ReadyPlanet.com


ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕


ที่ สนก.๑๙/๒๕๕๕                                       
สำนักงานบ้านเลขที่ ๗๑๓ ซอย ๔๖ ถนนจรัลสนิทวงศ์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕

เรื่อง  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี และงานวันนักกลอน ประจำปี ๒๕๕๕
เรียน  สมาชิกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑ .กำหนดการวันนักกลอนประจำปี ๒๕๕๕

ด้วยสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย  กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี และงานวันนักกลอน ๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕  ณ  ห้องประชุมสถาบันคึกฤทธิ์ ซอยงามดูพลี ถนนพระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯโดยมีกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยสมัยที่ ๑๘ (พ. ศ.๒๕๕๖ –๒๕๕๗) กิจกรรมประชันกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ตัวแทน ๗ ภูมิภาค มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดร้อยกรองออนไลน์ ประกาศเกียรติคุณนักกลอนตัวอย่างของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย  คารวะกวีอาวุโส และร่วมพบปะสังสรรค์วันนักกลอน

สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านและคณะเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการของสมาคมฯตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.   และขอเชิญร่วมสังสรรค์วันนักกลอน ๒๕๕๕  ณ บริเวณหอประชุม
สถาบันคึกฤทธิ์   รายละเอียดต่างๆตามกำหนดการดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
 
ขอแสดงความนับถือ
 
(นายทองแถม นาถจำนง)
นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
สมัยที่ ๑๗ (พ. ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๕)

ศูนย์ประสานงานฯ โทรฯ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ (ทองแถม) ๐๘๑-๓๑๙๐๓๐๙ (ยุทธ)
๐๘๙-๒๑๓๗๖๑๘ (ถวัลย์) ๐๘๕-๑๖๖๖๔๗๓ (มหา) ๐๘๑-๙๑๖๕๑๖๑ (ชื่นกมล)
๐๘๙-๔๑๔๖๐๕๖ (วรัญญา) ๐๘๙-๒๒๓๓๒๕๘ (พลอย)


กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕  
และ งาน “วันนักกลอน ๒๕๕๕”  วันจันทร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ  สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยงามดูพลี ถนนพระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------
๑๓.๐๐ น.- ๑๓.๓๐น.   ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน /สมาชิก /สื่อมวลชน /นักเรียนเข้าแข่งขันกลอนสด
๑๓.๓๐ น.- ๑๔.๓๐ น. แข่งขันกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษาระดับประเทศ  โรงเรียนมัธยมศึกษา ๗ ภูมิภาค

๑๔.๓๐ น.- ๑๕.๓๐ น. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕
 -คณะกรรมการบริหารสมาคมฯแถลงผลงาน ปี ๒๕๕๕

๑๕.๓๐น.- ๑๖.๐๐น. 
นายสมชาย เสียงหลาย อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานมอบรางวัลมอบประกาศเกียรติคุณนักกลอนตัวอย่างสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย และนักกลอนตัวอย่างระดับภาค

นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบรางวัลผู้ชนะการ
ประชันกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษาระดับประเทศ ผู้ชนะการประกวดร้อยกรองออนไลน์

 ๑๖.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. 
เลือกตั้งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยสมัยที่ ๑๘ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๗)

๑๗.๐๐ น.- ๑๙.๓๐ น.  
นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีซีไรท์และศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงาน วันนักกลอน ๒๕๕๕  คารวะนักกลอนอาวุโส สังสรรค์ บันเทิง รับประทานอาหาร/เครื่องดื่มง

เส้นทางถนนพระราม 4 (ซอยงามดูพลี)
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลุมพินี (หน้าซอยงามดูพลี)
รถเมล์ สาย 74 47 109 115 13 14 ปอ.507 ปอ.50 ปอ.22 ปอพ.117-1ผู้ตั้งกระทู้ webmaster :: วันที่ลงประกาศ 2012-11-30 21:04:36


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2318479)

ท่านใดทราบเส้นทางคมนาคมวิธีเดินทางด้วยรถเมล์ หรือรถไฟฟ้า ที่ใกล้เคียงกับสถาบันคึกฤทธิ์ รบกวนช่วยสงเคราะห์ด้วยครับ อยากไปร่วมงานวันนักกลอน จะได้พบกับเพื่อนสมาชิกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น สมาชืกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย วันที่ตอบ 2012-12-01 07:30:01


ความคิดเห็นที่ 2 (2318502)

 เส้นทางถนนพระราม 4 (ซอยงามดูพลี)
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลุมพินี (หน้าซอยงามดูพลี)
รถเมล์ สาย 74 47 109 115 13 14 ปอ.507 ปอ.50 ปอ.22 ปอพ.117-1

ผู้แสดงความคิดเห็น webmaster วันที่ตอบ 2012-12-01 12:16:24


ความคิดเห็นที่ 3 (2318516)

ขอบคุณครับ แล้วพบหันในงานวันนักกลอน

ผู้แสดงความคิดเห็น สมาชิกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย วันที่ตอบ 2012-12-01 14:19:11


ความคิดเห็นที่ 4 (2318665)

อยากทราบว่า ปีนี้ท่านผู้ใดบ้างได้รางวัลนักกลอนตัวอย่างของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

และนักกลอนตัวอย่างระดับภาคทั้งสี่ภาคมีใครบ้างคะ
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูภาษาไทยคนหนึ่ง วันที่ตอบ 2012-12-02 13:22:13


ความคิดเห็นที่ 5 (2319963)

 น่าจะจัดที่ต่างจังหวัดบ้าง อย่างน้อยก็เปลี่ยนบรรยากาศ สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บ้าง จะได้เห็นป่าเขาทุ่งกว้าง หรือชายทะเล เหมือนชีวิตจะมีค่าดีกว่ามาจัดแต่ในกรุงเทพทั้งแออัดทั้งรถติด อากาศเสีย

ผู้แสดงความคิดเห็น censon srila วันที่ตอบ 2012-12-08 23:35:43


ความคิดเห็นที่ 6 (2319975)

เห็นด้วยที่ควรจัดต่างจังหวัดบ้าง ใกล้ๆกรุงเทพฯก็ได้ หรือเวียนจัดไปตามประธานภาคทั้ง 7 ภาคก็น่าจะทำได้

ผู้แสดงความคิดเห็น สมาชิก วันที่ตอบ 2012-12-09 05:10:58[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.