ReadyPlanet.com


ประสพโชค เย็นแข นักกลอนอาวุโส นักเขียนรางวัลนราธิป เสียชีวิต


 สมาคมนักกลอนขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย ต่อการจากไปของ ประสพโชค เย็นแข นักกลอนอาวุโส นักเขียนรางวัลนราธิป เมื่อเวลาประมาณตีสองคืนวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 กำหนดรดน้ำศพที่วัดบางเตย ถ.นวมินท์ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. วันนี้ (๘ พ.ค. ๕๖) 


๐ ประสพ รักพี่พร้อง พวกกลอน
โชค ชยะร่วมสโมสร กวิกล้า
เย็น จิตพี่เปรียบพร บทเลิศ
แข ประดับคู่หล้า หล่อเลี่้ยงวรรณศิลป์ ๐
ทองแถม นาถจำนง ๘ พ.ค ๒๕๕๖

คำประกาศเกียรติคุณรางวัลนราธิป ประจำปี ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นปีที่ท่านได้รับ

รางวัลนราธิป ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ อันเป็นปีที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งครบ ๓๐ ปี ประจวบกับในปี ๒๕๔๔ เดียวกันนี้ เป็นปีครบรอบ ๑๑๐ พรรษาของศาสตราจ...ารย์พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ (๒๔๓๕ - ๒๕๑๙) และครบรอบ ๑๐ ปีที่ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศยกย่องให้พระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลกที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดย นายประภัสสร เสวิกุล เป็นนายกสมาคมฯ จึงดำริให้มีรางวัลนราธิปขึ้น ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ ท่านผู้หญิง หม่อมราชวงศ์วิวรรณ เศรษฐบุตร ทายาทของพระองค์ในการเชิญพระนาม “นราธิป” มาเป็นชื่อรางวัลรางวัลนราธิปมอบให้นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ กวี นักแปล และบรรณาธิการอาวุโสที่สร้างสรรค์ผลงานมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน และผลงานเป็นที่ยกย่องอย่างกว้างขวาง

ในปี ๒๕๕๔ เป็นปีที่ครบรอบ ๑๒๐ ปีของศาสตราจารย์พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ขอประกาศเกียรติให้นักเขียน นักแปล นักหนังสือพิมพ์และหรือบรรณาธิการอาวุโส ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ได้รับรางวัลนราธิป 

คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ (กุลทรัพย์ รุ่งฤดี) 
นายฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ (พนมเทียน)
นายชูชาติ ชุ่มสนิท 
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่
นายบรรเจิด ทวี (ไก่อ่อน, แดง ระวี)
นายบุญสืบ ชื่นทรวง
นายประสพโชค เย็นแข
นางเพ็ญศรี เคียงศิริ (นราวดี)
นายพลศรี คชาชีวะ
นางรัชนี ศรีไพรวรรณ
ศาตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ดร.วิจิตร บุณยะโหตระ
นายวิญญู อังคณารักษ์
นางสุกัญญา ชลศึกษ์ (กฤษณา อโศกสิน, 
กัญญ์ชลา, สไบเมือง)
นางสมนึก สูตะบุตร (บุษยมาส) 
ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก 
นางอมรา จรรยงค์ 
สมาคมฯ ซาบซึ้งในความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้มาก่อน และขอประกาศเกียรติให้ทราบทั่วกัน 

นายเจน สงสมพันธุ์
๙ มกราคม ๒๕๕๕


ผู้ตั้งกระทู้ webmaster :: วันที่ลงประกาศ 2013-05-08 18:46:15


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2356131)

 

ประสพโชค เย็นแข
ชีวิตในวัยเยาว์
          เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ. ศ.๒๔๗๔ ปีมะแม ที่บ้านถนนพญาไท จังหวัดพระนคร (ปัจจุบันกรุงเทมหานคร) ครอบครัวฐานะปานกลาง มีพี่น้อง ๗ คน ประสพโชคเป็นบุตรคนสุดท้อง ปัจจุบันพี่ทั้ง ๖ คน ถึงแก่กรรมหมดแล้ว เหลือตัวคนเดียวที่ยังสืบสกุลอยู่ พี่ชายของประสพโชคที่รู้จักกันดีเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังได้แก่ชาญ เย็นแข นักร้องเสียงอมตะของวงการเพลงลูกทุ่งไทยประสพโชคเข้ารับการศึกษาเบื้องต้นเมื่อ พ. ศ.๒๔๘๑ ตามลำดับ ดังนี้ ชั้นประถมปีที่ ๑ – ชั้นประถมปีที่ ๒ โรงเรียนแสวงวิทยา ถนนราชดำเนินกลาง พ. ศ.๒๔๘๑ ชั้นประถมปีที่ ๓- ชั้นมัธยมปีที่ ๓ โรงเรียนนันทศึกษา ถนนพระราม ๕ พ.ศ.๒๔๘๓ – ๒๔๘๙    ชั้นมัธยมปีที่ ๔-ชั้นมัธยมปีที่ ๖ โรงเรียนมัธยมวัดราชาธิวาส พ. ศ.๒๔๙๐ – ๒๔๙๒ และเรียนต่ออาชีวศึกษาที่โรงเรียนพาณิชยการพระนคร สำเร็จการศึกษา ๒๔๙๕ บรรพชาอุปสมบทที่วัดสุทัศน์เทพวราราม เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๔๙๖ ได้รับฉายานามว่า “อนาวิโล” มีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ อยู่ในร่มกาสาวพัสตร์ ๑ พรรษา จึงลาสิกขาบทเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๔๙๖
ชีวิตวัยทำงาน
                ประสบโชคเข้ารับราชการที่กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เมื่อ พ. ศ.๒๔๙๖ กระทั่งถึง พ. ศ.๒๔๙๙จึงอำลาชีวิตราชการ โดยได้รับยศทหารครั้งสุดท้ายเป็น “จ่าเอก”  สาเหตุที่ลาออกเพราะงานไม่สัมพันธ์กับวิชาชีพที่เล่าเรียนมา ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายหน้าที่รับผิดชอบจึงลาออกจากทหารเรือและได้เข้าทำงานใหม่ที่องค์การ ร.ส.พ.ในหน้าที่แผนกตรวจรายจ่ายสังกัดกองบัญชี ร.ส.พ. เมื่อ พ. ศ.๒๔๙๙ –๒๕๐๓ ระหว่างทำงานที่ ร.ส.พ.ได้ใช้เวลาตอนกลางคืนหารายได้พิเศษ โดย จัดรายการเพลงสถานีวิทยุกระจายเสียงต่างๆหลายแห่ง โดยมีรายได้บ้างจากสปอนเซอร์ เพราะเป็นงานที่รักที่ชอบ และมีรายการกลอนประกอบเพลงสัปดาห์ละครั้งๆละครึ่งชั่วโมง (ทำให้แก่สถานีวิทยุที่มีเวลาว่างจากโฆษณาฟรี)  เข้ารับราชการใหม่ที่กรมการสัตว์ทหารบก ตั้งแต่ พ. ศ.๒๕๐๓ และเทียบยศใหม่เป็น “สิบเอก” โดยนับอายุราชการต่อเนื่องจากทหารเรือมารวมด้วย
                จากการที่ได้ใช้เวลานอกราชการจัดทำรายการเพลงเป็นงานพิเศษนั้นทาง กอ.รมน. โดย บก.ปค.(กองบัญชาการปราบคอมมิวนิสต์) ได้ขอยืมตัวไปจากต้นสังกัด เพื่อไปทำหน้าที่ปฏิบัติการจิตวิทยา ให้ไปทำหน้าที่เป็นพนักงาน ปจว.ของหน่วย ทำให้ได้เดินทางตระเวรและโยกย้ายหน่วยไปปฏิบัติงานตามท้องที่ “สีแดง” ทั้งทางภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคใต้ เช่น มุกดาหาร สกลนคร นครพนม นครศรีธรรมราช ยะลา นราธิวาส เชียงราย และเป็นโฆษกสถานีวิทยุ 909 สกลนคร สถานีวิทยุ 912 นราธิวาส เป็นเวลาถึง ๖ เดือน (พ.ศ.๒๕๐๘-๒๕๑๓) และลาออกจากราชการ เมื่อ พ. ศ.๒๕๑๓
                การลาออกจากราชการทหาร เนื่องจากรายได้น้อย เงินเดือนของทหารที่มียศ “จ่าสิบเอก” ขณะนั้นเงินเดือน ๑,๐๐๐ บาท การครองชีพและการเลี้ยงครอบครัวต้องฝืดเคืองอย่างยิ่ง ประกอบกับทางสถานีวิทยุ ปตอ. โดยผู้ดำเนินการสถานีต้องการตัวไปทำหน้าที่ฝ่ายจัดรายการ และจะมีรายได้เป็นค่าตอบแทนมากกว่าเดิมเมื่อรวมเงินบำนาญที่ได้รับจากทางทหารก็ยิ่งทำให้มีรายได้ประจำเดือนสูงกว่าเดิมมากขึ้น ๓ เท่าตัวพอที่จะทะนุบำรุงดูแลครอบครัวได้ตลอดรอดฝั่ง อีกทั้งภรรยาก็รับราชการมีรายได้พอสมควรที่จะร่วมกันในกิจกรรมต่างๆอันเป็นภาระของครอบครัวอีกด้วย เพราะค่าของเงินเมื่อ ๕๐ ปีที่แล้วกับปัจจุบันผิดกันมาก
ชีวิตครอบครัว
                ได้เข้าสู่พิธีสมรสกับ ร.ท.หญิงพวงทอง วิจิตระกะ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๐๔ (เมื่อสมรสนั้นภรรยามียศเป็น ส.ท.หญิง) ปัจจุบันมีบุตรสาว ๒ คน ซึ่งต่างคนก็เป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้ว คือนางสาวผาณิต และนางสาวฐิติพร รวม ๔ ชีวิตของครอบครัวนี้ พักอยู่ ณ บ้านเลขที่ ๕๓/๔๕ ซอยนวมินทร์ ๑๐๕ ถนน    นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐
งานวรรณกรรม
                ประสพโชค เย็นแข น้องชายร่วมสายโลหิตนักร้องดังชาญ เย็นแข ดำเนินชีวิตไม่ห่างพี่ชายนักด้วยการอำลาเครื่องแบบทหารมาเป็นนักแต่งเพลง นักกลอน และนักจัดรายการวิทยุ รายการกลอนนึกฝันของเขาดังมากในอดีต  ปิดท้ายรายการต้องเชือดเชือนใจคนเล่นด้วยนิทานอีสปคำกลอน ซึ่งสร้างความมันในอารมณ์ให้สนธิกาญจน์ยิ่งนัก ถึงขนาดขอให้เขียนอย่าให้ขาดแล้วจะรวมพิมพ์เป็นเล่มให้ แต่ลมพัดเปลี่ยนทางเขาต้องอำลาสถานี ขส.ทบ.ไปเป็นนักวิทยุภูธรเสียหลายปี กลอนจากนิทานอีสปจึงหยุดชะงักไป......(สนธิกาญจน์ รวมบทกลอน ๓๐ เพื่อนนักกลอน)
                ประสบโชค เป็นนักกลอนร่วมสมัยมีความสามารถในการเล่นสักวากลอนสด ตระเวณเล่นกลอนสดร่วมกับคณะมาประมาณ ๕๐ ปี เป็นวิทยากรกิจกรรมภาษาไทย กรรมการตัดสินวรรณกรรมของหน่วยงานทั้งภาครับและเอกชน มีผลงานเผยแพร่ทั้งของตนเองและรวมกับเพื่อนๆเป็นจำนวนมาก และเป็นที่ปรึกษาของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย อดีตกรรมการบริหารสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้รับประกาศเกียรติคุณนักเขียนรางวัลนราธิป ประจำปี พ. ศ.๒๕๕๔ (เรียบเรียงข้อมูลจากต้นฉบับที่จัดทำเป็นหนังสือที่ระลึกนักเขียนรางวัลนราธิป ประจำปี ๒๕๕๔)
ผู้แสดงความคิดเห็น ยุทธ โตอดิเทพย์ วันที่ตอบ 2013-05-09 06:17:49


ความคิดเห็นที่ 2 (2356253)

ด่วนมาก ขอเชิญชวนเขียนคำไว้อาลัยเพื่อรวมรวมเป็นหนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ "ประสพโชค เย็นแข" วันอังคารที่ ๑๔ พฤาภาคม ๒๕๕๖ ณ เมรุวัดบางเตย คลองกุ่ม กรุงเทพมหานคร

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ วันที่ตอบ 2013-05-09 10:34:02


ความคิดเห็นที่ 3 (2356255)
          "ประสพโชค เย็นแข"
 
๐ ประสพ รักพี่พร้อง   พวกกลอน
โชค ชยะร่วมสโมสร   กวิกล้า
เย็น จิตพี่เปรียบพร     บทเลิศ
แข ประดับคู่หล้า       หล่อเลี่้ยงวรรณศิลป์ ๐
 
                                ทองแถม นาถจำนง
                     นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
                                  ๘ พ.ค ๒๕๕๖
ผู้แสดงความคิดเห็น ทองแถม นาถจำนง วันที่ตอบ 2013-05-09 10:38:59


ความคิดเห็นที่ 4 (2356275)

สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นักเขียนรางวัลนราธิป นักกลอนอาวุโส "ประสพโชค เย็นแข" วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ศาลา ๒ วัดบางเตย ซอยนวมินทร์ ๖๐ คลองกุ่ม กทม.พระราชทานเพลิงศพ วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น.

ผู้แสดงความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ วันที่ตอบ 2013-05-09 10:55:53


ความคิดเห็นที่ 5 (2356278)

อาลัย พี่โชค

 

 


ใบไม้ร่วงอีกหนึ่งใบใต้ควงต้น
ทยอยหล่นร่อนถลาพาใจหาย
ประสพโชคเย็นแขแก่เจ็บตาย
ละร่างกายเหลือดีเห็นไว้เป็นตรา
กังวานกลอน ยังตรึก ยังนึกฝัน
สายสัมพันธ์ กล่อมเห่ เสน่หา
เป็นนักกลอนร่วมสมัยแต่ไรมา
ขอพบหน้า ประสพโชค ณ โลกทิพย์

 

 


บุญครอง คันธฐากูร

 

ผู้แสดงความคิดเห็น บุญครอง คันธฐากูร วันที่ตอบ 2013-05-09 11:04:45


ความคิดเห็นที่ 6 (2356282)

     คืนสถานทิพย์สล้าง.......รมย์สวรรค์
มวลมิตรกวีวรรณ...............รับพร้อม
"ประสพโชค" ลาบรรณ.......โลกลับ ร่างนา
คงชื่อแลงานย้อม.............. ยั่วไว้วรรณศิลป์

                              สุพจน์ ชีรานนท์
                      
ชมรมเพื่อนขวัญวรรณศิลป์

ผู้แสดงความคิดเห็น สุพจน์ ชีรานนท์ วันที่ตอบ 2013-05-09 11:09:11


ความคิดเห็นที่ 7 (2356307)

... แด่พี่ประสพโชค เย็นแข ...

 

“พี่คิดถึงเจ้า”

คำพี่เฝ้า บอกความ ยามพบหน้า

คือความรัก หวังดี มีเมตตา  

ขอบูชา พระคุณพี่ ที่หัวใจ

 

“น้องคิดถึงพี่”

เอ่ยตอนนี้ พี่ชาย ได้ยินไหม

ฝากลมล่อง ห้องสวรรค์ อันแสนไกล

พร้อมสายใย ผูกพัน นิรันดร

 

รพีพรรณ เพชรอนันต์กุล

ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้แสดงความคิดเห็น รพีพรรณ วันที่ตอบ 2013-05-09 12:28:59


ความคิดเห็นที่ 8 (2356310)

“ด้วยรักและอาลัย”

 

 

 

     “ประสพโชค เย็นแข”        คือทองแท้ไม่แพ้ไฟ

 

 

คือพี่มีน้ำใจ                          คือผู้ใหญ่อารมณ์ดี

 

     คือครูผู้เมตตา                  คือตำรา(ซึ่ง)เคลื่อนที่

คือหนุ่มเลือดกวี                     คือศรีศักดิ์ของนักกลอน

     กราบเท้าผู้พี่ชาย              ครั้งสุดท้ายแสนอาวรณ์

ทดแทนแสนอาทร                  ด้วยอักษรแสนอาลัย

 

 

 

 

 

ชมพร  เพชรอนันต์กุล

สถาบันสุนทรภู่

ผู้แสดงความคิดเห็น ชมพร วันที่ตอบ 2013-05-09 12:32:14


ความคิดเห็นที่ 9 (2356312)

ขอบพระคุณเพื่อพี่น้องนักกลอนที่เขียนไว้อาลัยเข้ามาครับ ขอเรียนว่าผู้รับผิดชอบจะปิดรับต้นฉบับในวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ภายในเวลา ๑๘.๐๐ น. เพื่อเตรียมจัดทำต้นฉบับส่งพิมพ์เป็นรูปเล่ม ต้องกราบขออภัยท่านที่ส่งกลอนเข้ามา อย่าเกินกำหนดเวลาครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ วันที่ตอบ 2013-05-09 12:47:37


ความคิดเห็นที่ 10 (2356321)

 

แด่ พี่ประสพโชค เย็นแข

เป็นนักกลอนแม่นยำคำไม่ตก
เป็นโฆษกเคยจำเรียงเสียงเหมาะสม
เป็นหนังสือในหน้าพจนานุกรม
ได้ชื่นชม"นราธิป"หยิบรางวัล
สักวาตั้งวงงงเหลือที่
เพราะรอพี่มาไหว้ครูผู้สร้างสรร
ค์
รางวัล"ผู้อนุรักษ์ฯ"ระบุนั้น
มีใครกันไปหมอบเฝ้าเข้ารับฯแทน

ด้วยเคารพรักและอาลัย
นิภา บางยี่ขัน
๘ พ.ค. ๒๕๕๖
ผู้แสดงความคิดเห็น บุญครอง คันธฐากูร วันที่ตอบ 2013-05-09 13:20:31


ความคิดเห็นที่ 11 (2356324)

อาลัย พี่โชค


ใบไม้ร่วงอีกหนึ่งใบใต้ควงต้น
ทยอยหล่นร่อนถลาพาใจหาย
ประสพโชคเย็นแขแก่เจ็บตาย
ละร่างกายเหลือดีเห็นไว้เป็นตรา
กังวานกลอน ยังตรึก ยังนึกฝัน
สายสัมพันธ์ กล่อมเห่ เสน่หา
เป็นนักกลอนร่วมสมัยแต่ไรมา
ขอพบหน้า ประสพโชค ณ โลกทิพย์


บุญครอง คันธฐากูร

 

ผู้แสดงความคิดเห็น บุญครอง คันธฐากูร วันที่ตอบ 2013-05-09 13:27:50


ความคิดเห็นที่ 12 (2356368)

 

แด่ พี่ประสพโชค เย็นแข

พจนานุกรมทุกฉบับ
ต่างยอมรับนับถือฝีมือมั่น
ว่าแม่นยำตัวสะกดตัวการันต์
อีกมุมนั้นคือกวีปรีชาชาญ
ณ สวรรค์ชั้นกวีรุจีรัตน์
ประชุมจัดสักวาภาษาประสาน
รับ"ประสพโชค เย็นแข"มาร่วมงาน
อย่างสำราญพร้อมเพื่อนกวีเอย.

สายพร แจ่มขำ
ผู้แสดงความคิดเห็น บุญครอง คันธฐากูร วันที่ตอบ 2013-05-09 18:18:04


ความคิดเห็นที่ 13 (2356376)

 

ไม่พบกันนานมาก อยากจะพบ
พี่ประสพโชคร้ายตายเสียก่อน
เหลือไว้เพียงลำนำบทคำกลอน
เป็นอนุสรณ์เชิงกวีที่เลื่องลือ
รู้อยู่ว่าคนเราก็เท่านี้
ใครจะหนีความตายไปได้หรือ
ฝากความรักอาลัยไว้ก็คือ
พนมมือกราบลงตรงผลงาน

ชัชวาลย์ อินทรภาษิต
ผู้แสดงความคิดเห็น บุญครอง คันธฐากูร วันที่ตอบ 2013-05-09 19:00:57


ความคิดเห็นที่ 14 (2356438)

 

                                          แด่ ..... ครูประสพโชค เย็นแข

                                              

                                          หนึ่ง ครูกลอน สุนทรคำล้ำศักดิ์ศรี

                                   ปูชนียบุคคล ล้นเลิศค่า

                                  เปี่ยมน้ำคำล้ำน้ำใจใฝ่ศรัทธา

                                  รัก บูชา รำลึกคุณหนุนอนันต์

                                  เกียรติประว้ติดีเด่นเห็นประจักษ์

                                  อนุรักษ์วรรณศิลป์ระบิลมั่น

                                "นราธิป" ประกาศชื่อคือรางวัล

                                 น้อมจำนรรจ์แทนมาลามากราบครู

                                               ด้วยจิตคารวะ

                                           วิวัฒน์ บัตรเจริญ

                               สถาบันสุนทรภู่  จังหวัดปราจีนบุรี

                                         ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖

                     

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น วิวัฒน์ บัตรเจริญ วันที่ตอบ 2013-05-09 20:23:24


ความคิดเห็นที่ 15 (2356470)

 

 

                                                      อาลัย พี่ประสพโชค เย็นแข

 

                      หนึ่งตำนานกานท์กลอนอักษรสมัย

                      บันทึกไว้ศักดิ์ศรีกวีศิลป์

                      หนึ่งดาวเมืองเรืองบุรีศรีบุรินทร์

                      มาแต่งดินดาวประกายอยู่รายล้อม

 

                      คือหนึ่งรัตตัญญูซึ่งรู้เห็น

                      ยังแสงเย็นเพ็ญจันทร์ขวัญถนอม

                      มากกว่าหนึ่ง-เคารพ-รัก มีพรักพร้อม

                      มะโนน้อมหนึ่งคำนับโปรดรับไว้

ผู้แสดงความคิดเห็น สุธีร์ พุ่มกุมาร วันที่ตอบ 2013-05-10 04:51:09


ความคิดเห็นที่ 16 (2356471)

 

     เพราะไม่อยากเห็นใครจากไปก่อน

    ใจรอนรอนวงสักวาพาโศกเศร่้า

    รู้ข่าวพี่"ประสบโชค"โลกซึมเซา

    หัวใจเหงา ไม่มีใคร ให้ถามแล้ว

    คลังความรู้ ผู้ใหญ่ ที่ใจดี

    ทำหน้าที่ แนะนำน้อง อย่างคล่องแคล่ว

    ไปรวมวงสักวา  ฟ้าพราวแพรว

     ยินเสียงแว่ว พี่โชคลา  แสนอาลัย

                     ด้วยความเคารพรักอาลัย

                      อารีย์-อำไพพรรณ น้อยหนูจัตุรัส

                          สถาบันสุนทรภู่

ผู้แสดงความคิดเห็น อำไพพรรณ น้อยหนูจัตุรัส วันที่ตอบ 2013-05-10 05:36:45


ความคิดเห็นที่ 17 (2356477)

แด่ ประสพโชค เย็นแข

"ประสพโชค เย็นแข" เคยแลเห็น
โชคนั้นเป็น โชคชัย ในหลายที่
ได้ยินชื่อ มานาน ก่อนกาลนี้
พบกันที ทักทาย ได้เฮฮา

ช่ออักษร กลอนละออ อีกช่อหนึ่ง
ลอยไปถึง สวรรค์ อันเจิดจ้า
สรวงสวรรค์ ชั้นกวี ศรีวรา
เป็นเคหา ที่พัก ของนักกลอน ฯ

เวทิน ศันสนียเวทย์

ผู้แสดงความคิดเห็น ยุทธ โตอดิเทพย์ วันที่ตอบ 2013-05-10 07:00:50


ความคิดเห็นที่ 18 (2356607)

อินทรวิเชียรฉันท์  สดุดีไว้อาลัย

ครู ประสพโชค  เย็นแข

พร่างภพ "ประสพโชค"          ประลุโลกกวีหลวง

พร่างคำประจำทรวง               ประจุห้วง นราริน

"เย็นแข" จะแลทิศ                  รุจิจิต ก็ติดดิน

เย็นใจ ไผทยิน                       ก็จะยิ่งประโยชน์ยล

ร้อยรสผลิตหยาด                   สหศาสตร์ประกาศหน

ร้อยคำฉะฉ่ำมนต์                    มนแม่น ประเมินมา

เพลง-กลอนก็สืบหลัก             อนุรักษ์ และศึกษา

หอมถ้อยสระสร้อยพา            ภวะเคลิ้ม เผดิมครอง

เขียนโลกและรู้โลก                ลุวิโมกข์ ละโลกผอง

ฟ้าสรวงสถานทอง                  วรทิพย์ ประทีปทาง

พร่างภพ "ประสพโชค"           ประลุโลก ก็ปล่อยวาง

ความดี มิ จืดจาง                     จะกระจ่างสว่างเอย

ภูวดล  ภูภัทรโยธิน

ผู้แสดงความคิดเห็น ภูวดล ภูภัทรโยธิน (phoovadol2505-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-05-10 12:01:08


ความคิดเห็นที่ 19 (2356652)

 จากเฟชบุคครับ ขออภัยถ้าซ้ำ

สุพจน์ ชีรานนท์
๐ คืนสถานทิพย์สล้าง..............รมย์สวรรค์
มวลมิตรกวีวรรณ....................รับพร้อม
"ประสพโชค" ลาบรรณ............โลกลับ ร่างนา
คงชื่อแลงานย้อม...................ยั่วไว้วรรณศิลป์
๘ พ.ค. ๒๕๕๖
 
---------------------------
แด่ พี่ประสพโชค เย็นแข
 
๐ เป็นนักกลอนแม่นยำคำไม่ตก
เป็นโฆษกเคยจำเรียงเสียงเหมาะสม
เป็นหนังสือในหน้าพจนานุกรม
ได้ชื่นชม"นราธิป"หยิบรางวัล
สักวาตั้งวงงงเหลือที่
เพราะรอพี่มาไหว้ครูผู้สร้างสรรค์
รางวัล"ผู้อนุรักษ์ฯ"ระบุนั้น
มีใครกันไปหมอบเฝ้าเข้ารับฯแทน
 
ด้วยเคารพรักและอาลัย
นิภา บางยี่ขัน
๘ พ.ค. ๒๕๕๖
 
---------------------------
แด่ พี่ประสพโชค เย็นแข
 
ไม่มีแล้ว "นึกฝัน" ในวันนี้
แต่พอมีกลอนเก่าเก่าให้เล่าขาน
ยังจำกลอนชีวิตปิดรายการ
เป็นตำนานที่คงความทรงจำ
 
ด้วยรักและอาลัย
ธัญญา ธัญญามาศ
 
---------------------------
หน้าเข้มดุเสียงดังฟังแล้วหนี
แต่ใจดีต่อรุ่นน้องทั้งผองเพื่อน
กลอนผิดถูกเมื่ออ่านวิจารณ์เตือน
เป็นเสมือนรุ่นครูเราบูชา
วันนี้ต้องใจหายเสียดายนัก
คนที่รัก"ประสพโชค"ล้วนโศกหา
ครั้งสุดท้ายพบกันไม่ทันลา
ขอชาติหน้าเป็นสุขทุกภพเอย.
 
นวลศรี โชตินันท์ - นุจรา ธนะภูมิ
 
---------------------------
แด่ พี่ประสพโชค เย็นแข
 
พจนานุกรมทุกฉบับ
ต่างยอมรับนับถือฝีมือมั่น
ว่าแม่นยำตัวสะกดตัวการันต์
อีกมุมนั้นคือกวีปรีชาชาญ
ณ สวรรค์ชั้นกวีรุจีรัตน์
ประชุมจัดสักวาภาษาประสาน
รับ"ประสพโชค เย็นแข"มาร่วมงาน
อย่างสำราญพร้อมเพื่อนกวีเอย.
 
สายพร แจ่มขำ
 
---------------------------
ไม่พบกันนานมาก อยากจะพบ
พี่ประสพโชคร้ายตายเสียก่อน
เหลือไว้เพียงลำนำบทคำกลอน
เป็นอนุสรณ์เชิงกวีที่เลื่องลือ
รู้อยู่ว่าคนเราก็เท่านี้
ใครจะหนีความตายไปได้หรือ
ฝากความรักอาลัยไว้ก็คือ
พนมมือกราบลงตรงผลงาน
 
ชัชวาลย์ อินทรภาษิต
 
---------------------------
แด่ ประสพโชค เย็นแข
 
"ประสพโชค เย็นแข" เคยแลเห็น
โชคนั้นเป็น โชคชัย ในหลายที่
ได้ยินชื่อ มานาน ก่อนกาลนี้
พบกันที ทักทาย ได้เฮฮา
ช่ออักษร กลอนละออ อีกช่อหนึ่ง
ลอยไปถึง สวรรค์ อันเจิดจ้า
สรวงสวรรค์ ชั้นกวี ศรีวรา
เป็นเคหา ที่พัก ของนักกลอนฯ
 
เวทิน ศันสนียเวทย์
 
---------------------------
แด่ ประสพโชค เย็นแข
 
เรือทองล่องหล้ามารับแล้ว
เชิญหนึ่งดวงแก้วกวีสยาม
ไปสู่ยังฝั่งภพสงบงาม
คือความสงบนิ่งจริงแท้
แทนพวงมาลาสักการะ
คารวะ"ประสพโชค เย็นแข"
รูปล่วงลับดับขันธ์ผันแปร
สถิตแต่นามไว้ในแผ่นดิน
 
วรา จันทกูล
ผู้แสดงความคิดเห็น webmaster วันที่ตอบ 2013-05-10 13:21:37


ความคิดเห็นที่ 20 (2356694)

 พอจะได้ประสบ  ก็ไม่พบประสพโชค-

เย็นแขครูเขียนโศลก  โคลงกลอนก็อ่อนกำลัง

กาลเวลามาพราก  ไปสู่ฟ้าอีกฟากฝั่ง

พลังวรรณศิลป์ยัง  ต่างตั้งทำคุณงามความดี

เกิดมาเป็นผู้สร้าง   อย่างในรอบร้อยปีที่

มีประสพโชคมี   พรสวรรค์บันดาลกลอน

ลาลับไปอยู่ไหน  ในชั้นฟ้าอนุสรณ์

ถึงชื่อลือนามกร  ไว้ตอนประสบพบกัน

ที่โลกไม่เคยพบ  ขอให้สบที่สวนสวรรค์

ประสพขึ้นที่ใดนั้น  ขอให้ท่านโชคดีเทอญ


วันฟ้าใหม่ เทพจันทร์

คารวะครูกลอน

 

ผู้แสดงความคิดเห็น วันฟ้าใหม่ เทพจันทร์ (omai_iamo-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-05-10 15:04:49


ความคิดเห็นที่ 21 (2356699)

แด่อาจารย์ประสพโชค เย็นแข

เหมือนเนื้อเพลงไทยเดิมสะดุดกึก

เหมือนน้ำหมึกแห้งผากจากเนื้อศิลป์

เหมือนวิทยุเพลงเก่าเราเคยยิน

ค่อยค่อยรินน้ำตาอาลัยรัก

ครูประสพโชค เย็นแข นับแต่นี้

คงจะมีเพียงชื่อ ลือ .. รู้จัก

ทิพย์บทเพลง..งานประพันธ์ อันเลอลักษณ์

ฝากแทนครูอยู่พำนักเป็นหลักไทย

วิทยุ กระดาษเปล่า ปากกาอยู่

ความทรงจำชั่วครู่ก็อยู่ใกล้

ช่วยส่งครูสู่สรรค์อันวิไล

อีกไม่นานผมจะได้ไปกราบครู

นายฐปนวุธ ผ่องแผ้ว

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นายฐปนวุธ ผ่องแผ้ว วันที่ตอบ 2013-05-10 15:46:08


ความคิดเห็นที่ 22 (2356724)

คารวาลัย..."ประสพโชค เย็นแข"

 

---สู่สวรรค์ชั้นกวีทิพย์ชีวาตม์

แรมนิราศโลกวลีกวีศิลป์

"ประสพโชค"แต่ปราชัยในชีวิน

ประสบชัยในจินตกวี

 

---ไม่รู้นะ...ตอนนี้อยู่ที่ไหน

แต่ว่า"ฝันกลางไฟ"อยู่ที่นี่

"ประสพโชค"มีชัยเหมือนไม่มี

ธรรมชาติเช่นนี้หนอชีวิต.

 

มังกร เพชรีย์ แพ่งต่าย

"สื่อถ้อยร้อยฝัน" บ้านร้อยฝัน

ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ.

๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖/๐๘.๓๐น.

 

--------------------------------------------

๐ เท่าที่เคยประสบท่าน

เท่าที่พานได้ประสบ

แม้นเพียงหนึ่งคำรบ

นับเป็นโชคสวัสดี

 

นับเป็นอนุสรณ์

เป็นบวรอักษรศรี

เป็นครูคำกวี

เป็นมงคลมาดลคำ

 

เป็นวาสนา สดุดี

แม้นจากนี้ทุกฉนำ

ก็เพียงพจน์จะจดจำ

อำลากราบคารวะฯ

 

----

ขอร่วมไว้อาลัย ครูกวี

รัฐมนตรี หล้าสมบัติ

ด้วยจิตคารวะขอรับ

ผู้แสดงความคิดเห็น webmaster วันที่ตอบ 2013-05-10 18:46:14


ความคิดเห็นที่ 23 (2356725)

 คารวาลัย

๐ เท่าที่เคยประสบท่าน
เท่าที่พานได้ประสบ
แม้นเพียงหนึ่งคำรบ
นับเป็นโชคสวัสดี

นับเป็นอนุสรณ์
เป็นบวรอักษรศรี
เป็นครูคำกวี
เป็นมงคลมาดลคำ

เป็นวาสนา สดุดี
แม้นจากนี้ทุกฉนำ
ก็เพียงพจน์จะจดจำ
อำลากราบคารวะฯ

----
รัฐมนตรี หล้าสมบัติ

ขอร่วมไว้อาลัย ครูกวี
ด้วยจิตคารวะขอรับ

ผู้แสดงความคิดเห็น รัฐมนตรี หล้าสมบัติ วันที่ตอบ 2013-05-10 18:59:27


ความคิดเห็นที่ 24 (2356768)

                     ประสพโชค เย็นแข

                    วันนักเขียน มางาน ผสานน้ำหมึก
                จำจารึกเกือบทุกปีที่พบเห็น
                สานสัมพันธ์สัมผัสใจให้ฉ่ำเย็น
                ด้วยความเป็นผู้ใหญ่ในวงการ
                          วันนักกลอน สมัยใดไม่เว้นว่าง
                อยู่ท่ามกลางเพื่อนพี่น้องผองลูกหลาน
                เพราะพี่เป็นนักกลอนใหญ่ในตำนาน
                ร่วมสั่งสมสืบสานสร้างงานกลอน
                          วันรวมพลคนมีนา ราศีเกิด
                สุดล้ำเลิศสุโขสโมสร
                เคยสังสรรค์ก่อเกื้อเอื้ออาทร
                เมื่อหวนย้อนคิดถึงซาบซึ้งใจ
                          วันสงกรานต์นักกลอน ตอนเดือนห้า
               ประสพโชค เย็นแข ลามามิได้
                ตั้งแต่เบื้องบัดนี้เป็นต้นไป
                ส่งบุญไปให้พี่ทุกปีสงกรานต์
                                                        
                                                         ยุทธ โตอดิเทพย์
           
      
    

 
      
           
           
ผู้แสดงความคิดเห็น ยุทธ โตอดิเทพย์ วันที่ตอบ 2013-05-11 06:26:32


ความคิดเห็นที่ 25 (2356769)

                           “ประสพโชค เย็นแข”

 ยกเลิกสำนวนก่อน ให้ใช้สำนวนนี้แทน ขอบคุณครับ    

                          “วันนักเขียน” มางาน ผสานน้ำหมึก
                จำจารึกเกือบทุกปีที่พบเห็น
                สานสัมพันธ์สัมผัสใจให้ฉ่ำเย็น
                ด้วยความเป็นผู้ใหญ่ในวงการ
                          “วันนักกลอน” สมัยใดไม่เว้นว่าง
                อยู่ท่ามกลางเพื่อนพี่น้องผองลูกหลาน
                เพราะพี่เป็นนักกลอนใหญ่ในตำนาน
                ร่วมสั่งสมสืบสานสร้างงานกลอน
                          “วันรวมพลคนมีนา” ราศีเกิด
                สุดล้ำเลิศสุโขสโมสร
                เคยสังสรรค์ก่อเกื้อเอื้ออาทร
                เมื่อหวนย้อนคิดถึงซาบซึ้งใจ
                          “วันสงกรานต์นักกลอน” ตอนเดือนห้า
               “ประสพโชค เย็นแข” ลามามิได้
                นับแต่วันที่พรากจากกันไกล
                ส่งบุญไปให้พี่ทุกปีสงกรานต์
                                                        
                                                         ยุทธ โตอดิเทพย์
                                            อดีตนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
ผู้แสดงความคิดเห็น ยุทธ โตอดิเทพย์ วันที่ตอบ 2013-05-11 06:53:38


ความคิดเห็นที่ 26 (2356798)

แด่...อ.ประสพโชค  เย็นแข  ด้วยอาลัย

 

ประสพ...โลกหนึ่งแท้ผู้แปรจาก

โชค...และชัย ได้ฝาก ผู้อยู่หลัง

เย็น...ชีวิต เย็นคุณงาม ความจีรัง

แข...นวลปลั่ง  ปรับฟ้า สง่าเยือน.

 

"กอนกูย-กฤษฎา สุนทร"

ผู้แสดงความคิดเห็น "กอนกูย" วันที่ตอบ 2013-05-11 11:41:13


ความคิดเห็นที่ 27 (2356917)

สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายประสพโชค เย็นแข นักกลอนอาวุโส นักเขียนรางวัลนราธิป ที่วัดบางเตย คลองกุ่ม คืนเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ขอบคุณคณะนักกลอน ทองแถม นาถจำนง ยุทธ โตอดิเทพย์ สุธีร์ พุ่มกุมาร ชาลี เอี่ยมสำอางค์ สุชาดา ศรีสวัสดิ์ วรัญญา เอี่ยมสำอางค์ สายพร แจ่มขำ สุเมษย์ เมืองคำ คณะนักเขียน ได้แก่ เจน สงสมพันธุ์ ชมัยภร แสงกระจ่าง พินิจ นิลรัตน์ นิเวศน์และกนกวลี กันไทยราษฎร์ ปรีดา ข้าวบ่อ และอาจารย์สมพจน์ สิงห์สุวรรณ เลขาธิการสมาคมสมาพันธ์ศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรมไทย วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ขอเชิญร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ เมรุวัดบางเตย

ผู้แสดงความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ วันที่ตอบ 2013-05-12 07:39:43


ความคิดเห็นที่ 28 (2359567)

 

ระลึกถีง พื่ประสพโชค  เย็นแข

     ใบหน้าเข้มเต็มปรานีที่มีให้

พร้อมรอยยิ้มจากใจให้เสมอ

อบอุ่นใจทุกครั้งยามได้เจอ

           แนะเสนอข้อคิดเห็นประเด็นกลอน

          คือ    พี่ประสพโชค   เย็นแข

 ยามพ่ายแพ้สังขารอนุสรณ์

คารวะอักษราร่วมอาวรณ์

    อยากจะย้อนวันคืนให้ชื่นใจ

                                                                                ว่าที่ ร.ต. พิทักษ์   บุณยะโอภาส       กำแพงเพชร

ผู้แสดงความคิดเห็น ว่าที่ ร.ต. พิทักษ์ บุณยะโอภาส กำแพงเพชร วันที่ตอบ 2013-05-22 09:52:19[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.