ReadyPlanet.com


นิราศภาณุรังษี


นิราศภาณุรังษี      

                                                       หนาวน้ำค้างข้างแม่กลองสีทองกล่ำ

  ภาณุมาศสาดแสงสำแดงนำ                               พิณพาทย์น้ำพร่ำพร้อมย้อมหทัย

 มโหรีมีวิหกเหล่านกร้อง                                        ซึ้งทำนองซ้องเสียงสำเนียงใส

ผู้กองหนุ่มชุ่มจิตสะกิดใจ                                      วิเวกไหวฤทัยหวานวิญญาณกวี

เพียงเอนอิงพิงสนบนพรมหญ้า                           ทั่วธาราปรากฎบทวิถี

ภาพตำนานทหารช่างกลางวารี                           ชลธีลีลามาหมดมวล

จับปากกาจาระไนไขลิขิต                                     กลอนประดิษฐ์วิจิตรคมสมสงวน

เป็นจารึกศึกษามีค่าควร                                      ผู้ใคร่หวนครวญหาอดีตไกล

แต่โบราณกาลก่อนตอนเชียงแสน                      คือดินแดนโยนกดิลกมไห   

 เม็งรายเจ้าจอมกษัตริย์องค์ฉัตรชัย                    ลิขิตไว้ มังรายศาสตร์ แห่งราชครู

เป็นตำราปกครองเพื่อป้องชาติ                           แบ่งอำนาจราชสงครามไว้งามหรู

 แสนยานุภาพราบม้าล่าริปู                                  พลช้างคู่เคียงกษัตริย์ยุทธหัตถี

 จนล่วงยุคสุโขทัยที่ไร้ทุกข์                                     เข้าสู่ยุคทองจรุงนามกรุงศรี

อยุธยายิ่งมหายอดธานี                                        แบ่งโยธี จาตุรงคเสนา

ทหารราบเรียกว่า พลานึก                                   แต่ผนึกปืนใหญ่ไว้แน่นหนา 

ทหารช้าง คชานึก คึกฤทธา                                 ทหารม้า หัยนึก คึกฉกรรจ์

ทหารช่าง เรียกว่า รถานึก                                   คุมรถศึกล้อเกวียนดูเปลี่ยนผัน

ไม่เหมือนงานทหารช่างปัจจุบัน                           ทั้งรบสรรพ์ก่อสร้างทางสะพาน                                   

ลุสมัยวิไลวัฒน์รัตน์โกสินทร์                               ยุคแผ่นดินแดนทองของทหาร

อาณานิคมข่มขู่ริปูราน                                         รุกสู่ฐานถิ่นไทยไม่ย่ำเกรง

ปางสมเด็จพระปิยมหาราช                                  มหาอำนาจขู่ถล่มจะข่มเหง

 ทั้งขวาซ้ายใต้เดือดเลือดละเลง                           ธ โอดเปล่งเปลื้องประชวรครวญกวี

ตะปูดอกใหญ่ตรึ้ง         บาทา อยู่เฮย
      
จึงบ่อาจลีลา                   คล่องได้
     
เชิญผู้ที่เมตตา                แก่สัตว์ ปวงเฮย
     
ชักตะปูนี้ให้                    ส่งข้าอัญขยม

                                    เจ็บนานนึกหน่ายนิตย์     มนะเรื่องบำรุงกาย
                        
   ส่วนจิตบ่มีสบาย                  ศิระกลุ้มอุราตรึง
                        
   แม้หายก็พลันยาก               จะลำบากฤทัยพึง
                         
ตริแต่จะถูกรึง                    อุระรัดและอัตรา
                               กลัวเป็นทวิราช                บ่ตริป้องอยุธยา
                        
  เสียเมืองจึงนินทา               บ่ละเว้นฤวางวาย
                         
คิดใดจะเกี่ยงแก้                 ก็บ่พบซึ่งเงื่อนสาย
                        
สบหน้ามนุษย์อาย              จึงจะอุดแลเลยสูญ

   (พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)

 พระจุลจอมฯตรอมในพระทัยยิ่ง            สยามมิ่งเมืองแมนแดนศักดิ์ศรี

                        บรรพบุรุษสุดพิทักษ์รักปฐพี                หากเสียทีสิ้นไทยคงไร้นาม

                        เคยเสด็จเห็นอินเดียสิงคปุระ               ธ มานะจะวิวัฒน์รัฐสยาม

                        ให้เจริญรุดหน้าพยายาม                      ปรับเปลี่ยนตามตะวันตกยกเครื่องไทย

จัดกรมกองผองพหลรณฤทธิ์                               ตามอังกฤษเฉียบฉกรรจ์ทันสมัย

วิชาการทหารช่างล้าหลังไกล              กงสุลใหญ่อังกฤษประสิทธ์วิชา

โดย มร.เฮนรี่ อาลบาสเตอร์             ผู้เลิศเลอเกียรติศักดิ์เป็นหนักหนา

ต้นสกุลพระราชทาน เศวตศิลา          ท่านเมตตาหาช่างร่วมสร้างเมือง

ได้ตัวนาย เจมส์ เอฟ แมคคาธี         ช่างแผนที่มีชื่ออันลือเลื่อง

การแผนที่ทหารไทยได้รุ่งเรือง              รังวัดเมืองหลักแคว้นทั่วแดนไทย

ชาวอังกฤษคิดของานก่อสร้าง            สัมปทานงานทางวางเงื่อนไข

พระจุลจอมฯมิยอมตามด้วยความนัย           ทรงหมายใจตั้งทหารอินยิเนีย

ให้ฝึกช่างทางสะพานงานถนน             สร้างบุคคลคุ้มทุนไม่สูญเสีย

วิสัยทัศน์กษัตริย์ไทยกว้างไกลเคลียร์     กองทหารอินยิเนียพัฒนา

งานโยธาก้าวล้ำนำสมัย              การรถไฟถนนมีทั่วทิศา       

ทางสะพานทั่วรัฐพัฒนา                       มีไฟฟ้าศรีวิไลใหม่อมร

หนึ่งผลงานทางสะพานควรจารจด      มีปรากฎเกริกอยู่อนุสรณ์

สะพานเหล็กนามว่าจุฬาลงกรณ์       มีไม้หมอนเรียงรางอย่างโบราณ

ครั้งสงครามไทยญี่ปุ่นวุ่นยกใหญ่        หัวรถไฟตกคลองแม่กลองฉาน                                           

หลายสิบปีมีในใต้สะพาน                   เป็นตำนานขานคู่ราชบุรี

พระจุลจอมฯโปรดงานทหารช่าง         ที่เสริมสร้างสกนธ์ไทยวิไลศรี

ทรงให้ปรับเปลี่ยนกองอินยินีย์            เป็นกรมทหารช่างนี้แต่นั้นมา

มีเจ้าชายบุรฉัตรไชยากร                   วางขั้นตอนสอนฝึกการศึกษา

ทหารช่างก้าววิวัฒน์พัฒนา                 จนรุดหน้าเกริกไกรในแผ่นดิน

น้อมรำลึกพระวรวงค์องค์หน่อนาถ     ผู้ปรีชาสามารถทุกศาสตร์ศิลป์

กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน       พระชนม์สิ้นพระนามอยู่คู่ไผท

เป็นโอรสพระองค์ที่ ๓๕                        แห่งปิยมหาราชานิรัติศัย

ต้นสกุลพระราชทานว่า ฉัตรไชย        ประสูติในเจ้าจอมวาดราชนิกูล

ธ ศึกษาวิศวกรรม ณ เคมบริดจ์         นายร้อยช่างอังกฤษบัณฑิตศูนย์-

วิชาการชาญช่างพรั่งเพิ่มพูน                               เป็นแสงสูรย์ส่องทางเหล่าช่างไทย

ทรงฝึกสอนนายร้อยไทยในงานช่าง    ทรงเสริมสร้างเทคโนโลยีใหม่

วิทยุสื่อสารงานรถไฟ                            การบินไทยคมนาคมอุดมเรือง

ไปรษณีย์โทรเลขมีพร้อมสรรพ์            ขุดน้ำมันจดตรวจสำรวจเหมือง

โทรศัพท์โทรทัศน์จำรัสเมือง                 ธ ปราดเปรื่องเลื่องรัฐวิวัฒน์ไทย

ลุสมัยจอมพสกพระปกเกล้าฯ             พระผ่านเผ้าพระราชทานงานยิ่งใหญ่

เป็นอภิรัฐมนตรีที่เกรียงไกร                  คู่พระทัยไว้ปรึกษาราชการ

อนิจจาปฏิวัติรัชเผด็จ                            การสำเร็จเสร็จราวรัฐประหาร

อธิปไตยเบ็ดเสร็จเผด็จการ                  เป็นตำนานลาญร้าวฉาวแผ่นดิน

โอ้อนาถพระบาทเจ้าปกเกล้าฯไท้       นิราศไกลไร้สถานพิมานศิลป์

สวรรคตกำสรดแสนต่างแดนดิน            เป็นมลทินประวัติศาสตร์ให้ราษฎร์ครวญ

สุดระทมกรมพระกำแพงเพ็ชรฯ           ต้องระเห็จต่างแดนแสนกำสรวล

สิ้นพระชนม์โพ้นประเทศเทวษครวญ  มิคืนหวนเมืองไทยอาลัยลา

พระบิดาทหารช่างผู้สร้างชาติ             กวีราชวัลลภนบเกศา                                         

นิราศภาณุรังษีที่เรียงมา                     แทนมาลากราบก้มบังคมคัล

พระวิญญาลาไกลโปรดได้รู้                 พระคุณอยู่คู่หทัยไม่แปรผัน

พระเกียรติกู่ก้องไกลไปชั่วกัลป์           น้อมกตัญญุตาถวายตราบวายชนม์

 

 นิราศ....จากหนุ่มร้อย         คำเรียง

ภาณุ....จำรัสเพียง               เท่านั้น

รังษี...ผ่องผุดเผดียง          เสียงทิพย์ กวี

จบ....อย่างวางเชิงชั้น           อ่านแล้วยอขยม

 ผู้ตั้งกระทู้ กวีราชวัลลภ :: วันที่ลงประกาศ 2012-03-24 00:15:05


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.