ReadyPlanet.com


พานแว่นฟ้า


จะมีการประกวดวรรณกรรมการเมืองพานแว่นฟ้า 2555 หรือไม่ ทำไมเงียบจัง  หรือรู้กันเฉพาะผู้เเข้าร่วมค่ายวรรณกรรมการเมืองเท่านั้น ใครพอไขความกระจ่างได้บ้าง ช่วยตอบทีผู้ตั้งกระทู้ กาหลง :: วันที่ลงประกาศ 2012-03-26 14:21:33


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2263252)

อยากรู้เหมือนกันครับ ปกติจะหมดเขตส่งประมาณปลายเดือนเมษา แต่นี่จะต้นเมษาอยู่แล้วยังเงียบอยู่เลย มีเงื่อนงำแน่ๆ ทำให้อดคิดในทางร้ายไม่ได้จริงๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น เดือนช่วงเด่น พร่างฟ้า ดาดาว วันที่ตอบ 2012-03-27 21:18:40


ความคิดเห็นที่ 2 (2263254)

 หลังจากเมนท์ข้างบนเสร็จ ค้นหาไปมาๆบนกู้เกิ้ลก็เจอเลยครับเลย เอามาฝากให้ตามลิงค์และข้อความด้านล่างนี้ ต้องขอบคุณSteve Jobs จริงๆครับ ห้าๆๆๆ

 

http://www.thaiwriter.net/forum01/index.php?PHPSESSID=c0e1eac5b1a13d768ff958cc7ad21a5a&topic=7113.0

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
เชิญส่งเรื่องสั้นและบทกวีการเมือง ชิงรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๕
เงินรางวัลรวม  ๓๖๐,๐๐๐ บาท
เปิดรับผลงานเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ (ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ประกาศผลการตัดสิน วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ มอบรางวัลวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมือง โดยใช้ศิลปะถ่ายทอดความรู้สึกสะท้อนภาพการเมืองและสังคม หรือจินตนาการถึงการเมืองและสังคมที่ต้องการในรูปแบบของเรื่องสั้นและบทกวี
๓.เพื่อสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองให้มีส่วนปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตย
คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
ประชาชนทั่วไป
ลักษณะและหลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด
๑.เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเอง ไม่ลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงจากเรื่องใดๆ  หากมีการลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้เขียนจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
๒.เป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่มาก่อนการตัดสินของ   คณะกรรมการ
๓.ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ส่งผลงาน
๔.ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด มีสิทธิส่งผลงานประเภทละ ๑ เรื่อง
๕.ห้ามใช้ชื่อผู้อื่นส่งผลงานแทนตนเองอย่างเด็ดขาด กรณีผลงานใดมีข้อสงสัย คณะกรรมการอาจใช้ดุลยพินิจเชิญผู้ส่งผลงานมาชี้แจง
๖.ผลงานที่ส่งเข้าประกวด คณะกรรมการจะไม่ส่งต้นฉบับคืน
๗.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
๘.การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัลครั้งแรก ให้เป็นสิทธิและดุลยพินิจของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ลักษณะเรื่องสั้นการเมือง
เป็นผลงานวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น ต้นฉบับผลงานต้องเป็นภาษาไทย และพิมพ์ลงในกระดาษ เอ ๔ จำนวนไม่เกิน ๑๐ หน้าโดยประมาณ หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด ๑๖ ตัวพิมพ์ (๑๖ พอยท์)
ลักษณะบทกวีการเมือง
เป็นผลงานวรรณกรรมประเภทบทกวี หากเป็นฉันทลักษณ์แบบแผน ขนาดความยาว ๖ - ๑๒ บท หรือเป็นบทกวีรูปแบบอื่น (กลอนเปล่าหรือรูปแบบ คำประพันธ์ที่สร้างขึ้นใหม่) ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ เอ ๔  พิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด ๑๖ ตัวพิมพ์ (๑๖ พอยท์) หากเขียนด้วยลายมือให้เขียนตัวบรรจง

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน
๑.เนื้อหาสาระเป็นไปตามวัตถุประสงค์
๒.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๓.มีอรรถรส ชวนอ่าน และมีคุณค่าในเชิงวรรณศิลป์
๔.สำนวนภาษาถูกต้องเหมาะสม
๕.มีองค์รวมของความเป็นวรรณกรรม
๖.การตัดสินแบ่งออกเป็น ๓ รอบ
๖.๑ คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
๖.๒ คณะอนุกรรมการคัดเลือก
๖.๓ คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๕  ตัดสินรอบสุดท้าย
๗.ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทำผิดหลักเกณฑ์จะด้วยวิธีการใดก็ตาม คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัลพร้อมเงินรางวัล
รางวัล ประเภทเรื่องสั้นการเมือง /ประเภทบทกวีการเมือง
๑.รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ ๑ รางวัล ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตรของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาและเงินรางวัล รางวัลละ ๕๐,๐๐๐ บาท
๒.รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทละ ๑ รางวัล ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตรของประธานวุฒิสภาและรองประธานรัฐสภาและเงินรางวัล รางวัลละ ๓๐,๐๐๐ บาท
๓.รางวัลชมเชย ประเภทละ ๑๐ รางวัล ได้รับเกียรติบัตรของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา
และเงินรางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ :
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร
สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
วงเล็บมุมซอง (ประกวดวรรณกรรมการเมือง รางวัล “พานแว่นฟ้า”)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๑๕ - ๘

 

 

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เดือนช่วงเด่น พร่างฟ้า ดาดาว วันที่ตอบ 2012-03-27 21:24:44


ความคิดเห็นที่ 3 (2263441)

ขอบคุณครับที่แบ่งปัน ขอให้คุณเดือนดวง คว้ารางวัลปีนี้นะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น กาหลง วันที่ตอบ 2012-03-28 16:33:40[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.