบการสัมมนา

พิธีกรตลอดกิจกรรม

นายชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต นักค้นคว้า นักเขียนอิสระผู้ตั้งกระทู้ ผู้สื่อข่าวบ้านไพร :: วันที่ลงประกาศ 2012-06-26 18:07:16


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.