ReadyPlanet.com


สองโค้งสุดท้ายก่อนถึงวันหมดเขตส่งผลงานประกวดรางวัลนายอินทร์อวอร์ด (กวี)


นักกลอนทั้งหลายในที่นี่ มีมีผลงานอยู่อย่าช้า อย่าเช (อย่าเช ถิ่นใต้)

รีบส่งผลงานเข้าไปไปได้ ตามนี้นะครับ

ซึ่งตอนนี้เลื่อนหมดเขตวันส่งประกวดเดิม มาเป็น 29 ก.พ. 2555 นี้

อ้างอิง
http://www.amarinpocketbook.com/News/NewsDetail.aspx?id=1505

รายละเอียด ดังนี้ครับ

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดงานเขียนรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 13 ปี 2555

กติกาในการจัดส่งผลงานทุกประเภท

1.ไม่จำกัดเพศและอายุของผู้เขียน


2.เป็นผลงานที่ผู้เขียนมีชีวิตอยู่ขณะส่งผลงานเข้าประกวด


3.เป็น เรื่องที่เขียนขึ้นโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ไม่ลอกเลียน แปล หรือดัดแปลง จากผลงานของผู้อื่น หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว


4.ผลงานส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท


5.ผู้เขียนสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ประเภท


6.ต้นฉบับเป็นตัวพิมพ์คอมพิวเตอร์ แบบอักษร Cordia หรือ Angsana ขนาด 16 พ้อยด์ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับพิจารณาต้นฉบับลายมือ


7.ผู้เขียนต้องจัดส่งสำเนาต้นฉบับ รวมทั้งสิ้น 3 ชุด


8.กรณี ใช้นามแฝง ผู้เขียนต้องระบุชื่อ – นามสกุล พร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และ อีเมลแอดเดรส(ถ้ามี) ที่ติดต่อได้บนเอกสารแผ่นแรกเท่านั้น


9.ผลงานที่ไม่ผ่านการเข้ารอบจะไม่มีการส่งต้นฉบับคืนให้ เว้นแต่จะมีการติดต่อขอรับคืนด้วยตนเองภายใน 1 เดือน หลังจากการประกาศผล


10.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลใดรางวัลหนึ่ง หากผลงานที่ส่งประกวด ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การตัดสินที่คณะกรรมการกำหนด


11.ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุดกติกาในการจัดส่งผลงานในแต่ละประเภท

ประเภทสารคดี

1.เป็น เรื่องที่ส่งเสริมการเรียนรู้และอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ไม่จำกัดแนวเรื่องและรูปแบบการนำเสนอ อาทิ สารคดีท่องเที่ยว สารคดีชีวิต สารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ


2.เนื้อหามีความยาวไม่ต่ำกว่า 80 หน้ากระดาษ A4


3.อาจมีภาพประกอบเรื่องหรือไม่มีก็ได้ประเภทวรรณกรรมเยาวชน

1.เป็นเรื่องแต่งที่ส่งเสริมจินตนาการ


2.ไม่จำกัดความยาวของเรื่อง


3.อาจมีภาพประกอบเรื่องหรือไม่มีก็ได้ประเภทหนังสือภาพสำหรับเด็ก

1.เป็นหนังสือภาพที่ส่งเสริมจินตนาการสำหรับเด็กวัยอนุบาล-ประถมต้น(1-5ขวบ หรือ 6-9 ขวบ) ไม่จำกัดแนวเรื่องและเทคนิคการเสนอภาพ


2.เนื้อหามีความยาว 24 – 32 หน้า


3.ผู้ส่งงานต้องส่งแนวคิดรวบยอด (Concept) ของเรื่องมาด้วย


4.ผู้เขียนเรื่องและผู้วาดภาพอาจเป็นคนละคน หรือส่งงานเป็นกลุ่มหรือคณะได้ประเภทนวนิยาย

1.ไม่จำกัดเรื่องและรูปแบบการนำเสนอ


2.เนื้อหามีความยาวไม่เกิน 250 หน้ากระดาษ A4ประเภทเรื่องสั้น

1.ไม่จำกัดแนวเรื่องและรูปแบบการนำเสนอ


2.เนื้อหามีความยาวไม่เกิน 30 หน้ากระดาษ A4ประเภทกวีนิพนธ์

1.ไม่จำกัดรูปแบบ ฉันทลักษณ์และแนวเรื่อง


2.ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 10 สำนวนรางวัลชนะเลิศ

1.โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


2.เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท(ยกเว้นประเภทเรื่องสั้นและกวีนิพนธ์ 30,000 บาท)


3.Gift Voucher จากร้านนายอินทร์มูลค่า 5,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล(เฉพาะเรื่องสั้นและกวีนิพนธ์)

1.เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
3.Gift Voucher จากร้านนายอินทร์มูลค่า 1,000 บาทส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
ส่งมาที่  ฝ่ายการตลาดและแบรนด์-หนังสือเล่ม บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
65/101-103 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
(วงเล็บมุมซอง : โครงการประกวดงานเขียนรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด พร้อมระบุประเภทผลงานที่ส่งเข้าประกวด)

อ้างอิงจาง http://www.thaiwriter.net/forum01/index.php?topic=6670.0

......................................

 ผู้ตั้งกระทู้ พ่อไ่ข่นุ้ย (thara_num-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2012-01-16 09:36:38


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.