ReadyPlanet.com


คนอมตะ ฉวีวรรณ ปึกสูงเนิน


 

 

คนอมตะ ๑๗. ฉวีวรรณ ปึกสูงเนิน
 
หญิงโคราชใจเด็ดมาแต่ไหน
หญิงยิ่งใหญ่ย่าโม โต้ตอบศึก
ผู้นำทัพสัประยุทธ์สุดหาญฮึก
ด้วยสำนึกเกิดเพื่อไทยตายเพื่อไทย
 
ร้อยปีกว่าผ่านไปไม่เคลื่อนคลาด
หญิงโคราชยังกล้าหาญยังขานไข
ฉวีววรณ ปึกสูงเนิน เนินสูงใจ
ไม่หวั่นไหวภัยพาลรุกรานตน
 
ร้อยกว่าปีผ่านไปในกระแส
สังคมแปรแพ้กิเลสเหตุฉ้อฉล
เปลี่ยนสงครามข้ามชาติข้ามมณฑล
เป็นพิกลคนสยามสงครามกัน
 
ฉวีววรณเป็นกองหน้าประชาชน
ไม่จำนนคนโกง ขอรับฉัน
ไม่ก้มหัวให้อำนาจทายาททัณฑ์
ไม่ไหวหวั่นอำนาจคนร่วมพารา
 
มิถุนาฯ ๔๔ มีเสียงปืน
เขาหยิบยื่นความตายให้หลานย่า
เขาลอบยิงแม่ลูกสองยิงมารดา
เขาผลาญพร่าคุณธรรมนำสังคม
 
ย่าโมหลั่งน้ำตาอาดูรแสน
นี่คือแดนฉันปกป้องประคมหงม
เพื่อลูกหลานเป็นไทไร้ระทม
ใช่ถอยจมไทยฆ่าไทยใจมืดดำ
 
ร้อยเรียงและถ่ายภาพโดย เดชา เวชชพิพัฒน์
 
ฉวีวรรณปึกสูงเนิน
เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง.สูงเนินนครราชสีมาเป็น"กองหน้าประชาชน" ให้แก่หลายองค์กรทั้งองค์กรภาครัฐภาคเอกชนทั้งระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับสากล
เนื่องจากฉวีวรรณเป็นคนทำงานตรงไปตรงมารักความถูกต้องทำงานโปร่งใสและไม่ยอมอยู่ใต้อิทธิพลคนใดที่จะเก็บเกี่ยวเอาประโยชน์จากงบประมาณแผ่นดินหรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบรังแกประชาชนได้บวกกับเป็นแกนนำคนหนึ่งในการฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมโดยเฉพาะเรื่องเครือข่ายเหล้าพื้นบ้านแห่งประเทศไทยลักษณะการทำงานนางฉวีวรรณจึงสร้างความไม่พอใจให้แก่ผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นมาตลอด ทำให้นางฉวีวรรณหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องขัดเส้นทางผลประโยชน์ของใครบางคน และถูกยิงตายขณะอายุ ๓๕ปีเมื่อ ๒๑มิถุนายน๒๕๔๔  


ผู้ตั้งกระทู้ เดชา เวชชพิพัฒน์ (boodoo44-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2011-07-06 12:18:15


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2196668)

เนื่องในเดือน ภาษาไทย (29 กค.)

ผมขอรณรงค์ให้ออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้อง เพราะทุกวันนี้คนรุ่นใหม่จะออกเสียงว่าดังนี้

คนอมตะ ๑๗. ฉวีวรรณ ปึกสูงเนิน
 
หญิงโคร้าชใจเด็ดมาแต่ไหน
หญิงยิ้งใหญ่ย้าโม โต๊ตอบศึก
ผู้นำทัพสัประยุทธ์สุดหาญฮึก
ด๊วยสำนึกเกิดเพื้อไทยตายเพื้อไทย
 
ร้อยปีกว่าผ่านไปไม้เคลื้อนคล้าด
หญิงโคร้าชยังกล้าหาญยังขานไข
ฉวีววรณ ปึกสูงเนิน เนินสูงใจ
ไม้หวั่นไหวภัยพาลรุกรานตน
 
ร้อยกว่าปีผ่านไปในกระแส
สังคมแปรแพ้กิเลสเหตุช้อฉล
เปลี่ยนสงครามค้ามช้าติค้ามมณฑล
เป็นพิกลคนสยามสงครามกัน
 
ฉวีววรณเป็นกองน้าประชาชน
ไม้จำนนคนโกง ขอรับฉัน
ไม้ก๊มหัวใฮ้อำนาจทาย้าททัณฑ์
ไม้ไหวหวั่นอำน้าจคนร้วมพารา
 
มิถุนาฯ ๔๔ มีเสียงปืน
เขาหยิบยื้นความตายใฮ้หลานย่า
เขาลอบยิงแม้ลูกสองยิงมารดา
เขาผลาญพร้าคุณธรรมนำสังคม
 
ย้าโมหลั่งน้ำตาอาดูรแสน
นี้คือแดนฉันปกป๊องประคบหงม
เพื้อลูกหลานเป็นไทไร้ระทม
ใช้ถอยจมไทยฆ้าไทยใจมืดดำ
 
ร้อยเรียงและถ่ายภ้าพโดย เดชา เวชชพิพัฒน์

เราต้องเลือกเอาเสียงภาษาพูด หรือหลักไวยากรณ์

ถ้าเลือกเสียงพูดก็ต้องเขียนแบบนี้ หรือถ้าเลีอกไวยากรณ์ก็ต้องออกเสียงให้ถูก

ผู้แสดงความคิดเห็น ประมุข วันที่ตอบ 2011-07-17 10:46:47[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.