ReadyPlanet.com


ขอความอนุเคราะห์จัดทำสรุปผลการแข่งขันเรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง
      
             ตามที่สมาคมฯ ได้จัดการแข่งขันประกวดกลอนสด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ผ่านมานั้น และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกลอนสดและได้รับรางวัลชนะเลิศนั้น
               ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนคคราชสีมา ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้รางวัลสำหรับนักศึกษาที่ทำชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย เช่นกรณีที่ชนะเลิศการแข่งขันทางวิชาการในระดับภูมิภาค จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน 1 ภาคเรียนเป็นต้น โดยในการยื่นคำร้องเพื่อขอรับรางวัลนั้น จะต้องแนบผลการแข่งขัน, เกียรติบัตรที่ได้รับ, โล่รางวัล..หรืออื่นๆ ประกอบด้วย
               จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า เอกสารที่นักศึกษาได้รับจากการแข่งขันนั้น เป็นโล่รางวัล และเกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขัน (ไม่ได้ระบุรางวัลที่ได้)
                ดังนั้นจึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ท่านได้กรุณา จัดทำสรุปผลการแข่งขันและระบุชื่อผู้ได้รับรางวัล เพื่อประกอบการพิจารณาให้รางวัลกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

               ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้หมายเหตุ
               1. นักศึกษาที่ได้รับรางวัลแข่งขันกลอนสด ม.รภ.นครราชสีมา  1.  น.ส.สุภิดา สกุลกัญจนา 2.นายปิยะพงษ์ เขตขันธ์ 3. น.ส. อารยา สมัครค้า

               2. การนำส่ง     เรียน  คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000
                                      
                             หรือ Fax 044-256103

 ผู้ตั้งกระทู้ NRRU (n_sakda69-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2012-12-03 13:48:42


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.