ReadyPlanet.com


ลุงประสิทธิ์ โรหิตเสถียร อดีตนายกสมาคมนักกลอน 3 สมัยเสียชีวิตแล้ว


เวลาบ่ายสองโมงครึ่งวันนี้ คุณสมศักดิ์ ศรีเอี่ยมกุล อดีตนายกสมาคมนักกลอนฯ แจ้งมาว่า ลุงประสิทธิ์ โรหิตเสถียร นักกลอนอาวุโส ถึงแก่กรรมแล้ว วันอังคาร ทำพิธีรดน้ำศพ ณ วัดสะพานสูง บางซื่อ เวลาบ่ายสี่โมง

 

ประสิทธิ์ โรหิตเสถียร เกิดวันที่ 12 กรกฎาคม 2473 จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอยุธยาอนุสรณ์ ทำงานการรถไฟ และในช่วงที่มีเวลาว่างจากงานประจำจากความสนใจชอบอ่านหนังสือ อ่านกลอน ได้เริ่มเขียนหนังสือ เมื่ออายุประมาณ 20 ปี โดยเริ่มจากนวนิยายกับสำนักพิมพ์บางกอก ผลงานสร้างชื่อ ได้แก่ เรื่อง เสาร์ห้า, ขุนกระทิง , นักฆ่าขนตางอน ทุกเรื่องได้มีการนำไปสร้างเป็นหนัง และเขียนร้อยกรอง เป็นกำลังสำคัญในการรวมกลุ่มก่อตั้งองค์กรของนักกลอน ซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย เป็นนายกสมาคมนักกลอน ฯ สามสมัย ได้รับรางวัลจากการประกวดร้อยกรองมากมาย รางวัลดีเด่นงานประกวดหนังสือในงานสัปดาห์หหนังสือแห่งชาติปี 2531 จากเรื่อง จำเลยไม่พูด และได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวรรณศิลป์ ร้อยแก้ว ร้อยกรอง ปี 2538ผู้ตั้งกระทู้ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย :: วันที่ลงประกาศ 2012-08-13 14:51:59


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2293577)

สิ้นแล้ว"ประสิทธิ์ โรหิตเสถียร"นักเขียน-นักกลอนอาวุโส และอดีตนายกสมาคมนักกลอนฯ เจ้าของผลงาน "เสาร์ห้า-นักฆ่าขนตางอน"

http://www.komchadluek.net/detail/20120813/137544/สิ้นแล้วประสิทธิ์โรหิตเสถียรนักกลอนอาวุโส.html

ผู้แสดงความคิดเห็น ผ่านมา วันที่ตอบ 2012-08-13 15:27:17


ความคิดเห็นที่ 2 (2293589)

 พรุ่งนี้วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ พิธีรดน้ำศพเวลา ๑๖.๐๐ น.บ่ายสี่โมง ที่วัดสะพานสูง บางซื่อ กทม. ตั้งศพสวดพระอภิธรรม ๕ คืน กำลังดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพครับ เนื่องจากลุงประสิทธิ์ โรหิตเสถียร เป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมภาคกลาง สาขาวรรณศิลป์ (ร้อยแก้ว ร้อยกรอง) เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะมีสวัสดิการในเรื่องการจัดการศพ และจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกในการฌาปนกิจศพ เป็นเงินประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท ผมประสานงานกับทายาทและเจ้าหน้าที่กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมให้แล้วครับ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรวบรวมคำไว้อาลัยลุงประสิทธิ์ โรหิตเสถียร ท่านใดมีความประสงค์จะเขียนคำไว้อาลัย กรุณาเขียนในเว็บบอร์ดของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยได้เลย เพราะบางท่านอยู่ไกลไม่สะดวกในการติดต่อประสานงาน หรือจะนำไปส่งทายาทของลุงประสิทธิ์ก็ขอความกรุณาส่งต้นฉบับโดยด่วน

 
ผู้แสดงความคิดเห็น ยุทธ โตอดิเทพย์ วันที่ตอบ 2012-08-13 16:26:00


ความคิดเห็นที่ 3 (2293591)

 

 

พี่ ประสิทธิ์ โรหิตเสถียร
 
ลุงประสิทธ์ ลาลับ ดับชีพแล้ว
ดับกวีแก้ว ลับล่วง อีกดวงหนึ่ง
เหมือนศูนย์หลักศรัทธาที่ตราตรึง
สิ้นแล้วซึ่งเสาหลักของนักกลอน
มาสิ้นพี่ ที่เคารพ เคยนบน้อม
เคยโอบอ้อม เคยอารี มิรู้ถอน
เคยโอบเอื้อ เยื่อใย ให้อาทร
ต้องนึกย้อนความดี มิอาจลืม
 
         บุญครอง คันธฐากูร
ผู้แสดงความคิดเห็น บุญครอง คันธฐากูร วันที่ตอบ 2012-08-13 16:40:17


ความคิดเห็นที่ 4 (2293634)

ร่วมอาลัยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น โชคช้ย บัณฑิต' วันที่ตอบ 2012-08-13 20:44:25


ความคิดเห็นที่ 5 (2293637)

ด้วยความเคารพนับถือ ความศรัทธา ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งที่เราสูญเสียปูชนียบุคคลในวงการวรรณกรรมไปอีกท่านหนึ่งแล้ว

ผู้แสดงความคิดเห็น นักกลอน วันที่ตอบ 2012-08-13 21:14:25


ความคิดเห็นที่ 6 (2293754)

สดุดีไว้อาลัย

อาจารย์ประสิทธิ์  โลหิตเสถียร

เพชรพร่าง ผดุงศัพท์    สิระยับระยิบสม

อักษรสมานคม     ครุมุ่ง จรุงใจ

วางตัวเสมอต้น     จรด้น ระแดนใด

สร้อยคิดประสิทธิ์ใส     สุระกล่อม ถนอมกาล

ภูมิรู้ชโลมโลก     ผิวะโศกก็สุขศานต์

ภาพลักษณ์วิจักขณ์ชาญ     ประจุชั้นกวีชน

ร้อยกรองและร้อยแก้ว     พิระแพร้วกระพือผล

มิ่งทิพย์วิชามนต์     มนแม้น มุนินทร์มอง

สร้างศิษย์จรุงศักดิ์     คุณนักพิทักษ์ผอง

สร้างคำ ประคำกรอง     กรแจ้ง จรดเมือง

ติดดินก็เด่นได้     ระวิใสระบือเรือง

แก่นศัพท์สินองเนือง     ทะนุเนื่องสนิททรวง

สร้อยฟ้าสิมารับ     ปิยะนับคณาสรวง

สร้อยบุญพระคุณปวง     ปรโลก กวีไทย

นายกสมาคม     สิริสมพลาศัย

ความดีอดีตใด     วรได้ "ประสิทธิ์"เทอญ

ผู้แสดงความคิดเห็น ภูวดล ภูภัทรโยธิน วันที่ตอบ 2012-08-14 12:55:18


ความคิดเห็นที่ 7 (2293763)

 

                                                                   สดุดีไว้อาลัย

                                                                อาจารย์ ประสิทธิ์  โลหิตเสถียร

                                 อดีตนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ๓  สมัย

 

                                                        เพชรพร่าง ผดุงศัพท์                  สิ ระยับระยิบสม

                                                 อักษร สมานคม                            ครุมุ่ง จรุงใจ

                                                        วางตัว เสมอต้น                            จรด้น ระแดนใด

                                                                เสกคิด ประสิทธิ์ใส                     สุระกล่อม ถนอมกาล

                                                            ภูมิรู้ ชโลมโลก                             ผิวะโศก ก็สุขศานต์

                                                     ภาพลักษณ์ วิจักขณ์ชาญ            ประจุชั้น กวีชน

                                                             ร้อยกรองและร้อยแก้ว                พิระแพร้ว กระพือผล

                                                             มิ่งทิพย์ วิชามนต์                         มนแม้น มุนินทร์มอง

                                                        สร้างศิษย์ จรุงศักดิ์                      คุณนัก พิทักษ์ผอง

                                                      สร้างคำ ประคำกรอง                  กรแจ้ง จรดเมือง

                                                        ติดดิน ก็เด่นได้                             ระวิใส ระบือเรือง

                                                              แก่นศัพท์ สิ นองเนือง               ทะนุเนื่อง สนิททรวง

                                                        สร้อยฟ้า สิ มารับ                         ปิยะนับ คณาสรวง

                                                  สร้อยบุญ พระคุณปวง                ปรโลก กวีไทย

                                                 นายกสมาคม                                 สิริสม พลาศัย

                                                                   ความดี อดีตใด                              วรได้ ประสิทธิ์เทอญ

                                        

                                                                       ภูวดล  ภูภัทรโยธิน

                                                                            

หมายเหตุ :   จำได้ว่าเมื่อปี พ.ศ.2537  กระผมได้เข้าร่วมประกวดงานประชันกลอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

                      แต่ไม่ได้รับรางวัล   อย่างไรก็ดีคุณลุงประสิทธิ์ได้ให้กำลังใจว่า ถ้าขยันฝึกฝนก็จะเก่งไปเอง 

                       ทั้งนี้อย่าไปหวังมากจนวิตกซึ่งจะทำให้เครียด  แต่จงเขียนออกมาจากจิตใจจึงจะได้บทกลอนดี ๆ 

                        จากนั้นต่อมา  กระผมได้รับโล่พระราชทานรางวัลชนะเลิศ ถึงสองปี และรางวัลอื่น ๆ อีกหลายที่

ผู้แสดงความคิดเห็น ภูวดล ภูภัทรโยธิน วันที่ตอบ 2012-08-14 13:12:05


ความคิดเห็นที่ 8 (2293865)

 กราบเท้าลุงประสิทธิ์ โรหิตเสถียร   วรรคทองเวียนวนในใจเสมอ

คือทิพย์ถ้อยอักษราค่าเลิศเลอ         นำเสนอเพื่อประดับกับวงวรรณ

จันทร์สิบสามสิงหาลุงลาลับ             เบื้องบนพาคืนกลับสู่สวรรค์

อาลัยรักอาลัยลาเศร้าจาบัลย์           อำไพพรรณ กราบมาน้ำตานอง

ฝาก เสาร์ห้า นักฆ่าขนตางอน          ขุนกระทิง เก่าก่อน ซ่อนมุมห้อง

ทั้ง จำเลยไม่พูด พิสูจน์ตรอง            ลุุงคือห้องสรรพศาสตร์แห่งชาติชน

สักวาน้ำตาไหลอาลัยยิ่ง                   สรรพสิ่งนิ่งสดับแสนสับสน

เขียนกลอนลาผ่านเฟคบุกแสนทุกข์ทน  สักวันคนนี้จะไปรับใช้ลุง

      ด้วยความเคารพรักอย่างสูง

       อารีย์ + อำไพพรรณ  น้อยหนูจัตุรัส

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อำไพพรรณ วันที่ตอบ 2012-08-14 21:40:18


ความคิดเห็นที่ 9 (2293871)

ร่วมไว้อาลัย และขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวคุณลุง"ประสิทธิ์ โรหิตเสถียร"
กรุณาคลิก-ลิงก์ 

poonkul.thde.com/-View.php

ผู้แสดงความคิดเห็น รจนา U.S.A. วันที่ตอบ 2012-08-14 22:05:58


ความคิดเห็นที่ 10 (2293872)

 

มาลัยอักษรา
แด่ คุณครูประสิทธิ์ โลหิตเสถียร
ด้วยความเคารพ รัก นับถือยิ่ง
                                                   
                                                      น้อมเคารพนบคุณสุนทรลิขิต 
                                               ครูประสิทธิ์ หนึ่งในหทัยถวิล
                                               ร้อย มาลัยอักษรา มายลยิน 
                                               จากดวงจินต์ ศิษย์ เคารพนบบูชา
                                                      กุศลกรรม ครู ทำดีชั่วชีวิต 
                                               พร้อมสร้าง ศิษย์ เรืองรุ่งผดุงค่า 
                                               สืบงานศิลป์ร้อยรสพจนา
                                               ผลบุญพาสู่สวรรค์ชั้นพิมาน
 
วิวัฒน์ บัตรเจริญ
พ.อ.ไกรพล บัตรเจริญ
ผู้แสดงความคิดเห็น วิวัฒน์ บัตรเจริญ วันที่ตอบ 2012-08-14 22:09:26


ความคิดเห็นที่ 11 (2293874)

แด่...กวีแก้ว นาม "ประสิทธิ์ โรหิตเสถียร"

จากไปแล้ว
กวีแก้ว นาม "ประสิทธิ์ โรหิตเสถียร"
คารมลักษณ์อักษรระดับเซียน
...
ขึ้นไปเขียนกวีวรรณบนชั้นฟ้า

ป่านฉะนี้
ปวงกวีในสวรรค์คงหรรษา
ร่วมต้อนรับมิตรเดิมที่เริ่มมา
รอตั้งวงสักวาแจกตัวเอย.

สายพร แจ่มขำ
๑๔ ส.ค. ๒๕๕๕
ผู้แสดงความคิดเห็น คนกันเอง วันที่ตอบ 2012-08-14 22:24:45


ความคิดเห็นที่ 12 (2293876)
“คิดถึงลุงประสิทธิ์ โรหิตเสถียร”

คนดีศรีอยุธยานาม “ดาเรศร์”
ผู้วิเศษแห่งศักดิ์ศิลป์อักษร
เป็นเสาหลักปักฐานตำนานกลอน
เกียรติกำจรก้องใจของหลายคน

ลุงแบกโลกโศกสุขมาทุกเมื่อ
ลุงจุดเชื้อไฟฝันตระการผล
ลูกศิษย์ลุงคลาคล่ำหลากตำบล
ต่างเห็นหนทางสว่างลุงสร้างมา

บ้านความรักพักใจเคยให้ร่ม
วันไปซมพิษไข้ให้หวนหา
ลำบากลุงห่วงใยไปซื้อยา
ภาพติดตาเตือนใจไม่เคยจาง

วันนี้ลุงหมดอาลัยไปดีแล้ว
ไปเป็นแก้วตาสวรรค์สรรค์สว่าง
คอยทอแสงแห่งคุณหนุนนำทาง
โลกกระจ่างทิพย์อักษร “ทางกลอนลุง”

ด้วยความเคารพรัก
ชมพร เพชรอนันต์กุล
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
ผู้แสดงความคิดเห็น ชมพร เพชรอนันต์กุล วันที่ตอบ 2012-08-14 22:30:31


ความคิดเห็นที่ 13 (2294051)

ขอใช้เว็บบอร์ดประสานงานประชาสัมพันธ์ให้ทราบเรื่องงานบำเพ็ญกุศลศพคุณลุงประสิทธิ์ โรหิตเสถียร สวดพระอภิธรรมที่วัดสะพานสูง บางซื่อ กทม.ทุกคืน เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น.สวดพระอภิธรรมที่ศาลา ๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ พระราชทานเพลิงศพ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. ลุงประสิทธิ์เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรรม ภาคกลาง ด้านร้อยแก้ว ร้อยกรอง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จึงดำเนินการขอพระราชทานเพลิงให้เป็นเกียรติประวัติ นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ๑ คืน สนับสนุนงบประมาณจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก และมอบเงินช่วยเหลือการบำเพ็ญกุศล สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพวันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ กรุณาช่วยกันแจ้งข่าวต่อไปด้วยครับ เจ้าภาพขอขอบคุณบรรดาญาตืมิตรและผู้ร่วมวงการ ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีรดน้ำศพ เช่น นิภา ทองถาวร นายกฯทองแถม นาถจำนง ยุทธ โตอดิเทพย์ สุธีร์ พุ่มกุมาร ยุรี คุณกิตติ สุพจน์ ชีรานนท์ ประจักษ์ สิทธิกรทวีชัย อุปถัมภ์ กองแก้ว ชมพร เพชรอนันต์กุล อำไพพรน้อยหนูจตุรัส ชมัยภร แสงกระจ่าง ดร.สมยศ แสงสุวรรณ สมศักดิ์ ศรีเอี่ยมกูล พลตรีหญิงอุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา ณรงคชัย ทิพย์มณี  เสมอ กลิ่นหอม บุญครอง คันธฐากูร  ทองคำ ตะริโย ตกหล่นท่านใดไปขออภัยด้วย

ผู้แสดงความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ วันที่ตอบ 2012-08-15 13:33:16


ความคิดเห็นที่ 14 (2294062)

แด่ คุณประสิทธิ์ โรหิตเสถียร

..........

๐๐๐คุณประสิทธิ์ โรหิตเสถียร เปลี่ยนภพแล้ว

ไปรับแก้ว อำพัน อันสดใส

ณ แดนสรวง สวรรค์ อันอำไพ

เป็นภพใหม่ พราวเพริศ แสนเลิศลอย

 

๐๐๐สถิตสรวง สวรรค์ อันวิจิตร

ขอให้คุณ ประสิทธิ์ ลิขิตถ้อย

ปรนเปรอเทพ ให้ฉ่ำ ด้วยคำพลอย

ทวยเทพคอย เกื้อหนุน ด้วยบุญเทอญ !

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เวทิน ศันสนียเวทย์ วันที่ตอบ 2012-08-15 14:01:49


ความคิดเห็นที่ 15 (2294136)

ฟ้าอาลัย ลุงประสิทธิ์ โรหิตเสถียร

 

ลุงประดิษย์ถ้อยคำนำศาสตร์-สาส์น

ประสิทธิ์โลกกลอนกานท์ประดับหล้า

โรหิตแห่งวรรณกรรมนำศรัทธา

เสถียรด้วย "เสาร์ห้า", "นักฆ่าขนตางอน"

สู่สถานทิพย์ใดให้ประจักษ์

สวรรค์รับมาลัยรักสร้อยอักษร

ชั้นสูงของเมืองแมนแดนสุนทร

ฟ้าอมรหลั่งหยาดฟ้า...ร่วมอาลัยฯ

 

กฤษฎา สุนทร( "กอนกูย")

ผู้แสดงความคิดเห็น "กอนกูย" วันที่ตอบ 2012-08-15 18:07:38


ความคิดเห็นที่ 16 (2294137)

 

ขออภัย

ข้อความเดิม

มาลัยอักษรา
แด่ คุณครูประสิทธิ์ โลหิตเสถียร
ด้วยความเคารพ รัก นับถือยิ่ง

ขอแก้เป็น

มาลัยอักษรา

แด่ คุณครูประสิทธิ์ โรหิตเสถียร

ด้วยความเคารพ รัก นับถือยิ่ง

 

ผู้แสดงความคิดเห็น วิวัฒน์ บัตรเจริญ วันที่ตอบ 2012-08-15 18:16:32


ความคิดเห็นที่ 17 (2294158)

                          ร่วมไว้อาลัยลุงประสิทธิ์  โรหิตเสถียร

 

                                                                                             "โอ้สุพรรณวันนี้ไม่มีพิมพ์                                                      

                                   มาเยื้อนยิ้ม พริ้มพรายให้ชายหลง

                                   สิ้นขุนแผนแสนสะท้านชาญณรงค์

                                   เหลือแต่พงศาวดารตำนานรัก"

                                            ลุงประสิทธิ์  โรหิตเสถียร

                                   ท่านเขียนกลอนฝากไว้ให้ประจักษ์

                                    "เลือดสุพรรณ" จารได้รู้ใจนัก

                                   ดังเสาหลักตรึงแน่นบนแผ่นดิน

                                            เป็นนายกสมาคมนักกลอน

                                  ผู้อาทรพิทักษ์วรรณศิลป์

                                  กวีผู้รู้เอื้อเป็นอาจิณ

                                  เป็นผู้รินหยาดรุ้ง เป็นลุงนิรันดร์   

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ประสิทธิ นนทวรรณ บุญวงษ์ วันที่ตอบ 2012-08-15 20:16:13


ความคิดเห็นที่ 18 (2294357)

 

                  ***  ไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึง

    คนผู้ซึ่งสร้างผมบนวรรณศิลป์

    พีี่ลาลับอำลาน้ำตาริน

    ผมก็สิ้นทุกอย่างแล้วแวดวงวรรณ

       จะเหลียวหาใครเล่าเฝ้าสั่งสอน

    ให้เขียนกลอน-เรื่องสั้น เน้นกาพย์ฉันท์

    วันสุดท้ายก็ไม่ได้เห็นหน้ากัน

    ความผูกพันศิษย์กับครูรู้กันดี

        พ่อ-แม่ ผมไม่มี พี่ยังอยู่

    เป็นทั้งครูผู้ชิดใกล้ในวิถี

    เป็นผู้สร้างผมบนทางสายกวี

    แต่วันนี้พี่ลาลับไม่กลับคืน

รักและเคารพยิ่ง

จาก  ภาสกรณ์ วิเวกวรรณ

ถึง พี่ประสิทธิ์  โรหิตเสถียร 

ผู้แสดงความคิดเห็น พุทธิณัติ วิเวกวรรณ วันที่ตอบ 2012-08-16 15:41:21


ความคิดเห็นที่ 19 (2294471)

 

อาลัย ลุงประสิทธิ์

ฟ้ามารับกลับสถานวิมานฟ้า
มีน้ำตาดาราพร่างเวหน
อาลัยรักจากใจใครทุกคน
แทนน้ำอบจากกมลรดบนมือ
คุณความดีที่สร้างนำทางท่าน
ฝากผลงานวงกวีที่นับถือ
จากแต่กายเกียรติต้องก้องระบือ
เคารพคือกวีผู้อยู่ในใจทุกดวง

ผู้แสดงความคิดเห็น สมุทร สาครบุรี (พี่น้อย)สาครสงคราม วันที่ตอบ 2012-08-17 07:45:43


ความคิดเห็นที่ 20 (2295004)

 

ได้ไปร่วมงานมาแล้วค่ะลุงสิทธิ์คงยืนยิ้มดูพวกเราที่มาร่วมงานส่งท่านสู่สัมปรายภพ

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สมุทร สาครบุรี (พี่น้อย)สาครสงคราม วันที่ตอบ 2012-08-19 18:47:34


ความคิดเห็นที่ 21 (2295025)

คิดถึงปู่ตลอดไปคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น หลานปู่ประสิทธิ์ วันที่ตอบ 2012-08-19 21:24:24


ความคิดเห็นที่ 22 (2295068)

 ปู่คือตำนาน ตลอดไป........

ผู้แสดงความคิดเห็น หลานปู่สิทธ์ วันที่ตอบ 2012-08-20 02:56:00[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.