ReadyPlanet.com


๕ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล


 กาพย์ฉบัง ๑๖

         ๐ วันที่ห้าพฤษภาคม                   ศุภฤกษ์อุดม

เนื่องในฉัตรมงคลวาร

         ๐ พระองค์ทรงพระราชทาน         ปฐมราชโองการ

ชาวไทยใฝ่ใจจดจำ

         ๐ "เราครองแผ่นดินโดยธรรม       เพื่อจะน้อมนำ

ประโยชน์สุขแด่ชาวสยาม"

         ๐ นี่คือปณิธานอันงาม                  สมดั่งพระนาม

ภูมิพลพลังแผ่นดิน

         ๐ ประกอบราชกิจอาจิณ              เสโทหลั่งริน

เสด็จถิ่นห่างไกลกันดาร

         ๐ สำรวจหาแหล่งแห่งธาร           ก่อเกิดโครงการ

ช่วยประชาชนมากมาย

         ๐ เขื่อนชลประทานเหมืองฝาย    คูคลองระบาย

ส่งน้ำหล่อเลี้ยงเกษตรกรรม

         ๐ ด้วยบารมีองค์ทรงธรรม            ทรงช่วยชี้นำ

ปวงชนอยู่อย่างพอเพียง

         ๐ ไม่สดับขับกล่อมสำเนียง         อยู่ในวังเวียง

แต่เสด็จเยี่ยมราษฎ์ทั่วไทย

         ๐ เมื่อเกิดพิบัติภัยใด                    มุ่งในพระทัย

บรรเทาทุกข์ร้อนผ่อนคลาย

         ๐ พสกนิกรทั้งหลาย                    รวมใจน้อมถวาย

พรชัยให้ทรงพระเจริญ ฯผู้ตั้งกระทู้ ประสงค์ กลิ่นขจร (psongkkj-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2013-05-04 09:03:52


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.