ReadyPlanet.com


สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 39


สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยในฐานะผู้จัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ และเป็นองค์กรที่ทำกิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมไทย กำหนดจัดงาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 39 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 9 (Bangkok International Book Fair 2011)” ขึ้น (ในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 6 เมษายน 2554) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด “Open a book Open the world เปิดหนังสือคือเปิดโลกกว้างไม่รู้จบ” ซึ่งได้จัดเตรียมกิจกรรมการอ่านจากนานาประเทศ นิทรรศการที่จะสร้างความประทับใจแก่คนไทยทั้งประเทศ ตลอดจนเปิดตัวกิจกรรมเพื่อสังคม “ปั้นดิน ปั้นใจ ให้หนังสือ” และกิจกรรมอีกมากมายผู้ตั้งกระทู้ webmaster :: วันที่ลงประกาศ 2011-03-03 13:27:52


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2158110)

 

 

ผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2554
 
หนังสือที่ส่งเข้าประกวดเป็นหนังสือที่ตีพิมพ์โฆษณาเป็นเล่มบริบูรณ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2553 รวมจำนวน 419 เรื่อง แบ่งตามประเภทหนังสือ ดังต่อไปนี้
      
หนังสือสารคดี 59 เรื่อง, หนังสือนวนิยาย 23 เรื่อง, หนังสือกวีนิพนธ์ 16 เรื่อง, หนังสือรวมเรื่องสั้น 13 เรื่อง, หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี 73 เรื่อง , หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 (บันเทิงคดี) 42 เรื่อง, หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี (สารคดี) 13 เรื่อง , หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี (บันเทิงคดี) 25 เรื่อง, หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี (สารคดี) 21 เรื่อง, หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 (บทร้อยกรอง) 6 เรื่อง, หนังสือการ์ตูน และหรือนิยายภาพทั่วไป 23 เรื่อง, หนังสือการ์ตูน และหรือนิยายภาพสำหรับเด็ก 34 เรื่อง, หนังสือสวยงามทั่วไป 24 เรื่อง และหนังสือสวยงามสำหรับเด็ก 47 เรื่อง
 
ผลการประกวด มีหนังสือได้รับรางวัล 44 เรื่อง คือ รางวัลดีเด่น 7 เรื่อง และ รางวัลชมเชย 37 เรื่อง แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ 
 
ประเภทหนังสือสารคดี
รางวัลดีเด่น เรื่อง "ผ่ามิติจินตนาการ" ชัยวัฒน์ คุประตกุล ผู้ประพันธ์ จาก บริษัท พาบุญมา จำกัด
รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ เรื่อง กำปั้นนอกสังเวียน เรื่อง อินเดียเริ่มที่นี่ ทมิฬนาฑู ผู้ประพันธ์ ศรัณย์ ทองปานและวิชญดา ทองแดง สำนักพิมพ์เมืองโบราณ และ เรื่อง เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ ผู้ประพันธ์ วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย
 
ประเภทหนังสือนวนิยาย
รางวัลดีเด่น เรื่อง "น้ำเล่นไฟ" กฤษณา อโศกสิน ผู้ประพันธ์ จาก สำนักพิมพ์เพื่อนดี
รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ เรื่อง ดั่งดาวระยิบฟ้า ผู้ประพันธ์ ชมัยภร แสงกระจ่าง สำนักพิมพ์ คมบาง เรื่อง นิยายในสายหมอก ผู้ประพันธ์ แขคำ ปัญณะศักดิ์ สำนักพิมพ์เพื่อนดี และ เรื่อง วาดวิมาน ผู้ประพันธ์ กนกวลี พจนปกรณ์ สำนักพิมพ์เพื่อนดี
 
ประเภทหนังสือกวีนิพนธ์
รางวัลดีเด่น เรื่อง "ฝากเธอช่วยซับน้ำตาโลก" สิทธิเดช กนกแก้ว ผู้ประพันธ์ จาก สำนักพิมพ์ร้อยแก้ว
รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ โคลงชีวประวัติพระครูวิสุทธิวงษาจาริย์ญาณมุนี (หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง) วัดไชยธาราราม จ.ภูเก็ต ผู้ประพันธ์ คณิต นิยะกิจ เรื่อง ในความไหวนิ่งงัน ผู้ประพันธ์ นายทิวา บริษัท ออน อาร์ต ครีเอชั่น จำกัด และ เรื่อง มหาวิหารแห่งสุวรรณภูมิ ผู้ประพันธ์ บัญชา อ่อนดี พิมพ์ไพรสำนักพิมพ์
 
ประเภทหนังสือรวมเรื่องสั้น
รางวัลดีเด่น เรื่อง "วีรชน / คนบ้า / นักล่าเงา" เชตวัน เตือประโคน ผู้ประพันธ์ จากสำนักพิมพ์มติชน
รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ เรื่อง คนในคลื่น ผู้ประพันธ์ ไพชัฎ ภูวเชษฐ์ สำนักพิมพ์มติชน เรื่อง พ่อผู้ไม่อยากเดินทางไปรัสเซีย ผู้ประพันธ์ ภพ เบญญาภา สำนักพิมพ์ศิราภรณ์บุ๊คส์ และ เรื่อง เราล้อมไว้หมดแล้ว ผู้ประพันธ์ จรัญ ยั่งยืน สำนักพิมพ์มติชน
 
หนังสือสวยงามสำหรับเด็ก
รางวัลดีเด่น เรื่อง "หนูนิ่มผู้มีหัวใจเอื้อเฟื้อ" อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้ประพันธ์ จาก บริษัท ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง จำกัด
รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ เรื่อง พลังงานน้ำ ผู้ประพันธ์ จิตติรัตน์ ทัดเทียมรมย์ สำนักพิมพ์เวิลด์คิดส์ เรื่อง สักวันหนูจะโต ผู้ประพันธ์ รัตนา คชนาท สำนักพิมพ์ห้องเรียน และ เรื่อง สิมม่วนซื่น ผู้ประพันธ์ อู่ทง ประศาสน์วินิจฉัย คณะบุคคลบ้านเรียนน้ำริน
 
ประเภทหนังสือบทร้อยกรอง
รางวัลดีเด่น เรื่อง "แสงเทียนส่องทางไทย" สิทธิเดช กนกแก้ว ผู้ประพันธ์ จาก สำนักพิมพ์ร้อยแก้ว
รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ เรื่อง กาพย์ช่วยจำ คำที่มักใช้ผิด ผู้ประพันธ์ จงจิต (กล้วยไม้) นมิมานนรเทพ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ด้วยรักและผูกพัน ผู้ประพันธ์ สุวัฒน์ ไวจรรยา และ เรื่อง ลมหายใจของแผ่นดิน ผู้ประพันธ์ สิทธิเดช กนกแก้ว สำนักพิมพ์ร้อยแก้ว
 
ประเภทหนังสือสวยงาม (ทั่วไป)
รางวัลดีเด่น เรื่อง "สมุดภาพความทรงจำ เมื่อครั้งแผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง" อรรถดา คอมันตร์ ผู้ประพันธ์ จาก สำนักพิมพ์สยามเรเนซองส์
รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ เรื่อง ทรงสื่อสาร วัฒนาประชาไทย ผู้ประพันธ์ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ลมหายใจใต้พระบารมี ผู้ประพันธ์ วรรณชนก สุวรรณกร และณรงค์ สุวรรณรงค์ มูลนิธิอนุรักษ์ป่าเขียวและ เรื่อง วัตถุชิ้นเยี่ยม พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ประพันธ์ สุมัยวดี เมฆสุต และคณะ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 
ประเภทหนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี
ไม่มีหนังสือเรื่องใดได้รับรางวัลดีเด่น
รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ด้แก่ เรื่อง ดูซิ ดูซิ ฉันสีอะไร ผู้ประพันธ์ ตุลย์ สุวรรณกิจ สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก เรื่อง แม่ไก่แม่เป็ด ผู้ประพันธ์ ส.พุ่มสุวรรณ นานมีบุ๊คส์คิดดี้ และ เรื่อง หนูรอกับหนูรี ผู้ประพันธ์ คมกฤช มานนท์ สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
 
ประเภทหนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี (บันเทิงคดี)
ไม่มีหนังสือเรื่องใดได้รับรางวัลดีเด่น
รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้แก่ เรื่อง ดาวดวงนั้นของฉันคนเดียว ผู้ประพันธ์ เพนกวินตัวแรก สำนักพิมพ์พาส แอท คิดส์ และ เรื่อง ตาลเดี่ยวยอดกตัญญู ผู้ประพันธ์ นวรัตน์ สีหอุไร บริษัท บิ๊กบุ๊ค เซนเตอร์ จำกัด
 
ประเภทหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี (บันเทิงคดี)
ไม่มีหนังสือเรื่องใดได้รับรางวัลดีเด่น
รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ เรื่อง นักล่าผู้น่ารัก ผู้ประพันธ์ ชนประเสริฐ คินทรักษ์ สำนักพิมพ์พิมพ์บูรพา เรื่อง มองทุกอย่างจากทุกมุม ผู้ประพันธ์ ณัฐ ศักดาทร แพรวสำนักพิมพ์ และ เรื่อง อีเกิ้งดวงกลม (โสกไผ่ใบข้าว ภาค ๓) ผู้ประพันธ์ จตุพร แพงทองดี สำนักพิมพ์มติชน
 
หนังสือสารคดี
ไม่มีหนังสือเรื่องใดได้รับรางวัลดีเด่น
รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ เรื่อง บางสิ่งไม่เคยหวนกลับ ผู้ประพันธ์ เยาวชนโครงการค่ายนักเขียนสารคดี ครั้งที่ 5 สำนักพิมพ์สารคดี เรื่อง พวกเราแปลงร่างได้ ผู้ประพันธ์ ธิติมา ช้างพุ่ม นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ และ เรื่อง พืชพิษ-สัตว์พิษ ผู้ประพันธ์ สุดารัตน์ หอมหวล สำนักพิมพ์แม็ค
 
ประเภทหนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ(ทั่วไป)
ไม่มีหนังสือเรื่องใดได้รับรางวัลดีเด่น
รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ เรื่อง แผ่นดินมหัศจรรย์ บ้านฉัน บ้านเธอ ตอน ชุลมุนบุญ สองบ้าน (นัดเหย้า) ผู้ประพันธ์ สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ สำนักพิมพ์บูรพา เรื่อง สาว 22 กับโรคนางเอก (ลูคีเมีย) ผู้ประพันธ์ ปิยะนุช เศรษฐวงศ์ จ้ำอ้าวสำนักพิมพ์ และ เรื่อง หอมหัวใหญ่ เล่มที่ 4 ฉบับกุมหัวใจผู้พิการ ผู้ประพันธ์ รวมผลงานนักเขียนการ์ตูน สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก โดยสถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก
 
หนังสือการ์ตูนและนิยายภาพสำหรับเด็ก
ไม่มีหนังสือเรื่องใดได้รับรางวัลดีเด่น
รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้แก่ เรื่อง เณรแก้วกับน้อยไชยา 2 ตอนผจญภัยในภาคกลาง ผู้ประพันธ์ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น และ เรื่อง อีสปในสวน ผู้ประพันธ์ สมบัติ คิ้วฮก และสุดใจ พรหมเกิด สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก โดยสถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก
 
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่นจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 25 มี.ค. สำหรับหนังสือเด็กที่ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นตรงกันว่า หนังสือไม่มีมาตราฐานและมีข้อบกพร่อง เช่น ภาพไม่สอดคล้องกับเนื้อหา ภาษาที่ใช้ไม่ชัดเจนและไม่เหมาะสมกับวัยเด็ก อย่างไรก็ตาม จะมีการกำหนดวิธีการส่งเสริมการพัฒนาหนังสือเด็กให้กว้างขวางต่อไป.
 
ที่มา :  http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=42&contentID=124670

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ศาลาไทย (salathai) วันที่ตอบ 2011-03-03 16:21:13


ความคิดเห็นที่ 2 (2158233)

ของแสดงความยินดีกับผู้ประพันธ์ "ในความไหวนิ่งงัน" ด้วยความ

ตอนนี้กำลังอ่าน "ที่เห็นและหายไป" อย่างละเอียดลิ้มรสความ/คำ

พบการสรรค์สร้างกลวิถีนำเสนอใหม่

ประทับใจเรื่อง "เหยื่อ" มาก อยากมีประสบการณ์เยี่ยงนั้น(เอาแค่ฉากบนรถเมล์)

อ่านแล้วรู้สึก แหวกแนว ในความวกวน คือการจงใจให้วกวนเพื่อค้นความและคิด

ยินดีครับ

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พ่อไขุ่น้ย (thara_num-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-03-04 07:18:50


ความคิดเห็นที่ 3 (2158241)

ขอแสดงความยินดีกับคุณทิวาเจ้าของผลงานกวีนิพนธ์ในความไหวนิ่งงัน และท่านอื่นๆที่ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี

ผู้แสดงความคิดเห็น สมาชิกสมาคมนักกลอนฯ วันที่ตอบ 2011-03-04 07:39:44


ความคิดเห็นที่ 4 (2158453)

สิทธิเดช กนกแก้ว กำลังมาแรงเรื่องของกวีนิพนธ์ ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น สิทธิชัย วันที่ตอบ 2011-03-04 21:18:53


ความคิดเห็นที่ 5 (2158610)

ยินดีกับนายทิวาครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น โชคชัย บัณฑิต' วันที่ตอบ 2011-03-05 14:47:01


ความคิดเห็นที่ 6 (2158784)

ยินดีกับพี่บัญชา อ่อนดี รวมถึงทุกท่านที่ได้รับรางวัลครับ

รางวัลเล็กๆ ที่จะเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่แก่นักเขียน

ผู้แสดงความคิดเห็น เซี่ยเหมิน วันที่ตอบ 2011-03-06 12:52:12


ความคิดเห็นที่ 7 (2158865)

 

 

-                                 ขอแสดงความยินดีกับคุณสุวัฒน์ ไวจรรยา และหนังสือบทร้อยกรอง "ด้วยรักและผูกพัน" ด้วยใจจริงและยังรำลึกถึงเสมอครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น วิวัฒน์ บัตรเจริญ/ปราจีนบุรี วันที่ตอบ 2011-03-06 21:48:45


ความคิดเห็นที่ 8 (2158900)

ยินดีกับทุก ๆ ท่านจากใจจริงค่ะ

 

ดิฉันจะตามซื้อให้ครบทุกเล่มเลยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อาทิตยา รุ่น ๔๓ วันที่ตอบ 2011-03-07 01:42:26


ความคิดเห็นที่ 9 (2159073)

สวัสดีครับทุกท่าน

ขอบคุณกำลังใจจากทุก ๆ ท่านมากมายครับ

พร้อมกันนั้น
ถือโอการร่วมแสดงความยินดีกับทุก ๆ ท่านด้วยครับ

แหะ แหะ
ขอบคุณมากมายครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น นายทิวา วันที่ตอบ 2011-03-07 16:56:01


ความคิดเห็นที่ 10 (2160271)

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติปีนี้มีโปรแกรมกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจ ท่านใดมีข้อมูล ขอความอนุเคราะห์ช่วยชี้แนะด้วยขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น สมาชิกตลอดชีพ วันที่ตอบ 2011-03-11 13:50:18


ความคิดเห็นที่ 11 (2160622)

กิจกรรมในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๙ วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กทม. เป็นกิจกรรม ๑๐๐ ปีชาตการ "ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช"  "ก.สุรางคนางค์" "ดวงดาว"  เชิญชมวีดิทัศน์และอ่านบทกวี ในโอกาส๑๐๐ ปีชาตการ "ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช"  "ก.สุรางคนางค์" "ดวงดาว" หลังจากนั้นเป็นการเสวนา "ถกเขมร เขมรินทร์ อินทิรา และเชลยศักดิ์" โดย รศ.ดร.คุณหญิงวินิดา  ดิถียนต์              ผศ.สุวรรณา เกรียงไกรเพชร์ ชมัยภร แสงกระจ่าง  ดำเนินรายการโดย ฐนธัช กองทอง งานนี้สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้สื่อข่าววรรณกรรม วันที่ตอบ 2011-03-13 09:44:41[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.