ReadyPlanet.com


คนอมตะ สารี อ๋องสมหวัง


 

คนอมตะ ๑๘. สารี อ๋องสมหวัง
 
สังคมนี้มีมากมายของกินใช้
ด้วยนิสัยทุนนิยมบ่มสร้างสม
ผลกำไรเป็นกอบกำทำนิยม
แต่เงื่อนปมซุกซ่อนซับซ้อนมี
 
บางพ่อค้าแม่ค้าหัวใสแจ๋ว
มุ่งย้อมแมวขายให้ใจภูตผี
ผลข้างเคียงเสี่ยงตายเสี่ยงชีวี
ทุกข์ทวีเกิดทุกคนทุกเชื่อวัน
 
จึงเกิดผู้คุ้มครองคนกินใช้
ไม่ว่าใครต้องจ่ายจับรับสุขสันต์
ไม่ว่าใครปัจจัยสี่มีครบครัน
เธอมุ่งมั่นปกป้องไม่มองเมิน
 
สารี อ๋องสมหวังจริงจังจิต
แบบชีวิตพยาบาลห้องฉุกเฉิน
ทุกเจ็บป่วยอาจมอดม้วยด้วยสายเกิน
เธอดำเนินทุกรูปแบบอย่างแยบคาย
 
ฉลาดซื้อคือผลงานรูปธรรม
สุดเลิศล้ำย้ำแนวคิดสิทธิ์ซื้อขาย
ร้องทุกข์ครั้งดีกว่าบ่นพ่นน้ำลาย
เธอมั่นหมายสังคมนี้มีเที่ยงตรง
 
ถูกขู่ฆ่าว่าระวังศพไม่สวย
หาว่ารวยล้นหลามตามประสงค์
ถูกด่าว่าเหยียบย่ำกดต่ำลง
เธอยังคงมุ่งทุกผู้รู้เท่าทัน
 
ร้อยเรียงและถ่ายภาพโดย เดชา เวชชพิพัฒน์
 
สารีอ๋องสมหวัง
อดีตพยาบาลห้องฉุกเฉินผู้รู้ว่าตัวเองเหมาะกับบทบู๊จึงหันไปทำงานพัฒนาสาธารณสุขเน้นเรื่อง “ยาปลอดภัย”หนึ่งในผลงานสำคัญคือการถอดทะเบียนยาแก้ปวดตราหนึ่ง จากนั้นจึงมุ่งทำงานด้าน "คุ้มครองผู้บริโภค" อย่างเต็มตัว มีการเปิดศูนย์ร้องทุกข์ทำหนังสือต่อต้านการเอาเปรียบตามแนวคิดที่เชื่อมาตลอดว่า "ร้องทุกข์ครั้งเดียวดีกว่าบ่นพันครั้ง" จนเป็นที่มาของนิตยสารไร้โฆษณา "ฉลาดซื้อ" ซึ่งวางแผงเล่มแรกปี ๒๕๓๖
สารีเห็นว่าคนไทยส่วนหนึ่งยังเพิกเฉยต่อการเอาเปรียบผู้บริโภค แต่ส่วนหนึ่งก็เปลี่ยนไป และเชื่อว่าคนส่วนมากที่ร้องเรียนเพราะอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงแม้ยังไม่เกิดให้เห็นชัดเจนก็ตามนอก จากนี้ ส่วนหนึ่งยังร้องเรียนเพื่อเป็นบทเรียนไม่ให้ไปทำกับผู้อื่น
สารีจึงเห็นว่าต้องทำให้ผู้บริโภคตระหนักว่าการร้องเรียนมีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นที่เธอเคยเจอเด็กประถมสี่คนหนึ่งร้องเรื่องเปิดฝายาอมตราหนึ่งไม่ออกจึงส่งคำร้องเรียนไปทำให้ทุกวันนี้ข้างกล่องมีคำอธิบายต้องใช้เหรียญบาทช่วยเปิด


ผู้ตั้งกระทู้ เดชา เวชชพิพัฒน์ (boodoo44-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2011-07-12 10:55:41


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2196657)

เนื่องในเดือน ภาษาไทย (29 กค.)

ผมขอรณรงค์ให้ออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้อง เพราะทุกวันนี้คนรุ่นใหม่จะออกเสียงว่าดังนี้

คนอมตะ ๑๘. สารี อ๋องสมหวัง
 
สังคมนี้มีมากมายของกินใช้
ด้วยนิสัยทุนนิยมบ่มซร้างสม
ผลกำไรเป็นกอบกำทำนิยม
แต่เงื้อปมซุกซ่อนซับซ้อนมี
 
บางพ้อค้าแม้ค้าหัวใสแจ๋ว
มุ้งย้อมแมวขายใฮ้ใจภู้ตผี
ผลค้างเคียงเสี่ยงตายเสี่ยงชีวี
ทุกข์ทวีเกิดทุกคนทุกเชื้อวัน
 
จึงเกิดพู้คุ้มครองคนกินใช้
ไม้ว้าใครต๊องจ่ายจับรับสุขสันต์
ไม้ว้าใครปัจจัยสี่มีครบครัน
เธอมุ้งมั้นปกป๊องไม้มองเมิน
 
สารี อ๋องสมหวังจริงจังจิต
แบบชีวิตพยาบาลฮ้อฉุกเฉิน
ทุกเจ็บป่วยอาจมอดม้วยด๊วยสายเกิน
เธอดำเนินทุกรู้แบบอย่างแย้คาย
 
ฉลาดซื้อคือผลงานรู้ธรรม
สุดเลิ้ศล้ำย้ำแนวคิดสิทธิ์ซื้อขาย
ร้องทุกข์ครั้งดีกว่าบ่นพ้นน้ำลาย
เธอมั้นหมายสังคมนี้มีเที้ยงตรง
 
ถูกขู่ฆ้าว้าระวังศพไม้สวย
หาว้ารวยล้นหลามตามประสงค์
ถูกด่าว้าเหยียบย้ำกดต่ำลง
เธอยังคงมุ้งทุกพู้รู้เท้าทัน
 
ร้อยเรียงและถ่ายภ้าพโดย เดชา เวชชพิพัฒน์
 
สารีอ๋องสมหวัง
อดีตพยาบาลฮ้อฉุกเฉินพู้รู้ว้าตัวเองเหมาะกับบทบู๊จึงหันไปทำงานพัฒนาสาธารณสุขเน้นเรื้อง “ยาปลอดภัย”หนึ่งในผลงานสำคัญคือการถอดทะเบียนยาแก๊ปวดตราหนึ่ง จากนั้นจึงมุ้งทำงานด้าน "คุ้มครองพู้บริโภ้ค" อย่างเต็มตัว มีการเปิดศูนย์ร้องทุกข์ทำหนังสือต่อต๊านการเอาเปรียบตามแนวคิดที้เชื้อมาตลอดว้า "ร้องทุกข์ครั้งเดียวดีกว่าบ่นพันครั้ง" จนเป็นที้มาของนิตยสารไร้โฆษณา "ฉลาดซื้อ" ซึ้งวางแผงเล้มแร้กปี ๒๕(ฮ้า)๓๖
สารีเห็นว่าคนไทยส่วนหนึ่งยังเพิ้กเฉยต่อการเอาเปรียบพู้บริโภค แต่ส่วนหนึ่งก๊อเปลี่ยนไป และเชื้อว้าคนส่วนม้ากที้ร้องเรียนเพราะอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงแม้ยังไม้เกิดใฮ้เห็นชัดเจนก๊อตามน้อก จากนี้ ส่วนหนึ่งยังร้องเรียนเพื้อเป็นบทเรียนไม้ใฮ้ไปทำกับพู้อื่น
สารีจึงเห็นว้าต๊องทำใฮ้พู้บริโภ้คตระหนักว้าการร้องเรียนมีประโยชน์ไม้ว้าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเช้นที้เธอเคยเจอเด็กประถมสี่คนหนึ่งร้องเรื้องเปิดฝายาอมตราหนึ่งไม้ออกจึงส่งคำร้องเรียนไปทำใฮ้ทุกวันนี้ข้างกล่องมีคำอธิบายต้องใช้เหรียญบาทช้วยเปิด

เราต้องเลือกเอาเสียงภาษาพูด หรือหลักไวยากรณ์

ถ้าเลือกเสียงพูดก็ต้องเขียนแบบนี้ หรือถ้าเลีอกไวยากรณ์ก็ต้องออกเสียงให้ถูก

ผู้แสดงความคิดเห็น ประมุข วันที่ตอบ 2011-07-17 10:16:08[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.