ReadyPlanet.com


กำหนดการชุมนุมเสวนา 72 ปี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 

กำหนดการชุมนุมเสวนา 72 ปี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2555 ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร

วันที่  24  มีนาคม  พ.ศ. 2555
เวลา    
08.30 น.    ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
09.00 น.    รศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หรือผู้แทนกล่าวต้อนรับ นายสมชาย เสียงหลาย กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวมุทิตาจิต

09.30 น.    ตัวแทนองค์กรร่วมจัด-แขกผู้มีเกียรติ มอบช่อดอกไม้แสดงมุทิตาจิตแก่ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
10.00 น.    ปาฐกถานำโดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส
11.00 น.    เสวนา“ประวัติศาสตร์อาจมีในหลายด้าน:วรรณกรรมและสังคมไทย”
รศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มธ.
สมปอง ดวงไสว นักเขียนอิสระ
ผศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
ดำเนินรายการโดย รัชเขต วีสเพ็ญ  นักเขียน-นักพูด

12.30 น.    พักกลางวัน/รับประทานอาหารตามอัธยาศัย
13.00 น.    โหมโรงบทกวีโดย กวีซีไรต์
จิระนันท์ พิตรปรีชา,ไพวรินทร์ ขาวงาม,
โชคชัย บัณฑิต’,เรวัตร พันธ์พิพัฒน์,มนตรี ศรียงค์

13.30 น.    ประชันกลอนสดจตุรมิตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : มหาวิทยาลัยศิลปากร
อำนวยการประชันโดย สุพจน์ ชีรานนท์ชมรมเพื่อนขวัญวรรณศิลป์
ปี่พาทย์โดยวงศิษย์เรืองนนท์ควบคุมโดยครูปู-บุญสร้าง เรืองนนท์

14.30 น.    เสวนา“เพียงความเคลื่อนไหว:ชักม้ามองผ่านวรรณกรรมไทย”
ทองแถม นาถจำนง  นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
เจน สงสมพันธ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ผศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ
ดำเนินรายการโดย วรรณศิริ ศรีวราธนบูรณ์ นิตยสารไฮคลาส

16.00 น.    รับประทานอาหารว่าง
16.30 น.    เสวนา ทัศนาอุษาคเนย์:มองเพื่อนบ้านสุวรรณภูมิ
ประภัสสร เสวิกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
รศ.ฉลอง สุนทราวาณิชย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดุลยภาค ปรีชารัชช โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มธ.
ดำเนินรายการ พิมพ์นารา อรุณโน ผู้ประกาศข่าวทีวีไทย

18.00 น.    มินิคอนเสิร์ต วงคันนายาว พร้อมด้วย
ศิลปินรับเชิญ ชาย เมืองสิงห์ ศิลปินแห่งชาติ,อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี,มงคล อุทก,
ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ และ มงคล สุระสัจจะ ดำเนินรายการโดย ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต

20.00 น.    จบรายการ
พิธีกรประจำวัน  สุพจน์ ชีรานนท์ : ปวีณา ขจัดโรคา

ร่วมจัดกิจกรรมโดย
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สโมสรมิตรภาพวัฒนธรรมสากล
ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัทมติชนจำกัด (มหาชน)
มูลนิธิซีเมนต์ไทย
บริษัทสถาพรบุ๊คส์จำกัด
สำนักพิมพ์สุขภาพใจผู้ตั้งกระทู้ webmaster :: วันที่ลงประกาศ 2012-03-15 20:37:54


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.