ReadyPlanet.com


เฉลิมพระเกียรติ


 

 

                                                                            อาเศียรวาท

                                              พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                                           เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา

                                                                  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๕

         

                                                          สรวมชีพอัญชลิตน้อม          ภักดี

                                               อติเทพวงศ์จักรี                               เกริกฟ้า

                                               ทวยราษฎร์รื่นรมณีย์                       เนาสวัสดิ์

                                               รอยพระบาทผดุงหล้า                      ปกเกล้าชาวไท

                                                       วรชัยภูธเรศเจ้า                       จักรพาล

                                               หมื่นทิพย์พระราชทาน                     สุขเกื้อ

                                              สามพันกว่าโครงการ                         กอปรประโยชน์

                                              เศรษฐกิจพอเพียงเอื้อ                        ชีพพ้นภยันตราย

                                                       สายธารปารเมศถ้วน                 ทศธรรม

                                              บุญพระเทียบทองคำ                          เพริศแพร้ว

                                              พระเกียรติก่องคุรุกรรม                      ราชกิจ งามแฮ

                                             ครูแห่งแผ่นดินแก้ว                              ยิ่งแล้วปรีชญา

                                                      สัมมาชีพสร้างชาติ                     ชนเกษม

                                             สืบแผ่นดินอุ่นเอม                                สิริล้อม

                                            น้ำท่าบริบูรณ์เปรม                               ปราโมทย์

                                           ไพรพฤกษ์เพ็ญโภชพร้อม                     ผ่องแผ้วพูนสยาม

                                                       ทรงภามทรงยศก้อง                  กิตติไกร

                                           น้ำพระราชหฤทัย                                  ท่วมฟ้า

                                           ทรงงานหนักเนื่องสมัย                          สมานชาติ

                                           พระราชปณิธานกล้า                             เกียรติก้องไกวัล

                                                      ห้าธันวมาสล้ำ                            มหิทธา  นุภาพเอย

                                           เฉลิมพระชนมพรรษา                            พิสุทธิ์พ้อง

                                           รวมจิตเทิดศรัทธา                                 ถวายชีพ

                                           เผดียงพระตรีรัตน์ป้อง                           เปิดฟ้าสาธุการ

   

                                                          ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

                                         ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

                                                         ( “ราชาวดี”  ประพันธ์ถวาย )

 

 

 ผู้ตั้งกระทู้ ราชาวดี :: วันที่ลงประกาศ 2012-11-28 09:10:08


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2317942)

 

ขออภัย

ขอเปลี่ยน บาทสุดท้ายของบทแรก

จาก

รอยพระบาทผดุงหล้า                      ปกเกล้าชาวไท

เป็น

รอยพระบาทผดุงหล้า                      ปกเกล้าชาวไทย

                                                                                                    ขอขอบคุณ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ราชาวดี วันที่ตอบ 2012-11-28 09:18:54


ความคิดเห็นที่ 2 (2318471)

 

 อาเศียรวาท

                          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                        เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา

                                                   ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๕

         

                                       สรวมชีพอัญชลิตน้อม          ภักดี

                            อติเทพวงศ์จักรี                               เกริกฟ้า

                           ทวยราษฎร์รื่นรมณีย์                       เนาสวัสดิ์

                          รอยพระบาทผดุงหล้า                      ปกเกล้าชาวไทย

                                   วรชัยภูธเรศเจ้า                       จักรพาล

                         หมื่นทิพย์พระราชทาน                     สุขเกื้อ

                        สามพันกว่าโครงการ                        กอปรประโยชน์

                        เศรษฐกิจพอเพียงเอื้อ                     ชีพพ้นภยันตราย

                                สายธารปารเมศถ้วน                ทศธรรม

                       บุญพระเทียบทองคำ                        เพริศแพร้ว

                       พระเกียรติก่องคุรุกรรม                   ราชกิจ งามแฮ

                       ครูแห่งแผ่นดินแก้ว                         ยิ่งแล้วปรีชญา

                               สัมมาชีพสร้างชาติ                  ชนเกษม

                      สืบแผ่นดินอุ่นเอม                             สิริล้อม

                      น้ำท่าบริบูรณ์เปรม                           ปราโมทย์

                     ไพรพฤกษ์เพ็ญโภชพร้อม               ผ่องแผ้วพูนสยาม

                              ทรงภามทรงยศก้อง                กิตติไกร

                     น้ำพระราชหฤทัย                             ท่วมฟ้า

                     ทรงงานหนักเนื่องสมัย                    สมานชาติ

                     พระราชปณิธานกล้า                       เกียรติก้องไกวัล

                              ห้าธันวมาสล้ำ                         มหิทธา  นุภาพเอย

                     เฉลิมพระชนมพรรษา                      พิสุทธิ์พ้อง

                     รวมจิตเทิดศรัทธา                           ถวายชีพ

                            เผดียงพระตรีรัตน์ป้อง            เปิดฟ้าสาธุการ

   

                                      ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

                     ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

                                         ( “ราชาวดี”  ประพันธ์ถวาย )

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ราชาวดี วันที่ตอบ 2012-12-01 03:55:26


ความคิดเห็นที่ 3 (2318472)

 

อาเศียรวาท

                          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                        เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา

                                                   ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๕

         

                                       สรวมชีพอัญชลิตน้อม          ภักดี

                            อติเทพวงศ์จักรี                               เกริกฟ้า

                           ทวยราษฎร์รื่นรมณีย์                       เนาสวัสดิ์

                          รอยพระบาทผดุงหล้า                      ปกเกล้าชาวไทย

                                   วรชัยภูธเรศเจ้า                       จักรพาล

                         หมื่นทิพย์พระราชทาน                     สุขเกื้อ

                        สามพันกว่าโครงการ                        กอปรประโยชน์

                        เศรษฐกิจพอเพียงเอื้อ                     ชีพพ้นภยันตราย

                                สายธารปารเมศถ้วน                ทศธรรม

                       บุญพระเทียบทองคำ                        เพริศแพร้ว

                       พระเกียรติก่องคุรุกรรม                   ราชกิจ งามแฮ

                       ครูแห่งแผ่นดินแก้ว                         ยิ่งแล้วปรีชญา

                               สัมมาชีพสร้างชาติ                  ชนเกษม

                      สืบแผ่นดินอุ่นเอม                             สิริล้อม

                      น้ำท่าบริบูรณ์เปรม                           ปราโมทย์

                     ไพรพฤกษ์เพ็ญโภชพร้อม               ผ่องแผ้วพูนสยาม

                              ทรงภามทรงยศก้อง                กิตติไกร

                     น้ำพระราชหฤทัย                             ท่วมฟ้า

                     ทรงงานหนักเนื่องสมัย                    สมานชาติ

                     พระราชปณิธานกล้า                       เกียรติก้องไกวัล

                              ห้าธันวมาสล้ำ                         มหิทธา  นุภาพเอย

                     เฉลิมพระชนมพรรษา                      พิสุทธิ์พ้อง

                     รวมจิตเทิดศรัทธา                           ถวายชีพ

                     เผดียงพระตรีรัตน์ป้อง                   เปิดฟ้าสาธุการ

   

                                      ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

                     ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

                                         ( “ราชาวดี”  ประพันธ์ถวาย )

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ราชาวดี วันที่ตอบ 2012-12-01 03:58:06


ความคิดเห็นที่ 4 (2319276)

"ขอพระองทรงพระเจริญ"

ผู้แสดงความคิดเห็น รัตนโกสินทร์ศก วันที่ตอบ 2012-12-05 14:36:27


ความคิดเห็นที่ 5 (2319287)

 

ขอบคุณครับ

ยินดียิ่งที่ได้พบกัน 

หวังว่าคงจะได้อ่านงานชิ้นใหม่ในเร็วๆนี้

โชคดีครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ราชาวดี วันที่ตอบ 2012-12-05 16:02:17


ความคิดเห็นที่ 6 (2319387)

ชื่นชมในผลงานอย่างยิ่งครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ปุณณมี วันที่ตอบ 2012-12-06 09:13:03


ความคิดเห็นที่ 7 (2319412)

 

ขอบคุณครับ

ยินดีที่ได้พบกันอีก

คงจะได้เห็นผลงานคุณภาพเช่นเคยนะครับ โชคดีครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ราชาวดี วันที่ตอบ 2012-12-06 10:19:21[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.