ReadyPlanet.com


งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ ๑๐


งาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ ๑๐”

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี กำหนดจัดงานประจำปี “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ ๑๐  ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔   ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี    เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  วันที่ ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๓   โดยในงานดังกล่าวจัดให้มีการสัมมนาวิชาการ  “ภาษาไทยในเชิงวรรณศิลป์ ครั้งที่ ๓” และการแข่งขันสักวากลอนสดระดับอุดมศึกษา   และระดับมัธยมศึกษา ในวันศุกร์ที่ ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔   เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป   ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจันทบุรี พบกับวิทยากรและคณะกรรมการตัดสินการประชันกลอนสดจากสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย เช่น  เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ชัยชนะ บุญนะโชติ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (เพลงลูกทุ่ง) ทองแถม นาถจำนง โชคชัย บัณฑิต อเนก แจ่มขำ  ยุทธ โตอดิเทพย์ สุธีร์ พุ่มกุมาร พินิจ นิลรัตน์ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี โทร.  ๐ ๓๙๓๐ ๗๒๖๑ – ๔ ต่อ ๑๐๒ โทรสาร ๐ ๓๙๓๐ ๗๒๖๘ หรือ ผศ.ดร.สุกัลยา ปริญโญกุล ประธานภาคตะวันออกสมาคม  นักกลอนแห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๙๘๒๐๘๒๖ผู้ตั้งกระทู้ ประชาสัมพันธ์ :: วันที่ลงประกาศ 2011-01-27 06:49:03


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2152027)

สนใจสอบถามสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนเพิ่มเติมได้นะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ด.ญ.พลอยสวย วันที่ตอบ 2011-02-09 11:56:10


ความคิดเห็นที่ 2 (2152156)

ขอบคุณครับ ไม่รบกวนเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนครับ เพราะมีเวลาน้อยและต้องไปทำงานให้คุ้มค่า

ผู้แสดงความคิดเห็น คณะกรรมการ วันที่ตอบ 2011-02-09 16:16:45


ความคิดเห็นที่ 3 (2153039)

อยากไปมากเลยเป็นศิษย์เก่าแต่ตอนนี้ติดงาน

ผู้แสดงความคิดเห็น ross วันที่ตอบ 2011-02-12 17:04:46


ความคิดเห็นที่ 4 (2156911)

 

งาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ ๑๐”
                  งานประจำปี “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ ๑๐  ระหว่างวันที่ ๑๐ -๑๔กุมภาพันธ์     ๒๕๕๔   ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี    เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการ  “ภาษาไทยในเชิงวรรณศิลป์ ครั้งที่ ๓” และดำเนินการแข่งขันสักวากลอนสดระดับอุดมศึกษา   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔   เวลา ๐๘.๓๐ น.    ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจันทบุรี  วิทยากรและคณะกรรมการตัดสินการประชันกลอนสดจากสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปที่จันทบุรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ เข้าพักค้างที่กระทิงรีสอร์ท  ประกอบด้วย ทองแถม นาถจำนง นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ชัยชนะ บุญนะโชติ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (เพลงลูกทุ่ง)  พิกุล บุญนะโชติ ศิลปินเพลงพื้นบ้าน   เอนก แจ่มขำ  ยุทธ โตอดิเทพย์   สุธีร์ พุ่มกุมาร พินิจ นิลรัตน์   ฐปกรณ์ โสธนะ  ชมพร เพชรอนันต์กุล  สุเมษย์  เมืองคำ โดยคณบดีฯ ผศ.เอกชัย ปริญโญกุลและผศ.ดร.สุกัลยา ปริญโญกุล ประธานภาคตะวันออกสมาคม  นักกลอนแห่งประเทศไทย เป็นผู้ประสานงาน    ประธานเปิดงานกิจกรรมวิชาการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสวก พงษ์สำราญ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
                กิจกรรมสัมมนาวิชาการ “ภาษาไทยในเชิงวรรณศิลป์ ครั้งที่ ๓” มีครูภาษาไทยและนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเต็มห้องประชุม วิทยากร โดยนายกทองแถม นาถจำนง บรรยายเรื่องของงานเขียนทั่วๆไป และนำเสนอเว็บไซต์สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกิจกรรม ต่างๆ หลังจากนั้น      ชัยชนะ บุญนะโชติ พิกุล บุญนะโชติ และ อ.ยุทธ โตอดิเทพย์ ร่วมกันเป็นวิทยากร ประกอบการสาธิตเรื่องของภาษากับบทเพลง กวี ดนตรีศิลป์ บรรยากาศสนุกสนานเป็นที่ชื่นชอบใจของผู้เข้าสัมมนา ภาคบ่ายเป็นพิธีเปิดงาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ ๑๐” โดยนายธีรเทพ ศรียะพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ได้เชิญ อ.ชัยชนะ บุญนะโชติ ร้องเพลงหลังพิธีเปิดงาน มีผู้ขอฟังเพลงดังของอาจารย์ชัยชนะ เช่น แม่แตงร่มใบ ล่องใต้ บางกอกน้อย ใจนางเหมือนทางรถ กลิ่นโคลนสาปควาย  รอยไถแปร เป็นต้น ประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรทอง  ๑ ทศวรรษ ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ประกาศเกียรติคุณ อ.ยุทธ โตอดิเทพย์ อดีตนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้านวรรณศิลป์
                                                                                                                                                                 
ผลการแข่งขันสักวากลอนสดระดับอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ     คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร               
นางสาววีณา วุฒิจำนง  นางสาวแกมกาญจน์ พิทักษ์วงศ์
รางวัลที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายพล พิมพ์โพธิ์   นางสาวนันทนา คนเที่ยง
รางวัลที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นายศิริชัย สีโสม (วิศวกรรมเคมี) นายณัฐวัฒน์ วรพรพงษ์ (วิศวกรรมเครื่องกล)
รางวัลชมเชย 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี
นายธันวา ฤทธิ์บุญ นายไตรลักษณ์ สุวงค์
รางวัลชมเชย 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายธีรพงษ์ มาพรม นางสาวสุพรรัตน์ สิริเลิศ
ผลการแข่งขันสักวากลอนสดระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ     โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จ. ปราจีนบุรี
นางสาวณัฐจรีย์พร ชุมทองนางสาวพิมพ์สวรรค์ เสียงเจริญ นางสาวกัลยรัตน์  กางถิ่น
รางวัลที่ 2 โรงเรียนกบินทร์วิทยา    จ. ปราจีนบุรี
นายจตุพร สีก่ำ นายวัฎธรรม คำขจร นางสาวสุพิชชา สิทธินิสัยสุข
รางวัลที่ 3 โรงเรียนนิคมวิทยา จ. ระยอง
นายตกานต์ พรมทอง นางสาวกัลยานี ปัดป้อง นายประสพชัย สุจิตรา
รางวัลชมเชย 1 โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ. ระยอง
นางสาวสโรชา ชนะศึกนางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ทิวะโตเด็กหญิงสุนารี สีหลวงเพ็ชร
รางวัลชมเชย 2 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จ. จันทบุรี
นางสาวขนิษฐา วังบอนนางสาววราภรณ์ โพธิวัฒน์นางสาวชยณัฐ ทองประหยัด
คณะกรรมการตัดสิน
๑ นายเอนก แจ่มขำ
๒.นายสุธีร์ พุ่มกุมาร
๓.นายฐปกรณ์ โสธนะ
๔.นายชมพร เพชรอนันต์กุล
๕.นายพินิจ นิลรัตน์
๖.นายสุเมษย์ เมืองคำ (ประสานงาน)
ผู้แสดงความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ วันที่ตอบ 2011-02-28 07:06:38


ความคิดเห็นที่ 5 (2157595)

ขออภัยด้วยครับ ขออนุญาตกล่าวนามผู้ให้การสนับสนุนร่วมกิจกรรมงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ ๑๐ ได้แก่ อ.สงัด ศรีสุโข นักกลอนอาวุโสจังหวัดระยอง ร่วมเป็นกรรมการตัดสินประชันกลอนสด คุณเทพ สิทธานี กวีและนักเขียนเจ้าของผลงานรวมบทกวีร่วมสมัย "วณิพก" และรวมสารคดี "เสือ ไต่ระห่ำ เส้นทางหฤโหด เที่ยวผจญภัย ไทย ลาว จีน เวียตนาม" คุณเทพ สิทธิธานีให้เกียรติมาร่วมสังสรรค์กับคณะของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยทุกปี ปีนี้ ดร.สุกัลยา ปริญโญกุล เชิญให้เป็นผู้ขยับกรับเสภา ขอบคุณคณะวิทยากรในนามเจ้าภาพ เป็นที่ชื่นชอบใจของ อ.ชัยชนะ บุญนะโชติ ศิลปินแห่งชาติ ตลอดทั้งผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน และขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จันทบุรี ที่ให้การต้อนรับคณะกรรมการและวิทยากรเป็นอย่างดี อบอุ่น ประทับใจยิ่ง ปีหน้าพบกันใหม่

ผู้แสดงความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ วันที่ตอบ 2011-03-02 05:30:14[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.