ReadyPlanet.com


"อัปปมาท" .......(ไวกูณฐ์ มาลาไทย)


 

๏ เดือดใน-อุ่นขอบถ้วย                                   คือทาง   กินนา                                   

ซดค่าวกระโจมกลาง                                      ลวกลิ้น

จับงูละหัวหาง                                                ตะครุบ   กลางเอย

เพียงวับอาจดับดิ้น                                         ฉกเขี้ยวพันหาง ฯ                   

 

๑. อปฺปมตฺโต ปมตฺเตส สุตฺเตสุ พหุชาคโร อพลสฺสํว สีฆสฺโส หิตฺวา ยาติ สุเมธโส

๏ คาราวานล้านโยชน์                                       ฝ่าผจญ

ผลัดทิวาร้อยหน                                               หลับหนิ้ง

ผัดเพื่อนประกันตน                                          เพื่อนหน่าย   ตื่นแฮ

ละเพื่อนดุจม้าทิ้ง                                             พวกม้าป่วยพิการ ฯ

 

๒. อุฏฺฐานวโต สติมโต สุจิกมฺมสฺส นิสมฺมาการิโน

๏ เกียรติยศสติให้                                            แก่ชน   สร้างเฮย

คร้านเกียจเกียรติเกียจกล                               ไป่ได้                           

เกียรติยศสติดล                                               มั่นหมั่น   สร้างเฮย

คร้านเกียจกอดเกียรติไว้                                  วาตพลิ้วเกียรติกระเจิง ฯ

 

๓. สญฺญตสฺส จ ธมฺมชีวิโน อปฺปมตฺตสฺส ยโสภิวฑฺฒติ

๏ มนสิการสืบก้าว                                            แห่งงาน

ระมัดทุกกรายกาล                                          ชีพใช้

ครวญโอดทรมาน                                             เพริดประ-   มาทนอ

ครวญใคร่ควรตรึกไว้                                        ละก้าวตรองธรรม ฯ

 

๔. อปฺปมาทญฺจ เมธาวี ธนํ เสฏฺฐํว รกฺขติ – อปฺปมตฺโต หิ ฌายนฺโต ปปฺโปติ วิปุลํ สุขํ

๏ เศรษฐีพินิจป้อง                               รัตนา

ปราชญ์พินิจปัญญา                          สติใช้

ชนพินิจธรรมา                                   ปฏิบัติ

อัปปมาทพินิจไว้                                สุขนั้นอัประมาณ ฯ                                         

 

๕. อปฺปมาโท อมตํ ปทํ – อปฺปมตฺตา น มียนฺต

๏ เดือดใน-อุ่นขอบถ้วย                                   คือทาง   กินนา                                   

ละเลียดนอกสู่กลาง                                       อร่อยล้ำ

จับงูจับหัวหาง                                                จับจิต

เหรียญหยอดจับงูซ้ำ                                      ชีพใฉ้ตู้เกม ๚ะ๛        ผู้ตั้งกระทู้ ไวกูณฐ์ มาลาไทย :: วันที่ลงประกาศ 2012-03-08 14:22:06


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.