ReadyPlanet.com


ประกวดเรื่องสั้น ปี 2550 ภายใต้แนวคิด “หาได้ ใช้เป็น”


ด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ,บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ,บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)  จัดทำโครงการประกวดเรื่องสั้น ปี 2550 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง “รู้เก็บ รู้ใช้” จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 เพื่อมุ่งส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ และประชาชนทั่วไป มีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์ ร่วมถ่ายทอด ความรู้ ความเข้าใจ  และมุ่งปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญในการวางเป้าหมายขอ งชีวิต การออม และการลงทุน รวมถึงมีทักษะการวางแผนการบริหารการเงินส่วนบุคคล เพื่อชีวิตที่เติบโตได้มั่นคงอย่างยั่งยืน

     การจัดเสวนา “ฝึกเขียนเรื่องสั้น...ปั้นนักเขียนคุณภาพ” เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการประกวดเรื่องสั้น  ปี 2550 ภายใต้แนวคิด “หาได้ ใช้เป็น” เพื่อปลูกฝังแนวคิดด้านวัฒนธรรมการออม การมีสุขภาพทางการเงินที่ดี พร้อมสุขภาพกาย สุขภาพใจ รู้จักการลงทุนและสร้างฐานะ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืน โดยการประกวดในปีนี้แบ่งประเภทผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 5 ระดับ ได้แก่

             - ระดับมัธยมต้น (ม.1-3)
             - ระดับมัธยมปลาย (ม. 4-6) และระดับ ปวช.
             - ระดับอุดมศึกษา และระดับ ปวส.
             - ระดับครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์
             - ระดับประชาชนทั่วไป
โดยการประกวดเรื่องสั้นในครั้งนี้มีเงินรางวัลกว่า 1 ล้านบาท
     ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ก่อนการส่งผลงานเข้าแข่งขัน จึงได้จัดการเสวนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) โดยมีตารางการอบรมดังนี้

ซึ่ง หากท่านใดสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหรือต้องการลงทะเบียนอบรมค วามรู้ด้านการเขียน สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ http://wanna-kam.set.or.th
เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2551  


ผู้ตั้งกระทู้ ผู้สื่อข่าวบ้านไพร :: วันที่ลงประกาศ 2007-07-28 08:31:44


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (937542)

เข้าท่กว่าประกวดรางวัลซีไรต์น๊ะเนี่ย

น่าสนในครับ  คิดว่ากรรมการคงโปร่งใสกว่า

ผู้แสดงความคิดเห็น กวีซีบาย วันที่ตอบ 2007-07-28 15:22:14[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.