ReadyPlanet.com


ปาฏิโมกข์


 ....มาฆะตถาคตตรัสให้..........โอวาท
ปาฏิโมกข์พึงฉลาด................เร่งรู้
นำปฏิบัติมิหย่อนขาด.............ละเลิก
สันติสงบได้แด่ผู้...................มั่นแท้เพียรเสมอ


....เธอพึงสามหลักค้ำ............มั่นประจำ
อีกสี่หมายหมุดนำ.................ตระหนักแจ้ง
วิธีหกให้กระทำ.....................แบบอย่าง
วจนะไป่ปล่อยแล้ง................"ตื่นรู้"กระจ่างไสว

....๑ ไป่เปิดโอกาสให้............บาปใด
ปวงบาปหนักเบาไว................หลีกเว้น
๒ กายจิตพิสิฐพิสุทธิ์ใส..........ปฏิบัติ
๓ กุศลกิจมิเฉื่อยเร้น..............รับใช้ช่วยเหลือ


โอวาทปาติโมกข์มักถูกกล่าวถึงในแง่หลักธรรม 3 อย่างเดียวว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา 
อย่างไรก็ตามพระพุทธพจน์ 3 คาถากึ่ง 
อาจสรุปใจความได้เป็นสามส่วน คือ หลักการ 3 อุดมการณ์ 4 และวิธีการ 6 

จากวิกิพีเดียผู้ตั้งกระทู้ share :: วันที่ลงประกาศ 2017-02-15 10:47:19


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4137201)

 ขออนุญาตชี้แจงครับ

มีผู้ติงคำ "มาฆะบูชา" ว่า
เขียน "มาฆบูชา" 

ต้องขอขอบคุณ ณ ที่นี้

แต่ตั้งใจเขียน "มาฆะบูชา" ครับ
ด้วยต้องการ ไม่ให้เป็น คำสมาส
ประสงค์จะหมายถึง 
ครั้นถึง มาฆฤกษ์ (ดวงจันทร์เดินมาถึงดาวฤกษ์ชื่อ มฆะ)
จึงตระหนักถึง ธรรม (โอวาทปาติโมกข์) 
ที่พระพุทธองค์ตรัสสอน
อันพึงสมควร "ปฏิบัติบูชา"

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2017-02-15 10:48:10[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.