ReadyPlanet.com


ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขันประชันกลอนสดครั้ง ๙ "ร้อยกวีเฉลิมพระเกียรติ"


 แข่งขันประกลอนสดครั้งที่ ๙ “ร้อยกวีเฉลิมพระเกียรติ”

วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ณ หอประชุมโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ระดับการแข่งขัน
๑. ระดับประถมศึกษาชั้นที่ ๑ – ๖
๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓) หรือเทียบเท่า
๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖) หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
๑. เป็นนักเรียน นักศึกษา ตามระดับของประเภทการแข่งขัน
๒. สมาชิกในทีมต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาจากสถาบันเดียวกัน
๓. โรงเรียนหนึ่ง สามารถส่งได้ระดับละไม่เกิน ๒ ทีม ทีมละ ๓ คน

ประเภทการแข่งขัน
- ระดับประถมศึกษา แข่ง ๓ กระทู้ ให้เวลากระทู้ละ ๑๒ นาที
• กระทู้ที่ ๑ กลอนสี่ ความยาว ๒ บท
• กระทู้ที่ ๒ กาพย์ยานี ๑๑ ความยาว ๒ บท
• กระทู้ที่ ๓ กลอนสุภาพ ( กลอนแปด ) ความยาว ๒ บท

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓) หรือ เทียบเท่า แข่ง ๓ กระทู้ ให้เวลากระทู้ละ ๑๐ นาที
• กระทู้ที่ ๑ กาพย์ยานี ๑๑ ความยาว ๒ บท
• กระทู้ที่ ๒ กลอนสุภาพ หรือ กลอนบังคับคำ ความยาว ๒ บท
• กระทู้ที่ ๓ กลอนดอกสร้อย หรือ กลอนสักวา ความยาว ๑ บท

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖) หรือเทียบเท่า แข่ง ๓ กระทู้ ให้เวลากระทู้ละ ๘ นาที
• กระทู้ที่ ๑ กลอนสุภาพ หรือ กลอนบังคับคำ ความยาว ๒ บท
• กระทู้ที่ ๒ กลอนดอกสร้อย ความยาว ๑ บท
• กระทู้ที่ ๓ กลอนสักวา ความยาว ๑ บท

* การตัดสินจะรวมคะแนน จากทั้ง ๓ กระทู้ เพื่อให้รางวัลตามลำดับ

การสมัคร
ส่งใบสมัครได้ที่ สภาวัฒนธรรมอำเภอแสวงหา โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
หมู่ ๗ ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๕๐
โทรสาร ๐๓๕-๖๑๐๙๖๑

หมดเขตส่งใบสมัคร วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

หมายเหตุ
โรงเรียนในเขตจังหวัดภาคกลางระดับมัธยมศึกษาปลาย ได้แก่ อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี และนครนายก ที่ได้รับคะแนนสูงสุด จะได้รับโล่เกียรติยศ และเป็นตัวแทนภาคกลาง เข้าร่วมแข่งขันประชันกลอนสดชิงชนะเลิศประเทศไทย ในงานวันนักกลอน ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ต่อไป

 

รางวัลสำหรับการประชันกลอนสด และประกวดกลอนบรรยายภาพ
งานประชันกลอนสด ครั้งที่ ๙ “ ร้อยกวีเฉลิมพระเกียรติ ”

รางวัลประชันกลอนสด
ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมของที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมของที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมของที่ระลึก
รางวัลชมเชย ๓ รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมของที่ระลึก

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท พร้อมของที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมของที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมของที่ระลึก
รางวัลชมเชย ๓ รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมของที่ระลึก

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมของที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท พร้อมของที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมของที่ระลึก
รางวัลชมเชย ๓ รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมของที่ระลึก

รางวัลประกวดกลอนบรรยายภาพ ระดับประชาชนทั่วไป

รางวัล ชนะเลิศ ถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมของที่ระลึก
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ ถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมของที่ระลึก
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ ถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมของที่ระลึก
รางวัลชมเชย ๓ รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล รางวัลละ ๕๐๐ บาท พร้อมของที่ระลึก

ขอใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
๐๘๓-๐๕๖๘๘๙๘ , ๐๙๕-๔๓๖๔๐๐๖ , ๐๘๖-๗๕๗๕๐๒๐ผู้ตั้งกระทู้ นันทชัย ภัทรนิธานทิพย์ :: วันที่ลงประกาศ 2014-10-17 15:38:23


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.