ReadyPlanet.com


จุดรวม (ภาค2)


 

 
 
                                                                 จุดรวม
 
 
 
                                      สีแดง ... คือความหมายของชายชาติ      
 
                                     ผู้สามารถเกรียงไกรในสยาม
 
                                     รวมกำลังพิทักษ์รักษ์เขตคาม                               
 
                                     ทุกโมงยามเทิดเสรีมีวินัย
 
 
                                                      สีขาว .... ผ่องบริสุทธิ์ดุจดวงแก้ว            
 
                                                      งามเพริดแพร้วรวมสิ่งดีที่ผ่องใส
 
                                                      ร่มพระศาสน์ปกป้องคุ้มผองภัย                   
 
                                                      ชี้ช่องให้ปุถุชนพ้นราคี
 
 
                                       สีน้ำเงิน .... บอกบ่งองค์กษัตริย์             
 
                                       เฉกร่มฉัตรแผ่ขยายฉายราศี
 
                                       เป็นมิ่งขวัญชาวไทยใฝภักดี
 
                                       บารมีพระมากล้นพ้นรำพัน
 
 
                                                  นามสามสี ... ไตรรงค์คือธงชาติ             
 
                                                  ช่างพิลาสผูกสมัครรวมรักมั่น
 
                                                 แผ่นดินทองน้องพี่พลีชีวัน                                  
 
                                                 เข้าห้ำหั่นหากใครรุกบุกเข้ามา
 
 
                                     รวมน้ำใจรวมกำลังจงตั้งจิต             
 
                                    ชีพอุทิศเพื่อ ชาติ ศาสนา
 
                                    อีกพระคู่เคียงรัฐ กษัตรา                                     
 
                                   จะรักษาอธิปไตยให้ยืนยง
 
 
                                              โบกสะบัดสง่างามยามเพ่งพิศ     
 
                                              ย้อมดวงจิตประชาไทยให้สูงส่ง
 
                                             น้ำเงิน ขาว แดง รวมไว้ ธงไตรรงค์                       
 
                                             คือสิ่งบ่ง ...  เอกราชของชาติไทย

 

 

 ผู้ตั้งกระทู้ ราชาวดี :: วันที่ลงประกาศ 2012-06-16 19:23:27

 

<< ก่อนหน้า 1 2 [3]

ความเห็นที่ 101 (2287260)
แจ้งลบความคิดเห็น

         อันร้อยบทพจมานแสนหวานหอม
ชวนภู่ผึ้งพึงตอมดอมดมกลิ่น
มธุรสบทร้อยเรียงเพียงได้ยิน
เสพย์ไม่สิ้นด้วยกินใจใฝ่ภิรมย์
        แม้นครบร้อยยังคอยรอมาต่อบท
คงสลดถ้าบอกลาเหมือนยาขม
เพียงหวังมิตรขีดเขียนเพียรเกลียวกลม
ยังนิยมชมชอบนึกขอบใจ

                                            ปุณณมีผู้ตั้งกระทู้ ราชาวดี :: วันที่ลงประกาศ 2012-12-09 14:01:55


<< ก่อนหน้า 1 [2]

ความคิดเห็นที่ 51 (2326423)

 

        เด็กเอ๋ย  เด็กน้อย

จงฟังถ้อยจากพี่นี้เถิดหนา

หน้าที่หนูหมั่นเพียรเรียนวิชา

รู้คุณค่า วินัย ใฝ่ทำดี

เพื่อ พ่อ แม่ พี่ น้อง ปองประสงค์

ผดุงวงษ์ตระกูลเพิ่มพูนศรี

เป็นกำลังสามารถเพื่อชาติพลี

แม้ชีวีอุทิศให้ชาติไทยเอย

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ราชาวดี วันที่ตอบ 2013-01-11 05:52:29


ความคิดเห็นที่ 52 (2326514)

         นักเอ๋ยนักเรียน

เรื่องอ่านเขียนรู้ลึกเร่งฝึกฝน

อนาคตยาวยืดไม่มืดมน

เที่ยวซุกซนความหวังอาจพังภินท์

         หมั่นระลึกศึกษาวิชาไว้

เพื่อมิให้อดสูถูกดูหมิน

หลีกเลี่ยงข้อครหาคาวราคิน

อย่าลืมสิ้นเป็นนักเรียนต้องเพียรเอย

ผู้แสดงความคิดเห็น สุภาพชน คนในเมือง วันที่ตอบ 2013-01-11 11:38:25


ความคิดเห็นที่ 53 (2326516)

   

                                ขออภัยนักเรียน...ลุงเขียนดูหมิ่น ตกไม้เอกอีกแล้ว...

                                                  คนแก่มักเป็นเช่นนี้น่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น สุภาพชน คนในเมือง วันที่ตอบ 2013-01-11 11:43:43


ความคิดเห็นที่ 54 (2326889)

 

           วันเอ๋ย  วันครู

ขอเชิดชูบูรพาจารย์ชาญศาสตร์ศิลป์

ดุจเทียนทองส่องทางสร้างชีวิน

ด้วยดวงจินต์รักศิษย์คิดเมตตา

           แต่ละรุ่นสำเร็จชอบประกอบกิจ

ครูชื่นชิดครายินข่าวศิษย์ก้าวหน้า

ร้อยเรียงมาลัยรักอักษรา

น้อมวันทาคุณครูผู้เลิศเอย

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ราชาวดี วันที่ตอบ 2013-01-13 10:17:35


ความคิดเห็นที่ 55 (2326987)

                    วันเอ๋ยวันครู

   ศิษย์เชิดชูทุกเมื่อโดยเชื่อมั่น

   ครูยังเป็นผู้นำคนสำคัญ

  ชนกล่าวขวัญสดุดีครูมีคุณ

  ครูสั่งสอนชี้ทางด้วยสร้างสรรค์

  ศิษย์ตื้นตันเคารพอย่างอบอุ่น

  ครูถ่ายทอดวิชาด้วยการุณย์

  ศิษย์ทุกรุ่นมีความรู้เพราะครูเอย.

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สุภาพชน คนในเมือง วันที่ตอบ 2013-01-13 21:43:53


ความคิดเห็นที่ 56 (2327010)

 

      วาระเวียน วันครู น้อมบูชิต

จากดวงจิตรำลึกคุณการุญประจักษ์

แด่  คุณครู  หนึ่งในหทัยภักดิ์

ด้วยความรัก  คุณงาม  พร้อม  ความดี

     ท่านชี้ทางเรืองรุ่งมุ่งก้าวหน้า

ปลูกวิชาความรู้คู่ศักดิ์ศรี

ดุจเทียนทองส่องทางสร้างชีวี

กรองพจีด้วยศรัทธามากราบกราน

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ราชาวดี วันที่ตอบ 2013-01-14 06:37:27


ความคิดเห็นที่ 57 (2327174)

 

       ปูชนียบุคคลอำพนผ่อง

แสงเทียนทองพร่างพรายประกายฉาน

ชนบทยากแค้นแดนกันดาร

ยังตระการชวาลโรจน์โชติอำไพ

       เขายังคงเป็นครูผู้เสียสละ

มีมานะหน้าที่พร้อมพลีให้

หน้าซื่อซื่อตาดำดำมากน้ำใจ

คือเด็กไทยส่วนหนึ่งซื่งยากจน

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ราชาวดี วันที่ตอบ 2013-01-14 16:21:15


ความคิดเห็นที่ 58 (2327968)

 

       ภาพชีวิตตอกย้ำจิตสำนึก

ความรู้สึกที่ดีย่อมมีผล

อดีตผ่านกาลเปลี่ยนเวียนวกวน

ความเป็นคนสอนให้มั่นกตัญญู

      เทียนเล่มใหม่ ....... ส่องสว่างกลางชนบท

สร้างภาพพจน์ยุคใหม่ได้สวยหรู

หยาดน้ำใสคลอครองสองตาครู

นั่น .....  เจ้าหนูศิษย์รัก......สอนนักเรียน

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ราชาวดี วันที่ตอบ 2013-01-17 16:46:43


ความคิดเห็นที่ 59 (2327988)

 

      จุดรวม แห่งความดีมีพื้นฐาน

เกิดจากการศึกษาพาอ่านเขียน

เมื่อเยาว์วัยยึดมั่นหมั่นพากเพียร

มิแปรเปลี่ยนตั้งใจไม่เกียจคร้าน

       รู้อดออม เสียสละ ประกอบกิจ

เพียบพร้อมจิตเมตตาพาสมาน

กตัญญู รู้คุณ สร้างบุญทาน

ดุจปราการกั้นภัยใฝ่ทำดี

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ราชาวดี วันที่ตอบ 2013-01-17 20:18:04


ความคิดเห็นที่ 60 (2328237)

 

       จุดรวม  การครองตนผลประเสริฐ

จักก่อเกิดความนิยมสมศักดิ์ศรี

ต้อง ซื่อตรง ยึดมั่นสรรค์วจี

ด้วย วาที จริงใจให้ทุกคน

      พูดสับปรับ ยกยอ ล่อให้หลง

มิช้าคงถูกเผยเลยมีผล

ความเชื่อมั่นตีค่าราคาตน

ศรัทธาดลให้รู้เห็น  ความเป็นจริง

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ราชาวดี วันที่ตอบ 2013-01-19 06:16:30


ความคิดเห็นที่ 61 (2328356)

 

        จุดรวม แห่งธรรมฉายประกายฉาน

บุญประสานเกิดก่อต่อชายหญิง

ศรัทธาเสริมสร้างหลักได้พักพิง

สันติอิงแอบอยู่คงคู่กัน

        โลกวุ่นวายสับสนจนวันนี้

กิเลสที่มัวหม่นจนใจหวั่น

ทางสายกลาง จุดหมายสายสัมพันธ์

ต่อรักมั่นคงแท้อย่างแน่นอน

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ราชาวดี วันที่ตอบ 2013-01-19 21:14:25


ความคิดเห็นที่ 62 (2329643)

 

         ความสุขอยู่แห่งใดใครรู้บ้าง

สุขที่สร้างบุญเสริมเพิ่มภพก่อน

สุขที่ใจใฝ่หาเอื้ออาทร

สุขที่สอนให้ทำแต่กรรมดี

         สุขที่คิดหวังวันโลกสันติ

ดอกรักผลิกลีบบานผสานสี

กลายเป็นช่อน้ำใจมิตรไมตรี

จุดรวม ..... ที่มีค่าน่าชื่นชม

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ราชาวดี วันที่ตอบ 2013-01-24 20:04:06


ความคิดเห็นที่ 63 (2329905)

 

        ไฟกิเลสกร่อนจิตคิดทางลบ

เผลอไปคบคราวใดให้ขื่นขม

รู้จักตนเองไซร้ไม่ตรอมตรม

สติบ่มชี้ทางสร้างปัญญา

        ลด เลิก ละ สิ่งผิดคิดถี่ถ้วน

แล้วประมวลผลลัพธ์กับคุณค่า

ดีคงไว้ เลวปล่อยวาง ห่างมายา

ผลย่อมพาชีพรุ่งเรืองประเทืองครอง

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ราชาวดี วันที่ตอบ 2013-01-26 07:47:52


ความคิดเห็นที่ 64 (2330150)

 

          ดอกป้อปปี้แย้มบานตระการหล้า

สามกุมภาฯ วันทหารผ่านศึกสนอง

บริจาคทุนทรัพย์เชิญจับจอง
 
เป็นเจ้าของมาลีทวีคุณ
   
         วีรกรรมทหารหาญชาญเชิงศึก
 
จิตสำนึกปกป้องชาติราษฏร์อบอุ่น
 
เฉกเกราะกันคุ้มภัยร่มใบบุญ
 
เอื้อการุญผลสนองผองประชา
 
ผู้แสดงความคิดเห็น ราชาวดี วันที่ตอบ 2013-01-27 19:17:30


ความคิดเห็นที่ 65 (2330739)

 

           ความเชื่อถือแต่ละชาติสามารถบ่ง

จุดประสวค์พิธีกรรมอันล้ำค่า

ประเพณีสืบทอดตลอดมา

ศาสนา ..... คือ   จุดรวม  ร่วมมือกัน

        พุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู ..... ประสงค์

ยังดำรงด้วยศรัทธาพายึดมั่น

จากเหตุผลมิเสื่อมคลายสายสัมพันธ์

ศาสน์ .....  สร้างสรรค์สันติสุขทุกหมู่ชน

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ราชาวดี วันที่ตอบ 2013-01-29 19:56:07


ความคิดเห็นที่ 66 (2330749)

 

ขอแก้ไข

จาก        

จุด ประสวค์ พิธีกรรมอันล้ำค่า

 

เป็น         จุด ประสงค์ พิธีกรรมอันล้ำค่า

                                                            ขอขอบคุณ

                                                                       ราชาวดี

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ราชาวดี วันที่ตอบ 2013-01-29 20:34:08


ความคิดเห็นที่ 67 (2331009)

 

       สืบพระศาสน์ชาติดำรงคงคู่ถิ่น

เจ้าแผ่นดินขวัญประชาสถาผล

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อเชื้อชาติชน

เรืองอำพนแดนดินถิ่นสมบูรณ์

      ข้าวในนา ปลาในน้ำ ล้ำเศรษฐกิจ

มากผลผลิตเพิ่มรายได้ไม่สิ้นสูญ

ยลแย้มยิ้มอิ่มไมตรีมีเพิ่มพูน

เจิดจำรูญพิพัฒน์พร้อมน้อมนิยม

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ราชาวดี (vat -at-1234thaimail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-01-30 17:03:15


ความคิดเห็นที่ 68 (2331722)

 

        เพลงลูกทุ่งของไทยใฝ่พินิจ

ได้ชื่นชิดเนื้อหาพาสุขสม

บอกเรื่องราววิถีไทยได้รื่นรมย์

น่าชื่นชมหางเครื่องสาวดูพราวตา

       ศิลป์พื้นบ้านดำรงคงเอกลักษณ์

แจ้งประจักษ์สืบสานต่อขอรักษา

ช่วยส่งเสริมคงอยู่คู่โลกา

ช่วยนำพาเพลงลูกทุ่งมุ่งสากล

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ราชาวดี วันที่ตอบ 2013-02-02 19:53:20


ความคิดเห็นที่ 69 (2331963)

 

         เพลงไทยเดิมรื่นรสพจน์ไพเราะ

สำเนียงเสนาะสดับหมายคลายหมองหม่น

สมบัติศิลป์สืบสายหลายชั่วคน

กล่อมกมลคมคำล้ำบรรยาย

         ถ้อยสรรค์เสกพรรณนาคราเอื้อนเอ่ย

หวานภิเปรยชื่นชมสมมาดหมาย

ควรส่งเสริมเผยแพร่แก่หญิงชาย

ให้แพร่หลายดำรงคงแผ่นดิน

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ราชาวดี วันที่ตอบ 2013-02-03 21:11:16


ความคิดเห็นที่ 70 (2332175)

 

       ฉันทลักษณ์กำหนดแห่งบทบาท

สื่อประกาศเนื้อหาภาษาศิลป์

อรรถรสแทรกไว้คราได้ยิน

รื่นรมย์จินตนาการประสานคำ

     สดับถ้อยร้องส่งบ่งคุณค่า

สำเนียงพาราบรื่นแสนชื่นฉ่ำ

จุดรวม ศิลป์เพลงไทยใฝ่จดจำ

เสน่ห์ล้ำค่าเลิศควรเชิดชู

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ราชาวดี วันที่ตอบ 2013-02-04 20:27:16


ความคิดเห็นที่ 71 (2332983)

 

      เทศกาลตรุษจีน  ให้สิ้นทุกข์

ทวีสุขมั่นคงดำรงคู่

พร้อมสินทรัพย์นับเนื่องยิ่งเฟื่องฟู

ชีพชื่นชูสุโขไร้โรคา

      สายสัมพันธ์  สายโลหิต  สนิทสนม

จึน - ไทย สมเช่น น้อง - พี่ ทวีค่า

บรรพบุรุษ สืบทอดตลอดมา

พึงรักษา ประเพณี ทวีคุณ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ราชาวดี วันที่ตอบ 2013-02-07 20:27:35


ความคิดเห็นที่ 72 (2333394)

 

       ไทยรวมกำลังตั้งมั่นไม่พรั่นศึก

ที่หาญฮีกเหิมกล้ามาเนื่องหนุน

รวมน้ำใจ รวมพลัง   หวังเป็นทุน

ช่วยโอบอุ้มผู้กล้าสิ่งท้าทาย

       ปกประเทศป้องประชาด้วยสามารถ

ในบทบาทรักถิ่นสินทรัพย์หมาย

มิแตกแยกผนึกพลังทั้งหญิงชาย

ขอทุกฝ่ายร่วมรักสามัคคี

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ราชาวดี วันที่ตอบ 2013-02-10 07:55:31


ความคิดเห็นที่ 73 (2335161)

 

จุดรวม

จุดรวม  ได้เดินทางมาถึงจุดหมาย

หนทางที่ไกลแสนไกล

สมควรที่จะหยุดพัก

แต่ไฟฝันของพวกเรายังมิมอดดับไป

ขอบคุณ คุณปุณณมี ที่ช่วยจุดไฟฝัน

ขอบคุณ คุณสุภาพชน คนในเมือง ที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอด

ขอบคุณ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ที่ช่วยให้เรามีที่ได้หายใจ

หวังว่า  เราคงจะได้พบกันใหม่ในกระทู้ใหม่

ขอให้ ดาวกระพริบพร่างพรายรอบ จุดรวม ไป่ชั่วนิรันดร์

 

ขอบคุณจากใจจริง

ราชาวดี

20.08 น.         16 กุมภาพันธ์ 2556

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ราชาวดี วันที่ตอบ 2013-02-16 20:05:34<< ก่อนหน้า 1 [2]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.